Đánh giá mức độ xơ hoá gan ở bệnh nhân viêm gan mạn, xơ gan bằng kỹ thuật real time elastography, có đối chiếu với fibroscan

Đánh giá mức độ hoá gan bệnh nhân viêm gan mạn, gan bằng kỹ thuật real time elastography, đối chiếu với fibroscan

Đánh giá mức độ xơ hoá gan ở bệnh nhân viêm gan mạn, xơ gan bằng kỹ thuật real time elastography, có đối chiếu với fibroscan
... Đánh giá mức độ hoá gan bệnh nhân viêm gan mạn, gan kỹ thuật Real Time Elastography, đối chiếu với Fibroscan ,với mục tiêu: Nghiên cứu mức độ hoá gan bệnh nhân viêm gan mạn, gan ... hay độ đàn hồi gan Độ cứng gan tỉ lệ thuận với mức độ hoá gan, đo độ cứng hay độ đàn hồi gan đánh giá tình trạng hoá gan  Soi ổ bụng (hiện dùng) Soi ổ bụng thấy kích thước gan, màu sắc gan ... tiểu thuỳ, nhân tái sinh (khác với gan) Viêm gan mạn tính 05 giai đoạn hoá 04 mức độ hoạt động theo hệ thống Metavir [16],[17] 05 giai đoạn hoá F0: không hoá F1: hoá khoảng...
 • 56
 • 49
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sớm bệnh nhân viêm gan siêu vi B tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sớm ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Cần Thơ
... th y thuốc lâm < /b> sàng < /b> b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mạn tính, thực đề tài "Nghiên < /b> cứu < /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> đánh < /b> giá < /b> kết < /b> điều < /b> trị < /b> sớm < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B B nh < /b> vi< /b> n Đại Học Y Dược Cần ... Học Y Dược Cần Thơ , với mục tiêu sau Xác định đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B Đánh giá < /b> kết < /b> điều < /b> trị < /b> sớm < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B thuốc kháng virus Tìm hiểu mối ... sát đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mạn Tất b nh < /b> nhân < /b> nhiễm virus vi< /b> m < /b> gan < /b> B vào khám Phòng khám Gan,< /b> chẩn đoán xác định vi< /b> m < /b> gan < /b> B mạn Chúng tiến hành ghi nhận dấu hiệu lâm...
 • 94
 • 826
 • 2

NGHIÊN cứu đối CHIẾU tổn THƯƠNG mô BỆNH học với mức độ NHIỄM h PYLORY BỆNH NHÂN VIÊM dạ dày mạn TÍNH

NGHIÊN cứu đối CHIẾU tổn THƯƠNG mô BỆNH học với mức độ NHIỄM h PYLORY ở BỆNH NHÂN VIÊM dạ dày mạn TÍNH
... mạc dày Điều phản ánh nguy cao tiến triển thành tổn thương ác tính dày BN bị VDDMT có nhiễm H. pylori Về mức độ nhiễm H. pylori viêm dày: Các h nh thái bệnh h c VDDMT có thay đổi khác mức độ nhiễm ... nhóm BN nhiễm H. pylori mức độ nhẹ: BN (3,6%) với p < 0,05 Xem xét h nh ảnh viêm mạn tính hoạt động BN nhiễm H. pylori thấy tỷ lệ viêm mạn tính hoạt động tăng dần, tỷ lệ thuận với mức độ nhiễm H. pylori, ... nông, làm đẩy nhanh tốc độ tiến triển tới giai đoạn viêm mạn tính nặng h n, làm giảm tỷ lệ viêm mạn nông bệnh nhân nhiễm H. pylori H nh ảnh bệnh h c viêm dày mạn teo nhiễm H. pylori chiếm 84,7%,...
 • 4
 • 74
 • 1

nghiên cứu chỉ số fibroscan và fibrotest trong đánh giá mức độ hóa của gan bệnh nhân viêm gan c mạn tính

nghiên cứu chỉ số fibroscan và fibrotest trong đánh giá mức độ xơ hóa của gan ở bệnh nhân viêm gan c mạn tính
... Metavir B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH PHNG NGHIÊN C U CHỉ Số FIBROSCAN, FIBRO TEST TRONG ĐáNH GIá M C Độ HóA C A GAN BệNH NHÂN VIÊM GAN C MạN TíNH CNG LUN VN BC S NI TR H NI ... H NI - 2012 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH PHNG NGHIÊN C U CHỉ Số FIBROSCAN, FIBRO TEST TRONG ĐáNH GIá M C Độ HóA C A GAN BệNH NHÂN VIÊM GAN C MạN TíNH Chuyờn ngnh: Ni khoa ... mc x húa gan, iu ny rt hu ớch cho c c nh lõm sng chn oỏn v iu tr Ngoi ra, Fibroscan c n c ch nh rng rói cho c c trng hp kim tra sc khe theo yờu cu hay ch nh thm khỏm cho c c i tng c nguy c cao...
 • 55
 • 2,164
 • 8

Đánh giá mức độ oxy hóa lipid của một số sản phẩm thủy sản khô hiện trên địa bàn thành phố nha trang

Đánh giá mức độ oxy hóa lipid của một số sản phẩm thủy sản khô hiện có trên địa bàn thành phố nha trang
... aw = 0.3) oxy hóa lipid tăng cho n aw= 0.7 i Vì v y th th y nh hư ng c a hàm lư ng n trình oxy hóa lipid r t l n 29 3.2 K T QU ÁNH GIÁ M C KHÔ Ư C BÁN TRÊN OXY HÓA C A M T S A BÀN THÀNH PH ... trình oxy hóa lipid r t l n Nhi t cao y nhanh trình oxy hóa lipid, t o nhi u s n ph m oxy hóa lipid sơ c p M u bao gói chân không ch u tác ng c a i u ki n nhi t cao tránh c ti p xúc v i oxy không ... i oxy không khí trình oxy hóa lipid c bi t oxy hóa th c p tăng nhanh, s n ph m c a oxy hóa th c p t o nhi u Nhi t cao làm trình thoát m di n nhanh hơn, lư ng nư c m u s n ph m gi m th oxy không...
 • 72
 • 402
 • 3

bước đầu đánh giá mức độ nhiễm malassezia spp một số bệnh da bằng kỹ thuật koh kết hợp parker ink

bước đầu đánh giá mức độ nhiễm malassezia spp ở một số bệnh da bằng kỹ thuật koh kết hợp parker ink
... 3.2 Xác định mức độ nhiễm vi nấm Malassezia spp số bệnh da thường gặp kỹ thuật KOH 20% + Parker Ink (2:1) Bảng 3.6: Xác định số lượng vi nấm Malassezia với bệnh lang ben Số lượng Số bệnh nhân – ... viêm da địa Bước đầu đánh giá mức độ nhiễm Malassezia spp số bệnh da kỹ thuật KOH kết hợp Parker ink 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số đặc điểm nấm gây bệnh người 1.1.1 Đặc điểm chung - ... lý số liệu Nhập xử lý số liệu theo chương trình SPSS 16.0 Sau xử lý số liệu đưa tỷ lệ (%) bệnh nhân nhiễm Malassezia spp tổng số bệnh da, tỷ lệ (%) bệnh nhân nhiễm Malassezia spp tổng số bệnh...
 • 79
 • 76
 • 2

Đánh giá mức độ Methyl hóa tại các đảo CpG thuộc vùng Promoter gen APC trên các bệnh ung thư

Đánh giá mức độ Methyl hóa tại các đảo CpG thuộc vùng Promoter gen APC trên các bệnh ung thư
... unmethyl APC- UF, APC- UR) trình t o CpG thu c vùng promoter gen APC Kh o sát th c nghi m - Kh c hi u, nhi lai t - Th c hi n quy trình ph n p m i methyl unmethyl m methyl hóa vùng promoter gen APC ... khai thác d li u NCBI b ng t khóa APC , c 17 báo kh o sát m methyl hóa vùng promoter c a gen APC chung, nghiên c u v b b Nhìn methyl hóa t i vùng promoter gen APC c th c hi n nhi u qu c gia ... nh ph o CpG vùng promoter gen vú B ng 3.3.2 K t qu kh o sát s gen APC am c c trình bày b ng 3.3.2 o CpG vùng promoter m u b nh ph STT A1 Methyl A2 Methyl A3 Methyl A4 Methyl A5 Methyl A6 Methyl...
 • 67
 • 184
 • 0

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng tổ chức cá nhân phục vụ quan hành đơn vị nghiệp công lập tỉnh khánh hòa

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng tổ chức cá nhân phục vụ quan hành đơn vị nghiệp công lập tỉnh khánh hòa
... 2 UBND TNH KHNH HềA S NI V - Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng tổ chức nhân phục vụ quan hành đơn vị nghiệp công lập tỉnh khánh hòa n v t vn: Khoa Kinh t - i hc Nha Trang ... UBND HND bu l c quan chp hnh ca HND, c quan hnh chớnh nh nc a phng, chu trỏch nhim trc HND cựng cp v c quan nh nc cp trờn UBND chu trỏch nhim chp hnh Hin phỏp, lut, cỏc bn ca c quan nh nc cp trờn ... chớnh Nh nc v cỏc c s y t tnh Khỏnh Hũa 13 PHN I TNG QUAN V C QUAN HNH CHNH NH NC V N V S NGHIP Y T CễNG LP THUC TNH KHNH HềA I T CHC CC C QUAN HNH CHNH NH NC A PHNG y ban nhõn dõn cỏc cp v b...
 • 125
 • 55
 • 3

Đánh giá sự biểu biểu hiện gen mã hóa pheromone lai alpha (MF(ALPHA)1) các chủng pichia pastoris tái tổ hợp sinh amylase và interleukin 2 bằng kỹ thuật real time PCR

Đánh giá sự biểu biểu hiện gen mã hóa pheromone lai alpha (MF(ALPHA)1) ở các chủng pichia pastoris tái tổ hợp sinh amylase và interleukin 2 bằng kỹ thuật real time PCR
... 391, 02 2 ,20 2, 24 620 ,53 2, 21 385,47 2, 20 2, 20 614,46 2, 21 326 ,78 2, 22 2 ,23 1 42, 87 2, 20 507, 42 2 ,23 2, 21 449,67 2, 18 617,99 2, 22 2,19 1130,6 2, 19 598,58 2, 21 2, 20 631,76 2, 20 466,49 2, 19 2, 18 8 02, 78 ... 2, 21 457,88 2, 15 2, 15 730,30 2, 19 408,68 2, 18 2, 19 600,96 2, 20 559,64 2, 21 2, 22 35,59 2, 30 470, 52 2,15 2, 22 6 72, 00 2, 18 730, 92 2 ,22 2, 19 9 82, 23 2, 20 408, 52 2 ,21 2, 20 655,07 2, 19 355,59 2, 20 2, 23 ... 2, 20 2, 23 717,58 2, 21 361 ,24 2, 18 2, 19 697 ,24 2, 22 503,49 2, 23 2, 20 604,04 2, 22 776,55 2, 22 11 I -24 h 569,9 686,0 704,1 916,1 I-48h I-72h I-96h 2, 21 2, 23 2, 21 2, 22 193,63 10 02, 0 129 1,5 656,81 2, 18...
 • 18
 • 220
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐƯỢC ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRỞ LÊN pdf

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐƯỢC ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRỞ LÊN pdf
... mức độ đáp ứng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu doanh nghiệp khu vực đồng sông Cửu Long trường Đại học Cần Thơ tốt Bảng 4: Mức độ đáp ứng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh ... Ngoài ra, mức độ đáp ứng đào tạo theo nhu cầu xã hội doanh nghiệp trường tương đối khác Mức độ đáp ứng sản phẩm đào tạo theo nhu cầu xã hội doanh nghiệp lãnh đạo, nhà khoa học, nhà giáo chuyên ... đào tạo nguồn nhân lực đào tạo từ bậc đại học trở lên Trên sở đo lường phân tích mức độ đáp ứng chất lượng đào tạo qua kết khảo sát đánh giá doanh nghiệp khu vực thông qua tiêu chí theo hệ thống...
 • 10
 • 197
 • 0

đánh giá mức độ hài lòng công việc của nhân viên tại khách sạn quốc tế

đánh giá mức độ hài lòng công việc của nhân viên tại khách sạn quốc tế
... thăng tiến Hài lòng cấp Đánh giá chung mức độ thỏa mãn công việc Hài lòng đồng nghiệp Likert Hài lòng đặc điểm công việc mức độ Hài lòng phúc lợi Hài lòng đánh giá thực công việc Hài lòng điều ... cạnh công việc Các số đánh giá phúc lợi Các số đánh giá đánh giá thực công việc Các số đánh giá điều kiện làm việc Likert mức độ 32 Thông tin mức độ thỏa mãn nhân tố Hài lòng thu nhập Hài lòng ... đề hài lòng công việc nhân viên Nâng cao mức độ hài lòng công việc cho nhân viên hoạt động có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý Hiểu áp dụng tốt biện pháp tăng động lực làm việc cho đội ngũ nhân...
 • 148
 • 472
 • 2

Nghiên cứu nồng độ homocystein máu và đánh giá hiệu quả điều trị tăng homocystein máu bệnh nhân suy thận mạn lọc máu bằng thận nhân tạo

Nghiên cứu nồng độ homocystein máu và đánh giá hiệu quả điều trị tăng homocystein máu ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu bằng thận nhân tạo
... suy thận mạn lọc máu thận nhân tạo chu kỳ [32] Tuy nhiên nghiên cứu nồng độ homocystein máu đánh giá hiệu điều trị tăng homocystein máu bệnh nhân suy thận mạn lọc máu thận nhân tạo chu kỳ qua ... dụng giảm kéo dài nồng độ homocystein toàn phần bệnh nhân suy thận mạn lọc máu thận nhân tạo chu kỳ 1.6.3 Điều trị thẩm phân máu 1.6.3.1 Lọc máu thận nhân tạo chu kỳ Thận nhân tạo phương pháp áp ... đổi nồng độ homocystein máu tương quan nồng độ homocystein với tuổi, huyết áp, nồng độ axit folic, vitamin B12, hemoglobin, albumin máu bệnh nhân suy thận mạn lọc máu thận nhân tạo chu kỳ Đánh giá...
 • 131
 • 259
 • 1

xác định chỉ thị phân tử cho các dòng hoa cúc đột biến do chiếu xạ và đánh giá tính ổn định di truyền của chúng qua các thế hệ in vitro bằng kỹ thuật rapd

xác định chỉ thị phân tử cho các dòng hoa cúc đột biến do chiếu xạ và đánh giá tính ổn định di truyền của chúng qua các thế hệ in vitro bằng kỹ thuật rapd
... dòng hoa cúc đột biến tiềm giống đối chứng chúng - Đã khảo sát ổn định di truyền dòng cúc đột biến đối chứng chúng qua hệ in vitro Kết cho thấy máy di truyền chúng ổn định - Ngoài việc xác định tính ... C6 có mức độ ổn định di truyền 100% qua hệ in vitro Với dòng đột biến dòng A4 B14 có mức độ ổn định di truyền 100% qua hệ in vitro Các dòng A34 B3 có biến động di truyền với mức biến động 1% ... tính ổn định di truyền b ng kỹ thuật phân tử, dòng hoa cúc đột biến tiềm theo dõi ổn định kiểu hình qua hệ trồng đồng Kết quả, kiểu hình dòng đột biến tiềm biểu ổn định 4 Chƣơng 1: TỔNG QUAN...
 • 83
 • 155
 • 0

Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
... trạng công tác đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhân viên Cục Hải quan TP Đà Nẵng Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhân viên Cục Hải quan ... trạng công tác đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhân viên Cục Hải quan TP Đà Nẵng nhƣ nào? (2) Làm để hoàn thiện đƣợc hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành công việc Cục Hải quan TP Đà Nẵng? ... TÁC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 69 TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 69 4.1 CĂN Cứ XÂY DựNG GIảI PHÁP HOÀN THIệN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THựC HIệN CÔNG VIệC CủA NHÂN VIÊN TạI...
 • 136
 • 100
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá mức độ hài lòng của người bệnhứng dụng gis trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông đa tam tỉnh lâm đồng kỷ yếu hội thảo ứng dụng gis toàn quốc 2011đánh giá nổng độ ebvdna trong huyết tương bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn iiiii trước và sau điều trịbước đầu đánh giá hệ thống đông cầm máu ở bệnh nhân đa u tuỷ xươngđánh giá mức độ thich nghi của cây mía ơ thanh hóađánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nướcđánh giá mức độ ô nhiễm sinh học nguồn nướcđánh giá mức độ ô nhiễm môi trườngđề cương nghiên cứu phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại kênh nhiêu lộctiêu chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm nướcđánh giá mức độ ô nhiễm nướcđánh giá mức độ ô nhiễm không khínghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá một số chỉ số apri và fibroscan ở bệnh nhân viêm gan mạn do vi rút viêm gan cnghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở việt namáp dụng mô hình breeze iscst3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho kcn nhơn trạch iHAY TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 NĂM 2017 (CÓ ĐÁP ÁN)Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải toán chuyển động đều cho học sinh lớp 5 trường Tiểu học Thị Trấn –huyện Nga Sơn –tỉnh Thanh Hóa.Các nước đông bắc á lịch sử 12Cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ XVIII lịch sử 10Một số biện pháp về nâng cao kỹ năng viết câu đúng cho học sinh lớp 5Một số biện pháp hướng dẫn học sinh học tốt phân môn Luyện từ và câu lớp 4DE THI HSG HUYEN 20162017Chuyên đề sử dụng hệ thống câu hỏi phát huy tích cực học sinh trong dạy học môn lịch sửChuyên đề v i lê nin và cách mạng nga 1905 1907Đại tướng những ngày gian khó oai hùngĐỔI mới KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ học SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực môn LỊCH sửMỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHỮ CHO HỌC SINH LỚP 1B TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA THIỆNMột số biện pháp rèn kỹ năng viết chính tả cho học sinh viết yếu lớp 5Lịch sử địa phương qúa trình sát nhập sai gòn vào lãnh thổ đại việtQuan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnhSự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 1949)Thực hiện trật tự, an toàn giao thông GDCD GDNGLL 6BÀI TẬP ĐỌC TIẾNG ANH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG, CÓ ĐÁP ÁN CỰC HAYÁp dụng trò chơi vận động vào huấn luyện đội tuyển chạy cự li ngắn 60m cho học sinh trường Tiểu học Nga Trung huyện Nga SơnPhương pháp sử dụng có hiệu quả đồ dùng trực quan cho phân môn vẽ tranh ở lớp 1
Đăng ký
Đăng nhập