THỰC TRẠNG SINH MEN bất TOÀN và mối LIÊN QUAN với THỰC TRẠNG NHIỄM DIOXIN ởa lưới – THỪA THIÊN HUẾ năm 2015

TÌM HIỂU tổn THƯƠNG mô BỆNH học mối LIÊN QUAN với tỷ lệ NHIỄM HP ở BỆNH VIÊM dạ dày XUẤT HUYẾT

TÌM HIỂU tổn THƯƠNG mô BỆNH học và mối LIÊN QUAN với tỷ lệ NHIỄM HP ở BỆNH VIÊM dạ dày XUẤT HUYẾT
... nặng Mối liên quan nhiễm Hp với tổn thương bệnh học Bảng Tỷ lệ nhiễm Hp tổn thương bệnh học Hp (-) (n=19) Hp (+) (n=52) Loại tổn thương p SL % SL % Viêm cấp tính (n=13) 46,15 53,85 >0,05 Viêm ... thuần: tổn thương bệnh học tỷ lệ cao nhóm nhiễm Hp mức độ vừa 57.1% - Viêm xuất huyết cấp tính mạn tính, viêm teo, loạn sản có tổn thương bệnh học chiếm tỷ lệ cao nhóm nhiễm Hp mức độ ... nhiễm Hp - viêm teo mạn DSR LS - ung thư dày Như nhiễm Hp yếu tố nguy gây nên tổn thương bệnh học mạn tính viêm dày xuất huyết, yếu gây nên đợt viêm cấp tính xuất huyết KếT LUậN Kết bệnh...
 • 3
 • 76
 • 2

thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi mối liên quan với kiến thức, thái độ hành vi chăm sóc răng miệng của học sinh ptth chu văn an, ba đình hà nội năm 2012

thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và mối liên quan với kiến thức, thái độ hành vi chăm sóc răng miệng của học sinh ptth chu văn an, ba đình hà nội năm 2012
... Mô tả thực trạng bệnh sâu răng, vi m lợi học sinh PTTH Chu Văn An, Ba Đình Nội năm 2012 Phân tích mối liên quan kiến thức, thái độ, hành vi CSRM với bệnh sâu răng, vi m lợi nhóm học sinh 3 ... Chúng tiến hành thực nghiên cứu đề tài Thực trạng bệnh sâu răng, vi m lợi mối liên quan với kiến thức, thái độ hành vi chăm sóc miệng học sinh PTTH Chu Văn An, Ba Đình Nội năm 2012 với mục ... thống kê 51 3.2.3 Mối liên quan kiến thức, thái độ, hành vi chăm sóc miệng HS với bệnh vi m lợi Bảng 3.23 Mối liên quan kiến thức CSRM vi m lợi HS Kiến thức Vi m lợi Không vi m lợi OR n % n % Không...
 • 95
 • 1,010
 • 10

Thực trạng sử dụng các chất kích thích dạng aphetamine mối liên quan với các hành vi tình dục không an toàn của phụ nữ mại dâm tại hà nội

Thực trạng sử dụng các chất kích thích dạng aphetamine và mối liên quan với các hành vi tình dục không an toàn của phụ nữ mại dâm tại hà nội
... cứu Thực trạng sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine mối liên quan với hành vi tình dục không an toàn phụ nữ mại dâm Nội năm 2012” thực nhằm mô tả thực trạng, xác định yếu tố liên quan tới ... vực nội thành Nội năm 2012 Xác định yếu tố liên quan tới vi c sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine phụ nữ mại dâm Xác định mối liên quan sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine hành vi tình ... yếu tố liên quan tới hành vi sử dụng ATS Vi t Nam 11 1.3.3 Mối liên quan vi c sử dụng ATS hành vi tình dục không an toàn nhóm PNMD giới 12 1.3.3.1 Hành vi sử dụng Bao cao su không...
 • 100
 • 225
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG MÔI TRƯỜNG GIÂM HOM TRONG NHÂN GIỐNG CỎ VETIVER Ở THỪA THIÊN HUẾ ppt

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ MÔI TRƯỜNG GIÂM HOM TRONG NHÂN GIỐNG CỎ VETIVER Ở THỪA THIÊN HUẾ ppt
... hiểu khả rễ loại hom cỏ Vetiver 3.1 Ảnh hưởng nồng độ auxin đến khả rễ hom thân non Bảng Ảnh hưởng xử lý auxin đến khả rễ hom thân non cỏ Vetiver Các auxin Nồng độ (ppm) Số lượng hom Thời gian rễ ... sử dụng chất điều hòa sinh trưởng phương pháp phổ biến nhân giống trồng, ứng dụng phương pháp để nhân giống cỏ Vetiver tạo nguồn giống phong phú cung cấp cho mục đích bảo vệ môi trường Bài ... rễ hom giâm Các chất auxin khác có ảnh hưởng khác lên khả rễ hom non cỏ Vetiver bao gồm thời gian rễ, tỷ lệ rễ nồng độ tối ưu Trong nồng độ tối ưu cho rễ α-NAA 500ppm IBA 750ppm 3.2 Ảnh hưởng...
 • 8
 • 319
 • 1

Một số vấn đề về việc tổ chức bộ máy thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế

Một số vấn đề về việc tổ chức bộ máy và thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế
... ngành Tài nguyên Môi trường địa phương, xin chọn đề tài: Một số vấn đề việc tổ chức máy thực chức nhiệm vụ quản nhà nước tài nguyên môi trường cấp quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế Việc thực ... thực chức nhiệm vụ quản nhà nước tài nguyên môi trường cấp quyền địa phương Hệ thống quản nhà nước tài nguyên môi trường địa phương tổ chức thành ba cấp với quan tham mưu chuyên môn gồm: cấp ... môi trường biển) Tổ chức máy biên chế thực nhiệm vụ quản tài nguyên môi trường địa phương Cơ cấu tổ chức quan quản nhà nước tài nguyên môi trường địa phương quy định văn bản: Thông tư số...
 • 9
 • 472
 • 3

Chất lượng nước Hồ Tây mối liên quan với số lượng của một vài nhóm sinh vật tham gia quá trình làm sạch nước hồ

Chất lượng nước Hồ Tây và mối liên quan với số lượng của một vài nhóm sinh vật tham gia quá trình làm sạch nước hồ
... thái hồ Tuy vậy, hồ Tây hệ sinh thái đa dạng có khả tự làm tương đối lớn Chính việc đánh giá chất lượng nước hồ xem xét mối quan hệ chất lượng nước với số lượng vài nhóm vi sinh tham gia trình làm ... độn^ làm biến đổi hệ sinh thái hồ Trong đề tài này, chúng tối tiến hành đánh giá chất lượng nước hồ xem xét mối quan hộ chất lượng nước với số lượng vài nhóm vi sinh tham gia trình làm nước Những ... BÁO CÁO TÓM TẮT Tên đề tài: CHẤT LƯỢNG NƯỚC Hổ TÂY VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI s ố LƯỢNG CÚA MỘT VÀI NHÓM VI SINH VẬT THAM GIA QUÁ TRÌNH LÀM SẠCH NƯỚC Hổ Mã số : QT.03 25 Chủ trì đề tài Cán phối...
 • 24
 • 166
 • 0

Bước đầu khảo sát các sai sót trong sử dụng thuốc mối liên quan với biến cố bất lợi từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR ở việt nam

Bước đầu khảo sát các sai sót trong sử dụng thuốc và mối liên quan với biến cố bất lợi từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR ở việt nam
... đề tài: Bước đầu khảo sát sai sót sử dụng thuốc mối liên quan với biến cố bất lợi từ sở liệu báo cáo ADR Việt Nam với mục tiêu: Nhận diện sai sót liên quan đến thuốc từ sở liệu báo cáo phản ... DƢỢC HÀ NỘI ĐOÀN THỊ PHƢƠNG THẢO BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT CÁC SAI SÓT TRONG SỬ DỤNG THUỐC VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI BIẾN CỐ BẤT LỢI TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁO CÁO ADR VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời ... Phát sai sót liên quan đến thuốc .9 1.2 PHÁT HIỆN SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁO CÁO TỰ NGUYỆN VỀ BIẾN CỐ BẤT LỢI / PHẢN ỨNG CÓ HẠI 10 1.2.1 Tiềm sở liệu báo cáo tự...
 • 132
 • 240
 • 0

Nghiên cứu bộc lộ một số dấu ấn hoá mô miễn dịch mối liên quan với đặc điểm mô bệnh học trong ung thư­­ biểu mô đại trực tràng

Nghiên cứu bộc lộ một số dấu ấn hoá mô miễn dịch và mối liên quan với đặc điểm mô bệnh học trong ung thư­­ biểu mô đại trực tràng
... bnh hc ung th biu mụ i trc trng Phần lớn ung th đại tràng ung th biểu tuyến với tỷ lệ 95% đến 98%.Theo phõn loi ca T chc Y t Th gii nm 2000 ung th biu mụ i trc trng gm cỏc loi sau - Ung th ... phõn bit ung th biu mụ tuyn i trc trng vi cỏc ung th biu mụ tuyn ca cỏc c quan khỏc di cn n i trc trng, v chn oỏn xỏc nh ung th biu mụ i trc trng di cn ờn cỏc c quan khỏc CHNG 1:TNG QUAN TI LIU ... 42,85% n; ung th biu mụ tuyn vy, ung th biu mụ khụng bit húa v ung th biu mụ ti ch c tỡm thy 0,71% cỏc trng hp mi loi Trong nghiờn cu ca on Hu Ngh v CS (1995), ung th biu mụ tuyn chim 88,2%, ung th...
 • 24
 • 107
 • 0

Nghiên cứu bộc lộ một số dấu ấn hoá mô miễn dịch mối liên quan với đặc điểm mô bệnh học trong ung thư biểu mô đại trực tràng

Nghiên cứu bộc lộ một số dấu ấn hoá mô miễn dịch và mối liên quan với đặc điểm mô bệnh học trong ung thư biểu mô đại trực tràng
... lớn ung thư đại tràng ung thư biểu tuyến với tỷ lệ 95% đến 98%, [11], [19], [26] * Phõn loi mụ bnh hc ung th biu mụ i trc trng ca T chc Y t Th gii (1989) gm cỏc typ sau: Ung th biu mụ tuyn Ung ... - Ung th biu mụ t bo nh - Ung th biu mụ t bo vy - Ung th biu mụ tuyn vy - Ung th biu mụ tu - Ung th biu mụ khụng bit hoỏ Cỏc loi u khỏc: carcinoide, ung th biu mụ tuyn hn hp, ung th c trn, ung ... Mó ICD-O Ung th biu mụ tuyn 8140/3 Ung th biu mụ tuyn nhy 8480/3 Ung th biu mụ t bo nhn 8490/3 Ung th biu mụ t bo nh 8041/3 Ung th biu mụ t bo vy 8070/3 Ung th biu mụ tuyn vy 8560/3 Ung th biu...
 • 158
 • 143
 • 0

Đau bụng mạn ở học sinh trung học cơ sở tại quận 1 TPHCM tỉ lệ hiện mắc mối liên quan với các yếu tố sang chấn tâm lý

Đau bụng mạn ở học sinh trung học cơ sở tại quận 1 TPHCM tỉ lệ hiện mắc và mối liên quan với các yếu tố sang chấn tâm lý
... đònh tỉ lệ đau bụng mạn chức thể bệnh đau bụng mạn chức Xác đònh tỉ lệ sang chấn tâm học sinh trung học sở quận 1, TP.HCM năm 2008 Xác đònh mối liên quan đau bụng mạn với yếu tố sang chấn ... nguy bò đau bụng mạn gấp 2,25 lần so với trẻ sang chấn tâm MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Xác đònh tỉ lệ mắc đau bụng mạn mối liên quan với yếu tố sang chấn tâm học sinh trung học sở quận TPHCM MỤC TIÊU ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ NGỌC TUYẾT ĐAU BỤNG MẠN HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI QUẬN TPHCM: TỈ LỆ HIỆN MẮC VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ SANG CHẤN TÂM...
 • 189
 • 42
 • 0

lịch sử phát triển biến dạng mesozoi muộn-kainozoi bồn trũng cửu long lục địa kế cận mối liên quan với hệ thống dầu khí

lịch sử phát triển biến dạng mesozoi muộn-kainozoi bồn trũng cửu long và lục địa kế cận và mối liên quan với hệ thống dầu khí
... cận Chương Lịch sử phát triển biến dạng Mesozoi muộn-Kainozoi bồn trũng Cửu Long lục địa kế cận Chương Mối liên quan lịch sử phát triển biến dạng với hệ thống dầu khí bồn trũng Cửu Long Kết luận ... là: Lịch sử phát triển biến dạng Mesozoi muộn - Kainozoi bồn trũng Cửu Long lục địa kế cận mối liên quan với hệ thống dầu khí Mục tiêu luận án Làm sáng tỏ lịch sử phát triển biến dạng Mesozoi muộn-Kainozoi ... thấy bồn Cửu Long bồn trũng tách dãn kiểu rift KZ sớm CHƯƠNG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN BIẾN DẠNG MEZOZOI MUỘN-KAINOZOI BỒN TRŨNG CỬU LONG VÀ LỤC ĐỊA KẾ CẬN Từ MZ muộn đến nay, bồn Cửu Long vùng kế cận...
 • 14
 • 246
 • 0

ĐỊA hóa NGUYÊN tố SELEN mối LIÊN QUAN với sức KHỎE

ĐỊA hóa NGUYÊN tố SELEN và mối LIÊN QUAN với sức KHỎE
... thành than III HÀNH VI ĐỊA HÓA CỦA SELEN TRONG TỰ NHIÊN Là nguyên tố đa hóa trị, hành vi địa hóa Se tự nhiên phụ thuộc nhiều vào trạng thái hóa trị mối liên kết hợp chất cụ thể Hóa trị Se phụ thuộc ... Se chúng coi thị sinh địa hóa hữu hiệu việc nghiên cứu mối liên quan địa chất, sinh học sức khỏe cộng đồng II ĐẶC ĐIỂM CHUNG Se nguyên tố chalcogen lưỡng tính, có số thứ tự nguyên tử 34, thuộc ... trái lại selenat lại tồn chủ yếu dạng SeO42- Na phối tử selenat selenit hầu mặt Trong môi trường axit, selenit bị phân hủy để tạo thành Se nguyên tố Selenat chuyển thành selenit Se nguyên tố, nhiên,...
 • 14
 • 231
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đột biến gen tp53 và mối liên quan với biểu hiện bệnh nhiễm hbvbiểu đồ 11 đttt và mối liên quan với tuổisử dụng được thành thạo phương pháp đại số trong toán học và mối liên hệ với các kiến thức hóa học để giải các bài toán hóa họcnghiên cứu sự đột biến gene kras và mối liên quan đột biến gene kras với một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràngtrợ cấp thôi việc cho người lao động và thực tiễn áp dụng tại tỉnh thừa thiên huếvct moi lien quan voi lu thuong nguon va tp ho chi minhsu xuong cap cach dien may bien ap va moi lien quan toi cac phep do su hoi phuc dien moi cach dien may bien apthừa thiên huế nằm ở duyên hải miền trung việt nam bao gồm 7 huyện 02 thị xã và thành phố huế diện tích toàn tỉnh là 5 033 205 km2nhiễm mỡ và mối liên quan đến kiểu gen của hcvnghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông hương tỉnh thừa thiên huếtình hình sử dụng chế phẩm sinh học em trong chăn nuôi lợn tại xã quảng phước huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếkhảo sát tình hình thiệt hại do lũ lụt và giải pháp ứng phó của người dân vùng ven biển thừa thiên huếgiải pháp khôi phục và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống ở thừa thiên huế pptkế toán lưu chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp tư nhân ngọc khánh thừa thiên huếkiến thức thực hành sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm của người dân ở thôn triều sơn đông xã hương vinh hương trà thừa thiên huế năm 2013Luận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu giá trị siêu âm nội soi và chọc hút bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy (TT)Thiết kế hệ thống cô đặc ba nồi xuôi thiet bị cô đặc phòng đốt ngoài kiểu đứng Cô đặc dung dịch NaOH.Bia ngang dep cho giao an blablablaGIAO AN THE DUC 8 CHUAN KTKNHoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt namTuyển chọn 20 đề thi thử THPT quốc gia môn toán của các trường có đáp án chi tiết hay nhấtBào chế hệ tiểu phân nano artemisinin và đánh giá tác động diệt ký sinh trùng sốt rét trên chuộtttPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Khang ThịnhQUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESISPhương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chópTRAC NGHIEM BAO CHE 2 NHIEUluan van nghien cuu song hai he thong ESPHOA DUOC 2 DUNG CHO DAO TAO DUOC SĨCĐ1 bài tập este lipitcơ sở, bản chất và phân loại các hiện tượng tâm lýĐề đa HSG toán 8 huyện vũ thư 2016 2017ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾTĐỀ THI THỬ THPT QG TOÁN 2017 TRÊN TẠP CHÍ THTT NXB GIÁO DỤCĐề cương ôn thi công nghệ học kì 2 lớp 11 tóm tắt đầy đủ kiến thức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập