TƯ DUY SÁNG tạo THEO PHƯƠNG PHÁP 6 CHIẾC mũ tư DUY

Luyện duy sáng tạo theo phương pháp 6 chiếc duy. doc

Luyện tư duy sáng tạo theo phương pháp 6 chiếc mũ tư duy. doc
... Luyện sáng tạo theo phương pháp duy: Nếu đánh giá vấn đề phương pháp 6 duy , bạn giải dựa tất góc nhìn đề cập Bạn kết hợp tham vọng, nhạy cảm, sáng tạo khả lập kế hoạch "6 ... đề cách khoa học không phát huy khả sáng tạo giải vấn đề dựa trực giác họ Luyện sáng tạo theo phương pháp Nếu đánh giá vấn đề phương pháp 6 duy , bạn giải dựa tất góc nhìn đề ... Video Luyện sáng tạo theo phương pháp Bạn sử dụng phương pháp 6 duy họp giải vấn đề Nếu dùng họp, kỹ thuật giúp chủ tọa tháo “ngòi nổ” xung đột xảy nhiều người có lối khác thảo...
 • 7
 • 463
 • 8

Phương Pháp 6 Chiếc Duy

Phương Pháp 6 Chiếc Mũ Tư Duy
... Sáu ng trưng cho sáu cách nhìn nhận vấn đề Một màu ng ứng với cách nhìn từ góc độ Khi làm việc nhóm người mang màu Thay đổi màu nón đồng nghĩa với việc phải thay đổi cách Đặc ... điểm Chiếc nón màu xanh lá: Nghĩ cách giải vấn đề cách sáng tạo, đưa giải pháp từ cách người khác chưa nghĩ ra, thỏa sức sáng tạo ng ng Suy nghĩ sáng tạo, tập trung vào việc phát ý ng ... việc phải thay đổi cách Đặc điểm màu sắc sáu Theo E de Bono, chia suy nghĩ nói chung thành sáu kiểu suy nghĩ ng ứng với sáu màu nón - Chiếc nón màu trắng: Suy nghĩ dựa tài liệu, thông...
 • 3
 • 254
 • 0

KẾT hợp SÁNG tạo các PHƯƠNG PHÁP để GIẢI một số bài tập vô cơ NHẰM PHÁT TRIỂN DUY học SINH

KẾT hợp SÁNG tạo các PHƯƠNG PHÁP để GIẢI một số bài tập vô cơ NHẰM PHÁT TRIỂN tư DUY học SINH
... Năm học 2013-2014 CHUN ĐỀ: KẾT HỢP SÁNG TẠO CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HĨA HỌC VƠ CƠ NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO SINH A LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong nhà trường phổ thơng tập hóa học ... vậy, để giúp em hs có tốt hơn, giải nhanh tốn khó Để đạt kết cao kỳ thi đại học Tơi nghiên cứu đề tài: Kết hợp sáng tạo phương pháp để giải số dạng tập hóa học nhằm phát triển học sinh ... ¾n {KL {OH ? 0,05.17  9,15 − − V- KẾT HỢP SÁNG TẠO CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VƠ CƠ 1) KẾT HỢP PP BẢO TỒN KHỐI LƯỢNG VÀ BẢO TỒN E, VÀ QUY ĐỔI BÀI TỐN 1: Nội dung tổng qt: + O2 M...
 • 32
 • 149
 • 0

Phương pháp 6 chiếc nón duy docx

Phương pháp 6 chiếc nón tư duy docx
... tiềm ẩn? Nón xanh cây: Hãy liên ng đến cỏ xanh i, nảy mầm, đâm chồi, phát triển Chiếc nón xanh ng trưng cho sinh sôi, sáng tạo Trong giai đoạn đội nón này, đưa giải pháp, ý ng cho ... gì? Nón xanh da trời: Hãy nghĩ đến bầu trời xanh lồng lộng, bao quát Chiếc nón xanh da trời có chức giống nhạc trưởng, tổ chức nón khác- tổ chức Nón xanh da trời kiểm soát tiến trình Đây nón ... quan đến vấn đề xét? -Chúng ta thiếu thông tin, kiện nào? Nón đỏ: mang hình ảnh lửa cháy lò, tim, dòng máu nóng, ấm áp Khi ng ng đội nón đỏ, cần đưa cảm giác, cảm xúc, trực giác vấn đề giải...
 • 6
 • 669
 • 6

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp Lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp Lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên
... v) t 40 tui tr lờn, theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn, cho kt qu: tui trung bỡnh l 69,43 11,58, thp nht 40 v ln nht 92 tui (Biu 3.1) Tỏc gi Frey, tui trung bỡnh 59, thp nht 40 tui ... li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein, thu c cỏc kt qu sau: 3.1 C IM CHUNG 3.1.1 Tui S bnh nhõn Tui Biu 3.1 Phõn b bnh nhõn theo nhúm tui Tui trung bỡnh 69,74 11,25, tui thp nht 40 v tui ln ... NH, KCH THC, K THUT LICHTENSTEIN T TM LI NHN TO 4.4.1 Ch nh t tm li nhõn to Trong nghiờn cu ny, ch nh t tm li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn bnh nhõn t 40 tui tr lờn, bao...
 • 55
 • 101
 • 1

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên
... v) t 40 tui tr lờn, theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn, cho kt qu: tui trung bỡnh l 69,43 11,58, thp nht 40 v ln nht 92 tui (Biu 3.1) Tỏc gi Frey, tui trung bỡnh 59, thp nht 40 tui ... li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein, thu c cỏc kt qu sau: 3.1 C IM CHUNG 3.1.1 Tui S bnh nhõn Tui Biu 3.1 Phõn b bnh nhõn theo nhúm tui Tui trung bỡnh 69,74 11,25, tui thp nht 40 v tui ln ... NH, KCH THC, K THUT LICHTENSTEIN T TM LI NHN TO 4.4.1 Ch nh t tm li nhõn to Trong nghiờn cu ny, ch nh t tm li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn bnh nhõn t 40 tui tr lờn, bao...
 • 58
 • 388
 • 1

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên (TÓM TẮT)

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên (TÓM TẮT)
... v) t 40 tui tr lờn, theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn, cho kt qu: tui trung bỡnh l 69,43 11,58, thp nht 40 v ln nht 92 tui (Biu 3.1) Tỏc gi Frey, tui trung bỡnh 59, thp nht 40 tui ... li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein, thu c cỏc kt qu sau: 3.1 C IM CHUNG 3.1.1 Tui S bnh nhõn Tui Biu 3.1 Phõn b bnh nhõn theo nhúm tui Tui trung bỡnh 69,74 11,25, tui thp nht 40 v tui ln ... NH, KCH THC, K THUT LICHTENSTEIN T TM LI NHN TO 4.4.1 Ch nh t tm li nhõn to Trong nghiờn cu ny, ch nh t tm li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn bnh nhõn t 40 tui tr lờn, bao...
 • 56
 • 130
 • 1

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp Lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp Lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên
... thoát vị bẹn bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên nhằm hai mục tiêu: Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, định đặc điểm kỹ thuật đặt lưới nhân tạo điều trị thoát vị bẹn bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên Đánh giá kết ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC LÊ QUỐC PHONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG ĐẶT TẤM LƯỚI NHÂN TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP LICHTENSTEIN ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BỆNH NHÂN TỪ 40 TUỔI ... 1.1.2 Lịch sử điều trị thoát vị bẹn lưới nhân tạo 1.1.2.1 Lịch sử điều trị thoát vị bẹn lưới nhân tạo mổ hở Năm 1958, Horwich sử dụng nylon điều trị thoát vị bẹn rộng thoát vị bẹn tái phát Năm...
 • 147
 • 181
 • 1

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn khảo sát khách hàng

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn khảo sát khách hàng
... - Tự - Hạnh Phúc Số: 6.2.1.1 Phiếu khảo sát (Mục tiêu khảo sát khách hàng: Để thu thập thông tin giúp công ty có dịch vụ thoát nớc xử lý nớc thải đến khách hàng cách phù hợp.) Họ tên: ... bà nhận xét tình trạng thoát nớc địa bàn: 45 Bắc Ninh, ngày tháng năm 2006 ại diện khách hàng Ngời khảo sát 46 6.3 Danh sỏch cỏc hc viờn tham gia Phm Anh Tun (Trng nhúm) Nguyn ng Khoa Trn khỏnh ... tham gia cỏc bui hng dn theo nhúm hoc trc tip Cỏc hot ng c th qua tng tun l nh sau: Thi gian Tun 18.10.06 Phng phỏp Hng dn theo nhúm Hot ng o o o Tun 227.10.06 Hng dn theo nhúm o o o o o R soỏt...
 • 50
 • 571
 • 2

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn về giải quyết khiếu nại của khách hàng

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn về giải quyết khiếu nại của khách hàng
... hài lòng khách hàng 10 Tổng hợp kết giải quyết, viết báo cáo, lu sổ sách 11 Báo cáo lãnh đạo 10 Nhõn viờn b phn chm súc khỏch hng tng hp kt qu gii quyt khiu ni, lu s sỏch v vit bỏo cỏo theo nh ... đến khiếu nại B phn gii quyt khiu ni c ngi i xỏc minh thụng tin khiu ni Kiểm tra xác minh thông tin khiếu nại B phn gii quyt khiu ni cn gii quyt cụng vic khong thi gian quy nh Giải khiếu nại khách ... sổ theo dõi Phân cấp độ khiếu nại Chuyển khiếu nại đến phận liên quan giám đốc với trờng hợp phức tạp Nhõn viờn chm súc khỏch hng gii quyt nhng khiu ni n gin phm vi trỏch nhim Giải khiếu nại...
 • 17
 • 572
 • 5

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn về khảo sát khách hàng

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn về khảo sát khách hàng
... - Tự - Hạnh Phúc Số: 6.2.1.1 Phiếu khảo sát (Mục tiêu khảo sát khách hàng: Để thu thập thông tin giúp công ty có dịch vụ thoát nớc xử lý nớc thải đến khách hàng cách phù hợp.) Họ tên: ... bà nhận xét tình trạng thoát nớc địa bàn: 45 Bắc Ninh, ngày tháng năm 2006 ại diện khách hàng Ngời khảo sát 46 6.3 Danh sỏch cỏc hc viờn tham gia Phm Anh Tun (Trng nhúm) Nguyn ng Khoa Trn khỏnh ... tham gia cỏc bui hng dn theo nhúm hoc trc tip Cỏc hot ng c th qua tng tun l nh sau: Thi gian Tun 18.10.06 Phng phỏp Hng dn theo nhúm Hot ng o o o Tun 227.10.06 Hng dn theo nhúm o o o o o R soỏt...
 • 50
 • 675
 • 5

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 SBA 15 có cấu trúc nano được chế tạo theo phương pháp gián tiếp

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 SBA 15 có cấu trúc nano được chế tạo theo phương pháp gián tiếp
... ng ho t tính quang hóa r t y u, thư ng r t g p nên ñư c ñ c p nghiên c u ng d ng 1.1.2 Quá trình quang xúc tác TiO2 c u trúc nano a Tính ch t quang xúc tác c a TiO2 c u trúc nano b ... công v t li u nano t h p TiO2/ SBA1 5 theo phương pháp gián ti p S n ph m TiO2/ SBA- 15 t ng h p h y xanh metylen tăng theo hàm lư ng TiO2 ñ t c c ñ i t i t l h t TiO2 nano phân tán pha n n SBA- 15 ... nano t h p TiO2/ SBA- 15 theo phương pháp M c tiêu nghiên c u - Ch t o ñư c v t li u xúc tác quang nano t h p TiO2/ SBA- 15 t ng h p gián ti p b ng cách ñun h i lưu alkoxide titan v i SBA- 15 sau ñã...
 • 13
 • 605
 • 1

Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2, SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men

Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2, SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men
... TiO2 /SiO2 51 3.1.4 Khảo sát đặc trưng cấu trúc màng nano TiO2 /SiO2 58 3.1.5 Đặc trưng cấu trúc bề mặt màng nano TiO2 /SiO2 62 3.1.6 Đánh giá hoạt tính quang xúc tác màng nano TiO2 /SiO2 ... pháp chế tạo vật liệu nano vấn đề phức tạp tính phong phú đa dạng Do đó, luận văn trình bày phƣơng pháp sol-gel để chế tạo màng nano TiO2 phƣơng pháp đƣợc sử dụng để tạo màng nano TiO2 gạch men ... liệu nano TiO2, mục tiêu, nội dung phƣơng pháp nghiên cứu  Chƣơng I: Tổng quan chất quang xúc tác TiO2 sở lý thuyết chế tạo màng nano TiO2 /SiO2, màng nano N-TiO2 /SiO2 lý thuyết trình sol-gel chế...
 • 103
 • 355
 • 0

duy là tồn tạiPhương pháp 6 chiếc duy

Tư duy là tồn tạiPhương pháp 6 chiếc mũ tư duy
... súc tích thiếu thực tế để biểu thi nghững "mũ duy" , chọn màu sắc để miêu tả Tôi muốn người hình dung ng ng có thật Và làm để phân biệt đó?! Nếu phải chọn lựa kiểu dáng màu sắc, ... hướng chuẩn để Vậy hướng chuẩn khác để người xem xét vấn đề gì? Những biểu thị hướng Ở nhiều quốc gia, tồn mối liên hệ chặt chẽ kiểu "nhưng duy" Mỗi biểu thị kiểu Mỗi người ... cách thể khác ý ng với cách thể đỏ phù hợp Chiếc đỏ hội để người đưa nhận định mặt trí tuệ: Tôi cho ý ng đầy tiềm .Tôi nghĩ ý ng thú vị .Đó ý ng bất thường Chiếc đỏ áp dụng...
 • 132
 • 313
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dự báo theo phương pháp san bằng mũphương pháp tư duy 6 chiếc mũxử lý nước thải dệt nhuộm theo phương pháp sinh học kết hợp keo tụ tạo bôngtự tạo một phương pháp giao tiếp riêng mà hiệu quảtự luyện nội công theo phương pháp dịch cân kinhtự học tiếng anh theo phương pháp effortless englishgiải trình tự gen theo phương pháp hóa họctự học guitar theo phương pháp carulli pdftính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạnđầu tư theo phương pháp canslimtự học đàn guitar theo phương pháp f carulli ebooktự học đàn guitar theo phương pháp f carulli downloadtự học đàn guitar theo phương pháp f carulli pdftự học đàn guitar theo phương pháp f carullitự học đàn guitar theo phương pháp carulli pdftiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TỨ GIÁC NỘI TIẾPCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG GIAI ĐOẠN 2010 2020BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chínhđề tài: Nâng cao kĩ năng làm văn nghị luận về tác phẩm, đoạn trích văn xuôi cho học sinh lớp 12 trường trung học phổ thôngĐề Tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 2436 THÁNG HỨNG THÚ LÀM QUEN VĂN HỌC – THỂ LOẠI TRUYỆNQuản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Report giản đồ pha của nước (h2o) và carbon (c)BÀI tập lí SINH sao chépHãy hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật thống kê kế toán kinh doanh) nâng cấp và sửa chữa TSCĐ trong công tyTNHH may tinh lQuản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi Trung học cơ sở trọng dạy học chuyên đề đa thức và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Năng lực chủ chốt cán bộ chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập