BỘ đề vào 10 các TỈNH mới nhất

De vao 10 cac tinh

De vao 10 cac tinh
... tr×nh: x + 1  +  x + ÷+ 10 = x x  Bµi 4: (1,25 ®iĨm) Mét vËn ®éng viªn b¾n sóng b¾n 20 ph¸t sóng, kÕt qu¶ ®ỵc ghi l¹i b¶ng díi ®©y (®iĨm sè cđa tõng ph¸t): 9 10 10 10 8 10 a) Gäi X lµ ®iĨm sè ... O O2 10 r2 A B A B Së gd-®t th¸i b×nh ******* Ngµy thi : ST: QKh- §T-036204035 Bµi 1(2 ®iĨm): ®Ị thi tun sinh LíP 10 thpt Cho biĨu thøc M = N¨m häc 2003-2004 Thêi gian : 150 2( x + 1) x − 10 x ... minh: CDEF lµTõ ®ã tø gi¸c néi tiÕp trung trùc cđa PQ, QPlµ ®­êng trung trùc cđa Tia b) KÐo dµi DE c¾t AC ë K.MN ph©n gi¸c cđa gãc CKD c¾t EF vµ CD t¹i M vµ N Tia ph©n gi¸c cđa + gãc CBF c¾t DE vµ...
 • 29
 • 90
 • 0

đề vào 10 các tỉnh 2009-2010

đề vào 10 các tỉnh 2009-2010
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG Đề thức ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Năm học:2009-2 010 Khóa ngày 28/06/2009 Môn TOÁN ( ĐỀ CHUNG) Thời gian : 120 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1: (1,5 điểm) 1/.Không ... ======Hết====== SỞ GD & ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2009 – 2 010 Môn thi : Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 25/6/2009 Bài ... ĐỒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Khóa ngày: 18 tháng năm 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm trang) Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (0.5đ) Phân...
 • 18
 • 132
 • 0

BỘ ĐỀ THI LÝ VÀO 10 CÁC NĂM (mới)

BỘ ĐỀ THI LÝ VÀO 10 CÁC NĂM (mới)
... ca nc sụi l 100 0 C v ca nc lnh l 100 C B qua s trao i nhit vi bỡnh v mụi trng -HT - K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2009 - 2 010 Để thi thi thử lần Mụn thi: VT Lí Ngy thi: 25-6-2009 Thi gian lm ... P 110 27.5 440 n1 1980 ph t giây n2 99 Qtr R1 100 Qtv R2 P1 484 H P2 24.2 C m Chất J/kgK 35 2100 924000 739200 80% Nớc t1 t2 4200 12 100 K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2009 - 2 010 Để thi thi ... K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2009 - 2 010 Để thi thi thử lần Mụn thi: VT Lí Ngy thi: 25-6-2009 Thi gian lm bi: 60 phỳt Đề thức Họ Tên : Lớp : ...
 • 12
 • 167
 • 1

De thi+DA vao 10 cac tinh (09-10) moi

De thi+DA vao 10 cac tinh (09-10) moi
... = m2 −   m = ±2  n =  =>  a Ta có tứ giác BDEC nội tiếp B · => BDE + · ACB = 1800 H O · Mà BDE + · ADE = 1800 ( hai góc kề bù) D => · ADE = · ACB K b Chứng minh tương tự phần a, ta có · ... tròn tâm O).Đường cao AH tam giác ABC cắt DE K · · 1.Chứng minh ADE = ACB 2.Chứng minh K trung điểm DE 3.Trường hợp K trung điểm AH Chứng minh đường thẳng DE tiếp tuyến chung ngồi đường tròn đường ... ®êng trßn d) Chøngminh r»ng OC vu«ng gãc víi DE (DE + EF + FD).R = S Gỵi ý ®¸p ¸n Së GD - §T Kh¸nh hoµ K× thi tun sinh líp 10 n¨m häc 2009-2 010 m«n: to¸n Ngµy thi : 19/6/2009 Thêi gian lµm...
 • 117
 • 185
 • 2

Bộ đề thi vào 10 các tỉnh ( 2011-2012)

Bộ đề thi vào 10 các tỉnh ( 2011-2012)
... ≠ 25 x x 10 x = x -5 x-25 x +5 A= = ( x -10 x +25 x -5 )( x +5 = ) ( ( x -5 x -5 )( ) ( ) ( ( x -5) ( x+5 ) x +5 -10 x -5 x -5 ) = x+5 ( x -10 x -5 x +25 x -5 )( x +5 ) x +5 ) = x -5 ( x ≥ 0; ... 8/9 (loại) hay -2m2 = x1.x2 = -8 ⇔ m = ±2 Bài 4: Gọi a, b độ dài cạnh hình chữ nhật Theo giả thi t ta có : a + b = 14 (1 ) a2 + b2 = 102 = 100 (2 ) Từ (2 ) ⇒ (a + b)2 – 2ab = 100 (3 ) Thế (1 ) vào (3 ) ... điểm B(0;3+m) theo u cầu tốn A ≡ B 7-m=3+m tức m=2 Câu 2: 1/ 7+5 (7 + 2 )(1 − 2 )(3 − 2) A= + = = = (3 − 2 )(3 + 2) = −1 + + (1 + 2 )(3 + 2) 2/ a/ x +1 x −1+ x + 1− x +1 x −2 B =( )( ) =( )( )= x ( x...
 • 113
 • 188
 • 3

CAC DE TOAN THI VAO 10 CAC TINH 20132014 cap nhat ngay 22-6-2013

CAC DE TOAN THI VAO 10 CAC TINH 20132014 cap nhat ngay 22-6-2013
... ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NGUYỄN BÌNH NĂM HỌC 2013-2014 MÔN : TOÁN (Dùng cho thí sinh) Ngày thi : 14/6/2013 Thời gian làm : 120 phút (Không kể thời gian giao bài) (Đề thi ... VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN THI: TOÁN ( không chuyên) Ngày thi 18 tháng 06 năm 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm thi: 120 phút, ... VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN THI: TOÁN ( không chuyên) Ngày thi 14 tháng 06 năm 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm thi: 120 phút,...
 • 17
 • 176
 • 2

BỘ ĐỀ THI VÀO 10 CÁC TỈNH 1O-11

BỘ ĐỀ THI VÀO 10 CÁC TỈNH 1O-11
... ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2 010 – 2011 25 26 27 28 KỲ THI TUYỂN SINH 10 THPT NĂM HỌC 2 010 – 2011 Mơn thi: TỐN Thời gian: 120 phút (Khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ THI CHÍNH ... DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHĨA NGÀY : 30 - - 2 010 Mơn thi: TỐN Thời gian: 120 phút ( khơng kể thời gian phát đề) Ngày thi: 01/7/2 010 Bài ... K I P x A SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2 010 – 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn thi: TỐN Ngày thi: 22 tháng năm 2 010 Thời gian làm bài: 120phút Bài I (2,5 điểm)...
 • 46
 • 251
 • 1

Bo de thi vao 10 cac tinh

Bo de thi vao 10 cac tinh
... a100 + b100 = a101 + b101 = a102 + b102 Tính P = a2 010 + b2 010 Ta có = a100 + b100 – (a101 + b101) = a101 + b101 – (a102 + b102) ⇒ a100(1 – a) + b100(1 – b) = a101(1 – a) + b101(1 – b) ⇒ a100(1 ... ngun Ch ng minh r ng: m2 + n2 h p s b) Cho hai s dương a, b th a a100 + b100 = a101 + b101 = a102 + b102 Tính P = a2 010 + b2 010 Câu : (2 điểm) Cho tam giác OAB vng cân t i O v i OA = OB = 2a ... + bc + + c + ca < 1 + a + ab -H T - Thi vào 10 ĐHSP HN năm 2 010 Ngày 19 tháng năm 2 010 Cảm ơn bạn kaka math Mathscope bạn Đức lớp ơn thi cung cấp đề thi Vòng Bài Cho biểu thức A= x4 + − x4...
 • 76
 • 122
 • 0

Bộ đề thi vào 10 các tỉnh(có đáp án)

Bộ đề thi vào 10 các tỉnh(có đáp án)
... 0,25 S GIO DC V O TO HI DNG Kè THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2 010 - 2011 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt, khụng k thi gian giao Ngy thi: 08 thỏng 07 nm 2 010 (t 2) CHNH THC Cõu (3 im) ... S GIO DC O TO BèNH NH Gi ý gii K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT KHểA NGY : 30 - - 2 010 Mụn thi: TON Thi gian: 120 phỳt ( khụng k thi gian phỏt ) Ngy thi: 01/7/2 010 - Bi 1: (1,5 im) ... y = x +10 (2) 1 + = T (1) v (2) ta cú h phng trỡnh: x y 12 y = x + 10 1 1 12 12 = =1 + = + + x y 12 x x + 10 12 x x + 10 y = x + 10 y = x + 10 Gii h phng trỡnh: y = x + 10 12(...
 • 37
 • 114
 • 2

Bộ đề thi vào 10 các tỉnh

Bộ đề thi vào 10 các tỉnh
... hữu tỉ m, n, p cho (x + m)(x2 + nx + p) = x3 10x 12 -6- thi vo THPT cỏc tnh Đề số 10 (Đề thi tỉnh Hải Dơng năm học 2003 2004) Câu I (1,5đ) ... giá trị biểu thức: x x 3x 10x + 12 = A= với x + x +1 x + 7x + 15 -10- thi vo THPT cỏc tnh Đề số 14 (Đề thi tỉnh Hải Dơng năm học 2005 ... thi vo THPT cỏc tnh Đề số 11 (Đề thi tỉnh Hải Dơng năm học 2003 2004) Câu I (2đ) Cho hàm số y = f(x) = x 1) Hãy tính f(2), f(-3), f(- ), f( ( ) ) ; ữ có thuộc đồ thị hàm số không ? 2) Các...
 • 25
 • 58
 • 2

Bo de on vao 10 cac tinh

Bo de on vao 10 cac tinh
... 2 010 + 2 010 Cho a l s bt kỡ,chng minh rng: a 2 010 + 2009 >2 (1 im ) a 2 010 + 2 010 > a 2 010 + 2009 a 2 010 + 2009 + > a 2 010 + 2009 ( ( ) 0,25 a 2 010 + 2009 a 2 010 + 2009 + > ) 0,5 0,25 a 2 010 ... y 12 y = x + 10 1 1 12 12 = =1 + = + + x y 12 x x + 10 12 x x + 10 y = x + 10 y = x + 10 Gii h phng trỡnh: y = x + 10 12( x + 10) + 12 x = x + 10 x(1) y = x + 10 Gii (1) c x1 ... y gi (y>12) Trong gi c hai vũi chy c b 12 b x Trong gi vũi chy c b y 1 Ta cú phng trỡnh: + = (1) x y 12 Trong gi vũi chy c Vũi chy nhanh hn vũi 10 gi nờn ta cú phng trỡnh : y = x +10 (2) 1 + =...
 • 44
 • 116
 • 0

100 Bộ đề thi vào 10 các tỉnh, thành phố (hot)

100 Bộ đề thi vào 10 các tỉnh, thành phố (hot)
... phúc - đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ptth tỉnh vĩnh phúc năm học 1999-2000 Môn thi : Toán Thời gian làm bài: 150 phút(không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 10- 7-1999 ... Độc lập- Tự do- Hạnh phúc - đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ptth Môn thi : Toán Thời gian làm bài: 150 phút(không kể thời gian giao đề) Ngày thi 02-08 ( t ngh ) -x ... thị coi thi không giải thích thêm!) sở gd - đt vĩnh phúc đề thức cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc - đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ptth Ngày thi 28-6-2006...
 • 28
 • 107
 • 4

Đề tuyển sinh vào 10 các tỉnh phía Bắc(Có đ/a)(Moi)

Đề tuyển sinh vào 10 các tỉnh phía Bắc(Có đ/a)(Moi)
... NINH - K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2 010 - 2011 THI CHNH THC MễN : TON Thời gian làm : 120 phút (không kể thời gian giao đề) im Chữ ký GT : Chữ ký GT : (Đề thi có 01 trang) Bài ... A = 17 => Luụn tn ti ớt nht s t nhiờn trựng 361 s ó cho S GD & T H NI K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT Nm hc 2 010 2011MễN: TON BI I (2,5 im) Cho biu thc : A = x x 3x + + , vi x v x x +3 x x ... phân giác DEC MAC : DAM (g.g) => S GIO DC - O TO THI BèNH CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 TRUNG HC PH THễNG Nm hc 2 010- 2011 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Bi (2,0...
 • 20
 • 56
 • 0

BỘ đề THI vào 10 các TỈNH 2014 2015

BỘ đề THI vào 10 các TỈNH 2014 2015
... http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HỒ ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUN NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn thi: TỐN (KHƠNG CHUN) Ngày thi: 04/6 /2014 ... z + x +1 10 SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO CÀ MAU 2015 ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học: 2014 – Mơn thi: TỐN Ngày thi 23/6 /2014 Thời gian: 120 phút (khơng kể thời gian giao đề) Bài ... -Cán coi thi khơng giải thích thêm 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG N KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn thi: Tốn Thời gian làm 120 phút Ngày thi 23/6 /2014 ĐỀ CHÍNH THỨC...
 • 27
 • 87
 • 0

BỘ đề THI vào 10 các TỈNH

BỘ đề THI vào 10 các TỈNH
... http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 33 S GIO DC V O TO TIN GIANG THI CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 NM HC 2015 2016 MễN THI: TON Thi gian:120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 11/6/2015 ( thi cú 01 ... http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 29 S GDT TY NINH Kè THI TUYN SINH VO LP 10 NM HC 2015 2016 Ngy thi: 11 thỏng nm 2015 Mụn thi: TON (Khụng chuyờn) Thi gian: 120 phỳt (Khụng k thi gian giao ) CHNH THC ( thi ... V O TO KHNH HO THI CHNH THC ( thi cú 01 trang) K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN NM HC 2015-2016 Mụn thi: TON (KHễNG CHUYấN) Ngy thi: 04/6/2015 (Thi gian: 120 phỳt khụng k thi gian giao )...
 • 38
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi vào 10 các tỉnhtuyển chọn đề thi vào 10 các tỉnh có đáp ánđề thi và đa vào 10 các tỉnhtong hop de yhi toan vao 10 cac tinh 2010 2011đề thi tiếng anh vào 10 các tỉnh năm 2014đề thi toan vào lớp 10 các tinhđề thi tiếng anh lớp vào lớp 10 các tỉnhđề thi môn toán vào lớp 10 các tỉnhđề thi toán vào lớp 10 các tỉnh năm 2012đề thi tiếng anh vào lớp 10 các tỉnhđề thi văn vào 10 các năm tỉnh thái bìnhbộ đề thi tuyển 10 các tỉnh môn vănthực chất chi phí sản xuất ở các doanh nghiệp là quá trình chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tượng tính giá nhất định nó là vốn của doanh nghiệp bỏ vào quá trình sản xuất kinh doanhđề thi học sinh giỏi toán lớp 10 các tỉnhcác phần mềm máy tính mới nhấtlesson plan grade 3THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014Quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp bắc giangBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcMột số bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại sốThuyết minh cầu thang (đồ án tốt nghiệp KSXD)Đồ án Quy hoạch giao thông tĩnh khu đô thị Nhân Chínhbồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề integrating grammar for communicative language (3)Tài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựbộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 1150 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp caoĐồ án Tổ chức điều hành sản xuấtCông nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaĐồ án mạng điện CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNBài tập elipÔn tập đại số lớp 10Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An GiangĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập