9 phần mềm trên web thú vị nhất

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 9 ppt

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 9 ppt
... viết chương trình C# túy dùng console làm giao diện kết xuất Đối với việc tìm hiểu ngôn ngữ lập trình việc viết chương trình mà giao diện đơn giản tốt Trong phần thứ hai (từ chương 14) giáo trình ... cho chương trình Dòng lệnh hàm Main() kiểm tra số tham số nhập vào, tham số chương trình xuất thông báo tên tập tin kết thúc chương trình Trong trường hợp cung cấp tham số đầy đủ chương trình ... interval Timer chương trình dùng để thể ngày hình Timer kiện Timer sử dụng cho nhiều chương trình khác Như tạo Timer để tắt chương trình khác vào thời điểm đưa Chúng ta tạo chương trình backup...
 • 40
 • 87
 • 0

Quản lý dự án phần mềm trên web luận văn cử nhân tin học

Quản lý dự án phần mềm trên web luận văn cử nhân tin học
... đề tài Quản dự án phần mềm Web làm luận văn tốt nghiệp Đề tài tập trung quản nhân kế họach dự án Đồng thời dự đoán chi phí, thời gian dự án thời điểm Với dự án người trưởng dự án phân ... sau : - 16 - Quản dự án phần mềm Web K H O A C N TT – Đ H K H TN 2.1 Quy trình quản dự án : Hình 2-1 : Quy trình quản dự án - 17 - Quản dự án phần mềm Web 2.2 Quản công việc theo ... lịch dự án .- 146 - -5- Quản dự án phần mềm Web Chương : Tổng quan 1.1 Tổng quan dự án phần mềm Các khái niệm : K H TN 1.1.1 Trước hết nhắc lại số khái niệm dự án dự án phần mềm Một dự...
 • 157
 • 446
 • 20

Quản lý dự án phần mềm trên Web

Quản lý dự án phần mềm trên Web
... sau : - 16 - Quản dự án phần mềm Web K H O A C N TT – Đ H K H TN 2.1 Quy trình quản dự án : Hình 2-1 : Quy trình quản dự án - 17 - Quản dự án phần mềm Web 2.2 Quản công việc theo ... lịch dự án .- 146 - -5- Quản dự án phần mềm Web Chương : Tổng quan 1.1 Tổng quan dự án phần mềm Các khái niệm : K H TN 1.1.1 Trước hết nhắc lại số khái niệm dự án dự án phần mềm Một dự ... gian ( Time ) -6- Quản dự án phần mềm Web 1.1.2 Các công cụ hỗ trợ quản dự án phần mềm : Trong xu phát triển nay, phần mềm chuyên dùng cho việc lập kế hoạch quản dự án xuất nước ta nhiều...
 • 157
 • 349
 • 0

Quản lý dự án phần mềm trên web

Quản lý dự án phần mềm trên web
... TRÌNH ỨNG DỤNG Yêu cầu ứng dụng Quản tài thông tin dự án phần mềm, gồm: Tài nguyên dự án Nhân dự án Tiến trình thực dự án Chất lượng sản phẩm Kế hoạch phát triển dự án … chức báo cáo, thống kê ... kế Tổ chức dự liệu Các hạn chế Demo chương trình 15/01/2009 KHOA CNTT, ĐH.KTCN YÊU CẦU ĐỀ TÀI Quản tài thông tin dự án phần mềm, gồm: Tài nguyên dự án Nhân dự án Tiến trình thực dự án Chất lượng ... Hạn chế 1: không quản theo lịch - do: người tham gian > =2 dự án, dễ bị tải - Định hướng xử lý: quản tiến trình theo lịch Hạn chế 2: thuật toán phân bố tài nguyên - do: xếp công việc...
 • 16
 • 170
 • 0

Tài liệu Luận văn Quản lý dự án phần mềm trên Web docx

Tài liệu Luận văn Quản lý dự án phần mềm trên Web docx
... sau : - 16 - Quản dự án phần mềm Web K H O A C N TT – Đ H K H TN 2.1 Quy trình quản dự án : Hình 2-1 : Quy trình quản dự án - 17 - Quản dự án phần mềm Web 2.2 Quản công việc theo ... lịch dự án .- 146 - -5- Quản dự án phần mềm Web Chương : Tổng quan 1.1 Tổng quan dự án phần mềm Các khái niệm : K H TN 1.1.1 Trước hết nhắc lại số khái niệm dự án dự án phần mềm Một dự ... gian ( Time ) -6- Quản dự án phần mềm Web 1.1.2 Các công cụ hỗ trợ quản dự án phần mềm : Trong xu phát triển nay, phần mềm chuyên dùng cho việc lập kế hoạch quản dự án xuất nước ta nhiều...
 • 157
 • 234
 • 0

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 1 doc

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 1 doc
... tin cậy Tóm lại giới lập trình theo Microsoft việc lập trình desktop lập trình hệ phân tán hay web không nhịp nhàng cho Để chuyển từ lập trình client hay desktop đến lập trình web chặng đường dài ... Các bước chuẩn bị cho chương trình Chương trình C# đơn giản  Phát triển chương trình minh họa  Câu hỏi & tập Tại phải sử dụng ngôn ngữ C# Nhiều người tin không cần thiết có ngôn ngữ lập trình ... việc phát triển phần mềm, người phát triển phải tuân thủ theo quy trình phát triển phần mềm cách nghiêm ngặt quy trình chuẩn hóa Tuy nhiên phạm vi tìm hiểu ngôn ngữ viết chương trình nhỏ không...
 • 33
 • 164
 • 0

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 2 doc

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 2 doc
... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Trong đoạn chương trình có sử dụng toán tử chia lấy dư modulo, toán tử đề cập đến phần sau Ý nghĩa lệnh ... dịch độc lập, ví dụ debug chương trình xây dựng ứng dụng Trước mã nguồn biên dịch, chương trình khác gọi chương trình tiền xử lý thực trước chuẩn bị đoạn mã nguồn để biên dịch Chương trình tiền ... Main() { int i1, i2; float f1, f2; double d1, d2; decimal dec1, dec2; i1 = 17; i2 = 4; f1 = 17f; f2 = 4f; d1 = 17; d2 = 4; dec1 = 17; dec2 = 4; Console.WriteLine(“Integer: \t{0}”, i1/i2); Console.WriteLine(“Float:...
 • 40
 • 172
 • 0

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 4 doc

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 4 doc
... Bài tập 5: Chương trình sau có lỗi Hãy sửa lỗi chương trình biên dịch chương trình Dòng lệnh gây lỗi? 123 Xây Dựng Lớp - Đối Tượng Ngôn Ngữ Lập Trình C# class ... (polymorphism) trình bày chương 5, khái niệm quan trọng lập trình hướng đối tượng Khái niệm cho phép thể lớp có liên hệ với xử lý theo cách tổng quát Cuối phần trình bày lớp cô lập (sealed class) ... tường minh  Các lớp lồng  Câu hỏi & tập Trong chương trước trình bày cách tạo kiểu liệu việc xây dựng lớp đối tượng Tiếp theo chương đưa sâu vào mối quan hệ đối tượng giới thực cách mô hình...
 • 40
 • 137
 • 0

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 5 pps

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 5 pps
... kiểu liệu xây dựng sẵn Cấu trúc có hiệu sử dụng chúng mảng nhớ (Chương 9) Tuy nhiên, cấu trúc hiệu sử dụng dạng tập hợp (collections) Tập hợp xây dựng hướng tới kiểu liệu tham chiếu Trong chương ... thực lập trình tốt đòi hỏi phải che dấu liệu chí với liệu đơn giản Chúng ta chọn cách nào, nói chung phụ thuộc vào quan nệm thiết kế người lập trình Dù chọn cách ngôn ngữ C# hỗ trợ hai cách tiếp ... giao diện hợp lệ Tuy nhiên, phép gán không hợp lệ nên chương trình chạy tạo ngoại lệ (exception): A exception of type System.InvalidCastException was thrown Phần ngoại lệ trình bày Chương 11...
 • 40
 • 169
 • 0

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 6 ppt

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 6 ppt
... liệu tập hợp mà ngôn ngữ C# hỗ trợ xây dựng sẵn Chương tìm hiểu cách làm việc với mảng chiều, mảng đa chiều, mảng mảng (jagged array) Chúng ta giới thiệu phần mục indexer, cách thiết lập để làm ... myIntArray = new int [6] ; Khai báo thiết lập bên nhớ mảng chứa sáu số nguyên Ghi chú: dành cho lập trình viên Visual Basic, thành phần bắt đầu 0, cách thiết lập cận cận mảng, thiết lập lại kích thước ... Chỉ Mục, Tập Hợp Ngôn Ngữ Lập Trình C# NET cung cấp nhiều giao diện, IEnumerable ICollection Những phần thực thi giao diện cung cấp tiêu chuẩn để tương tác với tập hợp Trong chương cách sử dụng...
 • 40
 • 144
 • 0

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 7 doc

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 7 doc
... Tạo chương trình minh họa cho phép người dùng nhập vào tên học viên Xuất kết danh sánh học viên lớp thông qua mục 274 Mảng, Chỉ Mục, Tập Hợp Ngôn Ngữ Lập Trình C# Bài tập 8: Viết chương trình ... đoạn chương trình xuất kết quả? Bài tập 6: Viết chương trình tạo mảng lưu trữ 30 điểm số học sinh Tính trung bình điểm tất học sinh Xuất kết điểm điểm trung bình Bài tập 7: Viết chương trình ... khóa nó? Lớp NET hỗ trợ kiểu liệu này? 273 Mảng, Chỉ Mục, Tập Hợp Ngôn Ngữ Lập Trình C# Câu hỏi 16: Cách lấy tập giá trị đối tượng Hashtable? Câu hỏi 17: Cách lấy tập khóa đối tượng Hastable? Câu...
 • 40
 • 128
 • 0

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 8 ppt

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 8 ppt
... vào chuỗi S8: string s8 = s3.Insert( 18, “nhan luc ”); Console.WriteLine(“ S8 : {0}\n”, s8); Kết đưa là: S8 : Trung Tam Dao Tao nhan luc CNTT Thanh Ho Chi Minh Viet Nam Cuối cùng, kết hợp số phép ... 1: Mot 2: 3: hai 4: 5: ba 6: Trung 7: Tam 8: Dao 9: Tao 288 Xử Lý Chuỗi Ngôn Ngữ Lập Trình C# 10: CNTT Đoạn chương trình bắt đầu việc tạo chuỗi để minh họa ... thể thực thi chương trình Trong thời kỳ đầu máy tính, chương trình thực theo trình tự xử lý bước hoàn thành, người dùng thực tương tác làm hạn chế điều khiển hoạt động khác chương trình tương...
 • 40
 • 64
 • 0

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 10 pptx

Giáo trình tổng hợp các chương trình giúp xây dựng lập trình bằng phần mềm trên web part 10 pptx
... ngoại lệ cần thiết chương trình, cho phép xây dựng chương trình hoàn thiện xử lý thông điệp ngoại lệ tốt Tìm hiểu ngoại lệ đem đến cho nhiều kinh nghiệm việc xây dựng chương trình phức tạp Câu ... điều dẫn đến chương trình kết thúc Một trình xử lý ngoại lệ khối lệnh chương trình thiết kế xử lý ngoại lệ mà chương trình phát sinh Xử lý ngoại lệ thực thi trong câu lệnh catch Một cách lý tưởng ... không in Chúng ta dùng cách cũ để kiểm tra việc cách dùng chương trình debug cho chương trình chạy bước để tìm hiểu rõ  Tạo khối catch xác định: Cho đến dùng khối catch tổng quát, tức với ngoại...
 • 29
 • 121
 • 0

Quản lý dự án phần mềm trên web (Nguyễn đăng hải vs Nguyễn Cao Nguyên) - 1 pptx

Quản lý dự án phần mềm trên web (Nguyễn đăng hải vs Nguyễn Cao Nguyên) - 1 pptx
... .- 14 6 - - 5- Quản dự án phần mềm Web Chương : Tổng quan 1. 1 Tổng quan dự án phần mềm Các khái niệm : K H TN 1. 1 .1 Trước hết nhắc lại số khái niệm dự án dự án phần mềm Một dự án tổ chức ... sau : - 16 - Quản dự án phần mềm Web K H O A C N TT – Đ H K H TN 2 .1 Quy trình quản dự án : Hình 2 -1 : Quy trình quản dự án - 17 - Quản dự án phần mềm Web 2.2 Quản công việc theo ... gian ( Time ) -6 - Quản dự án phần mềm Web 1. 1.2 Các công cụ hỗ trợ quản dự án phần mềm : Trong xu phát triển nay, phần mềm chuyên dùng cho việc lập kế hoạch quản dự án xuất nước ta...
 • 40
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ nghệ phần mềm trên webkỹ nghệ phần mềm trên web web engineeringphần mềm trên webđồ án tốt nghiệp quản lý dự án phần mềm trên webphần mềm làm web đơn giản nhấtvề ứng dụng quản lý dự án phần mềm trên webphần mềm nlite phiên bản mới nhất 1 4 9 1phần mềm nào nghe nhạc hay nhất trên androidphần mềm quản lý thư mục trên androidphần mềm xem tivi online tốt nhất trên máy tínhphần mềm chỉnh sửa ảnh đẹp nhất trên máy tínhphần mềm bảo vệ thư mục trên usbphần mềm bảo vệ thư mục tốt nhấtphần mềm học tiếng anh tốt nhất trên androidphần mềm kế toán đơn vị sự nghiệp có thuNghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân các phường thuộc quận 10 thành phố hồ chí minhHoàn thiện luật thuế thu nhập cá nhân tại việt nam thực trạng và giải phápGiải pháp nâng cao năng suất lao động của công nhân thi công lưới điện tại công ty điện lực duyên hảiCác yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà phố tại thành phố hồ chí minh dự báo xu hướng và giải pháp phát triển bền vững đến năm 2020Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng các công trình của ngành điện tại thành phố hồ chí minhXây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch block bê tông khí chưng áp tại công ty cổ phần vật liệu SUDICO giai đoạn 2017 2020Cuộc khủng hoảng tài chính châu á 1997Từ sinh lý đến dưỡng sinh Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện Sách dưỡng sinh cho người ViệtTái cơ cấu tổ chức công ty TNHH SX TM cơ khí hồng kýNghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng dân dụng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh long anLựa chọn chính sách kế toán nhằm thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận trong các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán việt namGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TỈNH PHÚ YÊNskkn một số biện pháp đưa rối vào trường mầm non cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với tác phẩm văn họcBản sắc dân tộc Nga trong truyện ngắn A.ChekhovBiến đổi văn hóa của cộng đồng ngư dân vạn chài Hạ Long, tỉnh Quảng NinhDầu mỏ trong quan hệ Nga – EU từ năm 2000 đến nayNhân vật trẻ thơ trong sáng tác văn xuôi của Trần Hoài DươngNâng cao chất lượng chương trình du lịch Outbound LàoThái Lan tại Trung tâm lữ hành quốc tế Mê Kông, Quảng TrịYÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨNThời gian và không gian nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập