Điệp ngữ

Điệp ngữ

Điệp ngữ
... người Câu 2: Đặc điểm bật tục ngữ người xã hội gì? A Diễn đạt hình ảnh so sánh B Diễn đạt hình ảnh ẩn dụ C Từ câu có nhiều nghĩa D Cả ý Câu 3: Nội dung câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên ... Tên bàithiết, gầnhai lần tiếngđiệp vòng,lập bảnsángkhépnăm1947 giới Tên Linhlại gũi biểu đạtbài vănxácHồ Chí làlề thơ tứ tuyệt nhằm Hồ tạo cho người đọc hai Cụm từ điệp mở Minh nghe) tư tưởng,trong ... Kiểm tra cũ Câu 1: Đối tượng phản ánh tục ngữ người xã hội gì? A Là quy luật tự nhiên C Là người vói mối quan hệ phẩm chất, lối sống cần...
 • 16
 • 1,114
 • 2

Tiết 55: Điệp ngữ

Tiết 55: Điệp ngữ
... tháng 12 năm 2006 Tiết 55 : Điệp ngữ I Điệp ngữ tác dụng điệp ngữ II Các dạng điệp ngữ Điệp ngữ có nhiều dạng : Điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng) ? Hãy ... 2006 Tiết 55 : Điệp ngữ I Điệp ngữ tác dụng điệp ngữ II Các dạng điệp ngữ - Điệp từ lồng - điệp cách quãng tạo hình ảnh bật tranh cảnh khuya sinh động hoà hợp - Điệp ngữ chưa ngủ - điệp chuyển ... lại từ ngữ (hoặc câu) để làm bật ý, gây cảm xúc mạnh Cách lặp lại gọi phép điệp ngữ; Từ ngữ lặp lại gọi điệp ngữ -Điệp ngữ có nhiều dạng: Điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ vòng...
 • 9
 • 2,506
 • 23

Tiet 55 Diep ngu

Tiet 55 Diep ngu
... BT 2: Tỡm thnh ng c Tam nguyờn Yờn dng bi th Bn n chi nhó hc u trũ tip khỏch tru khụng cú Ming tru l u cõu chuyn Vn rng ro tha khú ui g ui g cho qua ỏm gi Ngữ văn - Tiết 55 Điệp ngữ I IP NG V ... thứcđược lặp đikỉ niệm tuổi thơ lặp lại hai khổ hồn nhiên tươi đẹp thơ trên? Có tác dụng gì? Nhấn mạnh nguyên nhân chiến đấu người chiến sĩ: chiến đấu Tổ quốc, xóm làng, người bà yêu kính, tiếng gà thân ... tuổi thơ, sợi dây liên kết h/a lại vừa điểm nhịp cho dòng cảm xúc n/v trữ tình Ngữ văn - Tiết 55 Điệp ngữ I IP NG V TC DNG CA IP NG - Khi nói viết, người ta dùng biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc...
 • 17
 • 662
 • 4

Diep ngu

Diep ngu
... mt gic m b.Kiu ip ng c dựng on th sau: Hoa dói nguyt nguyt in mt tm Nguyt lng hoa hoa thm tng bụng Nguyt hoa hoa nguyt trựng trựng au. Trờn hoa di nguyt lũng xit au Chi trũ chi: ễ ch n (Chinh Ph...
 • 21
 • 370
 • 1

điệp ngữ

điệp ngữ
...
 • 13
 • 514
 • 4

Điệp ngữ Ngữ văn 7

Điệp ngữ Ngữ văn 7
... Đoàn Thò Điểm ) -> Điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng) I .Điệp ngữ tác dụng điệp ngữ II.Các dạng điệp ngữ: - Điệp ngữ cách quãng -Điệp ngữ nối tiếp -Điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng) @ - Ghi ... tiếp C Điệp ngữ chuyển tiếp D Điệp ngữ cách quãng & nối tiếp Xa xa : Điệp ngữ cách qng  giấc mơ Một giấc mơ : Điệp ngữ chuyển tiếp ( Điệp ngữ vòng ) Bài 3a ) Việc lặp từ ngữ đoạn văn sau ... Tìm điệp ngữ đoạn văn Vậy mà đây,anh em tơi phải xa xa xa Có thể xa mãi Lạy trời giấc mơ Một mơ Một giấc mơ giấc mơthơi b Xác đònh dạng điệp ngữ có đoạn ? 10 A Điệp ngữ cách quãng B Điệp ngữ...
 • 13
 • 5,267
 • 11

Tiết 55: ĐIỆP NGỮ

Tiết 55: ĐIỆP NGỮ
... lại gọi phép điệp ngữ; từ ngữ lặp lại gọi điệp ngữ II Các dạng điệp ngữ Điệp ngữ có nhiều dạng: - Điệp ngữ cách quãng - Điệp ngữ nối tiếp - Điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng) III LUYỆN TẬP BT1a: ... Mới) Điệp ngữ cách quãng Tiết 55 ĐIỆP NGỮ I Điệp ngữ tác dụng điệp ngữ Khi nói viết, người ta dùng biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc câu) để làm bật ý, gây cảm xúc mạnh Cách lặp lại gọi phép điệp ngữ; ... ĐIỆP NGỮ Điệp ngữ có nhiều dạng: - Điệp ngữ cách quãng - Điệp ngữ nối tiếp - Điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng) Kim nguyên tiêu nguyệt viên Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên (Hồ Chí Minh) Điệp...
 • 21
 • 965
 • 2

Điệp ngữ ( đã chỉnh)

Điệp ngữ ( đã chỉnh)
... lun: Ghi nh (2 ) ( Sgk tr 152) ip ng cú nhiu dng: ip ng cỏch quóng, ip ng ni tip, ip ng chuyn tip (ip ng vũng) Tit 55 - Ting Vit ip ng I ip ng v tỏc dung ca ip ng: Kt lun: Ghi nh (1 ) ( Sgk- tr ... Minh muụn nm! lp li ln ip ng (ip cõu) + Tỏc dng: lm ni bt ý, gõy cm xỳc mnh Kt lun: Ghi nh (1 ) ( Sgk- tr 152) Khi núi hoc vit, ngi ta cú th dựng bin phỏp lp li t ng( hoc c mt cõu) lm ni bt ý, ... nắng trưa TIấP Ngn dõu xanh ngt mt mu Nghe bàn chân đỡ mỏi (VềNG) Lũng chng ý thip su hn ai? Nghe gọi tuổi thơ ( Xuõn Qunh) (on Th im (? )) Tit 55 - Ting Vit ip ng I ip ng v tỏc dung ca ip ng:...
 • 15
 • 333
 • 1

ĐIỆP NGỮ

ĐIỆP NGỮ
... tiếp phép điệp ngữ, từ ngữ lặp lại gọi điệp ngữ VD: II Các dạng điệp ngữ: Điệp ngữ cách quãng Bài 2: Tìm điệp ngữ đoạn VD: văn sau nói rõ Điệp ngữ nối tiếp dạng điệp ngữ gì? VD: Điệp ngữ chuyển ... Việt ĐIỆP NGỮ I Điệp ngữ tác dụng điệp ngữ - Biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc câu) để làm bật ý gây cảm xúc mạnh, gọi phép điệp ngữ, từ ngữ lặp lại gọi điệp ngữ VD: II Các dạng điệp ngữ: Điệp ngữ ... Việt ĐIỆP NGỮ I Điệp ngữ tác dụng điệp ngữ - Biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc câu) để làm bật ý gây cảm xúc mạnh, gọi phép điệp ngữ, từ ngữ lặp lại gọi điệp ngữ VD: II Các dạng điệp ngữ: Điệp ngữ...
 • 23
 • 877
 • 0

Tiết 55 Điệp ngữ

Tiết 55   Điệp ngữ
... ờm Trụng cho chõn cng ỏ mm , Tri ờm bin lng mi yờn tm lũng ( ca dao) Bài 2: Tìm điệp ngữ đoạn văn sau nói rõ điệp ngữ gì? Vậy mà đây, anh em phải xa Có thể xa mãi Lạy trời giấc mơ Một giấc mơ ( ... Thnh ng lloi cm tcú cu to c nh,biu th mt ý ngha hon chnh VD: mt nng hai sng Tun 14 Tit 55 Th nm ngy Tit 55 : ip ng I ip ng v tỏc dng ca ip ng - Gõy n tng mnh v hỡnh tng cõy tre ging nh ngi Vit ... xanh xanh nhng my ngn dõu Ngn dõu xanh ngt mt mu Lũng chng ý thip su hn ai? ai? ( on Th im ) Tit 55 : ip ng I ip ng v tỏc dng ca ip ng II Cỏc dng ip ng ip ng cú nhiu dng : ip ng cỏch quóng,...
 • 13
 • 1,831
 • 3

ĐIỆP NGỮ-ƯDCNTT (DẠY TỐT)

ĐIỆP NGỮ-ƯDCNTT (DẠY TỐT)
... Thành ngữ loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị ý nghĩa hoàn chỉnh - VD: nắng hai sương Tiết 55 ĐIỆP NGỮ ...
 • 3
 • 167
 • 1

tuần 14: Điệp ngữ

tuần 14: Điệp ngữ
... ngữ nối tiếp Điệp ngữ chuyển tiếp (Điệp ngữ vòng) Tuần :14 - Tiết : 55 ĐIỆP NGỮ Tìm hiểu chung a Điệp ngữ tác dụng điệp ngữ b Các dạng điệp ngữ Điệp ngữ có nhiều dạng: - Điệp ngữ cách qng - Điệp ... bùn Tuần :14 - Tiết : 55 ĐIỆP NGỮ Tìm hiểu chung a Điệp ngữ tác dụng điệp ngữ b Các dạng điệp ngữ Điệp ngữ có nhiều dạng: - Điệp ngữ cách qng - Điệp ngữ nối tiếp - Điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ ... Minh) Tuần :14 - Tiết : 55 ĐIỆP NGỮ Tìm hiểu chung a Điệp ngữ tác dụng điệp ngữ b Các dạng điệp ngữ Điệp ngữ có nhiều dạng: - Điệp ngữ cách qng - Điệp ngữ nối tiếp - Điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ...
 • 21
 • 254
 • 0

Tiết 55. Diệp ngữ

Tiết 55. Diệp ngữ
... cõu di tip vi nú, lm cõu vn, th lin nh mt t súng, khc sõu n tng Bài 2: Tìm điệp ngữ đoạn văn sau nói rõ điệp ngữ gì? a) Vậy mà đây, anh em phải xa Có thể xa mãi Lạy trời giấc mơ Một giấc mơ...
 • 25
 • 322
 • 1

Bài 13. Điệp ngữ

Bài 13. Điệp ngữ
... Tiếng Việt ĐIỆP NGỮ I Điệp ngữ tác dung điệp ngữ: II Các dạng điệp ngữ: Ghi nhớ (2) ( Sgk – tr 152) Điệp ngữ có nhiều dạng: điệp ngữ cách qng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng) ... ngữ lặp lại gọi điệp ngữ II Các dạng điệp ngữ: Ghi nhớ (2) ( Sgk- tr 152) Điệp ngữ cách qng Điệp ngữ có nhiều dạng Điệp ngữ nối tiếp Điệp ngữ chuyển tiếp (ĐN vòng) Tiết 55- Tiếng Việt ĐIỆP NGỮ ... Việt ĐIỆP NGỮ I ĐIỆP NGỮ VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆP NGỮ II.CÁC DẠNG ĐIỆP NGỮ: a/ Anh tìm em, lâu, lâu Cơ gái Thạch Kim Thạch Nhọn Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm Điệp ngữ Cách quãng Điệp ngữ nối...
 • 15
 • 255
 • 0

Văn 7 - Điệp ngữ

Văn 7 - Điệp ngữ
... ip cõu Nemo Tit 55: ip ng I IP NG V TC DNG CA IP NG: Vớ d: - T nghe lp li ln ip t - T vỡ lp li ln ip t - Cm t cha ng lp li lnip ng - Cõu H Chớ Minh muụn nm! lp li ln ip cõu Tỏc dng: lm ni bt ... NG VN Nemo T : VN-NHC-HA TIT HC NGệế VAấN LP 7/ 2 GV: Lờ Th Kim Xuõn Lc Nemo Nemo Đầu voi đuôi chuột 10 Vớ s vic ban u cú v to tỏt ... cú gỡ thỳc 10 Go Chut sa chnh go Rt may mn, gp c ni sung sng, y , nhn h Nemo 10 Lờn voi xung - Thay i a v tht thng, t ngt Nemo Lỳc vinh hin, lỳc tht th 0 10 Nhanh nh chp Rt nhanh , ch khonh...
 • 25
 • 622
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: điệp ngữ nối tiếpđiệp ngữ buồn trôngthế nào là điệp ngữ nối tiếpví dụ về điệp ngữ nối tiếpví dụ điệp ngữ nối tiếpví dụ điệp ngữ chuyển tiếpđiệp ngữ chuyển tiếp điệp ngữ vòngbiện pháp nghệ thuật điệp ngữvăn 7 điệp ngữsoan van diep ngusoan bai diep nguđiệp ngữ ngữ văn 7soan bai ngu van 7 diep ngu 123doc vnnghe thuat diep ngu cua doan trich kieu o lau ngung bichsoạn bài 13 điệp ngữHoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại KTNN khu vực III (tt)Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng 15 quảng bình (tt)Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán phục vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần bắc âu (tt)Nghiên cứu mức độ chấp nhận sản phẩm tiết kiệm thông minh của seabank tại thị trường đà nẵng (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân phường mân thái (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp mộc việt đức công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu quảng nam (tt)Tạo động lực làm việc cho các nhân viên tại công ty VBL quảng nam (tt)Tạo động lực làm việc đối với người lao động tại công ty cổ phần thiết kế viễn thông tin học đà nẵng (tt)Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư quảng ngãi (tt)Bài 15 công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều hệ số công suấtBài 21 điện từ trườngĐào tạo nguồn nhân lực tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3 (VDC3) (tt)Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần nhựa đà nẵng (tt)Phân tích hiệu quả hoạt động tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam CN quảng nam (tt)Phát triển doanh nghiệp thương mại dịch vụ trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng (tt)Xây dựng chính sách marketing cho mặt hàng rượu ở công ty cổ phần cồn rượu hà nội (halico) tại khu vực miền trung – tây nguyên (tt)Bài 11 đặc trưng sinh lí của âmKế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế đà nẵng (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp an ngãi tỉnh quảng ngãi (tt)Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay tín dụng tại ngân hàng nam việt chi nhánh đà nẵng (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập