Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... Khánh Thiết kế cấp điện - Ngô Hồng Quang Mạch điện - Bùi Ngọc Thư Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp Vở ghi lớp giảng thầy Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang Bài tập lớn cung cấp điện Chương ... Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 25 Bài tập lớn cung cấp điện *Vẽ biểu đồ phụ tải hình tròn toàn nhà máy: Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 26 Bài tập lớn cung cấp điện Chương III: Thiết kế mạng ... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc...
 • 68
 • 1,693
 • 9

Bài tập lớn Cung cấp điện (2)

Bài tập lớn Cung cấp điện (2)
... Khánh Thiết kế cấp điện - Ngô Hồng Quang Mạch điện - Bùi Ngọc Thư Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp Vở ghi lớp giảng thầy Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang Bài tập lớn cung cấp điện Chương ... Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 25 Bài tập lớn cung cấp điện *Vẽ biểu đồ phụ tải hình tròn toàn nhà máy: Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 26 Bài tập lớn cung cấp điện Chương III: Thiết kế mạng ... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc...
 • 69
 • 975
 • 0

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... Mỗi thiết bị điện cần lựa chọn để thực tốt chức sơ đồ cấp điện làm cho hệ thống cung cấp điện vận hành đảm bảo tiêu kỹ thuật, kinh tế an toàn - Lựa chọn phần tử hệ thống cung cấp điện lựa chọn ... chọn theo điện áp dòng điện định mức II Chế độ tải Dòng điện qua khí cụ điện phận dẫn điện khác lớn so với dòng điện định mức Sự làm việc tin cậy thiết bị dựa quy định giá trị điện áp dòng điện thời ... Mặt đất chỗ đặt điện cực có điện lớn nhất, xa điện cực điện giảm dần xa điện cực từ 15-20m Nếu bỏ qua điện trở dây nối đất, điện trở nối đất dược xác định: Rđ ≈ Uđ Iđ Trong đó: Uđ: điện áp trang...
 • 53
 • 406
 • 0

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc ... sơ đồ cung cấp điện ảnh hưởng lớn đến tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống Một sơ đồ cung cấp điện coi hợp lý phải thoả mãn yêu cầu sau : +> Đảm bảo tiêu kỹ thuật +> Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ... đến bậc cao hệ thống cung cấp điện theo điểm nút tính toán lưới điện 1000 V Mục đích tính toán phụ tải điện điểm nút nhằm chọn tiết diện dây dẫn lưới điện cung cấp, phân phối điện áp, chọn số lượng...
 • 70
 • 493
 • 16

BÀI TẬP LỚN CUNG CẤP ĐIỆN

BÀI TẬP LỚN CUNG CẤP ĐIỆN
... CÁC PHƢƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN - trước vạch phương án cụ thể cần lựa chọn cấp điện áp hợp lí cho đường dây truyền tải điện từ hệ thống nhà máy Biểu thức kinh nghiệm để lựa chọn cấp điện áp truyền ... B1: cấp điện cho khu phòng ban quản lí xưởng thiết kế, PXSCCK, PX rèn dập - B2: cấp điện cho PX luyện kim màu, PX luyện kim đen, phận nén khí - B3: cấp điện cho PX nhiệt luyện, trạm bơm - b4: cấp ... đây, TBA cung cấp cho nhiều phân xưởng nên chọn vị trí lắp đặt TBA liền chung tường với phân xưởng có công suất lớn mà TBA cung cấp cho nó.Bởi thực chất, khoảng cách phân xưởng mà cung cấp chung...
 • 31
 • 113
 • 0

bài tập lớn cung cấp điện

bài tập lớn cung cấp điện
... CÁC PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN trước vạch phương án cụ thể cần lựa chọn cấp điện áp hợp lí cho đường dây truyền tải điện từ hệ thống nhà máy Biểu thức kinh nghiệm để lựa chọn cấp điện áp truyền ... B1: cấp điện cho khu phòng ban quản lí xưởng thiết kế, PXSCCK, PX rèn dập - B2: cấp điện cho PX luyện kim màu, PX luyện kim đen, phận nén khí - B3: cấp điện cho PX nhiệt luyện, trạm bơm - b4: cấp ... TBA cung cấp cho nhiều phân xưởng nên chọn vị trí lắp đặt TBA liền chung tường với phân xưởng có công suất lớn 23 - - - - mà TBA cung cấp cho nó.Bởi thực chất, khoảng cách phân xưởng mà cung cấp...
 • 29
 • 70
 • 0

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... Bài tập lớn cung cấp điện Mục lục Trang Chương 1: Giới thiệu chung nhà máy Chương 2: Xác định phụ tải tính toán Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang Bài tập lớn cung cấp điện 2.1.Đặt ... Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 27 Bài tập lớn cung cấp điện *Vẽ biểu đồ phụ tải hình tròn toàn nhà máy: Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 28 Bài tập lớn cung cấp điện Chương III: Thiết kế mạng ... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc...
 • 70
 • 43
 • 0

BÀI tập lớn CUNG cấp điện cho nhà máy

BÀI tập lớn CUNG cấp điện cho nhà máy
... tiếp tham gia thiết kế hệ thống cung cấp điện ,cho nên từ sinh viên việc làm tập lớn cung cấp điện tập dượt ,vận dụng lý thuyết học vào thiết kế hệ thống cung cấp điện cách làm quen với công việc ... Môn Cung Cấp Điện [TRƯỜNG ĐHCN HN - BÀI TẬP LỚN CUNG CẤP ĐIỆN] 4)số liệu PX3: Tên Máy thiết bị Pdm 12,8 Cos φ 0,76 Máy Máy Máy Máy 2,8 0,65 3,6 0,65 5,6 12,5 0,68 0,62 Bảng Máy6 Máy Máy ... Hòa j5,772 Page 14 Môn Cung Cấp Điện [TRƯỜNG ĐHCN HN - BÀI TẬP LỚN CUNG CẤP ĐIỆN] Bảng Từ bảng ta có : Sđm3= Smáy1 +Smáy2 + Smáy3+ Smáy4 + Smáy5+ Smáy6 +Smáy7 + Smáy8  Sđm3= (12,8 +j 10,88)...
 • 36
 • 49
 • 0

Bài Tập Lớn Cung Cấp Điện

Bài Tập Lớn Cung Cấp Điện
... Khánh Thiết kế cấp điện - Ngô Hồng Quang Mạch điện - Bùi Ngọc Thư Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp Vở ghi lớp giảng thầy Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang Bài tập lớn cung cấp điện Chương ... Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 25 Bài tập lớn cung cấp điện *Vẽ biểu đồ phụ tải hình tròn toàn nhà máy: Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 26 Bài tập lớn cung cấp điện Chương III: Thiết kế mạng ... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc...
 • 68
 • 16
 • 0

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... sơ đồ phân nhánh để cung cấp điện cho phòng chức Sơ đồ dây chung nối mạch vòng với để mạng cung cấp điện xay cố đường dây Nhóm thực hiện: Chí Thanh – Văn Khoe BTL Cung Cấp Điện Lớp TC ĐCN 08A ... sơ đồ cấp điện làm cho hệ thống cung cấp điện vận hành đảm bảo tiêu kỹ thuật, kinh tế an toàn - Lựa chọn phần tử hệ thống cung cấp điện lựa chọn thiết bị như: khí cụ điện, sứ cách điện, dây dẫn ... phương án cung cấp điện gồm : -Lựa chọn sơ đồ cung cấp điện hợp lý -chọn số lượng dung lương máy biến áp cho trạm hạ áp biến áp phân xưởng xí nghiệp Chọn thiết bị khí cụ điện ,sứ cách điện ,các...
 • 71
 • 204
 • 0

bài tập dài cung cấp điện

bài tập dài cung cấp điện
... MNG IN CAO P CHO NH MY Yờu cu i vi cỏc s cung cp in v ngun cung cp rt a dng Nú ph thuc vo giỏ tr ca nh mỏy v cụng sut yờu cu ca nú Khi thit k cỏc s cung cp in phi lu ý ti cỏc yu t c bit c trng ... c bit ũi hi tin cy cung cp in cao, cỏc c im ca quỏ trỡnh sn xut v quỏ trỡnh cụng ngh t ú xỏc nh mc m bo an ton cung cp in, thit lp s cu trỳc cp in hp lý Vic la chn s cung cp in nh hng rt ... vo yờu cu cung cp in ca ph ti; iu kin chuyn v lp t; ch lm vic ca ph ti Trong mi trng hp, TBA ch t mt MBA s l kinh t v thun li cho vic hnh, song tin cy cung cp in khụng cao Cỏc TBA cung cp in...
 • 72
 • 616
 • 6

Bài tập dài cung cấp điện thầy tiến

Bài tập dài cung cấp điện thầy tiến
... thiết kế cung cấp điện với mục tiêu : đảm bảo cho hộ tiêu thụ có đủ lượng điện yêu cầu, với chất lượng điện tốt.Các yêu cầu hệ thống cung cấp điện thiết kế bao gồm: độ tin cậy cung cấp điện, chất ... cậy cung cấp điện cao, đặc điểm trình sản xuất trình công nghệ v.v Để từ xác định mức độ đảm bảo an toàn cung cấp điện, thiết lập sơ đồ cấu trúc cấp điện hợp lý Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ... phân phối điện năng, làm nhiệm vụ cung cấp điện cho khu vực định.Nguồn hệ thống cung cấp lấy từ hệ thống lưới điện quốc gia với cấp thích hợp ( thường dùng cấp điện áp từ trung bình trở xuống :...
 • 60
 • 974
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: Giáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Giá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọGiải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNghiên cứu về giải pháp tích hợp MANET với Internet sử dụng giao thức MOBILE IPNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Pháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamPháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệpQuản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhBáo cáo thực tập nghành quản lý nhà nướcTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiHoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà NộiNghiên Cứu Giải Pháp Tránh Rủi Ro Pháp Lý Trong Hoạt Động Thương Mại Quốc Tế Của Doanh Nghiệp Việt NamBáo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập