Ôn luyện Violympic toán lớp 5

Ôn luyện Violympic toán lớp 5

Ôn luyện Violympic toán lớp 5
... (17) < (4) < (5) < ( 15) < (2) < (14) Bài 3: Câu 3.1: Lớp 5A thu được: tạ 15kg = 2, 15 tạ Lớp 5B thu lớp 5A yến tức 0,1 tạ Lớp 5B thu được: 2, 15 - 0,1 = 2, 05 (tạ) Lớp 5B thu nhiều lớp 5C yến 3kg = ... 170,03 d 1700,003 Câu 1 .5: 135ha 5m2 = km2 a 1, 350 05 b 13 ,50 5 c 1, 350 0 05 d 13 ,50 0 05 Câu 1.6: Tìm số trung bình cộng tất số lẻ có hai chữ số chia hết cho a 55 b 60 c 50 d 53 Câu 1.7: Viết số thập ... phép tính: 15 ngày - ngày 11 = …………giờ Câu 3 .5: Trong đợt “Ủng hộ người nghèo” trường, lúc đầu lớp 5A 5B góp 356 Sau lớp 5A góp thêm 54 nữa, tính lớp 5A góp nhiều lớp 5B 24 Hỏi lớp 5A góp vở?...
 • 59
 • 359
 • 0

bộ đề ôn luyện thi toán lớp 7

bộ đề ôn luyện thi toán lớp 7
... thuộc lớp 7A, 7B, 7C trường tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự trồng 2cây, cây, Hỏi lớp có học sinh tham gia trồng cây? Biết số trồng lớp b Chứng minh rằng: - 0 ,7 ( 4343 - 171 7 ... Đề số 15 Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2đ) Rút gọn A= x x2 x  x  20 Câu (2đ) Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A trồng cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng ... ED = CF === Hết=== Đề Bài 1: (3 điểm)     4,5 :  47, 375   26  18.0, 75  2, : 0,88      Thực phép tính: 17, 81:1, 37  23 :1 Tìm giá trị x y thoả mãn: x  27 20 07   y  10  2008...
 • 87
 • 456
 • 0

300 bài ôn luyện môn toán lớp 4 có đáp án chi tiết

300 bài ôn luyện môn toán lớp 4 có đáp án chi tiết
... hàng? Bài tập 24: Ba lớp 4a;4b;4c; trồng số lớp 4a 4b trồng 41 Số lớp 4b lớp 4c trồng 43 Số 4c 4a trồng 42 Hỏi lớp trồng cây? BàiGiải Cả lớp trồng số là: (41 +42 +43 ): =63 Lớp 4c trồng số 63- 41 =22cây ... số lớp 4a 1/5 số lớp 4b Bài 2: Hai lớp 4a b tròng lớp trồng 110 Tính số lớp biết 1/3 số lớp 4a 2/5 số lớp 4b Bài : Một trường 600 học sinh 25 thầy giáo Người ta thấy học sinh nam học ... Trung bình cộng số lớp 4A, 4B, 4C 54 Nếu lớp 4A bớt cây, lớp 4B trồng thêm cây, lớp 4C trồng thêm 10 số ba lớp Hỏi lớp trồng cây? 45 Một hình chữ nhật diện tích 97290 m2 Người ta chia hình chữ...
 • 95
 • 18,581
 • 78

đề thi ôn luyện môn toán lớp 8 cơ bản và nâng cao dùng ôn thi học sinh giỏi

đề thi ôn luyện môn toán lớp 8 cơ bản và nâng cao dùng ôn thi học sinh giỏi
... nguyên PT: 2x-5y-6z =4 Câu 7: 11 Cho hình vuông ABCD, Về phía hình vuông cạnh BC vẽ VBCF đều, phía hình vuông cạnh AB vẽ VABE CMR: D, E, F thẳng hàng Đề 14 (56) Câu 1: Cho A = ( x x− y y2 x − ):( ... Câu 8: Cho hình vuông ABCD M, N trung điểm AB, BC, K giao điểm CM DN CMR: AK = BC đề (51) Câu 1: Cho M = a b c a2 b2 c2 + + ;N= + + b+c a+c a+b b+c a+c a+b a, CMR: Nếu M = N = b, Nếu N = có thi t ... 7: Cho VABC phía VABC vẽ tam giác vuông cân ABE CAF đỉnh A CMR: Trung tuyến AI VABC vuông góc với EF AI = Câu 8: CMR: 21n + phân số tối giản (với n ∈ N) 14n + đề 17 (59) Câu 1: Phân tích thừa số:...
 • 39
 • 557
 • 0

Bo de on luyen HSG Toan Lop 3.doc

Bo de on luyen HSG Toan Lop 3.doc
... 4; 6; 8; 10; Hỏi: a Số hạng thứ 20 số nào? b Số 93 có thuộc dãy số không ? Vì ? Bài 4( đ): Trong trại chăn nuôi, An đếm đợc 88 chân gà, số heo số gà lần Hỏi trại chăn nuôi có chân heo ? Bài ... sách ngăn Hỏi thực ngăn có sách ? Bài 4( đ): Nhà Hùng có nuôi 20 gà gồm : gà trống, gà mái gà con.Biết số gà gấp lần số gà trống gấp lần số gà mái Hỏi loại gà có ? Bài 5( đ): Có hình vuông chu ... thành túi bi chia đợc túi? Bài 4( đ) : Mẹ sinh năm 24 tuổi Khi tuổi mẹ gấp lần tuổi mẹ tuổi ? Con tuổi ? Bài 5( đ): Cho hình chữ nhật có chu vi 48cm,chiều dài chiều rộng 6cm.Tìm diện tích hình...
 • 10
 • 285
 • 1

On luyen HSG Toan Lop 2

On luyen HSG Toan Lop 2
... 41: Hai lớp 2A 2B thăm đền Cổ Loa, dự định lớp đoàn Để chia thành hai đoàn có số người nhau, cô giáo chuyển bạn nữ lớp 2A sang lớp 2B chuyển bạn nam lớp 2B sang lớp 2A Lúc đoàn có 32 bạn Hỏi lúc ... …………………………………………………………………………………… Bài 22 : a) Tìm số lớn 35 mà chữ số hàng chục bé …………………………………………………………………………………… b) Tìm số có hai chữ số bé 26 mà chữ số hàng đơn vị lớn 4? Bài 23 :Tìm x: a) 24 < x < 27 b)36 ... 10 đến 25 , ta phải dùng hết số? …………………………………………………………………………………… c)Để đánh số trang sách từ 120 đến 129 , ta phải dùng hết số? …………………………………………………………………………………… Bài 25 : Bạn Bình dùng hết 29 chữ...
 • 12
 • 65
 • 0

35 Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Có đáp án

35 Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Có đáp án
... Nªn < 0, 25 ®iĨm Bµi (2 ®iĨm) a lµ: 155 15 24 23 15 24 23 156 0, 25 ®iĨm 16 27 28 155 0, 25 ®iĨm 24 16 28 24 23 156 0 ,5 ®iĨm 27 28 156 16 27 28 155 15 156 16 ( 752 5 – 903) : = 3311 0, 75 ®iĨm b lµ: ... thay ván thua ván thắng Một ván thua thay ván thắng số điểm tăng lên là: 15 + 20 = 35 (điểm) Hà thua số ván cờ là: 1 05 : 35 = (ván) Hà thi đấu thắng số ván cờ là: 15 – = 12 (ván) Đáp số : 12 ván ... Chiều dài hình chữ nhật : 464600 : 50 5 = 920 (cm) Chu vi hình chữ nhật ABCD : (920 + 50 5) x = 2 850 (cm) Đáp số : 2 850 cm 0 ,5 0, 25 0, 25 0 ,5 0 ,5 0, 75 0, 25 to¸n5-§Ị 18 Câu 1: (2 điểm) Với bốn...
 • 63
 • 434
 • 1

ÔN LUYỆNTOÁN lớp 6 lên 7

ÔN LUYỆN hè TOÁN lớp 6 lên 7
... + 19 7 19 7 h + 13 13 13 4 14 i + ữ+ + ữ g 19 10 92 5 + +1 k 11 14 12 13 19 17 l 19 15 17 12 13 j Dng 4: Toỏn Lm bi 163 ; 164 ; 165 ; 166 SGK /65 ; 172 ; 173 ; 175 sgk / 67 Bi 1: ... 109; 110 sgk/49; 138/58; 171 ; 1 76 / 67 sgk BT thờm: Tớnh: 7 16 a) + + + b) + + ữ c) + + 1ữ 21 5 17 17 21 21 12 14 18 14 17 d) + + + e) + + + + + 23 23 17 13 35 17 35 13 ... chia A d 36, 453 chia A d 21 Cõu 17: Dựng 6, 0, lp c bao nhiờu s cú ch s chia ht cho Cõu 18: cho hp phn t sau: M = {1 975 ;1 977 ;1 979 ; 2011} a) Tp hp trờn cú my phn t? b) Tp hp H = {1 975 ;19 76 } cú phi...
 • 7
 • 173
 • 1

Bộ đề ôn luyện HSG Toán lớp 4

Bộ đề ôn luyện HSG Toán lớp 4
... Bài 4: Lớp 4A lớp 4B có tất 70 học sinh Nếu chuyển học sinh lớp 4A sang lớp 4B lớp 4B lại chuyển học sinh sang lớp 4A hai lớp có số học sinh Tính số học sinh lớp lúc đầu ... Đề thi chọn HSG Lớp 4- năm học 2011-2012 Môn toán ( Đề số ) Họ tên: Bài 1:Tính giá trị biểu thức sau cách hợp lí: a) 48 23 + 1560 + 5177 + 844 0 ... đề thi chọn HSG Lớp 4- năm học 2011-2012 Môn toán ( Đề số ) Họ tên: Bài 1: Tính nhanh: a) 42 7 + 368 + 573 + 632 b) 27 ì + 24...
 • 21
 • 1,014
 • 0

ÔN LUYỆNTOÁN lớp 6 lên lớp 7

ÔN LUYỆN hè TOÁN lớp 6 lên lớp 7
... + 19 7 19 7 h + 13 13 13 4 14 i + ữ+ + ữ g 19 10 92 5 + +1 k 11 14 12 13 19 17 l 19 15 17 12 13 j Dng 4: Toỏn Lm bi 163 ; 164 ; 165 ; 166 SGK /65 ; 172 ; 173 ; 175 sgk / 67 Bi 1: ... sgk/49; 138/58; 171 ; 1 76 / 67 sgk BT thờm: Tớnh: 7 16 a) + + + b) + + ữ c) + + 1ữ 21 5 17 17 21 21 12 14 18 14 17 d) + + + e) + + + + + 23 23 17 13 35 17 35 13 3 10 11 + + g) 8 16 11 15 4 ... chia ht cho 36 v 90 Cõu 16: Tỡm s t nhiờn A bit 2 76 chia A d 36, 453 chia A d 21 Cõu 17: Dựng 6, 0, lp c bao nhiờu s cú ch s chia ht cho Cõu 18: cho hp phn t sau: M = {1 975 ;1 977 ;1 979 ; 2011} a)...
 • 7
 • 159
 • 1

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP BẨY MƯƠI CHÍN BÀI TẬP HÌNH HỌC ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP BẨY MƯƠI CHÍN BÀI TẬP HÌNH HỌC ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ.
... = 90 0 => DEC = 90 0 (vì hai góc kề bù); BAC = 90 0 ( ABC vuông A) hay * BAC = 90 0 ( tam giác ABC vuông A); DFB = 90 0 ( góc nội tiếp chắn nửa đờng tròn ) hay BFC = 90 0 nh F A nhìn BC dới góc 90 0 ... đơng trung tuyến => E trung điểm HK (6) Từ (3) , (4) (6) => AKFH hình thoi ( có hai đờng chéo vuông góc với trung điểm đờng) 4 (HD) Theo AKFH hình thoi => HA // FK hay IA // FK => tứ giác AKFI hình ... MH đồng quy I Mà A1 + M1 = 90 0 ( tam giác AHM vuông H) => C1 + C4 = 90 0 => C3 + C2 = 90 0 ( góc ACM góc bẹt) hay OCK = 90 0 Xét tứ giác KCOH Ta có OHK = 90 0; OCK = 90 0 => OHK + OCK = 1800 mà OHK...
 • 88
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề luyện violympic toán lớp 5 p 2sách tự luyện violympic toán lớp 5giai sach tu luyen violympic toan lop 5 tap1ôn thi violympic toán lớp 5tự luyện violympic toán lớp 5sach tu luyen violympic toan lop 5 tap 1đề luyện thi violympic toán lớp 5phần mềm luyện thi violympic toán lớp 5bộ đề luyện thi violympic toán lớp 5luyện thi violympic toán lớp 5luyen thi violympic toan lop 5 vong 12ôn tập violympic toán lớp 3violympic toán lớp 5 vòng 15đề thi violympic toán lớp 5thi violympic toán lớp 5Quản lý hoạt động tự rèn luyện của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Góc định hướng và ứng dụng (LV thạc sĩ)LÀM SẠCH NƯỚC MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔIHướng dẫn ôn thi vào lớp 10 THPT môn tiếng anhPhụ gia thực phẩm và biện pháp nâng cao chất lượng cảm quan cho thực phẩm và bán sản phẩmcó file cad thiết kế máy phay ngang vạn năng hạng trung trên cơ sở các máy phay tương tự đã có trong công nghiệpVi TCVN8669 2011 selen quang phổ hấp thụthiết kế máy tiện ren vít vạn năng hạng trungthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết mũi tarô có file cad dwgKỸ NĂNG LÀM VIỆC ĐỒNG ĐỘITHIẾT KẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỌCGIÁO TRÌNH PHỎNG VẤN TÌM VIỆC BÀI 3GIÁO TRÌNH PHỎNG VẤN TÌM VIỆC BÀI 4HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAISỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TRONG THUYẾT TRÌNHGIAO TIẾP ĐỂ THÀNH CÔNGNhững Ý Tưởng Đón Đường Cho Một Tiếp Cận Nhân Học Hướng NghiệpXLA LQN TUAN 1XLA LQN TUAN 6 bisXLA LQN TUAN 9
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập