giáo án anh văn ôn vào lớp 10

BỘ ĐỀ & ĐÁP ÁN ÔN LUYỆN MÔN ANH VĂN THI VÀO LỚP 10 THPT

BỘ ĐỀ & ĐÁP ÁN ÔN LUYỆN MÔN ANH VĂN THI VÀO LỚP 10 THPT
... đáp án) vào tờ giấy thi; Không sử dụng loại tài liệu nào, kể từ điển Good luck and success! 14 BỘ ĐỀ & ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC (Key N0 4) KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ... -HẾT Làm (Viết đáp án) vào tờ giấy thi; 18 BỘ ĐỀ & ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Không sử dụng loại tài liệu nào, kể từ điển Good luck and success! Đáp án đ ề (Đề thi gồm: 02 trang) I1 ... -HẾT 20 BỘ ĐỀ & ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Căn dặn Thí sinh: Làm (Viết đáp án) vào tờ giấy thi; Không sử dụng loại tài liệu nào, kể từ điển Good luck and success! Đề (Đề thi gồm: 02 trang)...
 • 81
 • 225
 • 7

ba đề văn ôn vào lớp 10 THPT Năm 2009-2010

ba đề văn ôn vào lớp 10 THPT Năm 2009-2010
... kể sau: “Trong lúc ôm chặt lấy ba Không ghìm xúc động không muốn cho thấy khóc, anh Sáu tay ôm con, tay rút khăn lau nước mắt, hôn lên mái tóc con: Ba ba với Không! – bé thét lên, hai tay siết ... Vũ Nương có làm cho tăng tính bi kịch tác phẩm không ? Vì sao? -HẾT - KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÀ NỘI 2006-2007 Ngày – – 2006 Môn: Ngữ Văn Phần I: Câu 1: Trong thơ Cành phong lan bể, Chế ... ( Gạch câu phủ định từ ngữ dùng làm phép ) -HẾT - KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÀ NỘI 2007-2008 Ngày – – 2007 Môn: Ngữ Văn Phần I ( điểm ) Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh nguồn cảm hứng vô tận...
 • 5
 • 189
 • 3

Đề thi và đáp án môn Văn tuyển vào lớp 10

Đề thi và đáp án môn Văn tuyển vào lớp 10
... hương điểm tựa vững vàng cho người hoàn cảnh, nguồn cổ vũ, động viên, đích hướng người (Lưu ý: HS lấy dẫn chứng đời sống, văn học để chứng minh) - Bàn bạc mở rộng: + Phê phán số người không coi ... Ngay từ đầu giới thi u “tính thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp” - Là vợ đảm đang, biết giữ gìn khuôn phép, lòng chung thủy với chồng (thể cư xử khéo léo để gia đình không lâm vào cảnh thất ... trần với chồng, biện bạch cho mà không được, đau khổ tuyệt vọng bị chồng mắng nhiếc, đánh đuổi đi, bị dồn vào bước đường cùng: phải tự bến Hoàng Giang để bảo toàn danh dự) - Đoạn kết truyện mang...
 • 3
 • 925
 • 7

van on vao lop 10

van on vao lop 10
... đạt chúng? c.Từ đứng đứng tuổi đợc dùng với vai trò từ loại nào?Giải thích ý nghĩa văn cảnh? Câu 10: Nghệ thuật không đứng trỏ vẽ cho ta đờng đi,nghệ thuật vào đốt lửa lòng chúng ta,khiến phải ... sao? Câu 12: Đắn đo cân sắc cân tài ép cung cầm nguyệt thử quạt thơ a.Giải nghĩa từ cân từ ép? Trong văn cảnh từ cân từ ép đợc dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?Nếu nghĩa chuyển chuyển theo phơng...
 • 3
 • 160
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period: 63 - Lesson 1 : Getting started Listen and Read doc

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period: 63 - Lesson 1 : Getting started Listen and Read doc
... Production : Matching - Report their A B 1. 19 4 7 answers in front of class - Copy a A woman 19 5 2 b A farmer 19 5 4 c Kenneth Arnold 19 6 4 d A young pilot 19 7 1 e 1, 500 UFOs sightings 19 7 8 f Two men - Write ... Gather their ideas and provide some facts about - Listen carefully UFOs - Lead in the new lesson 10 II / Presentation : Vocabulary pre- teach: - Introduce the aims of the lesson and some new words ... another world and give examples - Sample (n) : example , demonstration - Spacecraft (n) : craft for traveling in outer space - Copy down - Egg-shaped (adj) : being looked like and egg -...
 • 6
 • 6,157
 • 4

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period 64 Lesson 2 : Speak doc

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period 64 Lesson 2 : Speak doc
... class - Practice in the front - Correct mistakes ( pronunciation ) IV / Production : 10 Ask Ss to work in group and discuss : Tell each other what you think might be on Mars , on the moon and on other ... - Little creatures (n) : small plants and animals - Sparkling spots (n) ; Flashing spots - Give examples - Trace (n) : translation - Precious = valuable (adj) * Checking technique : Rub ... words in the box “ class - Call on some pair to report - Copy - Give correct answers III / Practice : 15 Ask Ss to work in pairs and practice the dialogue : - Work in pairs - Read the dialogue and...
 • 3
 • 843
 • 6

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period 65 - Lesson 3 : Listen pps

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period 65 - Lesson 3 : Listen pps
... times if necessary - Repeat and copy down 10 Feed back and give correct answers : planets True sentences : a-c-d-f-i-j IV / Post - Listening - Work in group * Mini-presentation : - Ask Ss to work ... / Pre - Listening : - Guess its meanings and * Vocabulary – pre-teach : Introduce the aims and copy some new words of the lesson to Ss - Guess whether the - Science for fun program (n) : Translation ... III / While - Listening : with earlier guesses and - Have Ss listen to the description of the moon Then with a friend check stick the correct statements about the moon - Turn on the tape several...
 • 3
 • 415
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period 66 - Lesson 4 : Read pot

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period 66 - Lesson 4 : Read pot
... friend - Report in front of class - Call on some Ss to explain their answers - Listen and copy - Feedback and give correct answers : 4- 1 - 5-2 -3 Answering comprehension questions : - Work in ... in a ship , space craft - Play games * Checking technique : Rub out and remember 15 III / While - reading Ordering statements : - Read the passage and - Ask Ss to read the passage independently ... times a day We can walk on the walls or on the ceiling IV / Post - Reading : 10 Exercise : Fill in the blank with the most suitable word : Many people say that they once saw … Flying Objects...
 • 4
 • 1,161
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period 67 - Lesson 5 : Write ppsx

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period 67 - Lesson 5 : Write ppsx
... : + Introduction –ii + Body – iii - Report their results + Conclusion – i III / While - Writing : 15 - Tell Ss to practice reading the dialogue - Write in their notebooks Call on some pairs ... corrections ) - Give suggested answers - Work individually ( Using subordinate board ) - Read their writings aloud - Call on some Ss to read the suggested loudly IV / Post - writing : - Compare ... function of three main part through Matching exercise - Copy down - Call on some Ss to repeat the results and explain their functions - Do the matching exercise - Give correct answers : + Introduction...
 • 3
 • 4,380
 • 3

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period 68 - Lesson 6 : Language focus pptx

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 10 Life on other planets - Period 68 - Lesson 6 : Language focus pptx
... Presentation and practice 2: 10 Conditional type Form : If clause , main clause If S + V ( present simple ) , S + Will + V Use : Conditional type can be used to describe situations and consequences ... 8 - Review the use of modal verbs may and Might : May / Might + V – infi - Ask Ss to the exercise , talking about Andy,s presents - Call on some Ss to read their answers loudly - Repeat ... : 12 Complete the exercise Conditional type by using the verbs in the Form : If Clause ……… , main clause box If S + V (past simple ) , S + would + V… Use : Conditional type can be used to describe...
 • 5
 • 1,745
 • 3

Giáo án ngữ văn ôn thi vào lớp 10

Giáo án ngữ văn ôn thi vào lớp 10
... sâu sắc Ôn tập Khởi ngữ I/ Đặc điểm công dụng khởi ngữ câu.(Đề ngữ, khởi ngữ) Khái niệm Ví dụ: a Còn anh, anh không ghìm xúc động b Giàu, giàu H:Phân biệt khác chủ c Về thể văn lĩnh vực văn nghệ, ... tin tiếng ta, không sợ thi u ngữ khởi ngữ? giàu đẹp H:Thế khởi ngữ ? Cho ví dụ - Đứng trớc chủ ngữ - Không có quan hệ chủ vị với vị ngữ - Nêu lên đề tài đợc nói đến câu -> Đó khởi ngữ (HS phát ... khởi ngữ - Tôi xin chịu - Thịt hấp ngon - Miệng ông, ông nói, đình làng, ông ngồi - Về học VD 2: Câu văn sau có khởi ngữ A: Về thông minh B: Nó thông minh nhng cẩu thả C: Nó học sinh thông minh...
 • 90
 • 627
 • 3

Giáo án Tiếng Anh ôn vào lớp 10 kèm bài tập hay

Giáo án Tiếng Anh ôn vào lớp 10 kèm bài tập hay
... connectives (từ nối) Môt số công thức tiếng anh THCS And, or, but: đợc gọi liên từ tập hợp Dùng để nối từ, cụm từ hay hai mệnh đề loại, chức hay cấu trúc and : và, (dùng để thêm thông tin bổ sung) (Có ... left early * Lu ý: - danh t ch ngi + who + V - danh t ch ngi + whom S + V - danh t ch ngi +.whose + danh t - danh t ch vt + which +(S) + V - danh t ch ni chn + where + S + V - danh t ch thi gian ... a) Khái niệm: Đại từ quan hệ từ đứng liền sau danh từ để thay cho danh từ v làm chủ ngữ, tân ngữ, sở hữu cách hay tính từ sở hữu mệnh đề phía sau Danh từ đứng trớc đại từ quan hệ gọi tiền ng b/i...
 • 99
 • 1,641
 • 33

MỘT SỐ ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN NGHỊ LUẬN( ÔN VÀO LỚP 10 -2009)

MỘT SỐ ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN NGHỊ LUẬN( ÔN VÀO LỚP 10 -2009)
... lấp lánh ánh sáng màu sắc sơn mài: “Hát cá bạc biển Đông lặng Cá thu biển Đông đoàn thoi Đêm ngày đệt biển muôn luồng sáng Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi! Cá nục cá chim cá đé Cá song lấp lánh đuốc ... đoán quá! Một phụ nữ đức hạnh, tâm hồn ngọc sáng mà bị nghi oan chuyện không đâu lời trẻ, câu nói đùa mẹ với mà phải tìm đến chết bi thảm, oán lòng sông thăm thẳm Câu chuyện đau lòng vượt khuôn ... phản ánh tác phẩm văn học cổ, thấy rõ giá trị sống người phụ nữ Việt Nam xã hội tốt đẹp hôm Họ vươn lên làm chủ đời, sống bình đẳng, hạnh phúc với chồng đề cao nhân phẩm xã hộ, xã hội thời đại Đề...
 • 16
 • 5,168
 • 108

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập anh văn thi vào lớp 10đề cương ôn tập anh văn thi vào lớp 10giáo án đề văn nghị luận lớp 10giáo án anh văn unit 6 lớp 11đáp án môn văn thi vào lớp 10 năm 2013đề thi anh văn chuyên vào lớp 10giao an ngu van tu chon lop 10giao an ngu van nang cao lop 10 tap 1giáo án ngữ văn cơ bản lớp 10de anh van thii vao lop 10 nam 2013đề thi và đáp án môn văn tuyển vào lớp 10 le quy do binh dinhgiáo án anh văn lớp 10 unit 9 undersea worldgiáo án anh văn lớp 10 cơ bảngiáo án anh văn lớp 11 unit 10giáo án anh văn lớp 10 unit 11Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng nội địa về dịch vụ lữ hành nội địa tại công ty vitours đà nẵng (tt)Phát triển doanh nghiệp thương mại dịch vụ trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng (tt)Bài 10 đặc trưng vật lý của âmBài 11 đặc trưng sinh lí của âmKế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế đà nẵng (tt)Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp an ngãi tỉnh quảng ngãi (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp an ngãi tỉnh quảng ngãi (tt)Hoạch định nguồn nhân lực tại nhà máy sữa đậu nành việt nam – vinasoy (tt)Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty khai thác vàng bồng miêu (tt)Phát triển dich vụ thẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh nha trang (tt)Quá trình đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở Lào (1959-1968)Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn tin họcĐề thi học sinh giỏi môn tin lớp 11Nghiên cứu thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và nhận thức, thực hành của người dân sau khi áp dụng một số biện pháp truyền thông bảo vệ sức khỏe và môi trường tại huyện vĩnh lộĐề thi học sinh giỏi môn tin lớp 11 không chuyênĐề thi học sinh giỏi môn tin lớp 12Hướng dẫn chấm thi học sinh giỏi tin 9 chuyênNguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với giáo dục đào tạo nguồn nhân lực ở đại học huế tiểu luận cao họcNghiên cứu đặc điển tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (TT)Unit 03 community service lesson 1 getting started
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập