Nghiên cứu ứng dụng than sinh học từ phụ phẩm cây lúa để cải tạo môi trường đất xám bạc màu

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THAN SINH HỌC TỪ PHỤ PHẨM CÂY LÚA ĐỂ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THAN SINH HỌC TỪ PHỤ PHẨM CÂY LÚA ĐỂ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU
... Phạm Quang Hà, Nguyễn Mạnh Khải (2014), Nghiên cứu khả xử lý số kim loại nặng môi trường nước than sinh học từ phụ phẩm lúa , Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ T 30, Số 4S, tr ... Phạm Quang Hà, Nguyễn Mạnh Khải (2012), Nghiên cứu ảnh hưởng than sinh học đến suất lúa số tính chất đất bạc màu , Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ T 28, Số 4S, tr 19-25 Trần ... Phạm Quang Hà, Nguyễn Mạnh Khải (2015), Nghiên cứu ảnh hưởng bón than sinh học đến tích luỹ số kim loại nặng rau muống trồng đất xám bạc màu , Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số...
 • 3
 • 315
 • 2

tóm tắt luận án nghiên cứu ứng dụng than sinh học từ phụ phẩm cây lúa để cải tạo môi trường đất xám bạc màu

tóm tắt luận án nghiên cứu ứng dụng than sinh học từ phụ phẩm cây lúa để cải tạo môi trường đất xám bạc màu
... tính chất đất với hàm lượng bon bón vào đất Như vậy, khẳng định TSH từ phụ phẩm lúa nghiên cứu có khả cải tạo đất xám bạc màu nâng cao suất lúa Việc ứng dụng TSH phương pháp sử dụng để cải tạo tính ... liệu ứng dụng TSH cải tạo môi trường đất 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Góp phần cải tạo môi trường đất xám bạc màu, sử dụng phế phụ phẩm sau trồng lúa bị dư thừa, cải thiện tính chất lý hóa đất, cố định ... bố, phân loại đất bạc màu Diện tích đất xám bạc màu nước khoảng triệu Nhóm đất xám bạc màu phân bố chủ yếu Đông Nam ộ, Tây Nguyên Trung du Bắc 1.2.2 Tính chất đất bạc màu Đất xám bạc màu có thành...
 • 24
 • 153
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng than sinh học nâng cao sức sản xuất của đất - ảnh hưởng loại và lượng bón than sinh học đến sinh trưởng và năng suất lúa pot

Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng than sinh học nâng cao sức sản xuất của đất - ảnh hưởng loại và lượng bón than sinh học đến sinh trưởng và năng suất lúa pot
... ca cỏc loi than s dng nghiờn cu ó cho thy ba loi than cú chua khỏc nhau, c th l than lung cú pHKCl cao nht mang tớnh cht hi kim, cũn than x da cú pHKCl thp nht mang tớnh chua cũn than tru mang ... tớnh cht hi chua (Bng 1) Cỏc loi than cng cha mt hm lng cỏc cht N, P, K, Ca, Mg nht nh ỏng chỳ ý l hm lng K than x da v than lung khỏ cao, cao hn nhiu so vi K than tru Gm cỏc loi TSH to t v tru, ... v c ch nh hng ca TSH n sinh trng lỳa Sinh kh i (g/khúm) 50 Than lu ng Than d a Than tr u 40 Lo i: ns L ng: ** Lo i x L ng: + 30 20 10 0 10 20 30 L ng bún (g /kg t) th Sinh lỳa thi k thu hoch...
 • 6
 • 799
 • 18

Nghiên cứu sản xuất than sinh học từ rơm rạ và trấu để phục vụ nâng cao độ phì đất, năng suất cây trồng và giảm phát thải khí nhà kính ppt

Nghiên cứu sản xuất than sinh học từ rơm rạ và trấu để phục vụ nâng cao độ phì đất, năng suất cây trồng và giảm phát thải khí nhà kính ppt
... rm v tru, ngha l TC cao thỡ N v K cng tng IV Kết luận - Hm lng cacbon tng s, cacbon hu c v kali rm cao hn hm lng cú tru Ngc li hm lng nit v P2O5 rm thp hn so vi tru - Than sinh hc lm t tru theo ... cacbon hu c, nit v P2O5 cao hn cỏc phng phỏp t trc tip (PP1 v PP2) - Than sinh hc lm t rm r theo phng phỏp t giỏn tip (PP7) cng cho hm lng cacbon tng s, cacbon hu c, nit v K2O cao hn cỏc phng phỏp ... lng nit cú PP3 l cao nht, tip n l PP1 v thp nht l PP2, vi cỏc giỏ tr tng ng l 0,07%, 0,05% v 0,02% Vi cỏc phng phỏp to TSH t rm r: PP4, PP5, PP6, PP7 cho thy, hm lng nit cú PP7 l cao nht, tip n...
 • 5
 • 1,421
 • 44

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng tin sinh học trong phát triển dịch tễ học phân tử một số virut gây bệnh ở người

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng tin sinh học trong phát triển dịch tễ học phân tử một số virut gây bệnh ở người
... SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC PHÂN TỬ BỆNH NGƯỜI 1.2.1 Khái niệm Dịch tễ học phân tử 1.2.2 Dịch tễ học phân tử bệnh sởi 11 1.2.2.1 Virút sởi 11 1.2.2.2 Nghiên cứu dịch tễ học phân tử bệnh ... bệnh sởi 11 1.2.3 Dịch tễ học phân tử bệnh Rubella 14 1.2.3.1 Virút Rubella 14 1.2.3.2 Nghiên cứu dịch tễ học phân tử bệnh Rubella 15 1.2.4 Ứng dụng Tin sinh học nghiên cứu Dịch tễ học phân tử 16 ... ĐỊNH THƯ Tên nhiệm vụ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIN SINH HỌC TRONG PHÁT TRIỂN DỊCH TỄ HỌC PHÂN TỬ MỘT SỐ VIRÚT GÂY BỆNH NGƯỜI Cơ quan chủ trì: VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG Chủ nhiệm nhiệm...
 • 109
 • 388
 • 2

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG đẠM THỦY PHÂN TỪ TRÙN QUẾ (Perionyx excavatus) đỂ NUÔI CẤY VI SINH VẬT

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG đẠM THỦY PHÂN TỪ TRÙN QUẾ (Perionyx excavatus) đỂ NUÔI CẤY VI SINH VẬT
... thực đề tài “ Nghiên cứu ứng dụng nguồn đạm thủy phân từ trùn quế (Perionyx excavatus ) để nuôi cấy vi sinh vật Mục tiêu đề tài: So sánh hiệu sử dụng nguồn đạm thủy phân từ trùn quế với peptone ... lớn nuôi cấy môi trường chứa đạm pepton Giá thành lít môi trường nuôi cấy chứa đạm trùn quế thủy phân giảm nửa so với dùng đạm pepton Hà Lan Vì vi c sử dụng nguồn đạm thủy phân từ trùn quế để ... vào môi trường nuôi cấy thí nghiệm Sử dụng sản phẩm thủy phân trùn quế để nuôi vi sinh vật a Kết xác định lượng đạm amin trùn quế thay pepton thích hợp cho môi trường nuôi cấy vi khuẩn E coli...
 • 61
 • 828
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng khí sinh học phục vụ chế biến chè xanh ở quy mô gia đình

Nghiên cứu ứng dụng khí sinh học phục vụ chế biến chè xanh ở quy mô gia đình
... KHOA HC V CễNG NGH TI NGHIÊN CứU ứng dụng KHí SINH HọC chế biến chè xanh quy gia đình M S TI: I155 CH NHIM TI H Th Lan Hng Hà Nội - 12/2009 VIN TRNG DANH SCH THAM GIA THC HIN TI Trung tõm ... CHẩ XANH QUY Mễ GIA èNH V NNG LNG S DNG THI NGUYấN 1.1 Quy trỡnh ch bin chố xanh quy mụ gia ỡnh 1.1.1 c tớnh nguyờn liu ca bỳp chố xanh 1.1.2 Quy trỡnh ch bin 1.2 Nng lng s dng ch bin chố xanh ... dng KSH ch bin chố xanh quy mụ gia ỡnh Bỏo cỏo ti CHNG I TNG QUAN CHUNG V CH BIN CHẩ XANH QUY Mễ GIA èNH V NNG LNG S DNG THI NGUYấN 1.1 QUY TRèNH CH BIN CHẩ XANH QUY Mễ GIA èNH 1.1.1 c tớnh...
 • 57
 • 216
 • 0

Báo cáo: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động để chế tạo các sản phẩm có hình dạng phức tạp từ vật liệu khó biến dạng đồ bền cao pptx

Báo cáo: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động để chế tạo các sản phẩm có hình dạng phức tạp từ vật liệu khó biến dạng đồ bền cao pptx
... thủy tĩnh thủy động để chế tạo sản phẩm hình dạng phức tạp từ vật liệu khó biến dạng, độ bền cao M số: KC.05.23 Thuộc Chơng trình (nếu có) : Nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ chế tạo ... phơng pháp ép thủy động 1.2.5 Quá trình ép thủy động 1.2.6 Sản phẩm phạm vi ứng dụng công nghệ ép thủy động 1.2.6.1 Vật liệu độ biến dạng ép thủy động 1.2.6.2 Một số sản phẩm ép đùn thủy động 1.2.6.3 ... quan công nghệ ép thủy tĩnh thủy động tạo hình sản phẩm 1.1 Tổng quan công nghệ ép thuỷ tĩnh 1.1.1 Nguyên lý ép thủy tĩnh 1.1.2 Vài nét lịch sử phát triển công nghệ ép thủy tĩnh 1.1.3 Phân loại công...
 • 209
 • 281
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tự động hóa tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông ở việt nam

Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tự động hóa tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông ở việt nam
... Mục tiêu đề tài “ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hóa tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu Việt nam nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm hệ thống chia chọn thư tự động với tính kỹ thuật: ... Đồng thời đáp ứng cách linh hoạt yêu cầu kỹ thuật công việc Ngành Bưu Đề tài KC.03.16 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu Việt Nam thuộc Chương ... Lời mở đầu Ngành Bưu nước ta thời gian gần phát triển nhanh, nhiều dịch vụ đưa vào khai thác bước đầu tạo nên mặt Bưu Việc ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến để nâng cao chất lượng phục vụ hiệu...
 • 97
 • 107
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệtự động thiết kế để chế tạo các chip thông minh cho đo lường và điều khiển

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệtự động thiết kế để chế tạo các chip thông minh cho đo lường và điều khiển
... trờn PC d) Nghiên cứu kết hợp công nghệ FPGA với công nghệ PSoC cho thiết kế Module đo điều khiển theo chuẩn PC/104 Cụng ngh FPGA ó c mt s Vin nghiờn cu ỏp dng Tuy nhiờn c thự FPGA ch cho phộp ... Properties) cho thit k cỏc chip o v iu khin Thit k v ch to: - Chip iu khin mỏy lnh - Bo iu khin mỏy lnh s dng chip thit k - Chip cho b iu khin xa hng ngoi mỏy lnh - B iu khin xa hng ngoi cho mỏy ... - Chng trỡnh iu khin cho mỏy lnh tng thớch vi chip DKML-1 - B phi ghộp phớm n - Ch Wake-up Bo iu khin mỏy lnh s dng chip DKML-1 B iu khin t xa cho mỏy lnh s dng chip RM-1 Chip c th PROX1 (Radio...
 • 105
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng tâm lý học vào tài chínhứng dụng than sinh họcnghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và vi tảo lam spirulina trong xử lý nước thải làng nghề bún phú đônghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệpnghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử dna để chọn lọc gen tms2 tạo ra các dòng tgms mớinghiên cứu ứng dụng khí cụ bay tự động vào công tác quan trắc phục vụ quản lý môi trườngnghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống tằm năng suất chất lượng tơ kén caonghiên cứu ứng dụng vi sinh vật làm phân bónsản xuất than sinh học từ phế phẩm nông nghiệpthan sinh học từ phế phẩm nông nghiệpnghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao để xác địnnhàm lượng một số axit hữu cơ có trong rau quảnghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thưnghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử vào chẩn đoán một số bệnh nhiễm human papillomavirus hpvnghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích môn nháy xa ưỡn thân cho nam học sinh thpttrung tâm nghiên cứu ứng dụng sinh y dược họcThuyết minh thiết kế kỹ thuật điện điện nhẹ tòa nhà Hong Kong TowerĐề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 314Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 315Kỹ thuật trồng Sao đen Hopea odorata Roxb.báo cáo thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp trung cấp lý luận chính trịCác bài tập về cân bằng phương trìnhSách giáo khoa toán lớp 5Công nghệ nano Nano practicicaltrích li tuyến trùnglai phan tu molecularbiologyLiệu pháp gen Gene therapyTUYẾN TRÙNG GÂY HẠI TRONG NÔNG NGHIỆP ebookVở bài tập toán lớp 1 tập 1 + 2Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 303Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 310Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 302KỸ NĂNG ĐỌC ĐỒ THỊ VÀ BBT TRẮC NGHIỆM FULLChương 1 Những vấn đề cơ bản về SPSSBiện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ loãng xương ở bệnh nhân loãng xương có gãy đầu trên xương đùi (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập