Giao trinh phan tich tai chinh DN

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp potx

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp potx
... thuật phân tích tài khác Phân tích tài khoản cho vay dài hạn khác với khoản cho vay ngắn hạn Nếu trớc định cho vay ngắn hạn, ngời cho vay đặc biệt quan tâm đến khả toán ngắn hạn doanh nghiệp, ... ng kinh doanh (n v tớnh) Nm 25- Tng doanh thu bỏn hng v cung cp dch v (Mó s 01) Trong ú: - Doanh thu bỏn hng - Doanh thu cung cp dch v 39 Nm trc - Doanh thu hp ng xõy dng (i vi doanh nghip ... qu kinh doanh ca doanh nghip, c bit l b phn li nhun c to t kt qu ca hot ng chớnh ca doanh nghip, ú l li nhun thun t hot ng KD tng li nhun thun, doanh nghip hoc l phi tng doanh thu thun, doanh...
 • 90
 • 550
 • 3

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp
... tiêu (còn gọi phân tích hệ số) đặc trưng phân tích tài Nói cách khác, nhắc đến phân tích tài nhắc tới tiêu Người ta nói đến số vòng quay vốn, suất sinh lời, hệ số tốn… kết từ phân tích tiêu Có ... lai Phân tích tài giúp nhà quản trị định tài liên quan đến cấu trúc vốn Một tỉ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu phù hợp hạn chế rủi ro tài chính; tỉ lệ cho phép doanh nghiệp tiếp tục mở rộng kinh doanh ... kỳ) II Mục đích phân tích báo cáo tài Người ta thường nghĩ nhiệm vụ phân tích tài thuộc chun gia tài chính, "giai tầng" cao cấp có lực trí tuệ thâm sâu tối thiểu kế tốn viên chun nghiệp Nhưng khơng...
 • 103
 • 2,095
 • 0

Giáo trình: Phân tích tài chính dự án xây dựng giao thông ppt

Giáo trình: Phân tích tài chính dự án xây dựng giao thông ppt
... Lập phân tích dự án đầu t xây dựng giao thông Chơng Phân tích tài dự án xây dựng giao thông Một số vấn đề chung tính toán đánh giá 109 1.1 Khái niệm, mục đích phân tích tài ... Ngọc Toàn B/m Dự án Quản lý dự án Chơng Phân tích tài dự án xây dựng giao thông 109 Một số vấn đề chung tính toán đánh giá 1.1 Khái niệm, mục đích phân tích tài 1.1.1 Khái niệm Tài đợc đặc trng ... đợc từ dự án Bùi Ngọc Toàn B/m Dự án Quản lý dự án 125 Chơng Phân tích tài dự án xây dựng giao thông T = V L (5.30) Ưu điểm tiêu tĩnh đơn giản phù hợp cho khâu lập dự án tiền khả thi cho dự án nhỏ,...
 • 70
 • 232
 • 1

Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp pps

Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp pps
... phân tích tài doanh nghiệp 1.1 Sự cần thiết phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 1.3 Phương pháp phân tích tài doanh nghiệp 1.4.Tổ chức công tác phân tích loại phân ... liên doanh doanh nghiệp cổ phần Tran g 3 15 17 19 22 62 70 71 102 104 111 Phân tích tài doanh nghiệp Chương Những vấn đề chung phân tích tài doanh nghiệp 1.1 Sự cần thiết phân tích tài doanh nghiệp ... liên doanh, giải thể v.v ) v.v Chính ý nghĩa tác dụng nói khẳng định cần thiết phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp Để thực mục đích việc phân tích tài doanh nghiệp, ...
 • 99
 • 353
 • 1

Giáo trình phân tích tài chính - BàBài giảng 1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH pptx

Giáo trình phân tích tài chính - BàBài giảng 1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH pptx
... 32,00 24,49 14 , 81 19,20 17 ,49 7, 41 11, 52 12 ,49 11 ,52 8,93 5,76 8,92 8,93 4,46 10 11 Tổng cộng 10 0,00% 10 0,00% 10 0,00% 10 năm 10 ,00% 18 ,00 14 ,40 11 ,52 9,22 7,37 6,55 6,55 6,56 6,55 3,28 10 0,00% MÔI ... hao: m (1/ n)NBV [2 (1/ 5 )10 000]0.5 = 2000 2 (1/ 5)8000 = 3200 2 (1/ 5)4800 = 19 20 2880/2.5 = 11 52 2880/2.5 = 11 52 0.5(2880/2.5) = 576 Chi phí khấu hao 2000 3200 19 20 11 52 11 52 576 NBV $10 .000 10 000 – ... Bảng cân đối tài sản : Tài sản - Nợ phải trả = Vốn chủ sở hữu Các báo cáo tài Nguyễn Minh Kiều Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 200 6-0 7 Phân tích Tài Bài giảng Hình 1. 2 cho thấy...
 • 16
 • 173
 • 1

Giáo trình phân tích tài chính - Bài giảng 6 MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) potx

Giáo trình phân tích tài chính - Bài giảng 6 MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) potx
... mơ hình định giá tài sản vốn Đường thị trường chứng khốn mơ tả hình 6. 2 đường thẳng cắt trục tung tụng độ RF lợi nhuận phi rủi ro có hệ số góc RM - RF Ngồi ra, thấy mơ hình định giá tài sản vốn ... đến giá trị thị trường tỷ suất chiết khấu Tác động qua lại yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận cổ phiếu tóm tắt hình 6. 3 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khố 200 6- 0 7 Phân tích Tài Bài giảng ... vốn (capital market line) 6. 4 Quan hệ lý thuyết thị trường vốn hình định giá tài sản vốn Cơng thức (6. 6) biểu diễn đường thị trường vốn (CML), đường biểu diễn quan hệ lợi nhuận kỳ vọng danh...
 • 13
 • 171
 • 1

Giáo trình phân tích tài chính - Bài giảng 5 LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO AILEN pptx

Giáo trình phân tích tài chính - Bài giảng 5 LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO AILEN pptx
... đầu tư Loại rủi ro gọi rủi ro thị trường (market risk) đo lường hệ số bê-ta Nguyeãn Minh Kieàu Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 200 6-0 7 • Phân tích Tài Bài giảng Rủi ro phi hệ ... hảo giảm rủi ro biến động lợi nhuận đầu tư chứng khoán Để thấy rủi ro giảm nào, chia rủi ro danh mục đầu tư làm hai loại: • Rủi ro hệ thống (systematic risk) – rủi ro biến động lợi nhuận chứng ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 200 6-0 7 Phân tích Tài Bài giảng Với phương án mở cửa bạn có hội 50 /50 nhận 10.000$ 0$ Số tiền kỳ vọng bạn là: (10.000 x 0 ,5) + (0 x 0 ,5) = 5. 000$...
 • 7
 • 174
 • 0

Giáo trình phân tích tài chính - ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀ NỀN KINH TẾ HÙNG MẠNH CỦA AILEN ppsx

Giáo trình phân tích tài chính - ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀ NỀN KINH TẾ HÙNG MẠNH CỦA AILEN ppsx
... 38,5 -6 8,0 -1 ,2 0,5 -0 ,1 -0 ,1 1,4 -0 ,2 -2 ,1 1,3 -0 ,3 -0 ,7 3,1 -0 ,7 -0 ,4 3,0 -1 ,2 1,7 4,1 -3 ,4 -0 ,5 7,4 -7 ,1 -0 ,7 7,7 -7 ,0 -1 ,4 7,2 -6 ,6 -2 ,1 7,0 -6 ,5 -0 ,7 -1 ,4 33,3 -3 8,7 -5 ,3 -2 3,4 39,4 -5 0,1 -1 0,7 ... Biên dịch: Hải Đăng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Toàn cầu hóa Bài đọc Đầu Trực tiếp Nước (FDI) Kinh tế Hùng mạnh Ailen Hình 1b Ailen: Dòng vào đầu trực tiếp tính triệu đô la Mỹ ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Toàn cầu hóa Bài đọc Đầu Trực tiếp Nước (FDI) Kinh tế Hùng mạnh Ailen Thành kinh tế Ailen chủ yếu tạo số ng đối nhỏ doanh nghiệp thuộc sở hữu nước ngoài, ...
 • 35
 • 216
 • 0

Giáo trình phân tích tài chính ppsx

Giáo trình phân tích tài chính ppsx
... tích đắn sở chế tài hành Mục tiêu nội dung phân tích tài 2.1 Mục tiêu phân tích tài Phân tích tài q trình sử dụng kỹ thuật phân tích thích hợp để xử lý tài liệu từ báo cáo tài tài liệu khác, hình ... VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Phân tích tài mối quan tâm nhà quản trị nhiều đối tượng khác từ nước ta chuyển đổi chế quản lý kinh tế Tuy nhiên, phân tích vấn đề gì, vận dụng phương pháp phân ... chun ngành kinh tế khác có quan tâm đến lĩnh vực phân tích tài Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến nội dung phân tích tài doanh nghiệp: từ vấn đề cấu trúc nguồn vốn đến...
 • 102
 • 98
 • 0

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp đh kinh doanh và công nghệ hà nội

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp đh kinh doanh và công nghệ hà nội
... phân tích tài doanh nghiệp 1.1 Sự cần thiết phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 1.3 Phương pháp phân tích tài doanh nghiệp 1.4.Tổ chức công tác phân tích loại phân ... kinh doanh doanh nghiệp tiến hành phân tích tài doanh nghiệp * Nội dung chủ yếu phân tích kết hoạt động kinh doanh bao gồm: - Phân tích môi trường kinh doanh tác động đến kết hoạt động kinh doanh ... liên doanh, giải thể v.v ) v.v Chính ý nghĩa tác dụng nói khẳng định cần thiết phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp Để thực mục đích việc phân tích tài doanh nghiệp, ...
 • 113
 • 200
 • 0

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp phần 2 trương bá thanh

Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp phần 2  trương bá thanh
... bẩy kinh doanh đòn bẩy tài doanh nghiệp 2. 3 Ví dụ phân tích rủi ro tài Tiếp tục ví dụ doanh nghiệp A B phần phân tích rủi ro kinh doanh, giả sử doanh nghiệp tài sản trị giá 20 00, doanh nghiệp ... phân tích tài chính, quan niệm kéo dài phân tích tài Định giá doanh nghiệp kết hợp xem xét cấu tài chính, hiệu hoạt động sách quản lý tài rủi ro doanh nghiệp Do vậy, phân tích tài doanh nghiệp khơng ... 127 191 137 25 32 40 47 54 Chi phí bán hàng QLDN 10 12 13 15 16 Lợi nhuận kinh doanh 15 20 27 32 38 Chi phí lãi vay 6 Lợi nhuận trước thuế 12 16 22 26 32 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3,84 5,12...
 • 34
 • 113
 • 0

Giáo trình phân tích tài chính PGS TS trương bá thanh (chủ biên)

Giáo trình phân tích tài chính  PGS TS trương bá thanh (chủ biên)
... tích đắn sở chế tài hành Mục tiêu nội dung phân tích tài 2.1 Mục tiêu phân tích tài Phân tích tài q trình sử dụng kỹ thuật phân tích thích hợp để xử lý tài liệu từ báo cáo tài tài liệu khác, hình ... minh báo cáo tài báo cáo kế tốn nội khác Khi phân tích tài doanh nghiệp, nhà phân tích cần sử dụng thêm liệu chi tiết từ thuyết minh báo cáo tài báo cáo kế tốn nội để hệ thống tiêu phân tích ... đổi phải trình bày thuyết minh báo cáo tài để nhà phân tích đánh giá ảnh hưởng phương pháp kế tốn tiêu phân tích Trong trường hợp này, báo cáo tài kiểm tốn sở đáng tin cậy nhà phân tích Kỹ thuật...
 • 101
 • 141
 • 0

Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK

Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK
... hoạt động tài phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chơng II Phân tích tình hình tài Công ty sản xuất bao hàng xuất Chơng III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phân tích tình hình tài "Công ... đơn vị tài kinh tế có liên quan 1.2 Phân tích hoạt động tài doanh nghiệp 1.2.1 ý nghĩa mục đích phân tích tình hình tài Phân tích tình hình tài doanh nghiệp hay cụ thể hoá trình phân tích tình ... Nội dung phân tích tình hình tài Nội dung phân tích tình hình tài doanh nghiệp tuỳ thuộc vào dự kiện mà ban giám đốc đòi hỏi thông tin ngời phân tích muốn có Tuy nhiên phân tích tình hình tài doanh...
 • 71
 • 505
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình phân tích tài chính fulbrightgiáo trình phân tích tài chính doanh nghiệpgiáo trình phân tích tài chính ts nguyễn minh kiềugiáo trình phân tích tài chính ngân hànggiáo trình phân tích tài chính dự ángiáo trình phân tích tài chính nguyễn minh kiềugiáo trình phân tích tài chính và đầu tưgiáo trình phân tích tài chính dự án đầu tưgiáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp học viện tài chínhgiáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp pdfnguyễn trọng cơ ts nghiêm thị thà chủ biên 2010 giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp nxb tài chínhtrình phân tích tài chính dnbhgiáo trình kế toán tài chính dn thương mạiquy trình phân tích tài chính trong doanh nghiệpquy trình phân tích tài chính doanh nghiệpĐề thi HSG Vật lý 12 Sở GDĐT Hải Dương 20162017 có lời giải chi tiếtĐề xuất các giải pháp thúc đẩy thiêu thụ các sản phảm tại tổng công ty cổ phần Bia - Riệu - Nước giải khát Hà Nội .Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch.Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình dân dụng trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng (tại Ban quản lý dự án Khu đô thị sinh thái Ecopack)Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công Ty TNHH MTV Thoát Nước và phát triển đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Bưu Điện liên Việt chi nhánh Đông ĐôGiải pháp liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng công nhân kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu sản xuất ở Nghệ An trong giai đoạn hiện nayduoi hinh bat chu tu tuong hcmGiải pháp tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư xây dựng vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2011 - 2015Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực cho Công ty cổ phần Intimex Việt NamMột số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng VPBank Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2015giáo án thể dục lớp 1 tuần 2giáo án thể dục lớp 1 tuần 4Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở việt nam hiện nay (tt)Giáo dục pháp luật cho công chức hành chính ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện nay (tt)Đề cương ôn tập TLĐCIAS 16 Property, Plant and EquipmentIAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange RatesIFRS 09 Financial Instruments
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập