NGHIÊN cứu điều TRỊ hóa xạ ĐỒNG THỜI UNG THƯ lưỡi GIAI đợn t1 t2n1m0 SAU PHẪU THUẬT

NGHIÊN cứu điều TRỊ hóa xạ ĐỒNG THỜI UNG THƯ lưỡi GIAI đợn t1 t2n1m0 SAU PHẪU THUẬT

NGHIÊN cứu điều TRỊ hóa xạ ĐỒNG THỜI UNG THƯ lưỡi GIAI đợn t1 t2n1m0 SAU PHẪU THUẬT
... Nghiên cứu điều trị hóa xạ trị đồng thời ung thư lưỡi giai đoạn T 1T2N1M0 sau phẫu thuật với mục tiêu:  Mô tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư lưỡi T1- T2N1M0 sau phẫu thuật điều trị ... cho điều trị giảm thời gian sống thêm Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu đánh giá kết điều trị hóa xạ đồng thời UTL giai đoạn T1- T2N1M0 sau phẫu thuật Do vậy, Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên ... T1- T2M1N0 sau phẫu thuật có kết hợp điều trị hóa xạ trị đồng thời bổ trợ BV K (20132018) 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân - Các bn UTL T1- T2N1M0 sau phẫu thuật điều trị hóa xạ đồng thời bổ trợ -...
 • 36
 • 84
 • 0

Hóa xạ đồng thời ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB và IIIB

Hóa xạ đồng thời ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB và IIIB
... phần 4,4 Giai đoạn IIB 2,2 Giai đoạn IIIB 2,2 Bệnh ổn định 0 Giai đoạn IIB 0 Giai đoạn IIIB 0 Bệnh tiến triển 11,1 Giai đoạn IIB 0 Giai đoạn IIIB 11,1 BÀN LUẬN Độc tính cấp lệ Hóa xạ đồng thời phương ... lâm sàng bệnh tử cung bệnh nhân H.T.L, 55t, ung nhân H.T.K.S, 43t, ung thư cổ tử cung thư cổ tử cung giai đoạn IIB, SHS giai đoạn IIB, SHS 2313/07 8074/07 Hình ảnh bướu cổ tử cung (mũi tên) Trước ... T.M.H, 47 tuổi, đơn dộc (mũi tên) ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB, SHS 5296/07 Hình bệnh nhân P.K.D, 49t, ung ảnh bướu cổ tử cung (mũi tên) thư cổ tử cung giai đoạn IIIB, SHS 978/07, phát sau tháng...
 • 26
 • 358
 • 0

Khảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân sau hóa, xạ đồng thời ung thư hạ họng thanh quản tại Trung tâm Ung bướu BVTW Huế

Khảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân sau hóa, xạ đồng thời ung thư hạ họng thanh quản tại Trung tâm Ung bướu BVTW Huế
... bệnh nhân sau hóa, xạ đồng thời ung thư hạ họng quản Trung tâm Ung bướu BVTW Huế nhằm mục tiêu - Đánh giá công tác chăm sóc bệnh nhân ung thư HHTQ điều trị hóa xạ đồng thời Trung tâm Ung bướu bệnh ... UT HHTQ công tác chăm sóc bệnh nhân sau hóa trị Trung tâm ung bướu BVTW Huế, có kết luận sau: Công tác chăm sóc bệnh nhân ung thư HHTQ sau hóa trị + Được giải thích yếu tố nguy ung thư HHTQ - 94,1% ... Bệnh viện K, Luận án tiến sĩ y học, ĐHY Hà Nội 27 PHỤ LỤC 28 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Đánh giá công tác chăm sóc bệnh nhân sau hóa, xạ đồng thời ung thư hạ họng quản (HHTQ) Trung tâm Ung bướu BVTW...
 • 31
 • 115
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả hoá xạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn (III IVB) không mổ được tại bệnh viện k

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả hoá xạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn (III IVB) không mổ được tại bệnh viện k
... sàng k t hoá- xạ trị gia tốc đồng thời ung th hạ họng- thanh quản giai đoạn (III- IVB) không mổ đợc Bệnh viện K với mục tiêu: Mô tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung th hạ họng - quản giai đoạn ... học y H Nội Ngô Thanh Tùng Nghiên cứu số đặc điểm lâm sng, cận lâm sng v k t hoá- xạ trị gia tốc đồng thời ung th hạ họng- thanh quản giai đoạn (III- IVB) không mổ đợc bệnh viện K Luận án tiến sĩ ... 2005, Bệnh viện K áp dụng phơng pháp hóa -xạ đồng thời để điều trị cho bệnh nhân ung th hạ họng- thanh quản giai đoạn muộn không mổ đợc Do vậy, thực đề tài Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng...
 • 160
 • 309
 • 1

Nghiên cứu hệ sinh ánh xạ đóngứng dụng trong thể hiện ngữ nghĩa dữ liệu

Nghiên cứu hệ sinh ánh xạ đóng và ứng dụng trong thể hiện ngữ nghĩa dữ liệu
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÙI ĐỨC MINH NGHIÊN CỨU HỆ SINH ÁNH XẠ ĐÓNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỂ HIỆN NGỮ NGHĨA DỮ LIỆU Chuyên ngành: ... 30 CHƯƠNG ÁNH XẠ ĐÓNG&LÝ THUYẾT GIÀN GIAO VÀ ỨNG DỤNG31 2.1 Ánh xạ đóng 33 2.1.1 Các khái niệm tính chất ánh xạ đóng 33 2.1.2 Phép hạn chế ánh xạ đóng 35 2.1.3 ... tâm nhiều ánh xạ co ánh xạ đóng Ánh xạ co biến đổi tập đối tượng thành tập nó, ngược lại ánh xạ đóng biến đổi tập đối tượng thành tập chứa Trong giải tích topo, ánh xạ đóng thường vận dụng cho...
 • 117
 • 178
 • 0

Nghiên cứu hệ sinh ánh xạ đóngứng dụng trong thể hiện ngữ nghĩa dữ liệu

Nghiên cứu hệ sinh ánh xạ đóng và ứng dụng trong thể hiện ngữ nghĩa dữ liệu
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÙI ĐỨC MINH NGHIÊN CỨU HỆ SINH ÁNH XẠ ĐÓNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỂ HIỆN NGỮ NGHĨA DỮ LIỆU Chuyên ngành: ... 30 CHƯƠNG ÁNH XẠ ĐÓNG&LÝ THUYẾT GIÀN GIAO VÀ ỨNG DỤNG31 2.1 Ánh xạ đóng 33 2.1.1 Các khái niệm tính chất ánh xạ đóng 33 2.1.2 Phép hạn chế ánh xạ đóng 35 2.1.3 ... tâm nhiều ánh xạ co ánh xạ đóng Ánh xạ co biến đổi tập đối tượng thành tập nó, ngược lại ánh xạ đóng biến đổi tập đối tượng thành tập chứa Trong giải tích topo, ánh xạ đóng thường vận dụng cho...
 • 117
 • 280
 • 0

Nghiên cứu hệ sinh ánh xạ đóngứng dụng trong thể hiện ngữ nghĩa dữ liệu (tóm tắt)

Nghiên cứu hệ sinh ánh xạ đóng và ứng dụng trong thể hiện ngữ nghĩa dữ liệu (tóm tắt)
... phản sở hệ sinh ánh xạ đóng 3.4.1 Cơ sở hệ sinh ánh xạ đóng Định nghĩa 3.9 Ta gọi sở hệ sinh sở ánh xạ cảm sinh hệ sinh Với hệ sinh  = (U,F), ta ký hiệu Base() tập sở ánh xạ cảm sinh hệ sinh ; ... CHƯƠNG 3: HỆ SINH ÁNH XẠ ĐÓNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Hệ sinh ánh xạ đóng Mỗi ánh xạ đóng mô tả thông qua hệ suy dẫn gọi hệ sinh AXĐ Phần sau trình bày khái niệm tập luật sinh, hệ sinh, ... CHƯƠNG 3: HỆ SINH ÁNH XẠ ĐÓNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Hệ sinh ánh xạ đóng Mỗi ánh xạ đóng mô tả thông qua hệ suy dẫn gọi hệ sinh AXĐ Phần sau trình bày khái niệm tập luật sinh, hệ sinh, ...
 • 27
 • 172
 • 0

NGHIÊN cứu điều TRỊ CHỬA NGOÀI tử CUNG CHƯA vỡ BẰNG METHOTREXAT đơn LIỀU tại BỆNH VIỆN PHỤ sản hà nội

NGHIÊN cứu điều TRỊ CHỬA NGOÀI tử CUNG CHƯA vỡ BẰNG METHOTREXAT đơn LIỀU tại BỆNH VIỆN PHỤ sản hà nội
... (2006) Điều trị CNTC MTX Bệnh viện phụ sản trung ương 3/2005 – 7/2006 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, trường ĐHY Nội Nguyễn Văn Học (2008) Kết 160 ca điều trị chửa tử cung chưa vỡ MTX bệnh viện ... đoán sớm chửa tử cung Y học Việt Nam, số 4, tr 28 -34 Nguyễn Văn Học (2004) Nghiên cứu sử dụng MTX điều trị chửa tử cung chưa vỡ bệnh viện Phụ sản Hải Phòng Luận án Tiến sĩ Y học, Học viện Quân ... lý 64 người bệnh Trong nghiên cứu này, có trường hợp chưa có con, xuất tim thai trình điều trị tha thiết điều trị nội khoa để mong bảo tồn vòi cổ tử cung thành công với liều điều trị Do không...
 • 4
 • 94
 • 0

đánh giá kết quả điều trị hoá chất bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn dukes b tại bệnh viện k (2004 - 2009)

đánh giá kết quả điều trị hoá chất bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn dukes b tại bệnh viện k (2004 - 2009)
... B giáo dục v đo tạo y tế Trờng đại < /b> học y h nội Mai liên đánh < /b> giá < /b> k t < /b> điều < /b> trị < /b> hoá < /b> chất < /b> b < /b> trợ < /b> ung < /b> th đại < /b> trng giai < /b> đoạn < /b> dukes < /b> b bệnh viện k (2004 - 2009) luận văn thạc sỹ y học H nội - 2010 ... ỏnh giỏ kt qu iu tr húa cht b tr ung < /b> th i trng giai < /b> on Dukes < /b> B ti bnh vin K (2004 - 2009) vi hai mc tiờu: Nhn xột mt s c im lõm sng v cn lõm sng ca ung < /b> th i trng giai < /b> on Dukes < /b> B ỏnh giỏ kt qu hoỏ ... cu BT 75,0 - BT 50,0 -7 4,9 25,0 -4 9,9 < 25,0 Huyt sc t BT 10,0 - BT 8,0 - 8,9 6,5 - 7,9 < 6,5 Creatinin B nh < 1,5 ln 1,5 - ln 3,1 - ln > ln Gan (mmol/l) thng BT BT BT BT thn Transaminase B nh...
 • 102
 • 137
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ hóa CHẤT BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐƯỜNG mật= 1

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ hóa CHẤT BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐƯỜNG mật= 1
... 69 (1) , tr 55-62 28 28 1. 5.2 Điều trị hóa trị ung thư đường mật 1. 5.2 .1 Hóa trị bổ trợ ung thư đường mật Ung thư biểu mô đường mật thư ng có tiên lượng xấu phẫu thuật triệt Hóa trị hóa xạ kết ... M0 M0 M1 1. 5 Điều trị ung thư đường mật 1. 5 .1 Điều trị phẫu thuật ung thư đường mật 1. 5 .1. 1 Phẫu thuật triệt Điều trị phẫu thuật triệt cắt bỏ toàn bộ u, đảm bảo diện cắt không ung thư nạo ... khoảng 15 % ung thư đường mật gan [3],[4], [14 ], [15 ], [16 ] 10 10 Cũng bệnh ung thư khác, tỷ lệ mắc ung thư đường mật tăng lên theo tuổi Ung thư đường mật hay gặp ở độ tuổi tư 50-70 tuổi [17 ], [18 ]...
 • 105
 • 98
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn Dukes B tại bệnh viện K(2004 - 2009)

Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn Dukes B tại bệnh viện K(2004 - 2009)
... cho kết < /b> tốt điều < /b> trị < /b> ung < /b> thư < /b> đại < /b> tràng < /b> giai < /b> đoạn < /b> muộn Một hướng nghiên cứu điều < /b> trị < /b> hóa < /b> chất < /b> kết < /b> hợp kháng thể đơn dòng 1.4.3.3 Điều trị < /b> hóa < /b> chất < /b> ung < /b> thư < /b> đại < /b> tràng < /b> bao gồm: * Điều trị < /b> hóa < /b> chất < /b> b < /b> ... mô b nh học [] - Ung < /b> thư < /b> biểu mô: + Ung < /b> thư < /b> biểu mô tuyến: + Ung < /b> thư < /b> biểu mô tuyến nhầy + Ung < /b> thư < /b> biểu mô tế b o nhẫn + Ung < /b> thư < /b> biểu mụ khụng biệt hóa < /b> - Ung < /b> thư < /b> biểu mô tế b o vẩy - Các khối u ... NGHIÊN CỨU Hóa < /b> chất < /b> b < /b> trợ < /b> Không hóa < /b> chất < /b> b < /b> trợ < /b> Đánh giá < /b> kết < /b> điều < /b> trị < /b> Thời gian sống thêm Kết < /b> luận - Đặc điểm LS CLS liên quan đến giai < /b> đoạn < /b> - Kết < /b> điều < /b> trị:< /b> thời gian sống thêm Chương KẾT QUẢ NGHIÊN...
 • 87
 • 15
 • 0

Đánh giá hiệu quả của hoá trị bổ trợ ECX trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày sau phẫu thuật tại bệnh viện k

Đánh giá hiệu quả của hoá trị bổ trợ ECX trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày sau phẫu thuật tại bệnh viện k
... Bộ GIáO DụC V ĐO TạO Bộ Y Tế TRờng đại học y h nội Trịnh thị hoa đánh giá hiệu hoá trị bổ trợ ECX bệnh nhân ung th biểu tuyến dy sau phẫu thuật bệnh viện K (2006-2009) Chuyên ngành: Ung th ... điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung th biểu tuyến dày Đánh giá hiệu phác đồ ECX điều trị bổ trợ sau phẫu thuật ung th biểu tuyến dày giai đoạn II-IV (M0), Bệnh viện K, từ 2006 đến 2009 3 Chơng ... nội biểu - u tuyến - Ung th biểu tuyến: bao gồm týp sau + Týp ruột + Týp lan toả + Ung th biểu tuyến nhú + Ung th biểu tuyến ống nhỏ + Ung th biểu tuyến nhầy + Ung th biểu tế...
 • 106
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả hoáxạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họngthanh quản giai đoạn iiiivb không mổ được tại bệnh viện klâm sàng 5 bệnh nhân nam 60 tuổi ung thư phổi t4n0m0 utbm vẩy  imrt trên hình ảnh pet ct và điều trị hóa chất đồng thờiđánh giá hiệu quả của hoá trị bổ trợ ecx trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày sau phẫu thuật tại bệnh viện k 20062009nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và biến chứng sau hóa xạ trị đồng thời ung thu vòm mũi họng tại bệnh viện ung bướu cần thơ năm 2013 – 2014nghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng hoá xạ trịnghiên cứu điều trị lệch khúc xạ ở trẻ em bằng laser excimer theo phương pháp lasiknghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngnghiên cứu điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh ở trẻ em theo phương pháp ponsetinghiên cứu giá trị của thang điểm syntax trong đánh giá tiên lượng bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành qua dabước đầu nghiên cứu điều trị bệnh nhân thalassemia người trưởng thành tại bệnh viện huyết học và truyền máu trung ươngnghiên cứu điều trị răngnghiên cứu điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh ở trẻ em trên 3 tuổi và người trưởng thành bằng phương pháp căng chỉnh từ từ theo nguyên lý ilizavovnghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạcnghiên cứu điều trị tràn máu màng phổi do chấn thương ngực bằng dẫn lưu màng phổinghien cuu điều khien tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lậpBài 14 phòng bệnh viêm nãoBài 24 nước cần cho sự sốngTiểu luận Ocd quản trị sự thay đổi khi áp dụng quy trình quản lý phần mềm tại công ty we are engineeringNGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THAY THẾ CÔNG CHẤT MỚI R404A CHO NHỮNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ĐANG SỬ DỤNG CÔNG CHẤT CŨ.Tính toán kiểm nghiệm hệ thống khí trơ (IGS) và hệ thống kiểm soát dầu thải (ODME) trên tàu chở dầu thô – PV TRANS MECURYNghiên cứu hoán cải bộ làm kín cổ trục của loại bơm AHH đang sử dụng trên tàu trần đại nghĩaTiết 27 HBH tia nắng hạt mưa ANTT sơ lược về nhạc hát nhạc đànTuần 13 trồng rừng ngập mặnChia một số thập phân cho 10, 100, 1000,So sánh biểu đồ tương tác thiết lập Theo TCXDVN 3562005 và ACI 318M11_Kết cấu BTCT Nâng cao_Cao học xây dựng_Đại học Bách khoa TP.HCMHiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất Trường Đại học Hàng hải Việt NamXây dựng tài liệu giảng dạy bổ trợ môn Giao tiếp giao văn hóa cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Hàng Hải Việt NamKhảo sát và đánh giá sự hình thành cặn lắng trên bề mặt ống lót xylanh của động cơ diesel tàu thủy trung tốcPHÂN TÍCH CÁC ĐẶC TÍNH MÀNG DẦU BÔI TRƠN Ổ ĐỠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐNghiên Cứu Thực Nghiệm Có Kể Đến “Confinement” Của Cột BTCT Có Lõi Thép Gia Cường Tiết Diện Chữ Nhật Bố Trí Đai Xoắn Cải Tiến (SRC)_Kết cấu BTCT nâng cao_Cao học Xây dựng Đại học Bách khoa TP.HCMNghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các ngân hàng thương mại việt namBài 27 giới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiTiết 24 liên hệ giữa dâyMot so bien phap giup tre 4 5 tuoi nang cao cam thu van hocMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯƠNG CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI làm QUEN CHỮ cái