THỰC TRẠNG điều KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM và KIẾN THỨC, THỰC HÀNH của NGƯỜI CHẾ BIẾN ở các cơ sở DỊCH vụ ăn UỐNG QUẬN ĐỐNG ĐA,THÀNH PHỐ hà nội năm 2015

nghiên cứu kiến thức, thái độ thực hành của giáo viên tiểu học về phòng chống bệnh cận thị học đường tại thành phố nội năm 2008

nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành của giáo viên tiểu học về phòng chống bệnh cận thị học đường tại thành phố hà nội năm 2008
... pháp phòng chống CTHĐ nội năm 2008 19 3.2 Thái độ phòng bệnh cận thị học đường giáo viên trường tiểu học thành phố nội năm 2008: Bảng 3.5: Thái độ giáo viên trường tiểu học thành phố nội ... 6.1 Kiến thức, thái độ thực hành giáo viên trường tiểu học phòng bệnh CTHĐ thành phố nội năm 2008 28 6.2 Thái độ giáo viên trường tiểu học phòng bệnh CTHĐ thành phố nội năm 2008 ... thành thái độ giáo viên tiểu học phòng bệnh CTHĐ 6.3 Thực hành giáo viên trường tiểu học phòng bệnh CTHĐ thành phố nội năm 2008 Thực hành giáo viên tiểu học phòng bệnh CTHĐ hạn chế Tỷ lệ % giáo...
 • 40
 • 761
 • 2

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm kiến thức, thực hành của người chế biến tại bếp ăn tập thể các trường mầm non thuộc huyện Yên Mô, Ninh Bình năm 2014

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và kiến thức, thực hành của người chế biến tại bếp ăn tập thể các trường mầm non thuộc huyện Yên Mô, Ninh Bình năm 2014
... trường mầm non thuộc huyện Yên Mô, Ninh Bình năm 2014 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả điều kiện an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể Trƣờng Mầm non thuộc huyện Yên Mô, Ninh Bình năm 2014 Mô tả kiến thức, ... thức, thực hành ngƣời chế biến thực phẩm bếp ăn tập thể trƣờng mầm non thuộc huyện Yên Mô, Ninh Bình năm 2014 Xác định số yếu tố liên quan đến thực hành ngƣời chế biến thực phẩm bếp ăn tập thể ... ngƣời chế biến thực phẩm bếp ăn trƣờng mầm non địa bàn huyện Với lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm, kiến thức, thực hành người chế biến bếp ăn tập thể trường...
 • 123
 • 314
 • 6

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm; kiến thức, thực hành của người chế biến một số yếu tố liên quan tại các cửa hàng ăn uống nhà hàng ăn uống của phường việt hưng, quận long biên, nội năm 2015

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm; kiến thức, thực hành của người chế biến và một số yếu tố liên quan tại các cửa hàng ăn uống và nhà hàng ăn uống của phường việt hưng, quận long biên, hà nội năm 2015
... tiến hành nghiên cứu đề tài Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm; kiến thức, thực hành người chế biến số yếu tố liên quan cửa hàng ăn uống nhà hàng ăn uống phường Việt Hưng, quận Long Biên, ... an toàn thực phẩm cửa hàng ăn uống nhà hàng ăn uống phƣờng Việt Hƣng, quận Long Biên, Nội năm 2015 Mô tả kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm ngƣời chế biến cửa hàng ăn uống nhà hàng ăn uống ... phƣờng Việt Hƣng, quận Long Biên, Nội năm 2015 Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm ngƣời chế biến cửa hàng ăn uống nhà hàng ăn uống phƣờng Việt Hƣng, quận Long...
 • 134
 • 168
 • 1

THỰC TRẠNG sử DỤNG hàn THE một số NHÓM THỰC PHẨM KIẾN THỨC, THỰC HÀNH của NGƯỜI CHẾ BIẾN về sử DỤNG hàn THE tại TỈNH bạc LIÊU năm 2011

THỰC TRẠNG sử DỤNG hàn THE ở một số NHÓM THỰC PHẨM và KIẾN THỨC, THỰC HÀNH của NGƯỜI CHẾ BIẾN về sử DỤNG hàn THE tại TỈNH bạc LIÊU năm 2011
... đồ Thực trạng điều kiện ATVSTP sở kinh doanh, chế biến thực phẩm điều tra Trong tổng số 174 sở điều tra, có 16,7% cho sử dụng hàn the chế biến thực phẩm, 31,0% sử dụng từ 1-2 lần 69,0% sở sử dụng ... the: Tại sở điều tra chọn người chịu trách nhiệm chế biến kinh doanh thực phẩm để vấn kiến thức, thực hành sử dụng hàn the Tổng số người vấn 174 người Phương pháp thu thập số liệu Xét ... kiến thức, pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm người tham gia chế biến kinh doanh thực phẩm hạn chế Kiến thức thực hành người chế biến kinh doanh thực phẩm hạn chế tương đồng phản ánh tỷ lệ người...
 • 3
 • 111
 • 0

Thực trạng kiến thức, thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc da một số yếu tố liên quan đến các sở chăm sóc da thẩm mỹ tại thành phố cần thơ, năm 2015

Thực trạng kiến thức, thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc da và một số yếu tố liên quan đến các cơ sở chăm sóc da thẩm mỹ tại thành phố cần thơ, năm 2015
... tả thực trạng kiến thức, thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn nhân viên sở chăm sóc da thẩm mỹ thành phố cần Thơ, năm 2015 2) Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành nhân viên kiểm soát ... phát Chính tiến hành thực nghiên cứu đề tài: Thực trạng kiến thức thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn chăm sóc da số yếu tố liên quan sở chăm sóc da thẩm mỹ thành phố cần Thơ, năm 2015 .MUC TIÊU ... thực với hai mục tiêu: 1) Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành 2) Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn sở chăm sóc da thẩm mỹ thành phố cần Thơ,...
 • 93
 • 227
 • 0

Thực trạng viêm da địa trẻ em dưới 5 tuổi kết quả ban đầu của việc áp dụng can thiệp thử nghiệm tại trường mầm non hoa mai cầu giấy, nội năm 2015

Thực trạng viêm da cơ địa ở trẻ em dưới 5 tuổi và kết quả ban đầu của việc áp dụng can thiệp thử nghiệm tại trường mầm non hoa mai  cầu giấy, hà nội năm 2015
... ng M m non Hoa Mai, qu n C u Gi y, N i n m 20 15 m t s y u t liên quan ánh giá k t qu ban đ u c a vi c áp d ng can thi p th nghi m t i tr m m non Hoa Mai - C u Gi y - N i, n m 20 15 ng Ch ngă1 ... ng can thi p th nghi m t i ng m m non Hoa Mai - C u Gi y - N i, n m 20 15 Nghiên c uăđ c ti n hành v i 02 m c tiêu c th nh ăsau: Xác đ nh t l viêm da c đ a tr em d i 05 tu i t i tr ng M m non ... NGăLONG KHOA KHOA H C S C KH E B MỌNă I UăD NG  L TH H NG HÀ B00349 TH C TR NG VIểM DA C ă VÀ K T QU BAN NGHI M T IăTR A TR EM D I 05 TU I U C A VI C ÁP D NG CAN THI P TH NG M M NON HOA MAI -...
 • 51
 • 58
 • 0

Thực trạng viêm da địa trẻ em dưới 5 tuổi kết quả ban đầu của việc áp dụng can thiệp thử nghiệm tại trường mầm non hoa mai cầu giấy, nội năm 2015

Thực trạng viêm da cơ địa ở trẻ em dưới 5 tuổi và kết quả ban đầu của việc áp dụng can thiệp thử nghiệm tại trường mầm non hoa mai  cầu giấy, hà nội năm 2015
... trẻ 05 tuổi trường Mầm non Hoa Mai, quận Cầu Giấy, Nội năm 20 15 số yếu tố liên quan Đánh giá kết ban đầu việc áp dụng can thiệp thử nghiệm trường mầm non Hoa Mai Cầu Giấy - Nội năm 20 15 ... chi trẻ tuổi)  Khởi phát tuổi (không sử dụng cho trẻ < tuổi) 23/12/20 15 Báo cáo khóa luận tốt nghiệp IV Đối tượng phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Trẻ em tuổi trường Mầm non Hoa Mai ... eczema; chưa có nghiên cứu tỉ lệ/nguy mắc eczema /viêm da địa trẻ em tuổi trường mầm non địa bàn phường 23/12/20 15 Báo cáo khóa luận tốt nghiệp II Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ viêm da địa...
 • 26
 • 102
 • 0

Đánh giá thực trạng nhiễm urê trong hải sản kiến thức, kỹ năng, thái độ về an toàn thực phẩm của người làm việc tại các sở mua bán hải sản khánh hòa

Đánh giá thực trạng nhiễm urê trong hải sản và kiến thức, kỹ năng, thái độ về an toàn thực phẩm của người làm việc tại các cơ sở mua bán hải sản ở khánh hòa
... liệu Đánh giá thực trạng đảm bảo ATTP hải sản sở thu mua hải sản khu vực bán hải sản chợ Khánh Hòa Mẫu Kết đánh giá kiến thức, kỹ thái độ an toàn thực phẩm hải sản người làm việc sở thu mua hải sản ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 1959 NGUYỄN THỊ LỘC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHIỄM URÊ TRONG HẢI SẢN VÀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ ... thức, kỹ thái độ ATTP hải sản người làm việc sở thu mua hải sản khu vực bán hải sản chợ thương mại tỉnh Khánh Hòa chợ thủy sản Nam Trung Bộ Đánh giá kiến thức, kỹ thái độ ATTP người làm việc sở thu...
 • 243
 • 136
 • 0

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, nội năm 2014

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014
... kiến thức, thực hành người chế biến? Vì vậy, tiến hành nghiên cứu tìm hiểu : Kiến thức, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm người chế biến trường mầm non Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Nội năm ... quan đến kiến thức, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm người chế biến trường mầm non Tam Hiệp huyện Thanh Trì, Nội năm 2014 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Một số khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm: ... thức vệ sinh an toàn thực phẩm 94,8% Thực hành người chế biến vệ sinh an toàn thực phẩm Trước can thiệp có 63,8% người chế biến thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm, sau can thiệp người chế biến...
 • 41
 • 624
 • 0

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, nội năm 2014 (2)

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014 (2)
... ăn Anh/chị thường sử dụng trang phục chế biến thực phẩm? Anh/chị thực quy trình chế biến thực phẩm nào? Cách tiếp xúc với thực phẩm nấu chín Anh/chị rửa tay nào? (có thể có nhiều lựa chọn) Anh/chị ... Kiến thức ATTP người chế biến bếp ăn Theo anh/chị thực phẩm an toàn? (có thể có nhiều lựa chọn) Theo anh/chị nguyên nhân gây thực phẩm không an toàn? (có thể có nhiều lựa chọn) Anh/chị ... 15 Anh/chị cho biết thời gian quy định lưu mẫu thực phẩm bao lâu? 16 Kiến thức chung ATTP người chế biến Không tủ lạnh 24h > 24h < 24h Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 2 Thực hành ATTP người chế biến...
 • 7
 • 284
 • 5

Xác nhận hồ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các sở chưa Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân) ppsx

Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân) ppsx
... huyện (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Hồ Thành phần hồ Hồ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc đồ bố ... lệ hồ sơ: Bước - Nếu hồ đầy đủ, công chức ghi biên nhận cho người nộp hồ - Nếu hồ chưa đầy đủ công chức tiếp nhận hướng dẫn lần để cá nhân hòan thiện hồ Tên bước Bước Mô tả bước Nhận ... TTHC: Ghi rõ: Xác nhận Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ theo hướng dẫn Nộp hồ Phòng Y tế quận - huyện (trong hành từ thứ...
 • 5
 • 352
 • 0

Xác nhận hồ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các sở đã Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân) potx

Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân) potx
... tế quận - huyện (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Hồ Thành phần hồ Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (bản sao) Bản kê ... lệ hồ sơ: Bước - Nếu hồ đầy đủ, công chức ghi biên nhận cho người nộp hồ - Nếu hồ chưa đầy đủ công chức tiếp nhận hướng dẫn lần để cá nhân hòan thiện hồ Mô tả bước Tên bước Bước Nhận ... TTHC: Ghi rõ: Xác nhận Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ theo hướng dẫn Nộp hồ Phòng Y tế quận - huyện (trong hành từ thứ...
 • 5
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thi tuyển công chức thành phố hà nội năm 2015thi học sinh giỏi lớp 9 thành phố hà nội năm 2015ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn tiếng anh tin học nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố hà nội năm 2015thai do kien thuc va thuc hanh cua nguoi noi tro ve an toan ve sinh thuc phamkiến thức và thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thực phẩmphần ii thực trạng tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩmnghiên cứu kiến thức thực hành của người tiêu dùng về thực phẩm bao gói sẵnkhảo sát kiến thức thái độ thực hành của người nội trợ chính trong gia đìnhthực trạng nhân lực và sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại bệnh viện đa khoa đức giang hà nội năm 2010thực trạng mắc bệnh ngoài da và nhận thức thái độ thực hành của người trưởng thànhkiến thức thái độ thực hành của bệnh nhân lao phổi mới có afb dương tínhnghiên cứu thực trạng nhân lực y tế và hoạt động khám chữa bệnh của một số bệnh viện huyện thuộc thành phố hà nội năm 2008 2010tài liệu ôn tập môn kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức thành phố hà nội năm 2014đáp án đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2015tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn kiến thức kỹ năng chăm sóc giáo dục về người khuyết tật cho các cơ sở giáo dục và gia đìnhKiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Ứng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort.Snortsam (LV tốt nghiệp)Xây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kết hợp phép biến đổi DWT và SVD (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)complete ielts speaking part 2Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 (LA tiến sĩ)bộ đề trắc nghiệm plc có đáp ánGiáo trình Adobe Photoshop CS 8 - Giáo trình Photoshop mới nhấtỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên android (LV tốt nghiệp)90 ngày thiết lập sự thịnh vượngngay cua 1 000 000 ngay cua 1 000 000QUY TRÌNH KIẾM TIỀN từ CLIKCBANKĐề cương sơ bộ đề tài phương pháp ncCÔNG THỨC DAO ĐONG TAT DAN5 iBT TOEFL independent writing task practice questionsĐỀ CƯƠNG ôn tập cơ sở lý THUYẾT các PHƯƠNG PHÁP PHỔđộng cơ đốt trong MDC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập