đề thi học kì 2 lớp 8

de thi hoc ki 2 lop 11 2008

de thi hoc ki 2 lop 11 2008
... ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 20 07 -20 08 THỜI GIAN 45 PHÚT I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group (1 .25 P) B ... (2P) 1/Yes, they are 2/ No, they don’t.Because it is very dangerous 3/ The most effective thing is that we should use natural resources as economical as possible IV Choose the best anwser (2. 75P) ... meaning stays the same.(2P)  Both Henry and Tom like action films  It is the palace that French architect designed, not the bridge It was the dog that the boy hit in the garden 4.She neither smoked...
 • 3
 • 680
 • 17

Dap an + de thi hoc ki 2 lop 10

Dap an + de thi hoc ki 2 lop 10
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources /29 5 /28 93 02/ /Dapan %20 Dethihocki 2lop1 0.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 1,666
 • 26

ĐỀ THI HỌC 2- LỚP 9

ĐỀ THI HỌC KÌ 2- LỚP 9
... tên ) Câu 3: Truyện ngắn Bến quê có tình nghịch lí nào? Qua tác giả thể điều ? Đáp án biểu điểm Thi học kỳ II Ngữ văn Phần I Trắc nghiệm: điểm (mỗi câu đúng: 0,25 điểm) Câu Đáp án B C D A A B C ... a) Em từ học sinh chép sai, sửa lại cho giải thích rõ từ chép sai ảnh hởng đến ý thơ nh nào? b) Chép lại ... bềnh : Từ gợi tả dáng chuyển động lên xuống nhẹ nhàng theo gió Nếu dùng từ câu thơ tuý miêu tả thi n nhiên, sắc thái biểu cảm, không ẩn chứa hồn ng ời sang thu b) Chép xác khổ thơ 1: 0,5 điểm...
 • 3
 • 946
 • 3

De thi hoc ki 2 lop 11 nam 09

De thi hoc ki 2 lop 11 nam 09
... tính lim : x sin x cos x 1 A B C -1 D 2 Câu 15 : Cho dãy số ( u n ) xác định : u1 = u n = 2n.u n với n Khi u11 : A A 21 0 .11 B 21 0 11 C 21 0 .111 0 D 21 0 111 0 ! ! Câu 16 : Hình tứ diện ABCD có ... + 2x + ta có kết : x +1 y' = x( x + ) ( x + 1) C y' = ( x + 1) ( x + 1) Câu 20 : A Câu 21 : A B C D Câu 22 : Tính đạo hàm hàm số y' = x x 2x B y= y' = x 2x với x < x > 2, ta có kết : x C x 2x ... n + 2n với n Khi u 50 : A 25 48,5 B 127 4,5 C 25 50,5 Câu 23 : Cho cấp số cộng ( u n ) có : u = 20 01 u = 1995 Khi u1001 : A 4005 B C Câu 24 : Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn ? 2n + n3 2n...
 • 4
 • 298
 • 3

đề thi Học 2 lớp 4

đề thi Học kì 2 lớp 4
... Số học sinh trai : 35 : x = 15 ( học sinh ) Cố học sinh gái : 35 : 15 = 20 ( học sinh ) Đáp số: Học sinh trai : 15 học sinh Học sinh gái : 20 học sinh Thứ .ngày tháng 11 năm2008 Đề thi học ... 35 35 35 11 11 10 b - = - = 14 14 14 14 x8 40 = = = 12 x 12 96 12 5 d - : = - = = 6 12 12 a Bài 3: (3,5 điểm) Ta có sơ đồ: Học sinh trai Bài3: Câu C c x ? 35 học sinh Học sinh gái ? Theo sơ đồ , ... 11 năm2008 Đề thi học II Năm học 20 08 -20 09 Môn : Tiếng Việt -Lớp Thời gian :40 phút I./ Chính tả: Bài viết: Con chuồn chuồn nước Viết đầu đoạn( Ôi chao .đang phân vân) Tiếng việt lớp T2, Trang...
 • 14
 • 1,675
 • 25

BỘ ĐỀ THI HỌC 2- LỚP 9

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 2- LỚP 9
... đề để làm văn Đề 1:Phân tích thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” Thanh Hải Đề 2:Bằng hiểu biết , viềt văn suy nghĩ chủ đề Trường học thân thi n, học sinh tích cực” nhà trường phát động năn học MÃ ĐỀ NV92-TP1 ... ) đoạn văn khoảng 12 dòng Câu Chọn đề để làm văn Đề 1: Phân tích tình mẫu tử thi ng liêng qua thơ “Mây sóng” Ta –go Đề 2: Bàn tinh thần tư học MÃ ĐỀ: NV92-NT3 Câu Thêm thành phần phụ vào câu ... đ)Chọn đề để làm văn Đề 1:Một tượng phổ biến vứt rác đường nơi công cộng Em đặt nhan đề để gọi tượng ) Nêu suy nghĩ em tượng bày tỏ thái độ Đề 2:Phân tích thơ “ Nói với con” Y Phương MÃ ĐỀ: NV92-MH2...
 • 4
 • 1,539
 • 6

20 Đề thi học 2 - lớp 9

20 Đề thi học kì 2 - lớp 9
... Minh Khuê ) đoạn văn khoảng 12 dòng Câu Chọn đề để làm văn Đề 1: Phân tích tình mẫu tử thi ng liêng qua thơ “Mây sóng” Ta –go Đề 2: Bàn tinh thần tư học MÃ ĐỀ: NV 9 2- NT3 Câu Thêm thành phần phụ ... đề để làm văn Đề 1:Phân tích thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” Thanh Hải Đề 2: Bằng hiểu biết , viềt văn suy nghĩ chủ đề Trường học thân thi n, học sinh tích cực” nhà trường phát động năn học MÃ ĐỀ NV 9 2- TP1 ... văn 9, tập 2, trang 72) “ Người đồng thương Không nhỏ bé Nghe con.” Đề 2: Nêu suy nghĩ em câu tục ngữ : Ăn nhớ kẻ trồng MÃ ĐỀ:NV 9 2- LTT1 Câu1:Thế nghĩa tường minh, hàm ý? Cho ví dụ (1đ) Câu 2: Tóm...
 • 4
 • 981
 • 3

đề thi học ki` 2 lớp 3

đề thi học ki` 2 lớp 3
... 86 127 654 93 4508 34 626 37 96 1 536 4 46 6 925 (dư1) 89 9 23 50 129 13 524 12 26 Tính giá trị biểu thức ( điểm ) ( Mỗi biểu thức tính điểm ) ( 13 829 20 718 ) x = 34 547 x = 69094 14 5 23 24 964 : = 14 5 23 ... 34 547 x = 69094 14 5 23 24 964 : = 14 5 23 - 624 1 = 828 2 Bài toán ( điểm ) Bài giải Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 15 x = 120 ( cm2 ) Đáp số: 120 cm2 Bài toán ( điểm ) Bài giải Mỗi túi cần số ... : = ( kg ) Số túi cần có để đựng 24 kg đường là: 24 : = ( túi ) Đáp số: túi Ea Tam, Ngày 10 tháng năm 20 09 Khối trưởng Nông Thị Diệp KIỂM TRA CUOÁI HỌC KÌ II LỚP Môn : ĐỌC HIỂU – LUYỆN TỪ VÀ...
 • 4
 • 1,022
 • 10

Đề thi học 2 lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11
... Ban nâng cao Câu 6a: (1 điểm) A = 2. 30 o = 60 o A = 2r Vì r = r = 30 nên : o o o D = 2i A D = 2. 45 60 = 30 Confidential 0,5 điểm Friday, April 24 , 20 09 sin i sin 45 Từ công thức: sini ... Câu 7a: (2 điểm) a) Loại thấu kính, vị trí, tính chất độ cao ảnh Thấu kính hội tụ f = 20 (cm) > fd / d = df 1 / 20 .10 = 20 Vị trí ảnh: + / = d = -0,5 điểm d d f 10 20 d / = 20 (cm) ... = 10-5 .2. 0 ,2. 1 = 4.10-6 (N) điểm Câu 5: (2 điểm) a) Mắt ngời bị tật cận thị Để sửa tật cận thị, mắt ngời phải đeo thấu kính phân có tiêu cự f = - OCV = - 40 (cm) 0,5 điểm 1 = 2, 5 (dp)...
 • 4
 • 392
 • 0

Đề thi học 2 lớp 10 năm 2008-2009

Đề thi học kì 2 lớp 10 năm 2008-2009
... VT = sin x ( + cos x ) sin x Điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 − cos 2 x = sin x ( + cos x ) 0 ,25 sin 2 x = sin x ( + cos x ) 0 ,25 sin x = VP + cos x Chứng minh biểu ... 16 b = 16a    x2 y − =1 Vậy phương trình tắc Hypebol (H) 16 Phương trình tắc Hypebol (H) có dạng ( 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... 24 + 12 − 11 =5 Khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng d là: d ( I , d ) = 16 + Đường tròn tâm I tiếp xúc với đường thẳng d có bán kính R = d ( I , d ) = 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ...
 • 4
 • 1,119
 • 16

Đề thi học 2 lớp 11 năm 2008-2009

Đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2008-2009
... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 0,50 II .2 1,00 đ Ta có Suy  π  π  = − cos  − x ÷+ cos  + x ÷ 2   3  π = − cos cos x = − cos x f '( x) = − ( −2sin x ) = sin 2x 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... LỚP 11 KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 20 08 -20 09 I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm ) Câu Nội dung I.1 ( x − 1) x + − = lim 1,00 đ lim x→1 x →1 x + + ( x − 1) x −1 ( = lim x→1 ) 8x + + I .2 ... , ta có lim f ( x) = lim x − = lim ( x + ) = x 2 x 2 x 2 + Với x = , ta có f (2) = 2m + Hàm số liên tục x = lim f ( x) = f (2) ⇔ = 2m + x 2 ⇔ m = Vậy m = hàm số liên tục x = II.1 Tìm vi...
 • 4
 • 291
 • 10

Đề thi học 2 lớp 4

Đề thi học kì 2 lớp 4
... 007 305  c) 40 7 305 b) 47 000 305 d) 47 3 005 Bài Kết phép chia 15 043 : 49 là:  a) 37  c) 307 b) 370 d) 070 Bài Rút gọn phân số  a)  c) 12 18 24 36 phân số tối giản là: b) d) 12 PHẦN II: (7 ... số tối giản là: b) d) 12 PHẦN II: (7 điểm) Bài Đặt tính tính: a) 56 7 34 + 27 985 b) 97 625 47 806 c) 45 7 x 26 0 d) 82 917 : 27 Bài Tìm x, biết: a) X x b) X : = = Bài Sân trường hình chữ nhật có ... Học sinh khoanh điểm - Bài : c - Bài : c - Bài : d PHẦN II : (7 điểm) Bài 1: (2 điểm) a 84 719 b 49 819 c 118 820 d 3071 Học sinh đặt tính , thực phép tính được1 điểm Bài 2: (1 điểm) a b 10 21 ...
 • 5
 • 1,133
 • 9

Xem thêm