Nghiên cứu quy trình xác định atorvastatin bằng phương pháp von ampe trên điện cực glassy cacbon ( GC)”

Nghiên cứu xác định hàm lượng Meloxicam trong mẫu dược phẩm và mẫu sinh học bằng phương pháp VonAmpe trên điện cực Glassy Carbon

Nghiên cứu xác định hàm lượng Meloxicam trong mẫu dược phẩm và mẫu sinh học bằng phương pháp Von – Ampe trên điện cực Glassy Carbon
... rộng rãi phân tích điện hóa phương pháp Von Ampe hòa tan 2.1.1 PHƯƠNG PHÁP VON AMPE HÒA TAN: Phương pháp Von Ampe hòa tan dùng để định tính định lượng hợp chất có hàm lượng nhỏ nhờ việc ... Tích Phương pháp Von Ampe điện cực Glassy carbon để xác định hàm lượng MLC mẫu dược phẩm mẫu nước tiểu có khả phát định lượng tốt Để hoàn thành mục tiêu đề tài này, cần lựa chọn loại điện cực ... MELOXICAM TRONG MẪU DƯỢC PHẨM: 4.1.1 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MẪU DƯỢC PHẨM 4.1.1.1 XỬ LÝ MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH BẰNG PHỔ UV: Trong đề tài chọn phương pháp phổ UV phương pháp đối chiếu với phương pháp Von Ampe...
 • 71
 • 326
 • 0

khảo sát và tối ưu hóa quy trình xác định photpho bằng phương pháp so màu xanh molybden

khảo sát và tối ưu hóa quy trình xác định photpho bằng phương pháp so màu xanh molybden
... ngành: Khảo sát, tối ƣu hóa quy trình xác định Photpho phƣơng pháp so màu xanh Molybden Nhiệm vụ: - Tổng quan Photpho phƣơng pháp xác định Photpho - Tổng quan phƣơng pháp trắc quang - Khảo sát, tối ... tài liệu mà tham khảo phƣơng pháp chƣa ổn định Vì thực đề tài: khảo sát tối ƣu hóa quy trình xác định photpho phƣơng pháp so màu xanh molybden Từ rút ảnh hƣởng, tối ƣu hóa quy trình thực nghiệm ... CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH KHẢO SÁT VÀ TỐI ƢU HÓA QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH PHOTPHO BẰNG PHƢƠNG PHÁP SO MÀU XANH MOLYBDEN Giáo viên hướng dẫn: Th.S HỒ VĂN TÀI...
 • 71
 • 596
 • 4

Nghiên cứu quy trình tổng hợp al2o3 bằng phương pháp kết tủa ở quy mô pilôt

Nghiên cứu quy trình tổng hợp al2o3 bằng phương pháp kết tủa ở quy mô pilôt
... nhôm oxit phương pháp tổng hợp Nghiên cứu quy trình tổng hợp Al2O3 phương pháp kết tủa quy pilôt Đánh giá đặc trưng tính chất hoá lý Al2O3 Nghiên cứu quy trình tạo viên Thăm dò ứng dụng nhôm oxit ... 32 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 III.1 Tổng hợp nhôm oxit theo phương pháp kết tủa .34 III.1.1 Khảo sát quy trình tổng hợp boehmite quy 10 lít nguyên liệu/mẻ 34 III.1.1.1 Nghiên cứu ảnh hưởng ... Có nhiều phương pháp tổng hợp nhôm oxit hoạt tính Các phương pháp tổng hợp khác tạo nhôm oxit có cấu trúc xốp khác Có phương pháp tổng hợp nhôm oxit công nghiệp Phương pháp kết tủa [2,5]:...
 • 67
 • 158
 • 0

Báo cáo khoa học " XÁC ĐỊNH CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT TRÊN VI ĐIỆN CỰC PLATIN PHỦ MÀNG NANOCOMPOSITE POLYANILIN/ỐNG NANO CACBON " pot

Báo cáo khoa học
... phép đo điện hóa thực hệ điện hóa đa Autolab/PGSTAT12 (Eco Chemie, Hà Lan) với cấu hình ba điện cực gồm điện cực làm vi c (WE) vi điện cực Pt Pt phủ màng PANi/CNT, điện cực đối (CE) điện cực Platin ... tạo tích hợp phiến silic điện cực làm vi c điện cực so sánh điện cực calomen bão hòa (SCE) Chế tạo điện cực làm vi c (WE) Điện cực Platin chế tạo phiến silic công nghệ vi điện tử (MEMS) PTN Trọng ... Linh kiện điện tử (Vi n Khoa học Vật liệu, Vi n KH CN Vi t Nam) Điện cực làm vi c dạng đĩa, đường kính 1,0mm điện cực đối dạng vòng xuyến (như hình 1.a) Màng composite PANi/CNT phủ vi điện cực tổng...
 • 5
 • 342
 • 3

xác định telu bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot khi có mặt và không có mặt 8- oxiquinoli

xác định telu bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot khi có mặt và không có mặt 8- oxiquinoli
... 1.1 Tớnh cht vt lý ca Telu 1.2 Tớnh cht hoỏ hc ca Telu 49 1.3 Hp cht ca Telu Tớnh cht cc ph ca Telu 2.1 Telu hoỏ tr 6 2.2 Telu hoỏ tr 2.3 Telu hoỏ tr Cỏc phng phỏp xỏc nh Telu 3.1 Cỏc phng phỏp ... Đờng chuẩn Te mặt 8- oxine KT LUN Sau mt thi gian lm thc nghim hon thnh khúa lun ny chỳng tụi ó thu c mt s kt qu sau: ó tỡm c iu kin xỏc nh Telu bng phng phỏp von-ampe hũa tan catot cú mt v ... cú mt v khụng cú mt 8- oxiquinoli( 8oxine) iu kin c th l: Khi khụng cú mt ca 8-oxine : Nng [SO ] = 2.10 -1 M, th in phõn 0,6V, pH= 1,5-2,0 47 Khi cú mt ca 8-oxine: pH=2, nng 8-oxine l 10 -4 M...
 • 51
 • 441
 • 0

Nghiên cứu quy trình xác định nhanh vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Nghiên cứu quy trình xác định nhanh vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử
... tễ học phân tử vi khuẩn lao vi khuẩn lao kháng đa thuốc Xây dựng qui trình xác định nhanh chủng vi khuẩn lao lao kháng thuốc kỹ thuật sinh học phân tử Xây dựng qui trình chế tạo kit xác định nhanh ... tử vi khuẩn lao nhạy cảm thuốc 83 3.1.4.2 Đặc điểm phân tử vi khuẩn lao kháng đơn thuốc 86 3.1.4.3 Đặc điểm phân tử vi khuẩn lao kháng đa thuốc 89 3.1.4.4 Đặc điểm phân tử vi khuẩn ... biến liên quan kháng đa thuốc phương pháp sinh học phân tử 61 2.2.2 Xây dựng quy trình chẩn đoán phát nhanh vi khuẩn lao vi khuẩn lao kháng thuốc kỹ thuật sinh học phân tử ...
 • 200
 • 473
 • 0

Nghiên cứu quy trình xác định diquat, paraquat trong thực phẩm bằng kỹ thuât HPLC

Nghiên cứu quy trình xác định diquat, paraquat trong thực phẩm bằng kỹ thuât HPLC
... hạn định lượng diquat, paraquat dung môi pha động 0,03ụg/ml, nển mẫu 0,045ụg/ml Xác định độ lặp lại độ thu hồi: - Sử dụng phương pháp thêm chuẩn: thêm 10 15 20 25 30 35 lượng xác diquat, paraquat ... (Bảng 4), áp dụng phương pháp để xác định diquat, paraquat loại thực phẩm Phân tích mẫu thực tế: Sau tiến hành khảo sát phương pháp, tiến hành phân tích mẫu thực tế gồm sổ loại ngũ cốc: gạo, ... - Paraquat KPH - Diquat KPH - Paraquat KPH - Diquat KPH - Paraquat KPH - Diquat KPH - Paraquat KPH - Diquat Ldi Xdnn Paraquat Rau dén Rau muống Cải bắp Cấn tây Đã kiểm tra phân tích 10 mẫu thực...
 • 5
 • 53
 • 0

Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan

Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan
... Luyện kim BCTK Nghiên c u quy trình x c định nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C xỉ titan - N67 Chơng Phơng pháp nghiên c u c ng t c chuẩn bị 2.1 Mẫu nghiên c u Đối tợng nghiên c u xỉ titan, sử ... x c định Cr Nếu nồng độ V mẫu lớn nồng độ Cr phải tách chiết V với oxin tr c x c định Cr Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim 34 BCTK Nghiên c u quy trình x c định nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C xỉ ... Nghiên c u quy trình x c định nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C xỉ titan - N67 Từ 2ữ3 phút cho kết x c định bon đạt c c đại ổn định lần thí nghiệm Chọn thời gian đốt mẫu 2,5 phút cho nghiên c u...
 • 59
 • 232
 • 1

Nghiên cứu quy trình xác định TiO2, Fe2O3, FeO, Fe, C, S và P trong Ilmenit hoàn nguyên

Nghiên cứu quy trình xác định TiO2, Fe2O3, FeO, Fe, C, S và P trong Ilmenit hoàn nguyên
... Fe, C, S, P Ilmenit hoàn nguyên Chơng Nội dung nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu quy trình xác định: TiO2, Fe2O3, FeO, Fe, C, S P Ilmenit hoàn nguyên 3.1.1 Phơng ph p chuẩn độ oxy hoá - khử xác định ... BCTKĐT Nghiên cứu quy trình xác định: TiO2, Fe2O3, FeO, Fe, C, S, P Ilmenit hoàn nguyên 3.1.5.2.4 Tính kết 45 3.1.5.2.5 Độ xác phơng ph p 45 3.1.6 Phơng ph p trắc quang xác định hàm lợng phốt (P) ... BCTKĐT Nghiên cứu quy trình xác định: TiO2, Fe2O3, FeO, Fe, C, S, P Ilmenit hoàn nguyên công thơng hội hoá học việt nam báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu quy trình xác định tio2, fe2O3, FeO, Fe, C,...
 • 64
 • 217
 • 0

Nghiên cứu quy trình xác định nhanh peroxid trong dầu ăn và thực phẩm chế biến

Nghiên cứu quy trình xác định nhanh peroxid trong dầu ăn và thực phẩm chế biến
... hóa suốt trình sản xuất, vận chuyển, lưu trữ trình chế biến thức ăn qua trình tự oxy hóa oxy hóa cảm quang Trong 3O2 1O2 phản ứng với dầu mỡ tương ứng với trình kể Hydroperoxid sản phẩm trình oxy ... lượng dầu mỡ, người ta dựa vào nhiều tiêu khác – để đánh giá độ oxy hóa dầu mỡ người ta thường dựa vào số PV Hiện có nhiều phương pháp xác định hàm lượng peroxid dầu mỡ, dầu sau chế biến, loại thực ... ghép cặp ion THỰC NGHỆM 36 39 PHẦN 1: CẢI TIẾN QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH PEROXID BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG CÓ GHÉP CẶP ION HÓA CHẤT VÀ DỤNG CỤ 40 41 4.1 Hóa chất 41 4.2 Dụng cụ 41 QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM...
 • 81
 • 1,446
 • 2

nghiên cứu quy trình xác định sio2, al2o3, v2o5, p2o5, s và feo trong xỉ titan

nghiên cứu quy trình xác định sio2, al2o3, v2o5, p2o5, s và feo trong xỉ titan
... Trắc quang BCTK Nghiên cứu quy trình xác định: SiO2, Al2O3, V2O5, P2O5, S FeO xỉ titan Chơng Kết biện luận 3.1 Nghiên cứu quy trình xác định: SiO2, Al2O3, V2O5, P2O5, S FeO xỉ titan 3.1.1 Phơng ... s n titan Hội hoá học Việt Nam 20 BCTK Nghiên cứu quy trình xác định: SiO2, Al2O3, V2O5, P2O5, S FeO xỉ titan 2.2 Mẫu nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu xỉ titan, s dụng ba mẫu xỉ titan để khảo s t ... phút Hội hoá học Việt Nam 26 BCTK Nghiên cứu quy trình xác định: SiO2, Al2O3, V2O5, P2O5, S FeO xỉ titan S đồ phân tích xác định: SiO2, Al2O3, V2O5, P2O5 tổng S xỉ titan Chén Ni (Ag) + mẫu + NaOH...
 • 84
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định asen bằng phương pháp von ampe hoà tan xoay chiều hạo tần bậc hainghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại nấm linh chi vùng bắc trung bộ bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phânnghiên cứu xác định đồng thời lượng vết indi in cadimi cd và chì pb bằng phương pháp von ampe hòa tan anôt với lớp màng bitmút trên điện cực paste nano cacbonluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn cu pb cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại họcnghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng vết asen iii bằng phương pháp von ampe hòa tan catot sóng vuông khóa luận tốt nghiệp đại họcnghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định sắt bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vistìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnxác định hcn bằng phương pháp so màuxác định cod bằng phương pháp so màuxác định cod bằng phương pháp đo quangxác định sunfat bằng phương pháp đo độ đụcxác đinh chất bang phuong phap sac ky khibài nghiên cứu bằng phương pháp von ampe hòa tanbài nghiên cứu về thuốc bằng phương pháp von ampe hòa tanứng dụng mới nhất nghiên cứu lượng chì có trong son bằng phương pháp sắc kí lỏngCác phép biến hình trong mặt phẳngĐề tài phân tích, trình bày về kiến trúc việt nam tập trung vào một trong các thể loại công trình tôn giáo, công trình công cộng và nhà ởĐIỀU TRA NHẬN THỨC VỀ GIỚI TÍNH CỦA HỌC SINH THPT Ở BÌNH DƯƠNGCác biện pháp phòng vệ thương mại theo Hiệp định thương mại tự do (1)Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng phố nướng_khách sạn Đệ Nhấtluận văn thạc sĩ giáo dục tiểu họcHoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Viglacera (LV thạc sĩ))Làng nghề truyền thống ở tỉnh Nam Định trong hội nhập quốc tếChọn điểm rơi trong chứng minh bất đẳng thứcPhần tính toán ổn định của xe ôtô minibus 6-8 chỗ ngồi nhãn hiệu Việt Nam Thí nghiệm về lắc dọc ôtôSản xuất sạch hơnTiếp cận tài chính vi mô tại Trung Quốc, Bangladesh và Philippines Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (1)Từ thực trạng đổi mới mô hình thư viện đại học Mỹ, suy nghĩ về xu hướng đổi mới tổ chức, quản lý thư viện đại học Việt NamĐại cương khóa luận tốt nghiệp Khảo sát tỷ lệ bệnh THA và yếu tố dịch tễ liên quan ở độ tuổi từ 30 trở lên tại một một phường và một xã của thành phố Cần thơ năm 2007Đánh giá chăm sóc bệnh nhân rối loạn tiền đình tại khoa tai - thần kinh bệnh viện tai mũi họng trung ương từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2011Đánh giá kết quả chăm sóc sau mỗ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Trung Ương HuếĐánh giá kết quả điều trị sỏi bàng quang bằng nội soi tán sỏi cơ học tại Bệnh viên Đa khoa trung ương Thái NguyênĐánh giá kết quả phẫu thuật cắt gan điều trị UTTBG đơn độc, lớn hơn 5 cmGiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Queen Ann TP.HCMPhát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập