ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU mổ nội SOI cắt tử CUNG HOÀN TOÀN của PHƯƠNG PHÁP TIÊM ROPIVACAIN 0,5% vào các vị TRÍ CHỌC TROCART ở THÀNH BỤNG

đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ nội soi cắt vòi trứng có khối chửa bằng bơm bupivacain vào vết cắt và gây tê chỗ rạch da

đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ nội soi cắt vòi trứng có khối chửa bằng bơm bupivacain vào vết cắt và gây tê chỗ rạch da
... rạch da để giảm đau sau mổ nội soi cắt vòi trứng khối chửa với mục tiêu: Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi cắt vòi trứng khối chửa bơm bupivacain vào vết cắt không phối hợp với gây ... pháp bơm bupivacain vào khoang phúc mạc phối hợp với gây chỗ rạch da để giảm đau sau mổ nội soi cắt túi mật Trên 81 bệnh nhân đưa vào nghiên cứu, nhóm can thiệp bơm 30ml bupivacain 0,25% vào ... đau bệnh nhân yêu cầu tự lượng giá mức đau theo mức độ: không đau, đau nhẹ, đau vừa, đau, đau dội, đau dội 1.7 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM ĐAU SAU MỔ BẰNG BƠM BUPIVACAIN VÀO KHOANG PHÚC MẠC VÀ GÂY TÊ...
 • 103
 • 453
 • 4

Hiệu quả giảm đau sau mổ nội soi cắt túi mật bằng Bupivacain tê tại chỗ

Hiệu quả giảm đau sau mổ nội soi cắt túi mật bằng Bupivacain tê tại chỗ
... thêm giảm đau, giãn mổ cần Sau cắt rời túi mật khỏi giường túi mật, cầm máu, lau ổ bụng, dùng ống hút đặt vào giường túi mật bơm phủ toàn giường túi mật tư đầu cao nghiêng trái Lấy túi mật khỏi ... khoảng hoành, vào vết mổ để giảm đau Có nghiên cứu thu kết tốt Tại Việt Nam, phẫu thuật cắt túi mật nội soi thực sớm, từ năm 1992, xuất hầu hết bệnh viện nước Nhưng vấn đề giảm đau sau phẫu thuật chưa ... 18,67 4,77 Hiệu giảm đau sau mổ Bảng 2: Thời gian giảm đau lượng thuốc dùng sau mổ Nhóm Nhóm P 1(phút) 2(phút) Tg từ tỉnh tới 236,73 ± 30,67 cần thêm ± ...
 • 18
 • 503
 • 0

đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi cắt vòi trứng có khối chửa bằng bơm bupivacain vào vết cắt có hoặc không phối hợp với gây tê tại chỗ rạch da, so sánh với phương pháp giảm đau thông thường bằng nefopam

đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi cắt vòi trứng có khối chửa bằng bơm bupivacain vào vết cắt có hoặc không phối hợp với gây tê tại chỗ rạch da, so sánh với phương pháp giảm đau thông thường bằng nefopam
... giảm đau sau mổ nội soi cắt vòi trứng khối chửa với mục tiêu: Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi cắt vòi trứng khối chửa bơm bupivacain vào vết cắt không phối hợp với gây chỗ ... thấy báo cáo việc sử dụng phương pháp giảm đau cho bệnh nhân mổ nội soi phụ khoa Vì tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu phương pháp bơm bupivacain vào khoang phúc mạc kết hợp với gây chỗ rạch ... mức đau theo mức độ: không đau, đau nhẹ, đau vừa, đau, đau dội, đau dội 1.7 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM ĐAU SAU MỔ BẰNG BƠM BUPIVACAIN VÀO KHOANG PHÚC MẠC VÀ GÂY TÊ CHỖ RẠCH DA TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI...
 • 103
 • 361
 • 0

Báo cáo y học: "đÁNH GIá hiệU quả GiảM đAU SAU Mổ UNG THư VÚ BằNG KETAMINe LiềU THấP so với morphine" docx

Báo cáo y học:
... compared with morphine Summary Patey mastectomy and mammoplasty is commonly techniques of surgery treating for breast cancer Ketamine is anesthegic medicine, it is usualy used in medical clinic and ... trờn tin synap ca si C, lm ngn chn s phúng thớch, dn truyn thn kinh, i khỏng ca th th NMDA (N-MethylD-Aspartate) thỡ hot ng sau synap, lm gim phúng thớch quỏ mc nhng nron dn truyn au ty sng Th ... nỏch (T4); sau khõu da (T5) khụng cú ý ngha thng kờ Lng thuc isofluran ca hai nhúm K trung bỡnh s dng v M khỏc bit khụng cú g y mờ: propofol, fentanyl, ý ngha thng kờ rocuronium, Din bin sau m Bỏng...
 • 25
 • 379
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU mổ BẰNG PHƯƠNG PHÁP gây tê NGOÀI MÀNG CỨNG đoạn NGỰC LIÊN tục TRONG PHẪU THUẬT cắt THỰC QUẢN nội SOI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU mổ BẰNG PHƯƠNG PHÁP gây tê NGOÀI MÀNG CỨNG đoạn NGỰC LIÊN tục TRONG PHẪU THUẬT cắt THỰC QUẢN nội SOI
... ĐẶT VẤN ĐỀ Gây màng cứng phương pháp thường dùng để vô cảm phẫu thuật, người ta dùng phương pháp để giảm đau sau phẫu thuật Trên giới việc áp dụng gây màng cứng để giảm đau sau mổ phổ biến ... giảm đau ổn định trì nồng độ thuốc suốt trình giảm đau Chính ưu điểm tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm hai mục tiêu: - Đánh giá hiệu phương pháp gây màng cứng cột sống ngực phẫu thuật cắt thực ... thực quản nội soi - Đánh giá tác dụng phụ phương pháp ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu 1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh 44 bệnh nhân người lớn phẫu thuật cắt thực quản nội soi theo...
 • 4
 • 155
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC của hỗn hợp BUPIVACAINE FENTANYL QUA CATHETER NGOÀI MÀNG CỨNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC của hỗn hợp BUPIVACAINE FENTANYL QUA CATHETER NGOÀI MÀNG CỨNG
... phương pháp ph u thu t - Các tiêu chí đánh giá hi u qu gi m đau sau m + Li u lư ng thu c gi m đau, th i gian ch tác d ng gi m đau + Đánh giá tác d ng gi m đau d a theo thang m VAS vào lúc ngh ... đư c gi m đau nhóm I g ng s c b nh nhân v n đau nhi u nhóm II Đi u cho th y nhóm b nh nhân s d ng phương pháp dùng h n h p bupivacaine- fentanyl qua catheter màng c ng cho hi u qu gi m đau t t nhóm ... nhi m trùng đ t catheter NMC K T LU N Qua nghiên c u 67 trư ng h p gi m đau sau ph u thu t l ng ng c t i B nh vi n 74 Trung ương, có m t s k t lu n sau - Phương pháp gi m đau sau ph u thu t l...
 • 4
 • 130
 • 1

KẾT QUẢ nội SOI cắt tử CUNG HOÀN TOÀN tại BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN đội 108

KẾT QUẢ nội SOI cắt tử CUNG HOÀN TOÀN tại BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN đội 108
... áp dụng cắt tử cung qua nội soi Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Tạp chí Phụ sản số 2, 29-32 Vũ Bá Quyết, Nguyễn Viết Tiến, Nguyễn Đức Hinh (2009), Kết cắt tử cung qua nội soi Bệnh viện Phụ sản Trung ơng ... Pháp Hà Nội NguyễnThị Minh Yên (2011), Kết phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ơng quân đội 108, Tạp chí y dợc lâm sàng 108, 431-436 Johnson N., Barlow D., Lethaby ... thấy cắt tử cung hoàn toàn qua nội soi cho bệnh lành tính tử cung với tỷ lệ thành công cao Yếu tố tiên lợng cho thành công vị trí, kích thớc nhân xơ tử cung Sự phát triển phẫu thuật nội soi làm...
 • 4
 • 383
 • 4

Đánh giá hiệu quả giảm đau của ketamin liều thấp trong dự phòng đau sau mổ bụng trên

Đánh giá hiệu quả giảm đau của ketamin liều thấp trong dự phòng đau sau mổ bụng trên
... tài: Đánh giá hiệu giảm đau ketamin liều thấp dự phòng đau sau mổ bụng với mục tiêu: Đánh giá hiệu giảm đau ketamin liều thấp dự phòng đau sau mổ bụng Đánh giá tác dụng không mong muốn ketamin liều ... tỷ lệ biến chứng sau mổ, [20] 1.3.3 Các phương pháp giảm đau sau mổ bụng 1.3.3.1 Gây tê vùng để giảm đau - Tê màng cứng thắt lưng, phương pháp giảm đau hiệu sau mổ bụng - Giảm đau màng cứng đoạn ... tác dụng tốt giảm đáng kể lượng thuốc giảm đau tiêu thụ sau mổ - Công tác chăm sóc bệnh nhân sau mổ - Phương pháp giảm đau sau mổ 1.3 ĐAU SAU PHẪU THUẬT Ổ BỤNG 1.3.1 Nguyên nhân 1.3.1 Đau nguồn...
 • 82
 • 428
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA METHYLENE BLUE SAU PHẪU THUẬT CẮT AMIĐAN doc

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA METHYLENE BLUE SAU PHẪU THUẬT CẮT AMIĐAN doc
... giảm đau blue methylene sau phẫu thuật cắt amiđan Mục tiêu tổng quát - Đánh giá hiệu giảm đau methylene blue sau cắt phẫu thuật amiđan Mục tiêu chuyên biệt - Đánh giá cảm giảm đau theo thang ... ích phẫu thuật tồn vấn đề mà phẫu thuật viên quan tâm “chảy máu” phẫu thuật, sau phẫu thuật “cảm giác đau sau phẫu thuật cắt amiđan Nhờ tiến kỹ thuật, phương tiện giúp ích phẫu thuật cắt amiđan ... lành thương sau tiêm methylene blue Hiệu giảm đau methylene blue Hiệu giảm đau Theo nghiên cứu Wang Y(4) sử dụng methylene blue tiêm da, niêm mạc vùng hậu môn trực tràng 102 hiệu giảm đau có ý nghĩa...
 • 10
 • 208
 • 0

Đánh giá hiệu quả giảm đau và một số tác dụng không mong muốn của morphin và gabapentin trong điều trị giảm đau trên bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Đánh giá hiệu quả giảm đau và một số tác dụng không mong muốn của morphin và gabapentin trong điều trị giảm đau trên bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối
... cu BN UT giai đoạn muộn đợc điều trị Morphin liều ổn định Đau (+) - Triệu chứng lâm sàng - Cận lâm sàng - Đánh giá thang điểm đau Mục tiêu - Điều trị Morphin liều ổn định thêm liều Gabapentin ... truyền xung cảm giác đau Đoạn ngoại vi Kớch thớch au 12 13 Đau Thần kinh Là chứng đau thư ơng tổn nguyên phát rối loạn chức hệ thần kinh cảm giác gây nên Đau hỗn hợp Đau cảm thụ Đau với yếu tố đau ... chấn thư ng Trung ương Đau sau đột quỵ não Biểu thư ng gặp Bỏng rát Kim châm - Tang cảm với xúc giác lạnh Ví dụ Đau thắt lưng với bệnh lý rễ thần kinh Bệnh lý rễ thần kinh cổ Đau ung thư Hc ống...
 • 99
 • 659
 • 1

đánh giá hiệu quả giảm đau trong chuyển dạ đẻ bằng gây tê ngoài màng cứng levobupivacain phối hợp với fentanyl các nồng độ và liều lượng khác nhau

đánh giá hiệu quả giảm đau trong chuyển dạ đẻ bằng gây tê ngoài màng cứng levobupivacain phối hợp với fentanyl ở các nồng độ và liều lượng khác nhau
... O TO TRNG I HC Y H NI B Y T TRN VN QUANG Đánh giá hiệu giảm đau chuyển đẻ gây ngoi mng cứng levobupivacain phối hợp với fentanyl nồng độ v liều lợng khác Chuyờn ngnh: Gõy mờ hi sc Mó s: 60.7233 ... + 15 àg Fentanyl, liu trỡ BT 8ml/h (5mg/h) + 1àg/ml Fentanyl * Nhúm II: Levobupivacain 0,1% liu bolus 6ml (6mg) + 15àg Fentanyl, liu trỡ BT 8ml/h (8mg/h) + 1àg/ml Fentanyl * Nhúm III: Levobupivacain ... DC Lí HC CA FENTANYL[ 16], [29], [69] Fentanyl l mt cỏc dn xut ca h Morphin cú tỏc dng gim au trung ng .7.1 Dc ng hc 1.7.1.1 S hp thu ca thuc Fentanyl d dng hp thu bng nhiu ng khỏc nhau: ung, tiờm...
 • 109
 • 750
 • 10

Báo cáo y học: "Đánh giá hiệu quả giảm đau khi điều trị kết hợp Mydocalm (DạNG TIÊM) TRONG ĐIềU TRị MộT Số BệNH KHớP" pps

Báo cáo y học:
... tài nhằm đánh giá hiệu điều trị giảm đau mydocalm (dạng tiêm) số bệnh lý xơng - khớp Đối Tng, vật liệu phơng pháp nghiên cứu i tng nghiờn cu BN bị bệnh khớp, điều trị nội trú Bệnh viện 103, ... trợ giảm đau thể rõ qua mức độ đau BN thực động tác (bảng biểu đồ 2) Tác dụng giảm đau chung sau điều trị kết hợp với mydocalm làm giảm đau mức độ so với nhóm chứng (biểu đồ 3) Bên cạnh đó, kết ... mydocalm (dạng tiêm) Kết nghiên cứu cho th y, điều trị thuốc chống viêm giảm đau không steroid (NSAIDs) có tác dụng giảm đau mức độ vừa phảI, kể nghỉ nh vận động (bảng 3, 4) Tuy nhiên, dùng kết hợp...
 • 6
 • 469
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả giảm đau của ketamin liều thấp trong dự phòng đau sau mổ bụng trênđánh giá hiệu quả giảm đau trong chuyển dạ đẻ bằng gây tê nmc levobupivacain phối hợp với fentanyl ở 3 nhóm có nồng độ và liều lượng khác nhaubàn luận về hiệu quả giảm đau sau mổđánh giá hiệu quả dự án sau đầu tưchỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn đầu tưđánh giá hiệu quả vốn đầu tưcác hàm excel đánh giá hiệu quả vốn đầu tưcác hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tưđề tài đánh giá kết quả chăm sóc sau mỗ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện trung ương huếđánh giá kết quả chăm sóc sau mổ kết hợp xương ở bệnh nhân gãy kín xương đùi xương cẳng chân tại bệnh viện trung ương huếđánh giá kết quả chăn sóc sau mỗ gãy xương cẳng chân tại khoa ngoại chấn thương – bỏng bệnh viện trung ương huếphương pháp nghiên cứu đánh giấ hiệu quả chống đaubài luận giảm đau sau mổ do bệnh nhân tự điều khiểnphân tích đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu đối với sự phát triển kinh tế của đất nướcđánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của việt nam trong những năm vừa quaMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNThuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Nămlý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại – quy định của pháp luật và thực tiễn (tt)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật việt nam (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVGiáo án BD HSG địa lí 943446 1892014153015phamxuandaonoidungTư tưởng triết học chính trịHỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nướcCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁIĐặc điểm của người xem phim truyền hình ở đà nẵng (file spss .sav)Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Đền HùngTÌNH mẫu tử TRONG THƠ lệ THUCHI TIẾT NGHỆ THUẬT và cảm NHẬN CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNGĐập đất Thi công trên mặt đậpKế hoạch chiến thuật: Nâng cao sự hiểu biết Pháp luật của người dân thông qua việc thành lập tổ trợ giúp pháp lý xã Thới An HộiMẫu đề cương LVTS giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC ở cơ sởXây dựng ứng dụng quản lý học tập dựa trên phương pháp học tập đảo
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập