Tổng hợp câu hỏi thi phỏng vấn ngân hàng vietinbank 2015

tổng hợp câu hỏi thi tổng phụ trách đội giỏi

tổng hợp câu hỏi thi tổng phụ trách đội giỏi
... Các câu sai Câu 31: Ngun tắc tổ chức hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh : a- Tập trung dân chủ, thi u số phục tùng đa số b- Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách c- Tự nguyện, tự quản d- Các câu Câu ... Các câu sai Câu 35: Trong phong trào thi đua cơng tác Đội thị xã Bình Long năm học 2011 – 2012, chặng có tên gọi gì: a Mừng Đội vững mạnh b Xây Đội trưởng thành c Xây Đội vững mạnh d Mừng Đội ... Lương Xuân Nhò d) Anh Kim Đồng Câu 20: Thi u nhi từ độ tuổi kết nạp vào Đội? a) Từ đến 15 tuổi b) Từ đến 15 tuổi c) Từ đến 14 tuổi d) Các câu sai Câu 21: Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh mang tên...
 • 4
 • 10,467
 • 104

Tổng hợp câu hỏi thi trắc nghiệm môn mô phôi

Tổng hợp câu hỏi thi trắc nghiệm môn mô phôi
... 15 liên kết thưa bao gồm loại sau: A mỡ, võng, liên kết lỏng lẻo B nhầy, mỡ, võng nội C Biểu mô, võng, trung D sụn, xương, võng E cơ, máu, sụn 16 ... chia làm loại sau: 25 A lưới võng B liên kết mau võng C liên kết mau liên kết mau đan D liên kết mau đan lưới E liên kết định hướng võng 17 liên kết thức loại tế ... môn phôi ý nâng cao trình độ cán giảng dạy, đồng thời nâng cao hiểu biết học viên, biến kiến thức sách, giảng thày giáo trở thành kiến thức thân học viên Vì Bộ môn biên soạn câu hỏi trắc nghiệm...
 • 110
 • 898
 • 3

tổng hợp câu hỏi thi trắc nghiệm môn tin học ôn thi công chức

tổng hợp câu hỏi thi trắc nghiệm môn tin học ôn thi công chức
... và I U công công cụ cụ Formatting *Câu A B Bấm tổ hợp phím Ctrl + B Ctrl + I Formatting Câu 299 Câu 300 Câu 301 Câu 302 Câu 303 Câu 304 Câu 305 Câu 306 Để định dạng gạch chân cho Ấn tổ hợp đoạn ... phải - Chọn Rename Không có câu Cả A B sai *Cả hai câu trả lời A C *Ý trả lời A B *Cả hai câu trả lời A C Câu 175 Câu 176 Câu 177 Câu 178 Câu 179 Câu 180 Câu 181 Câu 182 Câu 183 Trong cửa sổ ... ToolBars Click vào tên công cụ cần chọn *Table Merge cells Click phải chuột công cụ có, Click vào tên công cụ cần chọn *Câu A B Câu A B sai Câu 307 Câu 308 Câu 309 Câu 310 Câu 313 *Kích chọn menu...
 • 118
 • 501
 • 2

Tổng hợp câu hỏi ôn tập luật ngân sách nhà nước

Tổng hợp câu hỏi ôn tập luật ngân sách nhà nước
... đònh toán ngân sách nhà nước? Nội dung, quyền hạn, nghóa vụ quan thẩm đònh toán ngân sách nhà nước? 43- Thế trì hoãn khoản chi ngân sách nhà nước? Hành vi trì hoãn khoản chi ngân sách nhà nước bò ... Kiểm toán Nhà nước thể nào? Việc thực chức quan Kiểm toán Nhà nước có ý nghóa việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước? 45- So sánh hoạt động Thanh tra tài công hoạt động Kiểm toán nhà nước 46- ... thu 100% ngân sách đòa phương khoản thu cấp ngân sách đòa phương thu cấp ngân sách hưởng 100% 4- Khoản thu từ thuế GTGT khoản thu phân chia theo tỷ lệ % NSTW NSĐP 5- Kết dư ngân sách nhà nước hàng...
 • 10
 • 2,106
 • 2

Tổng hợp câu hỏi thi môn tiền tệ

Tổng hợp câu hỏi thi môn tiền tệ
... hàng hóa, bản thân tiền têô cũng phải có giá trị Vì vâôy tiền têô làm chức thước đo giá trị phải tiền vàng Để đo lường giá trị hàng hóa không cần thi ́t phải tiền măôt mà chỉ cần ... trữ tiền hình thức cất trữ cải Để làm chức phương tiêôn cất trữ, tiền phải có đủ giá trị, tức tiền vàng, bạc Chức cất trữ làm cho tiền lưu thông thích ứng cách tự phát với nhu cầu tiền ... tổng số tiền khấu trừ cho Ttt tổng số tiền toán đến kỳ hạn trả N số vòng lưu thông đồng tiền cùng loại - Tiền têô thế giới: thực chất mở rôông chức khỏi phạm vi nước - Tiền têô...
 • 16
 • 135
 • 0

Tổng hợp câu hỏi thi sacombank 2014

Tổng hợp câu hỏi thi sacombank 2014
... mắt 89 Trong test bạn có số câu hỏi Bạn trả lời sai 10 câu hỏi Kết thang điểm bạn đạt 60% Vậy test bạn có tất câu hỏi? A 20 B 25 C 30 D 35 90 Một tờ báo giảm giá 20% Hỏi phải tăng % để lại có cũ? ... trường hợp D Cả hai trường hợp sai 100 Trong công ty TNHH thành viên trở lên, số lượng thành viên là: A Tối thi u thành viên tối đa 30 thành viên B Tối thi u thành viên tối đa 40 thành viên C Tối thi u ... D Tối thi u thành viên tối đa 60 thành viên 101 Số lượng thành viên tối thi u tối đa CTCP là: A Tối thi u không hạn chế số lượng tối đa B Tối thi u không hạn chế số lượng tối đa C Tối thi u không...
 • 13
 • 127
 • 0

Một số câu hỏi thi tuyển vào Ngân Hàng Thương Mại

Một số câu hỏi thi tuyển vào Ngân Hàng Thương Mại
... nghiệp có khó khăn gì? 10 Hiện nay, ngân hàng ưa chuộng loại tài sản bảo đảm nào? 11 Hiện nay, số ngân hàng cho tài sản chấp điều kiện tiên để vay vốn ngân hàng? Quan điểm hay sai? Tại sao? 12 ... chứng từ kế toán 26 Khách hàng rút tiền từ TK tiền gửi vào chứng từ để nhân viên ngân hàng chi tiền cho khách Giấy lĩnh tiền mặt bảng kê tiền khách hàng Do nhân viên ngân hàng lập 27 Nêu nguyên ... vay vốn ngân hàng vấn đề quan trọng nhất? Giải thích? 13 Sử dụng tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay có vướng mắc khó khăn gì? 14 Trường hợp chấp lô hàng nhập phương thức L/C ngân hàng gặp...
 • 4
 • 1,131
 • 41

Câu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại

Câu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại
... hợp ngân hàng hoạt động theo kiểu ngân hàng đơn, khơng dựa sát nhập hay hoạt động theo kiểu tập đồn ngân hàng, ngân hàng mẹ, ngân hàng – chi nhánh Một số quy định Basel I khơng phù hợp ngân hàng ... cho ngân hàng Ngân hàng có khả khoản tốt, hay nói cách khác ngân hàng khơng gặp rủi ro khoản ln có nguồn vốn khả dụng với chi phí hợp lý vào thời điểm mà ngân hàng cẩn Điều có nghĩa ngân hàng ... hình ngân hàng đơn (Alone Bank), chưa tính đến loại hình tập đồn, khả sát nhập quốc tế hố hoạt động tài chính, ngân hàng tồn cầu hố Khái niệm khoản, rủi ro khoản? Tính khoản ngân hàng thương mại...
 • 13
 • 3,900
 • 103

Câu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại

Câu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại
... đó, khách hàng lҥi thưӡng xuyên "chҥy" tӯ ngân hàng qua ngân hàng khác đӇ kiӃm lãi suҩt cao dүn đӃn viӋc hөt tiӅn ӣ ngân hàng Khi đó, ngân hàng buӝc phҧi tăng lãi suҩt đӇ giӳ khách hàng, vay ... bҩt lӧi cho ngân hàng Nguyên nhân: Do trҥng thái ngoҥi hӕi cӫa ngân hàng không cân xӭng tӯ sӵ không cân xӭng đó, ngân hàng thӵc hiӋn mua bán ngoҥi tӋ cho khách hàng hany cho ngân hàng nhҵm mөc ... ngân hàng, biӇu hiӋn thӵc tӃ qua viӋc khách hàng không trҧ đưӧc nӧ hoһc trҧ nӧ không hҥn cho ngân hàng Có cҩp đӝ rӫi ro tín dөng Khách hàng trҧ nӧ không hҥn Khách hàng không trҧ đưӧc nӧ cho ngân...
 • 9
 • 3,153
 • 300

Một số câu hỏi thi tuyển vào ngân hàng thương mại

Một số câu hỏi thi tuyển vào ngân hàng thương mại
... nghiệp có khó khăn gì? 10 Hiện nay, ngân hàng ưa chuộng loại tài sản bảo đảm nào? 11 Hiện nay, số ngân hàng cho tài sản chấp điều kiện tiên để vay vốn ngân hàng? Quan điểm hay sai? Tại sao? 12 ... chứng từ kế toán 26 Khách hàng rút tiền từ TK tiền gửi vào chứng từ để nhân viên ngân hàng chi tiền cho khách Giấy lĩnh tiền mặt bảng kê tiền khách hàng Do nhân viên ngân hàng lập 27 Nêu nguyên ... vay vốn ngân hàng vấn đề quan trọng nhất? Giải thích? 13 Sử dụng tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay có vướng mắc khó khăn gì? 14 Trường hợp chấp lô hàng nhập phương thức L/C ngân hàng gặp...
 • 4
 • 166
 • 0

tổng hợp các đề thi vào các ngân hàng

tổng hợp các đề thi vào các ngân hàng
... khỏan 3) Các ngân hàng thương mại phải phân lọai nợ vay trích lập dự phòng A) Hàng tháng B) Hàng quí C) Hàng Năm D) Câu a họăc b c tùy ngân hàng 4) Để đảm bảo nguyên tắc quán kỳ kế họach ,ngân hàng: ... http://www.nghoangvan137.blogspot.com Đề thi tuyển dụng ngân hàng http://www.nghoangvan137.blogspot.com Đề thi giao dịch viên NH Đại Á Câu 1: Những phẩm chất cần có nhân viên ngân hàng lành nghề… tạo lòng tin cho khách hàng ... tốt vừa xấu D) câu a b 9) Ngân hàng giải ngân khỏan cho vay chuyển khỏan chuyển vào tài khỏan tiền gửi người thụ hưởng không ngân hàng giá trị tổng kết tài sản ngân hàng sẽ: A) không thay đổi...
 • 89
 • 206
 • 0

tổng hợp câu hỏi và đáp án thi hành chính văn phòng - văn thư - lưu trữ

tổng hợp câu hỏi và đáp án thi hành chính văn phòng - văn thư - lưu trữ
... đại, đáp ứng đòi hỏi công đổi công tác văn phòng nội dung đổi nghiệp vụ hành văn phòng - ổi nghiệp vụ văn thư - ổi nghiệp vụ lưu trữ -xây dựng mô hình mẫu quy trình chuẩn công tác văn phòng -xây ... -soạn thảo văn -duyệt văn - ánh máy, nhân -ký, ban hành văn 2-tổ chức quản lý giải văn hoạt động quan: -tổ chức quản lý giải văn đến -tổ chức chuyển giao văn -tổ chức giải quản lý văn nội -tổ chức ... thi n văn 2-vào sổ đăng ký văn -ghi số văn bản: số văn ghi liên tục từ 01 ngày 01 tháng 01đến hết ngày 31 tháng 12 năm; đánh số chung cho loại -ghi ngày, tháng văn bản: nguyên tắc chung văn gửi...
 • 31
 • 1,954
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi trong phỏng vấn ngân hàngcác câu hỏi phỏng vấn ngân hàng vietinbanktổng hợp câu hỏi thi tổng phụ trách đội giỏicâu hỏi thi phỏng vấnnhững câu hỏi khi phỏng vấn bán hàngcác câu hỏi khi phỏng vấn bán hàngcâu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mạitổng hợp các đề thi tuyển vào ngân hàngphỏng vấn ngân hàng vietinbanknhững câu hỏi khi phỏng vấn kế toán tổng hợpcác câu hỏi khi phỏng vấn kế toán tổng hợpcâu hỏi khi phỏng vấn kế toán tổng hợptổng hợp câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng anhtổng hợp câu hỏi phỏng vấn tiếng anhtổng hợp câu hỏi vận dụng ôn thi quốc gia môn hóaMẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ ATS DÙNG PLC LOGONghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ (LA tiến sĩ)Sách về các bệnh liên quan đến phổiNghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản ở trẻ dưới 5 tuổi (LA tiến sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAUBài 2 vấn đề ý thức trong triết học mácTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN TIN HỌC CĂN BẢN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINHTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ xã hội đức, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng lãnh đạo đất nước xin ga poTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số vấn đề về quá trình hình thành, quan điểm và cương lĩnh lãnh đạo của đảng cầm quyền xã hội dân chủ thụy điển (SDP)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ ở mỹ hiện nayNghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm chứa Liposome doxorubicin. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nhiễm khuẩn vết mổ các phẫu thuật tiêu hóa tại khoa Ngoại, bệnh viện Bạch Mai (LA tiến sĩ)Lấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngđề cương luận văn tiến sĩ nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi KH, nguy cơ tổn thương và đề xuất ứng phó tại thành phố quy nhơnTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý haytài liệu bồi dưỡng HSG môn địa lý _phần địa lý châu ÁHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MONITOR ĐA THÔNG SỐNHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌC TẬP KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập