an ninh mạng thông tin

an ninh mạng thông tin

an ninh mạng thông tin
... người dùng thông tin báo hiệu coi nhạy cảm cần bảo mật - Hàm bảo mật đảm bảo chế độ truyền dẫn có bảo vệ kênh truy nhập vô tuyến UE RNC - Hàm mật mã F8 khối luồng khóa KS XOR với tin gốc 2.2 ... hóa Văn thô Giải mật mã C GIẢI THÍCH CÁC THÔNG SỐ Thông số Mô tả Số bít COUNT – C Số trình tự mật mã hóa 32 CK Khóa mật mã 128 BEARER Nhận dạng kênh mang vô tuyến DIRECTION Hoặc (UE -> RNC) (RNC ... Nội dung Kiến trúc mạng 3G UMTS Sử dụng hàm bảo mật F8 2.1 Tổng quát hàm mật mã F8 2.2 Quá trình mã hóa giải mật mã sử dụng hàm F8 Nhận dạng UEA Kiến trúc mạng 3G- UMTS Sử dụng hàm bảo...
 • 13
 • 130
 • 0

Khảo sát an ninh trong thông tin di động và mạng 3G

Khảo sát an ninh trong thông tin di động và mạng 3G
... Khảo sát an ninh thông tin di động mạng 3G   trong đồ  án  được  tìm  hiểu  về  vấn  đề  an ninh trong thông tin di động mạng 3G nhằm  đưa  ra  các  giải  pháp để đảm bảo an ninh bảo vệ  toàn vẹn thông tin của  ... tác  động của  bảo  mật  khi  triển khai hiệu suất mạng Nội Dung Đồ Án • CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ 3G • CHƯƠNG II: KHẢO SÁT AN NINH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG • CHƯƠNG III: KHẢO SÁT AN NINH TRONG MẠNG ... nhà Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS Mạng lõi • Các mạng • Kiến trúc 3G • Kết luận • • • • • CHƯƠNG II: KHẢO SÁT AN NINH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG • Mục đích an ninh GSM • Để liên lạc thông...
 • 20
 • 445
 • 2

khảo sát an ninh trong thông tin di động và mạng 3g co demo

khảo sát an ninh trong thông tin di động và mạng 3g co demo
... Tâm - 0132 Trang 21 Khảo sát an ninh Thông tin di động mạng 3G CHƯƠNG II: KHẢO SÁT AN NINH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 2.1 Mô hình bảo mật GSM 2.1.1 Mục đích an ninh GSM Để liên lạc thông qua chế ... Trang 22 Khảo sát an ninh Thông tin di động mạng 3G Cũng thời gian đó, mạng di động tính toán số SRES sử dụng thuật toán A3 từ giá trị đầu vào Thiết bị di động gửi số SRES cho mạng di động Mạng ... Nguyễn Viết Tâm - 0132 Trang 39 Khảo sát an ninh Thông tin di động mạng 3G CHƯƠNG III: KHẢO SÁT AN NINH TRONG 3G UMTS 3.1 Nguyên tắc mục tiêu an ninh cho 3G UMTS 3G giúp tăng tốc độ truyền nhận...
 • 63
 • 239
 • 0

AN NINH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG MẠNG THẾ HỆ MỚI LTE VÀ WiMAX

AN NINH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG MẠNG THẾ HỆ MỚI LTE VÀ WiMAX
... giới thiệu an ninh mạng di động LTE WiMAX , giới thiệu đặc điểm an ninh mạng LTE WiMAX , giúp ta phân biệt điểm khác biệt an ninh mạng, nhiên chất an ninh mạng dựa vào công nghệ an ninh 20 để ... tổng quát an ninh hệ thống thông tin, đe dọa an ninh phần tử tham gia vào việc tạo lập môi trường an ninh , công nghệ an ninh hàng đầu đưa mô hình an ninh cho mạng thông tin di động Trong luận ... kế ban đầu triển khai cuối Nội dung đề tài "An ninh thông tin di động mạng hệ LTE WiMAX" trình bày chương sau: - Chương 1: Tổng quát an ninh hệ thống thông tin - Chương 2: An ninh mạng LTE -...
 • 21
 • 179
 • 2

An ninh trong thông tin di động

An ninh trong thông tin di động
... Giao thức quản lý khoá liên kết an ninh Internet Liên minh viễn thông quốc tế Trung tâm phân phối khoá Mạng nội Mã nhận thực tin Máy di động An ninh an ninh di động Modul bậc hai Trợ giúp số cá ... cho thông tin vô tuyến tính toán di động giới thiệu nguy mới, đặc biệt lĩnh vực an ninh Thông tin vô tuyến liên quan đến việc truyền thông tin qua môi trường không khí, điển hình sóng vô tuyến thông ... với trạm di động thông qua, khác hủy bỏ phiên truyền thông T rạm di động chọn số ngẫu nhiên gọi RANDX có chức khóa phiên Ks Trạm di động sau tính giá trị gọi a, a ≡ RANDX2 mod NBS Trạm di động sau...
 • 88
 • 383
 • 5

Đảm bảo an ninh cổng thông tin điện tử

Đảm bảo an ninh cổng thông tin điện tử
... ông Nguyễn Minh Đức nhìn nhận Đảm bảo nào? Theo ông Đức, để đảm bảo an toàn cho trang /cổng TTĐT cần yếu tố sau: Công nghệ an ninh mạng: Các website chưa lập trình an toàn, chưa có kiểm định, đánh ... lại mức độ đảm bảo ATTT trang /cổng TTĐT, từ đưa biện pháp kỹ thuật cụ thể để để phòng bịt lỗ hổng Khi lỗ hổng vá khả bị hacker công giảm nhiều Nhân lực: Các quản trị hệ thống trang /cổng TTĐT chưa ... Các tổ chức, đơn vị chủ quản cổng thông tin thường quan tâm đến giao dịện website mà chưa ý mức tới hệ thống mạng nội bên Một số lỗi thường gặp là: Mạng nội không trang bị hệ thống phòng chống...
 • 3
 • 189
 • 4

LUẬN VĂN: AN NINH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG pdf

LUẬN VĂN: AN NINH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG pdf
... cho thông tin vô tuyến tính toán di động giới thiệu nguy mới, đặc biệt lĩnh vực an ninh Thông tin vô tuyến liên quan đến việc truyền thông tin qua môi trường không khí, điển hình sóng vô tuyến thông ... với trạm di động thông qua, khác hủy bỏ phiên truyền thông Trạm di động chọn số ngẫu nhiên gọi RANDX có chức khóa phiên Ks Trạm di động sau tính giá trị gọi a, a  RANDX2 mod NBS Trạm di động sau ... trạm gốc RAND1; RAND2 (Random Numbers): RAND1, tạo trạm gốc RAND2, mà trạm di động tạo sử dụng việc tạo khoá phiên Ks (Session Key): Khoá phiên tạo thông qua việc sử dụng RAND1 lẫn RAND2 SKCS...
 • 83
 • 189
 • 0

AN NINH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3

AN NINH TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3
... Ki, thông tin liên quan đến mạng (TMSI, LAI) nhận di n trang thiết bị IMEI Các đặc điểm an ninh hỗ trợ SIM xác nhận đặc điểm nhận di n thuê bao với mạng, tính bảo mật liệu giao di n không gian, ... nhận di n, nói chung VLR tiếp cận Trong trường hợp này, cặp (RAND, SRES) chức thông tin liên quan đến an ninh yêu cầu trực tiếp từ HPLMN Thủ tục xác thực dựa thuật toán A3 [7, 4] Thuật toán A3 thực ... trạm gốc 6 RAND1; RAND2 (Random Numbers): RAND1, tạo trạm gốc RAND2, mà trạm di động tạo sử dụng việc tạo khoá phiên Ks (Session Key): Khoá phiên tạo thông qua việc sử dụng RAND1 lẫn RAND2 SKCS...
 • 72
 • 175
 • 0

an ninh trong thông tin di động

an ninh trong thông tin di động
... Các chong đồ án Các vấn đề an ninh thông tin di động giải pháp An ninh 2G GSM/GPRS An ninh 3G UMTS An ninh MIP An ninh cdma2000 An ninh chuyn mng v hin trng an ninh 2G ti Vit Nam Kết luận ... tng quan cỏc an ninh thụng tin di ng Nghiờn cu cụng ngh an ninh 3G UMTS Nghiờn cu cụng ngh an ninh MIP 43 Khuyn ngh Vi vic mng di ng phỏt trin nhanh chúng v tin ti mng ton IP, an ninh di ng ... MESSAGE Bn tin bỏo hiu cựng vi nhn dng kờnh mang vụ tuyn 32 27 An ninh di động 3G (Bảo mật bn tin) 28 An ninh di động 3G (Bảo mật bn tin) Các thông số đầu vào f8 COUNT-C CK BEARER DIRECTION S...
 • 47
 • 122
 • 0

an toàn mạng thông tin - bài 2 cơ sở mật mã học

an toàn mạng thông tin - bài 2 cơ sở mật mã học
... phép giải / s Với tốc độ xử lý 106 phép giải / s 32 2 32 = 4.3 x 109 23 1 s = 35.8 phút 2. 15 ms 56 25 6 = 7 .2 x 1016 25 5 s = 11 42 năm 10.01 128 21 28 = 3.4 * 1038 21 27 s = 5.4 x 1 024 năm 5.4 ... Các thuật toán mật m (tóm tắt) Các thuật toán viết mật Mật / giải đối xứng Tổng quan Mật / giải không đối xứng Các hàm trộn mật Giải mật Các chế độ hoạt động MDCs / MACs ... ciphertext) Bản đợc giải Bản dự định ngời thám mã, với rõ tơng ứng đợc giải với khoá bí mật Bản text chọn Thuật toán hoá Bản đợc giải Bản rõ chọn ngời thám mã, với tơng ứng...
 • 17
 • 108
 • 0

An toàn mạng thông tin - bài 1: Giới thiệu về bảo mật pdf

An toàn mạng thông tin - bài 1: Giới thiệu về bảo mật pdf
... Giới thiệu Những nguy bảo mật mạng thông tin Mục đích yêu cầu bảo mật mạng thông tin Phân tích bảo mật mạng Giữ an toàn cho mạng thông tin Lịch sử phát triển bảo mật mạng thông tin Bai ... (4) Bảo mật môi trờng truyền: Bảo vệ an toàn việc lu giữ thông tin Kiểm soát việc đánh dấu, tái tạo huỷ thông tin nhạy cảm Đảm bảo phơng tiện chứa thông tin nhạy cảm đợc huỷ cách an toàn ... thống mật mã đợc dùng cho hầu hết hoạt động thông tin chiến thuật thông tin mức cao đợc bảo mật mật mã 1920: Các yêu cầu thông tin viễn thông kỹ thuật điện tử mang cách mạng thực vào thiết bị mật...
 • 48
 • 179
 • 0

Báo cáo An ninh mạng- Bản tin bảo mật (trojans and backdoors)

Báo cáo An ninh mạng- Bản tin bảo mật (trojans and backdoors)
... nào? Trojan gì? Phân loại Trojan Overt and covert channels Trojan dò tìm nào? Mục đích Trojan Kỹ thuật ngăn chặn Anti-Virus Dấu hiệu công Trojan Ngăn chặn Trojan Backdoor Cổng phổ biến Trojan sử ... 24h Bản Tin Bảo Mật Các chuyên gia(nhà nghiên cứu) bảo mật phát hiên mối đe dọa “ransomware” công máy tính khắp giới Các chuyên gia tai hãng bảo mật Kaspersky Lap cho biết: hôm ngày 29/11 trang ... thông tin hệ thống máy tính hay mạng lưới theo cách vi pham sách bảo mật Hình thức đơn giản kênh bảo mật trojan Mục Đích Của Trojan Xóa thay file quan trọng hệ thống Ăn cắp thông tin mật khẩu,...
 • 99
 • 63
 • 0

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 I

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 I
... thức Aziz-Diffie Chu i trao đ i tin trạm di động trạm gốc mạng giao thức Aziz-Diffie bao gồm: Trạm di động g i tin “request-to-join” (yêu cầu tham gia) t i trạm gốc mạng vùng lân cận Bản tin request ... nhận an ninh mạng vô tuyến Tuy nhiên, i u giả thuyết t i ưu: “ Ngư i sử dụng nghĩ dạng an ninh di động tin tưởng vào hiệu việc đo đạc độ an toàn i u khiển ngư i vận hành Vì yêu cầu ngư i sử ... động thông tin Tính di động đ i h i nguồn t i nguyên hữu hạn ph i sẵn có để xử lý m i trường tính toán di động Trở ng i cho ngư i thiết kế tính toán di động cách để tương thích v i thiết kế hệ...
 • 20
 • 331
 • 5

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 IV

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 IV
... mạng tổ ong truyền thông mạng Internet có dây không chạy mạng độc quyền hay vài nhà cung cấp dịch vụ thông tin vô tuyến mà Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 59 Chương 4: Nhận thực an ninh IP di dộng mạng ... gắn vào tin Điều giúp đảm bảo tính tin cậy toàn vẹn tin trao đổi hệ thống agent Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 68 Chương 4: Nhận thực an ninh IP di dộng Nên ý phần quan tâm chủ yếu đến an ninh nhận ... hay tầng mạng (Layer 3) ngăn xếp giao thức Internet Trong gói tin IP, ba tham số lấy với nhận dạng liên kết an ninh: Đó địa đích IP; Bộ nhận dạng giao thức an ninh, xác định liên kết an ninh áp...
 • 24
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu an ninh mạng máy tínhbáo cáo an ninh mạng máy tínhan ninh mạng máy tính la gian ninh mạng máy tínhan ninh mạng máy tính là gìgiáo trình an ninh mạng máy tínhan ninh trong thong tin di donggiáo án bài mạng thông tin toàn cầu internetan ninh hệ thống mạng máy tínhkỹ sư an ninh mạng hệ thống thông tinthông tin về an ninh mạngđồ án mạng thông tin di động gsmtình hình an ninh mạng hiện naygiáo trình an toàn hệ thống và an ninh mạngan toàn hệ thống và an ninh mạngChỉ đạo các tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông dạy học theo tiếp cận năng lực (LV thạc sĩ))bai giang cad cam cnc phay tien2005Luyện thi IOE quốc gia cực khó pdfCac dang bai tap toan thuc te trac nghiemđề toán các trường chuyên có lời giải chi tiếtphương pháp giải nhanh Chuyên đề hình học tọa độ oxyzĐề tài thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụQuang học huỳnh huệThiết kế bài giảng ngữ văn 11 tập 1 nâng caoTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thôngNhững bài làm văn tiêu biểu 11Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông 3đồ án công nghệ sản xuất mặt hàng chuối sấy nguyên quả và dạng látThiết kế bài giảng ngữ văn 11 tập 1TỔNG QUAN VỀ KHỐI PHỔCác điều kiện cần thiết để áp dụng thành công khuôn khổ chi tiêu trung hạn tại thành phố hồ chí minh nghiên cứu điển hình ngành giáo dụcHoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuHoàn thiện công tác quản trị đội ngũ công chức kho bạc nhà nướcHoàn thiện hoạt động quản trị kênh phân phối của công ty TNHH công nghệ thực phẩm châu á tại thị trường thành phố hồ chí minh giai đoạn 2015 2017Hoạch định chiến lược tài chính của CTCP cơ điện thủ đức giai đoạn 2011 2020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập