Nghiên cứu khả năng quang hợp và thăm dò mức độ chín tập trung của 7 giống đậu xanh

Nghiên cứu khả năng quang hợp thăm mức độ chín tập trung của 7 giống đậu xanh

Nghiên cứu khả năng quang hợp và thăm dò mức độ chín tập trung của 7 giống đậu xanh
... học cho nghiên cứu sâu sắc khả quang hợp tính trạng chín tập trung đậu xanh Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài nghiên cứu góp phần vào việc chọn tạo giống đậu xanh khả quang hợp tốt, chín tập trung, ... trồng đậu xanh MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu Đánh giá khả quang hợp giống đậu xanh Đánh giá mức độ chín tập trung giống đậu xanh để khuyến cáo cho - người trồng đậu ... không tách vỏ … góp phần chọn tạo giống đậu xanh chín tập trung Xuất phát từ lý trên, thực đề tài Nghiên cứu khả quang hợp thăm mức độ chín tập trung giống đậu xanh Ý nghĩa lý luận thực tiễn...
 • 45
 • 241
 • 0

Nghiên cứu khả năng quang hợp, năng suất của một số giống khoai tây trong điều kiện bình thường gây hạn nhân tạo

Nghiên cứu khả năng quang hợp, năng suất của một số giống khoai tây trong điều kiện bình thường và gây hạn nhân tạo
... Diện tích trung bình số giống khoai tây điều kiện bình thường gây hạn nhân tạo thời điểm 30 ngày Bảng Diện tích trung bình số giống khoai tây điều kiện bình thường gây hạn nhân tạo thời điểm 45 ... số giống khoai tây điều kiện bình thường gây hạn nhân tạo giai đoạn 30 ngày Bảng Cường độ quang hợp số giống khoai tây điều kiện bình thường gây hạn nhân tạo giai đoạn 45 ngày Bảng Các tiêu suất ... số giống khoai tây điều kiện bình thường gây hạn nhân tạo giai đoạn 30 ngày Bảng Hàm lượng diệp lục số giống khoai tây điều kiện bình thường gây hạn nhân tạo giai đoạn 45 ngày Bảng Cường độ quang...
 • 45
 • 62
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG QUANG HỢP CỦA CỎ LỒNG VỰC NƯỚC

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG QUANG HỢP CỦA CỎ LỒNG VỰC NƯỚC
... bón đến cường độ quang hợp cỏ lồng vực nước lúa Cường độ quang hợp cỏ lồng vực lúa đạt cao thời kỳ đẻ nhánh rộ giảm mạnh giai đoạn hai tuần sau trỗ Cường độ quang hợp cỏ lồng vực nước Echinocloa ... sai số thí nghiệm 21 Nghiên cứu khả quang hợp cỏ lồng vực nước (Echinocloa crus - Galli (L.) Beauv) lúa (Oryza sativa L.) Như vậy, điều kiện sống, cỏ lồng vực khả quang hợp tốt nên tốc độ tích ... độ thoát nước cỏ lồng vực nước lúa Tương tự với kết thu bảng 2, độ dẫn khí khổng lúa Khang dân lớn cỏ lồng vực nước nên cường độ thoát nước lúa Khang dân 18 cao nhiều so với cỏ lồng vực nước vụ...
 • 8
 • 174
 • 1

nghiên cứu khả năng kết hợp tuyển chọn các tổ hợp lai cà chua triển vọng ở vụ xuân hè sớm xuân hè muộn 2009 tại gia lâm – hà nội

nghiên cứu khả năng kết hợp và tuyển chọn các tổ hợp lai cà chua triển vọng ở vụ xuân hè sớm và xuân hè muộn 2009 tại gia lâm – hà nội
... chiều cao tổ hợp lai chua vụ Xuân sớm 4.2 40 ðộng thái tăng trưởng số tổ hợp lai chua vụ Xuân sớm 42 4.3 Năng suất tổ hợp lai chua vụ xuân sớm 2009 58 4.4 ðộng thái tăng trưởng chiều ... tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ Nghiên cứu khả kết hợp tuyển chọn tổ hợp lai chua triển vọng vụ Xuân sớm Xuân muộn 2009 Gia Lâm Nội 1.2 Mục ñích yêu cầu 1.2.1 Mục ñích - Từ sơ ñồ lai ... cao tổ hợp lai chua 70 4.5 ðộng thái tăng trưởng số tổ hợp lai chua vụ 4.6 Xuân muộn 2009 72 Năng suất tổ hợp lai chua vụ Xuân muộn 2009 84 Trường ðại học Nông nghiệp Nội Luận...
 • 138
 • 50
 • 0

nghiên cứu khả năng kết hợp ưu thế lai của một số dòng ngô triển vọng, phục vụ chọn, tạo giống ngô năng suất cao cho vùng miền núi phía bắc

nghiên cứu khả năng kết hợp và ưu thế lai của một số dòng ngô triển vọng, phục vụ chọn, tạo giống ngô năng suất cao cho vùng miền núi phía bắc
... không nhiều dòng có đặc tính nông học, khả chống chịu suất tốt Đề tài: Nghiên cứu khả kết hợp ưu lai số dòng ngô triển vọng, phục vụ chọn, tạo giống ngô suất cao cho vùng miền núi phía Bắc thực ... hợp cao phục vụ chương trình chọn tạo giống ngô cho vùng miền núi phía Bắc, xác định – tổ hợp lai số đặc điểm nông sinh học phù hợp với yêu cầu giống ngô cho vùng miền núi *Yêu cầu Đánh giá số ... thời có khả kết hợp cao, … nhằm tạo giống suất cao ổn định chương trình chọn tạo giống ngô giới quan tâm 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT NGÔ Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC Trung du miền núi phía Bắc...
 • 113
 • 40
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Tổng hợp thăm hoạt tính kháng khuẩn của các phức chất Ni(II) với thiosemicacbazon salixilandehit thiosemicacbzon isatin" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... III.2 Kết thử hoạt tính kháng khuẩn phối tử phức chất Kết thử hoạt tính kháng khuẩn chủng vi khuẩn Gram(+) đợc đa Bảng Bảng Hoạt lực kháng khuẩn chất nghiên cứu TT Vi khuẩn B.P B.C Chất Hthsc; ... hoạt tính kháng khuẩn phối tử phức chất Thiosemicacbazon phức chất đợc thử hoạt tính kháng khuẩn chủng vi khuẩn thuộc nhóm Gram (+) vi khuẩn BC (Baciluss Cereuss) BP (Baciluss Pumiluss) Các chất ... N T L Phơng, Tổng hợp v thăm , tr 71-76 IV Kết luận Thiosemicacbazon salixilandehit, thiosemicacbazon isatin phức chất Ni(II) chúng đợc tổng hợp Bằng phơng pháp nghiên cứu: chuẩn độ complexon,...
 • 6
 • 225
 • 1

Nghiên cứu khả năng tổng hợp dẫn xuất n (benzyliđen) chitosan thăm khả năng hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính của

Nghiên cứu khả năng tổng hợp dẫn xuất n (benzyliđen) chitosan và thăm dò khả năng hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính của nó
... tống hợp d n xuất N- (benzyliđen) chitosan: tỷ lệ mol alđehyt/amin, nhiệt độ, thời gian ph n ứng, khối lượng ph n tử P -chitosan Nghi n cứu khả hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính màu xanh RB19 d n xuất ... thuốc nhuộm hoạt tính RB19 N i dung nghi n cứu Tách P-chitin từ mai mực ống vùng bi n Hải phòng điều chế Ị 3chitosan Tổng hợp d n xuất N- (benzyliđen )chitosan: Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đ n hiệu ... tính n ” nhằm mục đích n ng cao hiệu sử dụng phế thải thủy s n, h n chế ô nhiễm bảo vệ môi trường Mục đích nghi n cứu Nghi n cứu tống họp d n xuất N- (Benzyliden )chitosan thăm khả hấp phụ thuốc...
 • 72
 • 105
 • 0

Nghiên cứu khả năng tổng hợp dẫn xuất n (benzyliđen) chitosan thăm khả năng hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính của

Nghiên cứu khả năng tổng hợp dẫn xuất n (benzyliđen) chitosan và thăm dò khả năng hấp thụ thuốc nhuộm hoạt tính của nó
... Hình 3.15: Ảnh hưởng thời gian ph n ứng đ n hiệu suất ph n ứng tổng hợp d n xuất N- (Benzyliden )chitosan chitosan 50 Hình 3.16: Ảnh hưởng nhiệt độ đ n hiệu suất ph n ứng tổng hợp hợp d n xuất ... ph n ứng đ n hiệu suất ph n ứng tổng hợp d n xuất N- (Benzyliden )chitosan chitosan 49 Bảng 3.10: Ảnh hưởng nhiệt độ đ n hiệu suất ph n ứng tổng hợp hợp d n xuất N- (Benzyliđen )chitosan ... N- (Benzyliđen )chitosan thăm khả hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính n ” nhằm mục đích n ng cao hiệu sử dụng phế thải thủy s n, h n chế ô nhiễm bảo vệ môi trường Mục đích nghi n cứu - Nghi n cứu tổng hợp dẫn...
 • 69
 • 43
 • 0

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh tác động của tự do hoá dịch vụ tài chính trường hợp ngành ngân hàng (2).doc

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hoá dịch vụ tài chính trường hợp ngành ngân hàng (2).doc
... cạnh tranh tác động tự hoá dịch vụ tài chính: trường hợp ngành ngân hàng chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại Dịch vụ, Bộ Kế hoạch Đầu tư (MPI) thực vào tháng năm ... việc cao 3.3.1.2 Sản phẩm dịch vụ Sản phẩm dịch vụ ngân hàng yếu tố quan trọng hoạt động ngân hàng Ngân hàng cần phát triển sản phẩm dịch vụ để cạnh tranh với ngân hàng khác, thúc đẩy lợi nhuận ... - Tuy ngân hàng hoạt động không lâu sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhiều khách hàng biết đến Cái mà ngân hàng đem lại cho khách hàng dịch vụ chu đáo phục vụ công bằng, tạo nhiều hội cho ngân hàng...
 • 120
 • 344
 • 0

Nghiên cứu khả năng thích ứng biện pháp kỹ thuật thâm canh giống cà chua mới tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng thích ứng và biện pháp kỹ thuật thâm canh giống cà chua mới tại thái nguyên
... TNHH Đất Việt có giống DV2962 Ở Thái Nguyên thiếu giống chua tốt biện pháp kỹ thuật phù hợp, cần triển khai nghiên cứu khả thích ứng biện pháp kỹ thuật thâm canh giống chua địa bàn tỉnh ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN THỊ MÃO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG CÀ CHUA MỚI TẠI THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT ... NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG CÀ CHUA MỚI TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN – 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên...
 • 212
 • 406
 • 1

Nghiên cứu khả năng thích ứng biện pháp kỹ thuật thâm canh giống cà chua mới tại thái nguyên .pdf

Nghiên cứu khả năng thích ứng và biện pháp kỹ thuật thâm canh giống cà chua mới tại thái nguyên .pdf
... TNHH Đất Việt có giống DV2962 Ở Thái Nguyên thiếu giống chua tốt biện pháp kỹ thuật phù hợp, cần triển khai nghiên cứu khả thích ứng biện pháp kỹ thuật thâm canh giống chua địa bàn tỉnh ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN THỊ MÃO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG CÀ CHUA MỚI TẠI THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT ... NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG CÀ CHUA MỚI TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN – 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên...
 • 212
 • 494
 • 2

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG CÀ CHUA MỚI TẠI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG CÀ CHUA MỚI TẠI THÁI NGUYÊN
... xuất Thái Nguyên thiếu giống chua tốt biện pháp kỹ thuật phù hợp, cần triển khai nghiên cứu khả thích ứng biện pháp kỹ thuật thâm canh giống chua địa bàn tỉnh Đối tợng v địa điểm nghiên cứu ... biện pháp kỹ thuật thâm canh giống chua Thái Nguyên ý nghĩa khoa học v thực tiễn đề ti 2.1 ý nghĩa khoa học - Là công trình nghiên cứu đồng xác định thông số kỹ thuật đánh giá khả thích ứng giống ... nghị Từ kết nghiên cứu khả thích ứng biện pháp kỹ thuật thâm canh chua TPTN huyện Đồng Hỷ có số đề nghị sau: 2.1 Cho phép phát triển giống chua đợc xác định cho vùng sản xuất chua TPTN...
 • 32
 • 284
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng chú ý và ghi nhớ của học sinh trường thpt quế võ 1 bắc ninhnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênnghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạcnghiên cứu khả năng chú ý và học lực của học sinh trường thpt hoàng quốc việt thành phố bắc ninhnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt stevia rebaudiana bertoni trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵngnghiên cứu khả năng thích ứng và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cà chua vụ đông xuân 2009 2010 và 2010 2011 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương tại huyện bắc hà tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sản xuất và chất lượng thịt củacon lai giữa gà ai cập với gà ác thái hoà trung quốcnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất 1 số giống lạcnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lạcnghiên cứu khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của dự ánnghiên cứu khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trườngnghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bónnghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện định hoá tỉnh thái nguyênXây dựng web bán hàng điện tử trực tuyến bằng opencart tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế athenaCác phác đồ phối hợp thuốc không sử dụng metformin cho người bệnh đái tháo đường typ 2Sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thai48 đề kiểm tra 1tiết học kỳ 2 lý 8 tphcm 20152016Business analysis techniques 72 essential tools for successTỔNG hợp KIẾN THỨC về CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNGĐánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)NHÂN SINH QUAN TRONG MO MƯỜNG hòa BÌNHCHỦ TRƯƠNG của ÐẢNG về xây DỰNG hợp tác xã NÔNG NGHIỆP từ năm 1958 đến năm 1965 (QUA NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TỈNH hà ÐÔNG)Kinh nghiệm khi thi sát hạch học lái xe ô tô đỗ 100%Giáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonKỸ NĂNG CHĂM sóc tâm lý học SINH của GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sởKỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các mạng xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bìnhĐầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào thực trạng và giải phápGiải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán LC tại MSB sở giao dịchHoàn thiện công tác Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại maritime bank CN long biênNâng cao hiệu quả TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP quân độiĐấy mạnh tiêu thụ sản phẩm tạịcông ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ anh nguyênquản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập