Báo cáo thực tập tại hãng phim truyện 1

Báo cáo thực tập tại hãng phim truyện 1

Báo cáo thực tập tại hãng phim truyện 1
... 10 3 .11 6.289 1. 626.938 .11 2 5 21. 600.000 2.837.025.824 473.4 41. 262 233. 312 .644 2 .10 3.2 71. 918 12 .657.625 12 .657.625 13 0 .11 8.3 31 2.209.607.774 550.6 01. 919 2.966 .16 9.377 536.657 .17 1 312 .288.358 2 .11 7.223.848 ... 9.323.437.372 8. 914 .609.744 12 4.044.296 27. 019 .7 31 257.763.6 01 9.550. 510 .786 9.550. 510 .786 9 .17 2.4 91. 7 31 133.287.8 21 14.722.052 230.009 .18 2 12 .445 .12 6. 815 13 .608 .11 5.680 2.5 .1 Đánh giá khái quát ... 2 .11 7.223.848 16 .456.879 16 .456.879 4.8 01. 534. 319 4.8 01. 534. 319 4.8 01. 534. 319 13 .770.782.9 01 8.969.248.582 4.943.905.583 4.943.905.583 4.943.905.583 14 .15 7.5 31. 375 9. 213 .625.792 12 .445 .12 6. 815 13 .608 .11 5.680...
 • 38
 • 49
 • 0

TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại Hãng phim truyện I - Bộ Văn hoá Thông tin pot

TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại Hãng phim truyện I - Bộ Văn hoá Thông tin pot
... hướng đề t I Qua th i gian thực tập Hãng phim truyện I - Bộ văn hoá Thông tin giúp đỡ thày giáo hướng dẫn ban lãnh đạo Hãng bước đầu làm quen v i thực tế, vận dụng lý luận vào thực tiễn làm sáng ... POSITIF KODAK - NEGATIF Sông KODAK - Phim từ KODAK - Amóc dựng - Vật liệu dựng - Vật liệu hoá trang - Phim chụp ảnh + ảnh 1.3 Nhiên liệu: - Máy nổ - Dầu diezen - Dầu nhờn - i n lư i 1.4 Hình thức ... Nguyên vật liệu: - NEGATIF KODAK S0031 - NEGATIF độ nhạy cao KODAK 527 9-5 00ASA - POSITIF KODAK - NEGATIF Sông KODAK - Phim từ KODAK - Amóc dựng - Vật liệu dựng - Vật liệu hoá trang - Phim chụp ảnh...
 • 41
 • 307
 • 0

Báo cáo thực tập Tại Sở Giao dịch 1 - ngân hàng NHĐT&PT (BIDV).DOC

Báo cáo thực tập Tại Sở Giao dịch 1 - ngân hàng NHĐT&PT (BIDV).DOC
... hợp 31/ 12/ 01 1.456 tỷ đồng 3. 917 tỷ đồng 2.434 tỷ đồng % 31/ 12/00 12 4,89 95, 95 2 51, 18 Phân theo nội ngoại tệ( 31/ 12/20 01) D nợ cho vay nội tệ đạt 2.975 tỷ đồng,chiếm 51, 25%tổng d nợ cho vay 17 ... Ban Giám đốc Sở giao dịch Là đầu mối xây dựng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch tài hàng năm Sở giao dịch Thực tiêu tài Hội sở kiểm tra, giám sát việc thực đơn vị trực thuộc Sở giao dịch theo văn ... sách khách hàng, tiêu phân loại khách hàng Phối hợp thực sách khách hàng, thực công tác Marketing phục vụ hoạt động Sở giao dịch Tham gia xây dựngmạng thông tin nội khách hàng Sở giao dịch Với...
 • 20
 • 1,319
 • 27

Báo cáo thực tập tại CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1.DOC

Báo cáo thực tập tại CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1.DOC
... GIÁM ĐỐC CÔNG TY Báo cáo thực tập tổng hợp 17 Phương thức hoạt động công ty truyền tải điện 1: Công ty truyền tải điện đơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty điện lực Việt Nam Công ty lập kế ... trình độ công nhân trạm a) Sản lượng điện truyền tải: Kết hoạt động công ty thể qua sản lượng điện công ty truyền tải Công ty truyền tải điện hoàn thành xuất sắc kế hoạch mà tổng công ty đặt ... CỦA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1: Quy trình công nghệ truyền tải điện năng: (hệ thống lưới điện) nhà máy điện Trạm biến áp (tăng áp) Trạm biến áp (hạ áp) [ công ty truyền tải điện công ty điện lực...
 • 24
 • 961
 • 4

Báo cáo thực tập tại Viện Di truyền nông nghiệp

Báo cáo thực tập tại Viện Di truyền nông nghiệp
... mở đầu Viện Di truyền nông nghiệp đợc thành lập ngày 10/10/1989, tiền thân Viện Trung tâm Di truyền Nông nghiệp (thành lập năm 1984) Hiện nay, Viện nằm địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội Chức Viện : ... (: 0918.775.368 Sau tuần thực tập kỹ thuật Viện Di truyền Nông nghịêp,em nhận thấy đợt thực tập bổ ích em có hội hiểu rã số vấn đề đợc học học kỳ vừa qua,đợc học tập thực tế lý thuyết em thấy ... bào thực vật đợc đa vào chơng trình chọn giống nhân giống đại, góp phần tích cực vào lý luận sinh học trồng, vào thực tiễn nông nghiệp, mở hớng cho nghiên cứu di truyền học, hoá sinh, sinh lý thực...
 • 36
 • 458
 • 0

Báo cáo thực tập tại Công ty Truyền tải Điện I

Báo cáo thực tập tại Công ty Truyền tải Điện I
... thất = i n nhận lư i i n thương phẩm Trong đó: i n nhận lư i ghi nhận i n kế ranh gi i nhà máy phát i n v i công ty truyền t i i n i n thương phẩm ghi nhận i n kế ranh gi i công ty truyền ... QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY TRUYỀN T I I N 1: Quy trình công nghệ truyền t i i n năng: (hệ thống lư i i n) nhà máy i n Trạm biến áp (tăng áp) Trạm biến áp (hạ áp) [ công ty truyền t i i n công ... lực Việt Nam Từ công ty truyền t i i n tách kh i sở i n lực miền Bắc theo quy định 112/NL/TCCB-LĐ ngày 4/3/1995 .Công ty truyền t i i n tiền thân sở truyền t i i n miền Bắc thuộc công ty i n...
 • 24
 • 141
 • 0

TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại công ty Truyền tải điện 1 docx

TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại công ty Truyền tải điện 1 docx
... 4 /19 95, theo định số 11 2NL/TCCB – LD Bộ Năng lượng, Sở truyền tải điện tách khỏi Công ty điện lực để hình thành Công ty truyền tải điện 1, trực thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam Hiện Công ty ... nghiệp - - - 10 .Lợi nhuận 14 4883509 10 9722787 85263370 11 .Thu nhập khác 30599252 15 5220000 55 318 057 12 .Chi phí khác 2985 816 1 15 510 3292 10 8370984 13 .Lợi nhuận khác 7 410 91 116 708 -53052927 14 .Tổng lợi ... kinh doanh công ty truyền tải điện thấy năm gần công ty đạt thành công rõ rệt Công ty truyền tải điện hoàn thành xuất sắc kế hoạch mà Tổng công ty điện lực giao phó, sản lượng điện truyền tải không...
 • 39
 • 195
 • 0

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH 1 thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc.PDF

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH 1 thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc.PDF
... 77,74 994.465 .19 2. 213 92,34 279 .18 1.6 013 29 39,0 I Tien 98.828 .16 8.6 31 109 12 211 6.4 81. 404 11 .36 23.088. 312 .773 23.77 Cac khoin phai thu 382930.725 .11 9 41, 62 672 .10 7 783.458 62, 41 289 .17 7.058.339 ... 13 1.445. 317 .223 14 .29 H Nguon VCSH 403.240.586 .16 0 I Ngu6n v6r00 .19 Nguiin kinh phi 8 51. 819 .855 17 ,05 48,76 48.244.780.268 i 10 ,12 32.63 5.988. 618 .578 17 33 01. 478. 91 16 .13 42.256 .16 1690 32 .1 48 ,17 5 51. 852.625.747 ... kho 212 .19 5 .11 2.360 23,06 17 7. 815 .934.482 16 , 51 (30.379 .17 7.878) (16 ,20 ) TSLD khan 21. 329.580.374 2.32 22.224.992.869 2,06 895.408.495 4,20 H TSCD va DTDH 10 4.8 61. 500.3 61 22,26 82.532. 718 .487...
 • 29
 • 1,428
 • 11

báo cáo thực tập tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

báo cáo thực tập tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG
... 53 29 5 21. 059 doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24) 11 Thu nhp khỏc 12 Chi phớ khỏc 13 Li nhun khỏc (40 = 31 - 32) 14 Tng li nhun k toỏn trc thu 0 .1 0.050 0.05 15 .50000 0 .11 3 0.072 0.0 41 30 .10 000 (50 ... 2009 HN 617 .0 428.2 (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) I Tin v cỏc khon tng ng 45.9 40.0 tin II u t ti chớnh ngn hn III Cỏc khon phi thu ngn hn IV Hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc 0.0 16 0.0 400.0 11 .1 128.0 ... dch 2 ,15 2.0 v Cỏc khon gim tr doanh thu Doanh thu thun v bỏn hng v cung 0.0 2 ,15 2.0 1, 516 cp dch v (10 = 01 - 02) Giỏ hng bỏn Li nhun gp v bỏn hng v cung 1, 314 .0 838.0 925 5 91 19.0 6.7420 17 ,687...
 • 15
 • 780
 • 4

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH 1 thành viên Hợp Quốc .

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH 1 thành viên Hợp Quốc .
.. . 9.5 9 6.3 8 5.4 96 7.8 4 2.6 8 1. 357 +/ 3.0 78 .1 2 9.3 39 3.6 0 5.5 5 2. 815 1. 28 7.5 2 7.6 34 3.6 8 1. 29 7.3 41 2.3 9 3.7 6 9.7 07 18 5,92 2.5 3 4.8 2 1. 473 52 7.3 5 1. 284 596 .1 6 1.8 61 1.5 7 2.3 9 3.9 05 1. 314 .8 2 7.3 91 25 7.5 6 6. 514 6. 518 .2 56 .1 5 7 .. . 1. 05 0.2 9 4.7 02 5. 415 .0 96 12 0.2 7 6.0 50 270 .1 9 2.5 73 340 .1 7 0.6 55 13 .5 50 .1 0 1.0 54 2. 015 .2 5 6.3 60 10 . 415 . 514 16 0.5 8 7.2 90 560 .1 3 9.2 47 60 5.8 8 6.2 50 7.2 7 9.8 7 0. 414 96 4.9 6 1. 658 5.0 0 0. 418 4 0. 311 .2 40 28 9.9 4 6.6 74 26 5. 715 .5 95 .. . 2.5 5 7.2 86 .1 5 9 1. 825 .1 4 9.8 53 732 .1 3 6.3 06 3.0 4 9.7 7 8.3 70 82 4.3 3 6.2 79 28 7.2 6 9.3 67 1. 75 3.7 04 .1 3 9 1. 49 7.2 5 4.3 91 25 6.4 4 9.7 48 9.5 9 6.3 8 5.4 96 3. 817 .3 5 6.2 43 3 .1 7 0.5 2 7.3 00 64 6.8 2 8.9 43 514 .9 5 6.8 97 29 6.9 8 4.9 95...
 • 57
 • 342
 • 2

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh ngân hàng Công Thuơng Hai Bà Trưng.PDF

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh ngân hàng Công Thuơng Hai Bà Trưng.PDF
... II.Co cao to chat cim chi nhanh Ngan hang Cong thuong Hai BA Tnmg I MO birth to chic chi Nth NHCT Hai BA Thaw Chinc nang, nhiem vu cim cat phang nghiep vu cia Chi nhanh NHCT Hai B Trung 11 III ... tong hop chi nhanh NHCT Hai Ba Tnrng MVC LVC 1.61 MC1 DAu PHAN TONG QUAN VE CHI NHANH NGAN HANG GONG THUONG HAI BA TRUNG I Lich sir hinh va ph& hien can chi nhanh NgAn hang Cong thuong Hai BA ... mks chi nhanh Ngan hang Cong thuong Hai Bit tnrng thbi gian Le Van Anh _ A08006 Tung I Bao cao thgc t4p t6ng hcop chi nhanh NHCT Hai BA Tnmg PHAN TONG QUAN St CHI NHANH NGAN HANG CONG THUONG HAI...
 • 33
 • 850
 • 12

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy.docx

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy.docx
... tổng hợp Nam .Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Cầu Giấy hình thành sở chi nhánh cấp II – Ngân hàng Đầu Phát triển khu vực Từ Liêm trực thuộc chi nhánh Ngân hàng Đầu từ Phát triển Hà Nội ... 4,7 0,19 11,2 3,8 14 Báo cáo tổng hợp Nguồn báo cáo chi nhánh ngân hàng đầu phát triển cầu giấy năm 2005 2006 Chi nhánh thực nghiêm túc tinh thần đạo Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, kiểm ... doanh ngân hàng đầu phát triển Việt Nam, công đoàn ngân hàng đầu phát triển Việt Nam cho hoạt động kinh doanh hoạt động đoàn thể Khó khăn Vì ngân hàng đầu phát triển cầu giấy chi nhánh...
 • 25
 • 1,354
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tại bệnh viện quận 11báo cáo thực tập tại công ty tnhh 1 thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc pdfbài báo cáo thực tập tài chính ngân hàngbài báo cáo thực tập tại nhà hàngđề tài báo cáo thực tập tài chính ngân hàngbáo cáo thực tập tài chính ngân hàng agribankbáo cáo thực tập tại ngân hàng agribankbáo cáo thực tập tại ngân hàng vietcombankbao cao thuc tap tai ngan hang cong thuongbáo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệpbáo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thônđề tài báo cáo thực tập ngân hàng chính sáchđề cương báo cáo thực tập tài chính ngân hàngđề tài báo cáo thực tập ngân hàngđề tài làm báo cáo thực tập ngân hàngA dissertation thesis submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Departmentof History.The Big Four In China: Hegemony And Counter‐Hegemony In The Development Of The Accounting Profession In ChinaA thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Software Engineering)Thesis Accounting For Well Capacity In The Economic Decision Making Of Groundwater Userster verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. S.W.J. Lamberts en volgens besluit van het College voor PromotiesA Thesis Submitted in Partial Fulfillment for the Degree of Doctor of Philosophy in Human Resource Management in the Jomo Kenyatta University of Agriculture and TechnologyCost-Aware Workflow Systems Support for Cost Mining and Cost ReportingEnvironmental Accounting As An Expression Of Implementation Of Corporate Social Responsibility ConceptCHALLENGES OF HPLC METHOD DEVELOPMENT AND VALIDATION FOR THE ASSAY OF COMBINED DRUG PRODUCTSAn Investigation Into Full Cost Accounting In A Higher Education ContextThe Experience Of Deep Learning By Accounting Students In A University Accounting CourseAn Environmental Management Accounting Model For The South African Mining IndustryTheoretical and Empirical Research regarding the Performance of Financial Investment Companies based on Accounting InformationThe Relevance Of Accounting Information For Valuation And RiskThe Significance Of The Language For Accounting Theory And MethodologyA Research Paper Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Master Of Science Degree In Career And Technical EducationUsage of and Satisfaction with Accounting Information Systems in the Hotel Industry: The Case of MalaysiaThree Empirical Essays on Bank AccountingCrossing the Wires: The Interface between Law and Accounting and the Discourse Theory Potential of Telecommunications RegulationCarbonation of Mg(OH)2 in a pressurised fluidised bed for CO2 sequestration
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập