Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... Khánh Thiết kế cấp điện - Ngô Hồng Quang Mạch điện - Bùi Ngọc Thư Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp Vở ghi lớp giảng thầy Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang Bài tập lớn cung cấp điện Chương ... Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 25 Bài tập lớn cung cấp điện *Vẽ biểu đồ phụ tải hình tròn toàn nhà máy: Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 26 Bài tập lớn cung cấp điện Chương III: Thiết kế mạng ... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc...
 • 68
 • 1,670
 • 9

Bài tập lớn Cung cấp điện (2)

Bài tập lớn Cung cấp điện (2)
... Khánh Thiết kế cấp điện - Ngô Hồng Quang Mạch điện - Bùi Ngọc Thư Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp Vở ghi lớp giảng thầy Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang Bài tập lớn cung cấp điện Chương ... Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 25 Bài tập lớn cung cấp điện *Vẽ biểu đồ phụ tải hình tròn toàn nhà máy: Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 26 Bài tập lớn cung cấp điện Chương III: Thiết kế mạng ... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc...
 • 69
 • 957
 • 0

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... Mỗi thiết bị điện cần lựa chọn để thực tốt chức sơ đồ cấp điện làm cho hệ thống cung cấp điện vận hành đảm bảo tiêu kỹ thuật, kinh tế an toàn - Lựa chọn phần tử hệ thống cung cấp điện lựa chọn ... chọn theo điện áp dòng điện định mức II Chế độ tải Dòng điện qua khí cụ điện phận dẫn điện khác lớn so với dòng điện định mức Sự làm việc tin cậy thiết bị dựa quy định giá trị điện áp dòng điện thời ... Mặt đất chỗ đặt điện cực có điện lớn nhất, xa điện cực điện giảm dần xa điện cực từ 15-20m Nếu bỏ qua điện trở dây nối đất, điện trở nối đất dược xác định: Rđ ≈ Uđ Iđ Trong đó: Uđ: điện áp trang...
 • 53
 • 400
 • 0

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc ... sơ đồ cung cấp điện ảnh hưởng lớn đến tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống Một sơ đồ cung cấp điện coi hợp lý phải thoả mãn yêu cầu sau : +> Đảm bảo tiêu kỹ thuật +> Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ... đến bậc cao hệ thống cung cấp điện theo điểm nút tính toán lưới điện 1000 V Mục đích tính toán phụ tải điện điểm nút nhằm chọn tiết diện dây dẫn lưới điện cung cấp, phân phối điện áp, chọn số lượng...
 • 70
 • 482
 • 16

BÀI TẬP LỚN CUNG CẤP ĐIỆN

BÀI TẬP LỚN CUNG CẤP ĐIỆN
... CÁC PHƢƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN - trước vạch phương án cụ thể cần lựa chọn cấp điện áp hợp lí cho đường dây truyền tải điện từ hệ thống nhà máy Biểu thức kinh nghiệm để lựa chọn cấp điện áp truyền ... B1: cấp điện cho khu phòng ban quản lí xưởng thiết kế, PXSCCK, PX rèn dập - B2: cấp điện cho PX luyện kim màu, PX luyện kim đen, phận nén khí - B3: cấp điện cho PX nhiệt luyện, trạm bơm - b4: cấp ... đây, TBA cung cấp cho nhiều phân xưởng nên chọn vị trí lắp đặt TBA liền chung tường với phân xưởng có công suất lớn mà TBA cung cấp cho nó.Bởi thực chất, khoảng cách phân xưởng mà cung cấp chung...
 • 31
 • 110
 • 0

bài tập lớn cung cấp điện

bài tập lớn cung cấp điện
... CÁC PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN trước vạch phương án cụ thể cần lựa chọn cấp điện áp hợp lí cho đường dây truyền tải điện từ hệ thống nhà máy Biểu thức kinh nghiệm để lựa chọn cấp điện áp truyền ... B1: cấp điện cho khu phòng ban quản lí xưởng thiết kế, PXSCCK, PX rèn dập - B2: cấp điện cho PX luyện kim màu, PX luyện kim đen, phận nén khí - B3: cấp điện cho PX nhiệt luyện, trạm bơm - b4: cấp ... TBA cung cấp cho nhiều phân xưởng nên chọn vị trí lắp đặt TBA liền chung tường với phân xưởng có công suất lớn 23 - - - - mà TBA cung cấp cho nó.Bởi thực chất, khoảng cách phân xưởng mà cung cấp...
 • 29
 • 64
 • 0

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... Bài tập lớn cung cấp điện Mục lục Trang Chương 1: Giới thiệu chung nhà máy Chương 2: Xác định phụ tải tính toán Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang Bài tập lớn cung cấp điện 2.1.Đặt ... Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 27 Bài tập lớn cung cấp điện *Vẽ biểu đồ phụ tải hình tròn toàn nhà máy: Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 28 Bài tập lớn cung cấp điện Chương III: Thiết kế mạng ... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc...
 • 70
 • 40
 • 0

BÀI tập lớn CUNG cấp điện cho nhà máy

BÀI tập lớn CUNG cấp điện cho nhà máy
... tiếp tham gia thiết kế hệ thống cung cấp điện ,cho nên từ sinh viên việc làm tập lớn cung cấp điện tập dượt ,vận dụng lý thuyết học vào thiết kế hệ thống cung cấp điện cách làm quen với công việc ... Môn Cung Cấp Điện [TRƯỜNG ĐHCN HN - BÀI TẬP LỚN CUNG CẤP ĐIỆN] 4)số liệu PX3: Tên Máy thiết bị Pdm 12,8 Cos φ 0,76 Máy Máy Máy Máy 2,8 0,65 3,6 0,65 5,6 12,5 0,68 0,62 Bảng Máy6 Máy Máy ... Hòa j5,772 Page 14 Môn Cung Cấp Điện [TRƯỜNG ĐHCN HN - BÀI TẬP LỚN CUNG CẤP ĐIỆN] Bảng Từ bảng ta có : Sđm3= Smáy1 +Smáy2 + Smáy3+ Smáy4 + Smáy5+ Smáy6 +Smáy7 + Smáy8  Sđm3= (12,8 +j 10,88)...
 • 36
 • 44
 • 0

Bài Tập Lớn Cung Cấp Điện

Bài Tập Lớn Cung Cấp Điện
... Khánh Thiết kế cấp điện - Ngô Hồng Quang Mạch điện - Bùi Ngọc Thư Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp Vở ghi lớp giảng thầy Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang Bài tập lớn cung cấp điện Chương ... Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 25 Bài tập lớn cung cấp điện *Vẽ biểu đồ phụ tải hình tròn toàn nhà máy: Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 26 Bài tập lớn cung cấp điện Chương III: Thiết kế mạng ... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc...
 • 68
 • 15
 • 0

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... sơ đồ phân nhánh để cung cấp điện cho phòng chức Sơ đồ dây chung nối mạch vòng với để mạng cung cấp điện xay cố đường dây Nhóm thực hiện: Chí Thanh – Văn Khoe BTL Cung Cấp Điện Lớp TC ĐCN 08A ... sơ đồ cấp điện làm cho hệ thống cung cấp điện vận hành đảm bảo tiêu kỹ thuật, kinh tế an toàn - Lựa chọn phần tử hệ thống cung cấp điện lựa chọn thiết bị như: khí cụ điện, sứ cách điện, dây dẫn ... phương án cung cấp điện gồm : -Lựa chọn sơ đồ cung cấp điện hợp lý -chọn số lượng dung lương máy biến áp cho trạm hạ áp biến áp phân xưởng xí nghiệp Chọn thiết bị khí cụ điện ,sứ cách điện ,các...
 • 71
 • 197
 • 0

bài tập dài cung cấp điện

bài tập dài cung cấp điện
... MNG IN CAO P CHO NH MY Yờu cu i vi cỏc s cung cp in v ngun cung cp rt a dng Nú ph thuc vo giỏ tr ca nh mỏy v cụng sut yờu cu ca nú Khi thit k cỏc s cung cp in phi lu ý ti cỏc yu t c bit c trng ... c bit ũi hi tin cy cung cp in cao, cỏc c im ca quỏ trỡnh sn xut v quỏ trỡnh cụng ngh t ú xỏc nh mc m bo an ton cung cp in, thit lp s cu trỳc cp in hp lý Vic la chn s cung cp in nh hng rt ... vo yờu cu cung cp in ca ph ti; iu kin chuyn v lp t; ch lm vic ca ph ti Trong mi trng hp, TBA ch t mt MBA s l kinh t v thun li cho vic hnh, song tin cy cung cp in khụng cao Cỏc TBA cung cp in...
 • 72
 • 603
 • 6

Bài tập dài cung cấp điện thầy tiến

Bài tập dài cung cấp điện thầy tiến
... thiết kế cung cấp điện với mục tiêu : đảm bảo cho hộ tiêu thụ có đủ lượng điện yêu cầu, với chất lượng điện tốt.Các yêu cầu hệ thống cung cấp điện thiết kế bao gồm: độ tin cậy cung cấp điện, chất ... cậy cung cấp điện cao, đặc điểm trình sản xuất trình công nghệ v.v Để từ xác định mức độ đảm bảo an toàn cung cấp điện, thiết lập sơ đồ cấu trúc cấp điện hợp lý Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ... phân phối điện năng, làm nhiệm vụ cung cấp điện cho khu vực định.Nguồn hệ thống cung cấp lấy từ hệ thống lưới điện quốc gia với cấp thích hợp ( thường dùng cấp điện áp từ trung bình trở xuống :...
 • 60
 • 951
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: Sự tham gia của Phật tử vào các khóa tu học tại Thiền viện Sùng Phúc – Hà NộiTăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà NamThông điệp về trẻ em trên báo điện tử dưới góc nhìn văn hóaChủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc từ năm 1975 đến năm 2001Điều chỉnh và hoàn thiện chính sách thương mại dịch vụ của Việt Nam trong tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)Nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc học tập cho con cái của các gia đình Hà Nội hiện nayBiện pháp quản lý hoạt động dạy học nhóm ngành nghệ thuật của trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Nam Định trong giai đoạn hiện nayCấu trúc nghĩa biểu hiện của câu có vị ngữ là vị từ mang ý nghĩa trao tặngĐào tạo công nhân kỹ thuật theo yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoáBản vẽ autocad một số trạm trộn bê tông (quả táo, 2 trục, thùng quay, cưỡng bức, roto)Bản vẽ thiết kế máy xúc gầu thuận E302Bản vẽ autocad máy sàng rung có hướng, sàng rung vô hướng, trạm nghiền sàngBản vẽ autocad máy nghiền xa luân nghiền ướt, máy nghiền con lănBản vẽ autocad máy đùn ép gạch không có buồng chân khôngBản vẽ máy đào gầu nghịchHướng dẫn tự học môn văn hóa và đạo đức kinh doanh đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn xã hội học đại học kinh tế quốc dânBản vẽ autocad chi tiết máy nghiền má lắc đơn giảnHướng dẫn tự học môn tin học ứng dụng đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 đại học kinh tế quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập