LUYEN GO 10 NGON TAY

Luyện 10 ngón

Luyện gõ 10 ngón
... Flash D Đĩa cứng(CD-VCD) Câu 07: Một megabyte(MB) bằng: A Khoảng 100 0 byte B Khoảng 100 0.000 byte C Khoảng 100 0.000.000 byte D Khoảng 100 0.000.000 bit Câu 08: ổ đĩa sau có dung lượng lớn nhất: A...
 • 3
 • 421
 • 3

luyen go 10 ngon bang Mario

luyen go 10 ngon bang Mario
... 1 Giới thiệu phần mềm Mario - Là phần mềm sử dụng để luyện gõ bàn phím mười ngón - Màn hình phần mềm sau khởi động sau: ... Student: Cài đặt thông tin học sinh + Bảng chọn Lessons: Lựa chọn học để gõ phím Giới thiệu phần mềm Mario + Bảng chọn Lessons: Lựa chọn học để gõ phím gồm: 1- Home Row Only: Chỉ luyện tập phím hàng ... luyện tập theo bước + Bước 1: Gõ phím E nháy chuột mục Student sau chọn dòng Edit + Bước 2:Tại dòng Goal WPM nháy chuột sửa giá trị sau ấn enter + Bước 3: Nháy chuột để chọn người dẫn đường + Bước...
 • 11
 • 973
 • 5

Giáo án tin học lớp 3 - SỬ DỤNG PHẦN MỀM 10 NGÓN LUYỆN CÁC PHÍM TRÊN HÀNG CƠ SỞ pot

Giáo án tin học lớp 3 - SỬ DỤNG PHẦN MỀM GÕ 10 NGÓN LUYỆN GÕ CÁC PHÍM TRÊN HÀNG CƠ SỞ pot
... dung -GV nêu phím Phương pháp A, s, d, f, g, h, j, k, l, ; , ’ hàng sở gồm: * Quy tắc gõ: -GV nêu quy tắc -Bàn tay trái: -Bàn tay phải: Ngón út: A Ngón út: ; ‘ Ngón áp út: S Ngón áp út: L -GV ... quan sát -Hướng dẫn HS thực hành -Chia nhóm cho HS thực hành Ngón giữa: D Ngón giữa: K Ngón trỏ: F,G Ngón trỏ:H,J Hai ngón dùng để phím dấu cách *Thực hành: -GV quan sát giúp đỡ 1- \Start ... Microsoft HS yếu Word 2- \\ Microsoft Word > Soạn thảo 3- \\ My computer \ C \ tro choi \ Touch > ấn phím Enter > ấn phím F1 > ấn phím Enter > ấn phím có mầu vàng (Lưu ý: Nếu sai máy báo lỗi...
 • 4
 • 367
 • 1

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC CHƯƠNG BA: EM HỌC 10 NGÓN BÀI 3: LUYỆN DẤU CÂU pdf

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC CHƯƠNG BA: EM HỌC GÕ 10 NGÓN BÀI 3: LUYỆN GÕ DẤU CÂU pdf
... cái) từ cần nhanh, xác liên tục Giữa ccá từ dấu cách để phân biệt Không nên dừng + Sau kết thúc từ, tay từ câu đoạn văn dừng tay nghỉ để chuẩn bị sang câu từ H 3: Cách phím Enter ... Mèn gần bãi cỏ dấu cách * Câu có từ? Hỏi: Thế câu? Trả lời: Câu văn có từ Trả lời: Một câu bao gồm hay nhiều từ thường kết thúc kí tự kết thúc kí tự kết thúc câu dấu chấm(.), dấu Ví dụ: Nắng ... GV cho học sinh thực hành với mức 3: Là mức luyện tổng hợp từ dài có sử dụng phím Shift III Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy GV Hoạt động học HS Kiểm tra cũ: Nêu cách kí tự đặc biệt?...
 • 5
 • 275
 • 0

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC CHƯƠNG BA: EM HỌC 10 NGÓN BÀI 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU ppsx

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC CHƯƠNG BA: EM HỌC GÕ 10 NGÓN BÀI 3: LUYỆN GÕ TỪ VÀ CÂU ppsx
... Trả lời: Một từ bao gồm vài kí tự viết liền Các từ viết cách Ví dụ: Nhà dế Mèn gần bãi dấu cách cỏ * Câu từ? Trả lời: Câu văn có từ Hỏi: Thế câu? Trả lời: Một câu bao gồm hay nhiều từ thường ... Cách từ Hỏi: Các em nêu qui tắc gõ? Trả lời: Các kí tự (chữ cái) từ cần nhanh, xác liên tục Giữa ccá từ dấu cách để phân biệt Không nên dừng tay từ + Sau kết thúc từ, câu đoạn văn dừng ... Các kí tự phím số với phím Shift Khu vực kí tự đặc biệt bên phải bàn phím Tất kí tự đặc biệt Giới thiệu mới: Luyện từ ngón út phụ trách câu HĐ1: Tìm hiểu từ, câu, đoạn văn Hỏi: Thế Từ ? Trả...
 • 5
 • 278
 • 2

Hướng dẫn 10 ngón

Hướng dẫn gõ 10 ngón
... cái: Ngón tự Sau nhớ mặt phím, bạn bắt đầu tập cách sử dụng chương trình soạn thảo văn thông thường như: Word, Notepad, Khi bắt đầu tập 10 ngón bạn chưa quen chậm, sau dần bạn thành ... - Ngón - Ngón - Ngón để xóa - Ngón giữa: I, K, ,, danh (ngón đeo nhẫn): O, L, , út: P, Phím Ctrl phải, Shift phải, Phím Enter ... mạng download (tải về) số phần mềm tập máy tính sau: Master Key hay Typing Tutor Sau cài đặt phần mềm máy tính chạy chương trình thực hành theo hướng dẫn ...
 • 2
 • 733
 • 43

Chuong 3: Em tap go 10 ngon

Chuong 3: Em tap go 10 ngon
... Giáo án: Tin học Thứ hai ngày tháng năm 2009 Bài 3: Sử dụng phím Shift I Mục tiêu - Học sinh nắm đợc chức cách nhấn giữ phím Shift ngón tay út tập gõ 10 ngón II Đồ dùng dạy - học: - Giáo viên: Phòng ... dẫn hs làm qui trình, - Quan sát kĩ gv gõ mẫu luyện gõ theo qui tắc gõ 10 ngón - Nhắc hs ngồi t gõ phím - Luyện gõ qui tắc gõ 10 ngón, ngồi t gõ phím IV Củng cố, dặn dò: - Tổng hợp lại kiến thức ... B1: Nháy chuột chọn mục Lessons/ All với toàn bàn phím keyboard B2: Nháy chuột khung tranh số B3: Gõ từ xuất đờng Mario Hoạt động 2: Thực hành luyện gõ - Khởi động phần mềm Mario, mở từ đơn giản...
 • 11
 • 1,048
 • 8

vi sao phai tap go 10 ngon

vi sao phai tap go 10 ngon
... ngày 10 tháng 11 năm 2008 Vi tính Phần em tËp gâ 10 ngãn Bài 1 Gõ phím 10 ngón tay có lợi gì? Gâ 10 ngãn sÏ nhanh h¬n, chÝnh x¸c h¬n, tiÕt kiƯm thêi gian vµ c«ng søc h¬n Để gõ bàn phím 10 ngón,em ... cách sử dụng 10 ngón tay để gõ Canh buom la canh buom vang Bay tu gian muop bay sang gian bau The roi chang biet bay dau Chi tham tham mot mau troi xanh Củng cố  Lợi ích vi c gõ phím 10 ngón tay?...
 • 12
 • 474
 • 6

học 10 ngón

học gõ 10 ngón
... Cách bố trí ngón tay để phím: (SGK) LUYỆN TẬP: a) Cách đặt tay phím:  Cách bố trí ngón tay để phím: (SGK) LUYỆN TẬP: a) Cách đặt tay phím:  Cách bố trí ngón tay để phím: (SGK) ... đặt tay phím: - Đặt ngón tay lên hàng phím sở - Nhìn thẳng vào hình không nhìn xuống bàn phím - phím nhẹ dứt khoát - Mỗi ngón tay số phím định 4 LUYỆN TẬP: a) Cách đặt tay phím: ... Spacebar, Ctrl, Alt, Shift, Caps Lock, Tab, Enter Backspace 2 ÍCH LỢI CỦA VIỆC GÕ BÀN PHÍM BẰNG MƯỜI NGÓN: - Tốc độ nhanh - xác - Là tác phong làm việc lao động chuyên nghiệp với máy tính 3 TƯ...
 • 12
 • 274
 • 1

Tập đánh máy vi tính bằng cả 10 ngón tay

Tập đánh máy vi tính bằng cả 10 ngón tay
... quen dùng tay để đánh máy bạn nên tập đưa hai tay lên bàn phím Tư gõ: Thả lỏng tay trạng thái tự nhiên tư úp Đặt nhẹ bàn tay lên bàn phím cho ngón trỏ tay trái đặt vào phím F, ngón trỏ tay phải ... Tay trái: - Ngón út: Q, A, Z, 1, Phím Ctrl trái, Shift trái - Ngón cam (hoặc danh): W, S, X , - Ngón giữa: E, D, C, - Ngón trỏ: R, T, F, G, V, B, 4, - Ngón cái: Space bar (phím cách trống) Tay ... chủ bàn phím, tương ứng với ngón tay út, áp út, giữa, trỏ trái trỏ, giữa, áp út, út phải Bạn đặt ngón tay bạn lên nhóm phím bạn dễ dàng nhận thấy bạn vi c đưa ngón tay lên xuống để di chuyển đến...
 • 3
 • 440
 • 3

Bài 6: Học 10 ngón

Bài 6: Học gõ 10 ngón
... mười ngón tay lập Các quy tắc áp dụng bàn phím máy tính Máy chữ với bàn phím Bàn phím máy tính phím cách mười ngón có lợi ích sau: - Tốc độ nhanh -Gõ xác Ngoài ra, bàn phím mười ngón ... ah ah c) Luyện phím hàng d)Luyện phím hàng e)Luyện kết hợp phím g)Luyện phím hàng số h)Luyện kêt hợp phím kí tự toàn bàn phím i)Luyện kết hợp với phím Shift Bài luyện SGK trang ... 4.LUYỆN TẬP a) Cách đặt phím: *Đặt ngón tay lên hàng phím sở *Nhìn thẳng vào hình không nhìn xuống bàn phím *Gõ phím nhẹ dứt khoát *Mỗi ngón tay số phím định b) Luyện phím hàng sở -Quan...
 • 12
 • 455
 • 18

VÌ SAO PHẢI TẬP 10 NGÓN

VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ 10 NGÓN
... để chữ in hoa kí tự phím Phím cách dùng để dấu cách hai từ c/ Cách đặt tay Tay trái d/ Quy tắc phím - Lấy hàng sở làm chuẩn - Ngón phím Tay phải Bi 1: Vỡ phi gừ 10 ngún? Gừ phớm bng 10 ... em yêu thích Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 TIN HC Chương 3: EM TậP 10 ngón Bài 1: Bi 1: Vỡ phi gừ 10 ngún? Gừ phớm bng 10 ngún tay cú li gỡ? Li ớch: - Gừ nhanh v chớnh xỏc hn - Tit kim ... phím c/ Cách đặt tay d/ Quy tắc phím Phần mềm MARIO Khởi động phần mềm Nháy đúp chuột lên biểu tượng MARIO Bi 1: Vỡ phi gừ 10 ngún? Li ớch ca vic gừ phớm bng 10 ngún tay: - Gừ nhanh v chớnh...
 • 12
 • 474
 • 7

VÌ SAO PHẢI TẬP 10 NGÓN ?

VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ 10 NGÓN ?
... thích Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 TIN HC Chương 3: EM TậP 10 ngón Bài 1: Bi 1: Vỡ phi gừ 10 ngún? Gừ phớm bng 10 ngún tay cú li g ? Li ớch: - Gừ nhanh v chớnh xỏc hn - Tit kim c thi gian ... dòng làm g ? Hai phím Shift dùng để chữ in hoa kí tự phím Phím cách dùng để dấu cách hai từ c/ Cách đặt tay Tay trái d/ Quy tắc phím - Lấy hàng sở làm chuẩn - Ngón phím Tay phải Bi 1: ... làm chuẩn - Ngón phím Tay phải Bi 1: Vỡ phi gừ 10 ngún? Gừ phớm bng 10 ngún tay cú li g ? Nhc li a/ T th ngi: b/ Bàn phím c/ Cách đặt tay d/ Quy tắc phím Phần mềm MARIO Khởi động phần mềm Nháy...
 • 12
 • 325
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: phan mem luyen go 10 ngon tayhọc gõ 10 ngón taytải phần mềm mario luyện gõ 10 ngón ve maydownload phần mềm luyện gõ 10 ngón mario typingphần mềm luyện gõ 10 ngón tiếng việt mariophần mềm luyện gõ 10 ngón mario miễn phígame mario tập gõ 10 ngón taydownload phần mềm mario luyện gõ 10 ngón lop 6download phần mềm mario luyện gõ 10 ngón lop 5download phần mềm mario luyện gõ 10 ngón lop 3game mario luyện gõ 10 ngónchoi game mario luyện gõ 10 ngóntải game mario luyện gõ 10 ngóndownload phần mềm mario luyện gõ 10 ngón miễn phítải phần mềm luyện gõ 10 ngón mario miễn phíFCE Practice Tests ExtraTìm Hiểu Công Tác Phát Triển Nguồn Tin Tại Trung Tâm Thông Tin,Thư Viện Học Viện Ngân HàngPHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI (R&D) TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMĐề thi vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 06Luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương Anh Đắc Sơn (P2)Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 1 (Bản đẹp)Bài thuyết trình về phật giáoLuận anh văn (english composition) GS. Nguyễn Xuân Khánhbài giảng môn kế toán tài chính 3BÀI GIẢNG môn lập và PHÂN TÍCH dự án đô THỊGiáo trình tổng quan luật biển 4TÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM hệ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH của máy CHỤP x QUANG RĂNG TOÀN CẢNH DPX – 01, KHẢO sát ẢNH HƯỞNG tốc độ XOAY của cơ cấu c ARM tới CHẤT LƯỢNG CHỤPCơ sở đo lường điện tử 2015Toán lớp 3 - So sánh diện tích giữa 2 hìnhThiết kế mô hình thang máy 4 tầng sử dụng PLCGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH seltaLỄ hội ĐÌNH cả PHÙNG xá TRONG tâm THỨC NGƯỜI dân VÙNG đất tổCÔNG tác đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH lửa VIỆTMỨC độ HỨNG THÚ đối với HOẠT ĐỘNG học tập môn NGỮ văn của học SINH lớp 9 TRƯỜNG THCS NGŨ HIỆP THANH TRÌ hà nộiBàn về công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH tại cơ quan BHXH việt nam
Đăng ký
Đăng nhập