Tâm lý học quản lý TS trần thị thu mai

Tâm Học Quản – Ts. Trần Thị Thu Mai

Tâm Lý Học Quản Lý – Ts. Trần Thị Thu Mai
... học quản trường học Trường CBQLGDĐTII Trần Thị Thu Mai (2010) Nội dung giảng mơn học Tâm học quản Trường Đại học Sư phạm TPHCM Hồng Tâm Sơn Tâm học với quản trường học Tài liệu ... người Là nét tâm đặc trưng làm người khác người 1 Khái niệm Tâm học quản Tâm học quản khoa học quy luật tâm học quan hệ biểu hoạt động quản lý. Nó nghiên cứu yếu tố tâm hoạt động ... tượng tâm vào diễn biến tượng tâm lý? MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÍ Tâm lí Các q trình tâm lí Các trạng thái tâm lí Các thu c tính tâm lí CÁC HIỆN TƯNG TÂM LÝ    Quá trình tâm lý: ...
 • 64
 • 109
 • 0

Tâm học quản TS trần thị thu mai

Tâm lý học quản lý  TS trần thị thu mai
... học quản trường học Trường CBQLGDĐTII Trần Thị Thu Mai (2010) Nội dung giảng mơn học Tâm học quản Trường Đại học Sư phạm TPHCM Hồng Tâm Sơn Tâm học với quản trường học Tài liệu ... người Là nét tâm đặc trưng làm người khác người 1 Khái niệm Tâm học quản Tâm học quản khoa học quy luật tâm học quan hệ biểu hoạt động quản lý. Nó nghiên cứu yếu tố tâm hoạt động ... tượng tâm vào diễn biến tượng tâm lý? MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÍ Tâm lí Các q trình tâm lí Các trạng thái tâm lí Các thu c tính tâm lí CÁC HIỆN TƯ TƯỢNG TÂM LÝ    Q trình tâm lý: ...
 • 252
 • 208
 • 0

Quản nguồn nhân lực trong tổ chức công PGS.TS Trần Thị Thu & PSG.TS Vũ Hoàng Ngân

Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công PGS.TS Trần Thị Thu & PSG.TS Vũ Hoàng Ngân
... ch c công, qu n ngu n nhân l c t ch c công; - N m ñư c ñ c ñi m c a ngu n nhân l c qu n ngu n nhân l c t ch c công; - Gi i thích ñư c s c n thi t c a qu n ngu n nhân l c t ch c công; ... o, qu n c a ñơn v s nghi p công l p; - Công ch c quan, ñơn v thu c quân ñ i nhân dân mà không ph i s quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng; quan ñơn v thu c công an nhân dân ... i, cán b , công ch c, viên ch c m t b ph n ch y u c a ngu n nhân l c t ch c công 1.1.3 Qu n ngu n nhân l c t ch c công Trên th c t , hai thu t ng “Qu n nhân s ” “Qu n ngu n nhân l c”...
 • 254
 • 909
 • 5

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt) bài 4 thuyết về hãng

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt)  bài 4 lý thuyết về hãng
... 1%thỡ chi phớ tng ớt hn 1% Vy cú tớnh kinh t ca quy mụ EC > (MC>AC): Cú tớnh phi kinh t ca quy mụ Tớnh kinh t ca quy mụ Chi phớ Chi phớ LAC LAC Q Q Ngun gc tớnh kinh t ca quy mụ Mi quan h k thut: ... 13 chậm dần 112 16 112 14 MPL= 0Q 108 12 -4 max MPLAPLAPL MPL= APL APL max MPL < APL APL 40 AP L 20 L MPL luụn i qua ... thiu húa chi phớ Ti Q4: chn SAC3 m rng sn xut ng LAC l ng ni cỏc phng ỏn sn xut ngn hn tt nht, cng l ng ch U nhng thoi v phng hn ngn hn Q1 Q2 Q3 Q4 Quy mụ ln LAC Q o lng tớnh kinh t ca quy mụ ...
 • 33
 • 201
 • 0

bài giảng kinh tế học vi mô ts. nguyễn thị thu chương 2 thuyết cung - cầu

bài giảng kinh tế học vi mô ts. nguyễn thị thu chương 2 lý thuyết cung - cầu
... CUNG - Cầu Thị trờng Cầu (Hành vi ngời mua) (Luật cung - cầu) Cung (Hành vi ngời bán) - Cõn bng v s thay i trng thỏi cõn bng - nh hng ca cỏc chớnh sỏch ca chớnh ... chuyn II Cung Mt s kn Cỏc cụng c X cung Lut cung Cỏc nhõn t nh n cung Phõn bit s ng v s dch chuyn ca ng cung 1.Mt s kn Cung Lng cung Cung cỏ nhõn v cung th trng CUNG LNG CUNG Cung l s lng H2 m ngi ... (a b = 22 3a = 22 3. (-4 ) = 34 D Q = 34 4P TH CU P ng cu D ng cu dc xung cho bit ngi mua sn sng v cú kh nng mua nhiu hn vi mc giỏ thp hn Q 10 12 22 LUT...
 • 96
 • 914
 • 0

bài giảng kinh tế học vi mô ts. nguyễn thị thu chương 3 thuyết người tiêu dùng

bài giảng kinh tế học vi mô ts. nguyễn thị thu chương 3 lý thuyết người tiêu dùng
... tun vi giỏ ca x l PX = nghỡn/ quyn , giỏ ca Y l PY= 1,5 nghỡn/1 ln Hng húa X,Y TUX 18 33 45 54 60 TUY 12 21 27 30 31 ,5 31 ,5 Chn mua hng húa no Ch quan tõm n li ớch Quan tõm c giỏ v li ớch 63 Mua ... 18 18 12 12 33 15 21 45 12 27 4 54 30 60 31 ,5 1,5 63 31,5 0 La chn tiờu dựng p dng nguyờn tc Max (MU/P) Ln th 1: th thao vỡ MUX/PX =8 Ln th 2: mua sỏch, t2 vỡ MUX/PX= MUY/PY=6 Ln th 3: mua sỏch ... I thuyt v li ớch Mt s c bn thuyt v li ớch La chn sp v TD ti u Mt s c bn TIấU DNG H GIA èNH MC TIấU CA NGI TD HN CH NGN SCH CA NGI TD Lí THUYT TD TIấU DNG L hnh...
 • 43
 • 222
 • 0

bài giảng kinh tế học vi mô ts. nguyễn thị thu chương 1 tổng quan về kinh tế vĩ mô

bài giảng kinh tế học vi mô ts. nguyễn thị thu chương 1 tổng quan về kinh tế vĩ mô
... SX, ngi TD, CP) Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc Kinh tế học thực chứng: - Kinh tế học chuẩn tắc: - da vo giỏ cỏ nhõn tỡm cỏch gthớch mt cách a cỏc khuyn khỏch quan cỏc hin tng ... phõn phi thu nhp - c ụng cỏc cụng ty c phn 3.Cỏc b phn ca KTH vi mụ v KTH v mụ Vi mụ - N.c hvi tviên KT: Mục tiêu, hạn chế - Nc hvi KT tổng thể cách thức đạt mục tiêu -Nc vđề KT tổng - N.c ... ph thuc - VD: tri sỏng => g gỏy - II.KTH VI Mễ V trớ v ý ngha vic ncu KTH vi mụ i tng ncu Ni dung ncu Thi gian nc Ti liu tham kho Yờu cu i vi sinh vi n V trớ v ý ngha vic nc KTH vi mụ KTH vi...
 • 61
 • 372
 • 0

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt) bài 8 vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt)  bài 8 vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường
... Cỏc mc tiờu ca nn kinh t Tng trng Hiu qu Cụng bng n nh Cỏc quan im v vai trũ ca chớnh ph nn kinh t Tm quan trng ca vai trũ chớnh ph nn kinh t th trng iu tit nn KT m bo ... gia: Trong hỡnh thc chi tiờu (G) Cỏc quan im Tõn c in: Adam Smith, David Ricardo Quan im can thip Quan im thõn thin vi mụi trng Kinh t hc: Khụng cú lý thuyt ỳng Tõn c in: Adam Smith, David ... nghip M ca i vi thng mi quc t cng nh mt mụi trng kinh t v mụ n nh Bng chng thc t khụng ch tớnh u vit ca bt c quan im no nhng quan im trờn Cỏc chc nng kinh t ca chớnh ph Chc nng kinh t v mụ...
 • 16
 • 199
 • 0

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt) bài 1 các mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hoá

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt)  bài 1 các mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hoá
... thu Q 10 0Q -10 Q2 10 0(0) -10 (0)2 10 0 (1) -10 (1) 2 10 0(2) -10 (2)2 10 0(3) -10 (3)2 10 0(4) -10 (4)2 10 0(5) -10 (5)5 TR 90 16 0 210 240 250 Vớ d v phng phỏp biu din cỏc mi quan h kinh t th 250 TR TR 200 15 0 10 0 ... nn kinh t cn tn ti Hỡnh 1. 2(b), nhu cu c bn ca nn kinh t tng t Q1 n Q2 thỡ giỏ tng t P1 n P2 Hỡnh 1. 2(a): Mụ hỡnh ca Ricardo Giỏ P1 Q1 24 Sn lng Hỡnh 1. 2(b): Mụ hỡnh ca Ricardo Giỏ P2 P1 Q1 25 ... 94 68 51 55 51 52 35 Các vấn đề Thuế làm giảm phúc lợi kinh tế Chính phủ tái phân phối thu nhập Chính phủ thuê người thất nghiệp 18 Adam Smith v Bn tay vụ hỡnh 19 Adam Smith (17 23 -17 90) nhn...
 • 49
 • 195
 • 0

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt) bài 3 lựa chọn trong điều kiện rủi ro

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt)  bài 3 lựa chọn trong điều kiện rủi ro
... DN N LA CHN Vễ NGHA TRONG NHIU TRNG HP KHễNG TNH N THI I VI RI RO CA NGI RA QUYT NH EMV CAO THè RI RO CAO IV.Ra quyt nh da vo EMV (cú tớnh n ri ro) o lng ri ro Mc ri ro ca quyt nh c o lng ... c 15$ vi xỏc sut l P Nhn c 5$ vi xỏc sut l 1-P Hm li ớch k vng ca PA l: EU= p.U(15)+(1-p).U(5) Thỏi i vi ri ro ớch li Ghột ri ro (Risk Aversion) MU gim dn ớch li Thớch ri ro (Risk Loving) ... tin trỏnh rui ro, Giỏ ca ri ro l s tin m ngi ghột ri ro sn sng tr trỏnh ri ro (tr thờm tin bo him l on 10- Vo n bự ri ro) Gim thiu ri ro a dng hoỏ Chia s ri ro bng bo him Tng cng tớnh hon...
 • 22
 • 227
 • 0

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt) bài 5 cạnh tranh và độc quyền

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt)  bài 5 cạnh tranh và độc quyền
... 10 20 15 21 20 23 25 26 30 30 35 35 40 41 45 10 48 50 11 56 55 Hỡnh 5- 2 (b) Slide 24-8 Ti a hoỏ li nhun Q P $5 $5 $5 5 5 5 5 5 5 5 10 11 Hỡnh 5- 2 (c) MC MR Slide 24-9 Tia hoỏ li nhun: Tip cn biờn ... nhun vi mc giỏ th trng cho trc Tip cn tng Q* : Max (TR- TC) Tip cn biờn Q* : MC = P Slide 24-7 Ti a hoỏ li nhun Q TC P TR $10 $5 $0 $10 15 5 10 18 10 20 15 21 20 23 25 26 30 30 35 35 40 41 45 ... Cung v cu th trng s xỏc nh giỏ cõn bng l $5 v lng cõn bng l 30.000 E D Lng a DVD Hỡnh 5- 1 (a) 10,000 20,000 30,000 40,000 50 ,000 Slide 24 -5 ng cu hóng cnh tranh hon ho D=MR=P Hỡnh-1 (a) v (b) Slide...
 • 60
 • 213
 • 0

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt) bài 7 thị trường yếu tố sản xuất

Bài giảng kinh tế học vi mô (TS trần thị hồng việt)  bài 7 thị trường yếu tố sản xuất
... ng a Thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo W W SL WE WE SL=MICL DL= MRPL DL L L L* Tụ kinh t L phn thu nhp vt quỏ mc ti thiu cn thit khin ngi lao ng lm vic w SL = AICL E WE DL C O Tụ kinh ... sỏch di hn: Tng cu hng hoỏ dch v o to lao ng Cỏc yu t sn xut khỏc T bn t BI TP Bi s 86, 87 ( 177 - 178 ) Chõn thnh cỏm n! ... h3 SE IE Khi lng l w , cõn bng A, ngh ngi h1 gi, lm vic 24-h1 gi thu c thu nhp I1 Khi lng tng n w2,, nh hng thay th Lm cho ngi lao ng mun lm vic nhiu gi hn, v ngh ngi gim n h2, mc tho ko i trờn...
 • 30
 • 202
 • 0

KINH TẾ HỌC VI MÔ TS. Nguyễn Thị Thu - 7 docx

KINH TẾ HỌC VI MÔ TS. Nguyễn Thị Thu - 7 docx
... mơ • đặc điểm: - có hãng - đường cầu dốc xuống - đường doanh thu cận biên dốc xuống có độ dốc gấp đơi độ dốc đường cầu - hàng rào ngăn cản gia nhập cao - đường ATC ln dốc xuống - đường MC ln dốc ... bại thị trường • Sự can thiệp phủ Mơc tiªu cđa mäi nỊn SX-XH - Lµ ph©n bỉ cã Hq c¸c ngn lùc SX-XH cđa toµn bé nỊn KTQD • XÐt trªn ph¹m vi toµn bé nỊn KTQD th× ph©n bỉ cã Hq c¸c ngn lùc SX-XH ... trò CP KT thị trường • Tầm quan trọng Chính phủ KT thị trường • Các quan điểm khác vai trò CP - Quan điểm nhà KT cổ điển - Quan điểm nhà KT “tân cổ điển” - Quan điểm thân thiện với thị trường...
 • 45
 • 143
 • 0

KINH TẾ HỌC VI MÔ TS. Nguyễn Thị Thu - 3 ppt

KINH TẾ HỌC VI MÔ TS. Nguyễn Thị Thu - 3 ppt
... nc1,MU=10000, giỏ thc t 30 00, ngi tiờu dựng c hng 10000 khon thng d l (1000 0 -3 000 = 7000) Tng t i vi cc nc 2 ,3, 4,5,6 Cc nc th 6: MU = - 500, MU < => TD => U 6000 30 00 1000 O -5 00 cs1 CS sau ung ... hng húa X( mua sỏch) v Y( th thao) tun vi giỏ ca x l PX = nghỡn/ quyn , giỏ ca Y l PY= 1,5 nghỡn/1 ln Hng húa X,Y TUX 18 33 45 54 60 63 TUY 12 21 27 30 31 ,5 31 ,5 Chn mua hng húa no Ch quan tõm n ... 18 18 12 12 33 15 21 45 12 27 4 54 30 60 31 ,5 1,5 63 31,5 0 La chn tiờu dựng p dng nguyờn tc Max (MU/P) Ln th 1: th thao vỡ MUX/PX =8 Ln th 2: mua sỏch, t2 vỡ MUX/PX= MUY/PY=6 Ln th 3: mua sỏch...
 • 43
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý tổng hợp sâu bệnh hại đối với cây cà phê vối biên soạn ts trần thị kim loang viện khkt nông lâm nghiệp tây nguyêntrần thị thu huyền sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sông đà khoa kinh tế và quản lý nguồn nhân lực đại học kinh tế quốc dânchuẩn bị tâm lý trước khi thi đại họctam li hoc quan lytâm lý tuổi dậy thìnghiên cứu tâm lý tuổi dậy thìthay đổi tâm lý tuổi dậy thìrối loạn tâm lý tuổi dậy thìtìm hiểu tâm lý tuổi dậy thìchuẩn bị tâm lý trước khi thi đấuchuẩn bị tâm lý trước khi thi toeicchuẩn bị tâm lý trước khi thitâm lý tuổi dậy thì ở nam giớitâm lý tuổi dậy thì ở nữtâm lý tuổi dậy thì ở namQuản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)MỘT SỐ BÀI THƠ VĂN CÁCH MẠNG 1945 ĐẾN 1975Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tầng sôiÁn phí, lệ phí tòa án thực trạng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án theo thủ tục rút gọn (tt)Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định (tt)Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn NămDự án làm quảng cáo cho sản phẩm café nguyên chất VNFARM (tệp đính kèm hay)TOÀN BỘ BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC 12 MỚI NHẤT.ăn quả nhớ kẻ trồng câyChế độ hôn sản trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Kinh doanh quốc tế (bài giảng)Pháp luật về bảo vệ quyền của bên vay trong hợp đồng tín dụng (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVHỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nướcKHÔNG GIAN văn hóa TRONG đoạn TRÍCH đất nước của NGUYỄN KHOA điềmCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁIBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập