Đề thi môn kinh tế vi mô

Đề thi mẫu kinh tế dạng trắc nghiệm

Đề thi mẫu kinh tế vĩ mô dạng trắc nghiệm
... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... điều hành kinh tế : a Sự thay đổi thuế chi tiêu ngân sách phủ có tác động đến mức giá, mức GDP mức nhân dụng b Việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phát hành cổ phiếu cần thi t để ... = 750 ; xuất (dự kiến) X = 400 Câu : Thu nhập cân kinh tế : a 2000 b 3000 c 4000 d 5000 Câu : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) kinh tế : a b c d Câu : Nếu phủ giảm thuế 100, thu nhập...
 • 10
 • 339
 • 2

Đề thi thử kinh tế pdf

Đề thi thử kinh tế Vĩ mô pdf
... hoàn toàn không can thi p vào kinh tế thì: a Nền kinh tế quay trở lại trạng thái cân dài hạn ban đầu b Nền kinh tế quay trở lại trạng thái cân dài hạn ban đầu c Nền kinh tế quay trở lại trạng ... tư giảm  tổng cầu giảm♣ 18 Giả sử kinh tế trạng thái cân dài hạn Bỗng nhiên người dân chi tiêu nhiều họ lạc quan triển vọng phát triển kinh tế Do đó, kinh tế chuyển sang trạng thái cân tạm thời ... trước d Nhiều thước đo chi tiêu, thu nhập sản lượng dùng để phản ánh biến động kinh tế phần lớn tổng lượng kinh tế biến động nhau.♣ e Không điều 37 Chi phí hội tăng trưởng cao tương lai a...
 • 7
 • 191
 • 1

ĐỀ THI THỬ KINH TẾ VI LẦN 1

ĐỀ THI THỬ KINH TẾ VI MÔ LẦN 1
... thích thêm – Đề nghị sinh vi n không sử dụng tài liệu Ðáp án : B C 16 B 23 B C 38 B A D D 10 D 17 D 24 D 31 C 46 B 39 A D 11 D 18 A 25 B 32 C 47 C 40 C D 12 B 19 D 26 C 33 A 48 B 41 A B 13 D 20 B ... -60L2 +10 0L +10 0 C 10 0+50L-30L2 D 10 0+50L-60L2 Câu 31: Hàm suất biên lao động (MPL)là: A 20L-3L2+20 B Cả ba câu sai C -60L2 +10 0L +10 0 D -30L3 +10 0L-50L2 Câu 32: Qmax bằng: A Cả ba câu sai B 15 0 C 11 8,5 ... trước Qs1=250.000 tấn, sản lượng mủ cao su năm Qs2=260.000 Câu 40: Giá mủ cao su năm trước (P1) năm (P2) thị trường là: A P1=2 ,1 triệu P2=2 triệu B P1=2 ,1 triệu P2 =1, 95 triệu C P1=2 triệu P2 =1, 9...
 • 5
 • 216
 • 1

Chính phủ VN với việc sử dụng chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế

Chính phủ VN với việc sử dụng chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô
... th hin trờn bng sau: Lê Thanh Nghị - KTPT - 43A Đề án môn học Thi T l d tr bt buc 6/92 2/94 11/94 VND VND VND phn ụ v v v VND NT VND NT VND NT ngoi ngoi ngoi t t t t 10 -35 7.5 8.0 10 10 10 ... 5/2002).T l d tr bt buc i vi tiờn gi VND gi 3% T l d tr bt buc 10/99 11/00 VND NT VND 5 3 0 NT 8 12 12/00 VND NT 12 12 15 5/01 VND NT 15 10 10 4/02 VND NT 10 12/02 VND NT 5 10 Ngun bỏo cỏo thng niờn ... chc kinh t 2.K hn thỏng -Tit kim dõn c -T chc kinh t 3.K hn thỏng -Tit kim dõn c -T chc kinh t 4.K hn 12 thỏng -Tit kim dõn c -T chc kinh t II.Lói sut cho vay 1.Ngn hn VND 2.Trung di hn VND USD...
 • 44
 • 273
 • 1

ĐỀ TRẮC NGHIỆM KINH TẾ

ĐỀ TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ
... 30:Cung tiền kinh tế A.500 B.480 C.420 D.Đáp án khác Câu 31:Sản lượng cân kinh tế là: A.2100 B.2000 C.1800 D.Đ/án khác Câu 32: Nếu NHTW bán lượng giấy tờ có giá 20dvtt lượng cung tiền kinh tế A.520 ... 30:Cung tiền kinh tế A.500 B.480 C.420 D.đ/án khác Câu 31: Sản lượng cân kinh tế A.2100 B.2000 C.1800 D.đ/án khác Câu 32:Nếu NHTW mua vào lượng giấy tờ có giá 20dvtt lượng cung tiền kinh tế là: A.520 ... tăng C.Nguồn vốn kinh tế tăng D.a,b,c Câu 24:Cho biết quốc gia có GDPdanh nghĩa năm 2010 6000 tỷ năm 2011 7128 tỷ,chỉ số giá năm 2010 150 năm 2011 165 Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 A.18,8%...
 • 18
 • 1,788
 • 74

Chính sách tiền tệ luôn là nhu cầu để ổn định kinh tế với hạt nhân là ổn định tiền tệ, Chính sách

Chính sách tiền tệ luôn là nhu cầu để ổn định kinh tế vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ, Chính sách
... ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Tiểu luận kinh tế Chơng I lý luận chung sách tiền tệ với việc thực mục tiêu ổn định kinh tế I ổn định kinh tế- mục tiêu kinh tế quan trọng Ta biết nhợc điểm lớn kinh ... tế quan trọng II.Khái niệm công cụ sách tiền tệ III.Tác động sách tiền tệ thực mục tiêu ổn định kinh tế Chơng II: Chính sách tiền tệ với thực mục tiêu ổn định kinh tế Việt ... tền tệ 2.1 Khái niệm Chính sách tiền tệ, phận tổng thể hệ thống sách kinh tế nhà nớc để thực việc quản lý đối vơi kinh tế nhằm đạt đợc mục tiêu kinh tê-xã hội giai đoạn định Chính sách tiền...
 • 23
 • 196
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm kinh tế có đáp án

Bộ đề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án
... thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế vi mô, thực chứng 17/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh ... phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn ... phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế mô, thực...
 • 64
 • 6,607
 • 49

de trac nghiem kinh te vi mo

de trac nghiem kinh te vi mo
... hn chi phớ cn biờn D Tt c u sai Cõu 45: ng cung i vi ngnh lao ng ph thụng s: A Thoi B Dc C Thng ng song song vi trc tung D Nm ngang song song vi trc honh Cõu 46: Khi cung v cu ca cựng mt sn phm ... a húa li ớch i vi hai hng húa A v B: A MUA/A = MUB/B B MUA = MUB C MUA/PA = MUB/PB D c B v C Cõu 13: Ngi tiờu dựng la chn hp hng húa tiờu dựng ti u khi: A ng bng quan tip xỳc vi ng ngõn sỏch ... doanh nghip bng: A =100,50 B =2.000 C C ba cõu u sai D =846,18 Cõu 29: im hũa cng chớnh l im ngng kinh doanh ca doanh nghip doanh nghip cú: A FC=0 B C ba cõu u sai C TR=TC D TR=TVC Cõu 30: Mc tiờu...
 • 4
 • 616
 • 9

Chuong 2 cau, cung va can bang thi truong - Kinh tế vi - Đặng Văn Thành

Chuong 2 cau, cung va can bang thi truong - Kinh tế vi mô - Đặng Văn Thành
... trung bình 14.03 .20 1 Đặng Văn Tha 27 Độ co giãn cầu theo giá P EP = - ∞ Ep < -1 Khi di chuyển xuống đường cầu, độ co giãn giảm Ep = -1 Ep > -1 Ep = 14.03 .20 1 Đặng Văn Tha Q 28 Độ co giãn cầu ... cân 14.03 .20 1 Đặng Văn Tha 22 Độ co giãn cung cầu   Độ co giãn đo lường độ nhạy biến số biến số khác Độ co giãn tỷ lệ % thay đổi biến số biến số khác thay đổi 1% 14.03 .20 1 Đặng Văn Tha 23 Độ co ... lượng cung mặt hàng tăng lên 14.03 .20 1 Đặng Văn Tha 10 Trạng thái cân thò trường S P ($/Đơn vò) Giao đường cung cầu điểm cân thò trường Tại P0 lượng cung với lượng cầu Q0 P0 D 14.03 .20 1 Q0 Đặng Văn...
 • 48
 • 1,073
 • 1

Chuong 4 cau ca nhan va cau thi truong - Kinh tế vi - Đặng Văn Thành

Chuong 4 cau ca nhan va cau thi truong - Kinh tế vi mô - Đặng Văn Thành
... nghòch biến tiên nghiệm? 14. 03.20 14 Đặng Văn Thanh Tác động thay đổi giá y 10 Giả đònh: •I = $20 •PY = $2 •PX = $2, $1, $.50 A D U1 B U3 U2 14. 03.20 14 12 20 Đặng Văn Thanh 40 x Tác động thay đổi ... nhân 14. 03.20 14 Đặng Văn Thanh 25 Xác đònh đường cầu thò trường trường vò) Giá Cá nhân A Cá nhân B Cá nhân C Thò (Đơn vò) (Đơn vò) (Đơn vò) (Đơn ($) 16 32 13 25 10 18 4 11 14. 03.20 14 10 Đặng Văn ... thấp, đường Engel có độ âm (dốc xuống) 14. 03.20 14 Đặng Văn Thanh 15 Đường Engel I 30 Đối với hàng hóa thông thường, đường Engel dốc lên 20 10 14. 03.20 14 12 Đặng Văn Thanh 16 x 16 Đường Engel I 30...
 • 28
 • 649
 • 1

Slide vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường (kinh tế vi mô)

Slide vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường (kinh tế vi mô)
... điểm vai trò Chính phủ • Quan điểm nhà kinh tế “tân cổ điển”: thị trường nên chiếm vị trí trung tâm, Chính phủ nên đóng vai trò tối thiểu • Quan điểm can thiệp: phủ nên can thiệp rộng rãi vi c ... “thân thiện với thị trường : phủ nên chủ động khu vực mà thị trường hoạt động khơng hiệu quả, tác động vào nơi mà thị trường hoạt động tốt Các chức kinh tế Chính phủ • Chức kinh tế vĩ mơ: ổn định ... nkt (cơ cấu lại nkt) Các chức kinh tế Chính phủ • Chức kinh tế vi mơ: Chính phủ tác động đến phân bổ nguồn lực để cải thiện hiệu qủa kinh tế • Chức điều tiết: Chính phủ tạo sở thương mại pháp lý...
 • 18
 • 615
 • 2

Slide cấu trúc thị trường kinh tế vi

Slide cấu trúc thị trường kinh tế vi mô
... nhun kinh t = Hóng sn xut mc sn lng nh hn sn lng ti LACmin => cụng sut tha LMC LAC P* D=AR MR Q* Q0 C QUYN TP ON Mt s hóng ln chia t phn th trng Sc mnh th trng tng i ln Ro cn tng i cao vi vic ... li nhun ln nht, nhng cú tớnh n hnh vi ca cỏc i th CNH TRANH V CU KT Chin lc cnh tranh Chin tranh giỏ c v cnh tranh phi giỏ c Cu kt v Cartel Cỏc cn tr i vi vic cu kt Lut chng c quyn S gian ... bng Nash a/2b d/2e P*2 P2 CU KT V HP NHT Cu kt l vic cỏc hóng c quyn nhúm thc hin s liờn kt (bt hp phỏp) v tha thun (ngm) vi nhm thng nht vic hn ch sn lng tng giỏ, hoc c nh giỏ nhm gim nguy...
 • 62
 • 612
 • 0

Cấu trúc thị trường kinh tế vi

Cấu trúc thị trường kinh tế vi mô
... c hng húa v d ch vu, ủú giỏ c ủi u ti t hnh vi v quy t ủ nh c a cỏc thnh vi n tham gia th tr ng Phõn lo i th tr ng D a vo hnh vi c a th tr ng cỏc nh kinh t chia th tr ng ra: - Th tr ng c nh tranh ... hoàn hảo 1.1 Khái niệm: Thị trờng cạnh tranh hoàn hảo trạng thái tồn thị trờng xã hôi, có nhiều ngời mua nhiều ngời bán, định ngời mua ngời bán không ảnh hởng đến giá thị trờng 1.2 Đặc điểm ... FC b ng hỡnh ABDE N u ti p t c sx s bự ủ c m t ph n FC, VC, t o vi c lm cho XH v ch c h i kinh doanh m i NX: FC l y u t quy t ủ nh vi c r i b ngnh hay khụng 15 Tr ng h p 3: P2=AVCmin N u sx q2...
 • 68
 • 360
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử kinh tế vi mô có đáp ánđề kiểm tra kinh tế vĩ mô 2đề kiểm tra kinh tế vĩ mô có đáp ánđề kiểm tra kinh tế vi mô 1đề kiểm tra kinh tế vi môđề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô theo chươngcân bằng thị trường kinh tế vi môđề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp áncấu trúc thị trường kinh tế vi môcác đề tài về kinh tế vĩ môđề trắc nghiệm kinh tế vi môđề trắc nghiệm kinh tế vi mô có lời giảiđề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 1đề trắc nghiệm kinh tế vi mô đại học mởchủ đề thuyết trình kinh tế vĩ môNghiên cứu hiện tượng xâm thực bao quanh chân vịt tàu thủy. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy và thu nhận Tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn phân lập từ cá nóc độc Việt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu công nghệ đúc bán lỏng với hợp kim nhôm A356. (LA tiến sĩ)new english file pre intermediate workbookTư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu Công trình đường giao thôngĐƠN XIN NHẬN THẦU công trình đường giao thông nông thônĐẠI CƯƠNG về HOÁ hữu cơNghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ ganHow to speak english well 120 topic 01How to speak english well 120 topic 02to trinh tham tra va phe duyet quyet toan hoan thanh duong giao thong thon 6ĐÀI TRUYỀN HỈNH VIỆT NAM CONG NGHE SAN XUAT CHUONG TRINH TRUYEN HINHNhững di tích thuộc thời đại đồ đá ở Thái Nguyên (NCKH)TÀI LIỆU bồi DƯỠNG hóa học 10 CHƯƠNG 1 4 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) năm học 2017 2018Fly High 4 teachers guide pdfTiểu luận môn kế toán quản trị phân tích trường hợp nhà máy bia south dokota microbrewayTiểu luận môn triết học tây âu thời kỳ phục hưng và cận đạiTiểu luận môn triết học tây âu thời trung cổMột số biện pháp quản lí hoạt động dạy học ở trường Tiểu học
Đăng ký
Đăng nhập