Bài giảng hóa học 8 không khí sự cháy

bài tập hóa học hk2 không khí sự cháy

bài tập hóa học hk2 không khí sự cháy
... đầy không khí (đktc) Người ta đưa vào bình 10g P để đốt Hỏi lượng P có cháy hết không? Cho oxi chiếm 1/5 thể tích không khí? 16 Sự cháy oxi hóa chậm giống khác điểm nào? Hãy dẫn VD cháy VD oxi hóa ... nói để đốt cháy 4,8g magie k.l sản phẩm tạo thành bao nhiêu? e Lượng Oxi dư dùng để đốt cháy gam than chứa 95% C 5% tạp chất không cháy? Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập Hóa học học kì II ... thể tích hh khí (đktc) thu bao nhiêu? 32* Đốt cháy hoàn toàn 7,4g hh gồm khí metan khí butan (C4H8) thu 22g khí CO2 Hãy tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hh? 33 Đốt cháy hết 2,4g...
 • 8
 • 2,474
 • 13

Giáo án Hóa Hoc 8: KHÔNG KHÍ SỰ CHÁY ppsx

Giáo án Hóa Hoc 8: KHÔNG KHÍ SỰ CHÁY ppsx
... Không khí hỗn ? Tỷ lệ chất khí lại ống hợp khí oxi chiếm 1/5 ? Khí lại khí thể tích ( xác oxi gì? Tại sao? chiếm khoảng 21% thể tích ? Em rút kết luận thành phần không khí) phần lại hầu hết không ... phần không khí) phần lại hầu hết không khí? nittơ Hoạt động 2: Ngoài khí oxi khí nitơ không khí có chứa chất khác: ? Thảo luận theo nhóm: ? Theo em không khí có chất gì? Tìm dẫn chứng để chứng ... mình.Các nhóm khác bổ sung -Trong không khí có : Hơi có nước, CO2, khí Ne, Ar, bụi HS nêu kết luận chất gần 1% GV: Chốt kiến thức Hoạt động 3: Bảo vệ không khí lành tránh ô nhiễm: Thảo luận theo nhóm:...
 • 6
 • 564
 • 2

Giáo án Hóa Hoc 8: KHÔNG KHÍSỰ CHÁY (tiết 2) pdf

Giáo án Hóa Hoc 8: KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (tiết 2) pdf
... phần không khí? biện pháp bảo vệ không khí trng lành tránh ô nhiễm làm tập số B Bài mới: Hoạt động 1: Sự cháy oxi hóa chậm: ? Em lấy ví dụ cháy Sự cháy: oxi hóa chậm? Là oxi hóa có tỏa nhiệt ? Sự ... Sự cháy ặ oxi hóa chậm giống phát sáng khác điểm nào? ? Vậy cháy gì? oxi hóa chậm gì? Sự oxi hóa chậm: GV: Thuyết trình: Trong điều kiện Là oxi hóa có tỏa nhiệt đínhự oxi hóa chậm không phát sáng ... sinh: không khí, chúng không tự bốc - Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy Muốn có cháy phải có cháy điều kiện gì? - Phải có đủ oxi cho cháy ? Đối với bếp than ta đóng Điều kiện dập tắt cháy: ...
 • 4
 • 1,296
 • 1

bài giảng hóa học 8 bài 28 không khí - sự cháy

bài giảng hóa học 8 bài 28 không khí - sự cháy
... hóa chậm Sự cháy Sự cháy Oxi hóa có tỏa nhiệt phát sáng Thế cháy? Cháy nhà Cháy rừng Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo) II Sự cháy oxi hóa chậm Sự cháy Sự cháy oxi hóa có tỏa ... Ngoài khí oxi khí nito, không khí chứa chất khác? 3.Bảo vệ không khí lành, tránh ô nhiễm BÀI 28: KHÔNG KHÍ-SỰ CHÁY (tiết 1) Bài 2 8- Tiết 42: KHÔNG KHÍ-SỰ CHÁY (tiết 1) I.Thành phần không khí 1.Thí ... oxi hóa diễn tự nhiên thể? * ví dụ Sự Oxi hóa kim loại không khí Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo) II Sự cháy oxi hóa chậm Sự cháy: Sự cháy oxi hóa có tỏa nhiệt phát sáng Sự oxi...
 • 44
 • 3,356
 • 6

Giáo án Hoá học lớp 8 - KHÔNG KHÍ SỰ CHÁY pptx

Giáo án Hoá học lớp 8 - KHÔNG KHÍ SỰ CHÁY pptx
... nội dung - Thành phần không khí - Các biện pháp bảo vệ bầu không khí lành BTVN: 1, 2, Tiết 43: KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết phân biệt cháy oxi hóa chậm - Hiểu điều ... phần không khí? biện pháp bảo vệ không khí trng lành tránh ô nhiễm làm tập số B Bài mới: Hoạt động 1: Sự cháy oxi hóa chậm: ? Em lấy ví dụ cháy Sự cháy: oxi hóa chậm? Là oxi hóa có tỏa nhiệt ? Sự ... sinh: không khí, chúng không tự bốc cháy Muốn có cháy phải có điều kiện gì? ? Đối với bếp than ta đóng cửa lò có tượng gì? - Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy - Phải có đủ oxi cho cháy Điều...
 • 9
 • 1,450
 • 5

bài giảng hóa học 8 bài 7 bài thực hành 2 sự lan tỏa của chất

bài giảng hóa học 8 bài 7 bài thực hành 2 sự lan tỏa của chất
... Bài : BÀI THỰC HÀNH (Sự Lan Toả Của Chất. ) • A/ Mục tiêu : • 1) Kiến thức: • - Nhận biết chất hợp thành từ nguyên tử phân tử • 2) Kỹ năng: • - Rèn luyện kỹ sử dụng số dụng cụ, hoá chất phòng ... BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI THỰC HÀNH SỐ SỰ LAN TOẢ CỦA CHẤT Tên thí nghiệm Hiện tượng quan sát Giải thích tượng III/ Kết thúc buổi thực hành : _ Rữa lau dụng cụ cho khô _ Thu gom, xếp hoá chất lại ... Kali-Pecmanganat),Tinh thể Iot, hồ tinh bột • 2) Cách tiến hành thí nghiệm: Tuần 5, tiết 10 BÀI: THỰC HÀNH SỐ SỰ LAN TOẢ CỦA CHẤT Yêu cầu cần đạt :  Nhận thấy chuyển động phân tử chất thể khí dung dịch Rèn luyện...
 • 11
 • 5,977
 • 1

bài giảng hóa học 8 bài 12 sự biến đổi chất

bài giảng hóa học 8 bài 12 sự biến đổi chất
... nóng, đường phân hủy thành hai chất than nước Kết luận: Hiện tượng hóa học tượng chất biến đổi có tạo chất khác Chương 2: Bài 12: PHẢN ỨNG HÓA HỌC SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT I/ HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ Quan ... tượng vật lí tượng chất biến đổi trạng thái, hình dạng mà giữ nguyên chất ban đầu HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC II/ thí nghiệm Kết luận: Hiện tượng hóa học tượng chất biến đổi có tạo chất khác Trong số ... Chương 2: Bài 12: I/ PHẢN ỨNG HÓA HỌC SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT Quan sát a Thí nghiệm Lỏng Rắn Hơi Chảy lỏng Bay Ngưng tụ Đông đặc Nước...
 • 11
 • 439
 • 0

bài giảng hóa học 8 bài 20 tỉ khối của chất khí

bài giảng hóa học 8 bài 20 tỉ khối của chất khí
... 29 dA/kk tỉ khối khí A khơng khí Ví dụ 4: Khí O2 nặng hay nhẹ khơng khí lần ? Ví dụ 5: Hãy tìm khối lượng mol khí A đơn chất tỉ khối khơng khí là: 0,0 689 8 BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ Bằng ... dA/kk tỉ khối khí A khơng khí Do đó, khối lượng M A “ mol khơng khí ” d A / kk = khối lượng 0 ,8 mol khí nitơ + 29 khối lượng 0,2 mol khí oxi : Mkk = (0 ,8 x 28g) + ( 0,2 x 32g) ≈ 29g BÀI 20 : TỈ KHỐI ... khơng mang theo bình dưỡng khí thơng khí trước xuống dA/B tỉ khối khí A khí B Bằng cách biết khí A BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ Bằng cách biết khí A nặng hay nhẹ khí B? dA/B MA = MB MA = MB...
 • 16
 • 341
 • 0

bài giảng hóa học 8 bài 25 sự oxi hóa - phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi

bài giảng hóa học 8 bài 25 sự oxi hóa - phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi
... III/ Ứng dụng oxi: Em kể ứng dụng oxi đời sống mà em biết O2 O2 O2 O2 O2 Ứng dụng oxi Bài 25 SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP ỨNG DỤNG CỦA OXI I/ Sự oxi hóa: Sự tác dụng oxi với chất oxi hóa (chất ... gia phản ứng số chất sản phẩm phản ứng hóa học Vậy phản ứng hóa hợp gì? → Số chất tham gia 2, 3,… số chất sản phẩm BÀI 25 SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP ỨNG DỤNG CỦA OXI I/ Sự oxi hóa: Sự tác dụng ... Những phản ứng phản ứng hóa hợp? 2/ Lập phương trình hóa học phản ứng hóa hợp to a) 2Zn + O2  2ZnO to d) 2Al + 3Cl2  2AlCl3 e) CaO + CO2  CaCO3 BÀI 25 SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP ỨNG DỤNG CỦA...
 • 17
 • 1,386
 • 0

bài giảng hóa học 8 bài 27 điều chế khí oxi - phản ứng phân hủy

bài giảng hóa học 8 bài 27 điều chế khí oxi - phản ứng phân hủy
... 41: ĐIỀU CHẾ ÔXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY II) Phản ứng phân hủy: Phản ứng phân huỷ phản ứng hoá Vậy hai hay học chất sinh phản ứng phân hủy nhiều chất gì? TIẾT 41: ĐIỀU CHẾ ÔXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY ... PHẢN ỨNG PHÂN HỦY * HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC: • Đối với học tiết học này: - Về học bài: Biết phương pháp điều chế khí oxi PTN cách thu khí oxi (đẩy nước, đẩy không khí) ; Nhận biết phản ứng phân hủy ... phân phân hủyc, eVì sao? án: b thuộc loại phản a , nào? Phản ứng: phản ứng hủy :ứng ? VìVì sao? PT trên, chất phản ứng có 1, sản phẩm (ở Phản ứng: d (ở phản ứng a) phản ứng c , e) thuộc loại phản...
 • 18
 • 3,720
 • 0

bài giảng hóa học 8 bài 30 bài thực hành 4 điều chế - thu khí oxi và thử tính chất của oxi

bài giảng hóa học 8 bài 30 bài thực hành 4 điều chế - thu khí oxi và thử tính chất của oxi
... - Mụi st, ốn cn, bt la, a thy tinh - Nỳt cao su, ng dn khớ - Bỡnh thu khớ , bụng gũn, Hoỏ cht: - KMnO4 hoc KClO3 - S (bt) BI 30 - TIT 45 Bi thc hnh IU CH THU KH OXI V TH TNH CHT CA OXI I- ... ngn la phn cú KMnO4 - Cỏch nhn bit xem l thu ó y khớ oxi cha bng cỏch dựng tn úm a vo gn ming l thu khớ BI 30 - TIT 45 Bi thc hnh IU CH THU KH OXI V TH TNH CHT CA OXI I- Tin hnh thớ nghim ... iu gỡ ? BI 30 - TIT 45 Bi thc hnh IU CH THU KH OXI V TH TNH CHT CA OXI I- Tin hnh thớ nghim 1) Thớ nghim 1: iu ch v thu khớ oxi 2) Thớ nghim: t chỏy lu hunh khụng khớ v khớ oxi II - Vit bn tng...
 • 17
 • 11,196
 • 2

bài giảng hóa học 8 bài 33 điều chế khí hidro - phản ứng thế

bài giảng hóa học 8 bài 33 điều chế khí hidro - phản ứng thế
... nguyên tố hợp chất HCl? Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí hidro: II Phản ứng thế: kết luận sgk trang 116 Học Phản ứng phản ứng hoá học đơn chất Ví dụchất, nguyên ... không khí Đẩy nước Đẩy không khí Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ I Điều chế khí hiđro: 1) Trong phòng thí nghiệm: a - Nguyên liệu: b - Nguyên tắc: c - Cách thu khí hidro: ... 4CO  3Fe + 4CO2 I – ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO: 1) Trong phòng thí nghiệm 2) Trong công nghiệp II – PHẢN ỨNG THẾ Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ I ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO: 1) Trong phòng...
 • 26
 • 517
 • 0

bài giảng hóa học 8 bài 35 bài thực hành 5 điều chế - thu khí hiđro. thử tính chất của khí hiđro

bài giảng hóa học 8 bài 35 bài thực hành 5 điều chế - thu khí hiđro. thử tính chất của khí hiđro
... cũ: Nêu ứng dụng khí hiđro Nêu tính chất vật lý, hoá học khí hiđro 1 Thí nghiệm 1: Điều chế khí hiđro từ axit clohiđric, kẽm Đốt cháy khí hiđro không khí Nêu nguyên tắc điều chế hiđro phòng thí ... nhạt  khí hiđro Hình vẽ 5. 4 trang 114 SGK Hoá PTHH xảy ra: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2  o t 2H2 + O2  2H2O Thí nghiệm 2: Thu khí hiđro cách đẩy không khí Có cách thu khí ? TL: Có cách thu khí: đẩy ... ống dẫn khí - Nêu tượng quan sát - Viết PTHH xảy - Nêu tượng quan sát - có bọt khí thoát bề mặt hạt kẽm thoát khỏi chất lỏng, miếng kẽm tan dần - Đưa que đóm cháy vào đầu ống dẫn khí thấy khí thoát...
 • 13
 • 6,533
 • 0

Bài giảng Hoa Hoc 8

Bài giảng Hoa Hoc 8
... khiết, hỗn hợp - Bài tập nhà: 5 ,8 (sgk) * * * Năm học 20 08 - 2009 Nguyễn Duy Quyết Tổ KHTN Trờng THCS Thụy Xuân Ngày soạn 10/ 08/ 2009 Ngày soạn: 25 /8/ 20 08 Ngày giảng: 28/ 8/20 08 : Thực hành Số ... thể tự nhiên đời sống * * * Năm học 20 08 - 2009 Nguyễn Duy Quyết Tổ KHTN Trờng THCS Thụy Xuân Ngày soạn 10/ 08/ 2009 Ngày soạn: 24 /8/ 20 08 Ngày giảng: 26 /8/ 20 08 Tiết 3: chất A.Mục tiêu: - Học sinh ... trừ cỏ địa phơng em * * * Năm học 20 08 - 2009 Nguyễn Duy Quyết Tổ KHTN Trờng THCS Thụy Xuân Ngày soạn 10/ 08/ 2009 Ngày soạn: 17 /8/ 20 08 Ngày giảng: 20 /8/ 20 08 Chơng 1: chất- nguyên tử- phân tử...
 • 140
 • 644
 • 4

Bài giảng Hóa học 8 tết 37, 38

Bài giảng Hóa học 8 tết 37, 38
... dò - Bài tập: 1,2,4,5 /84 SGK Ngày soạn: 2/1/2011 Ngày giảng: 5/1/2011 Tiết 38 Tính chất oxi (Tiếp) I Mục tiêu: Kiến thức - HS biết số tính chất hoá học oxi Kĩ - Rèn luyện kĩ lập ptp hoá học oxi ... lỏng - 183 oC; oxi lỏng có màu xanh nhạt Bớc 3: GV: Nêu kết luận t/c vật lí oxi Hoạt động 2(25p):Tính chất hoá học Mục tiêu: HS nêu viết đợc phơng trình hoá học chứng minh tính chất hoá học Oxi ... ptp:nNO2 = nCH4 = 0,2 = 0,4 mol VO2 =n 22,4 = 0,4 22,4 = 8, 96 lit b) Theo p/t: nCO2 = nCH4 = 0,2 mol mCO2 = n M = 0,2 44 = 8, 8 gam HS: Làm tập 2: Bài tập 1: a) Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần thiết...
 • 5
 • 473
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hóa học 8 bài 43bài giảng hóa học 8 bài 42bài giảng hóa học 8 bài 41bài giảng hóa học 8 bài 40bài giảng hóa học 8 bài 39bài giảng hóa học 8 bài 38Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VietinBank Chi nhánh 8Idoms in english thành ngữ tất yếu phải có trong đề thi đại học 2018GIAO TRÌNH VAT LY PHAN02 10 BI QUYET CHINH PHUC PHUONG PHAP GIAI TOAN CHU CHOT MON HOA HOC MEGABOOKGIAO TRÌNH VAT LY PHAN03 10 DANG TOAN VAN DUNG CAO HOA HOC THPT QGGIAO TRÌNH VAT LY PHAN05 100 CAU TRAC NGHIEM TINH DON DIEU HAM SOGIAO TRÌNH VAT LY PHAN06 120 CAU TIM TU DONG NGHIA TRAI NGHIAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN11 350 CAU THE TICH TRAC NGHIEM 2017GIAO TRÌNH VAT LY PHAN12 50 BAI TAP VO CO 7 8 9+ CO LOI GIAI CHI TIET n sGIAO TRÌNH VAT LY PHAN13 60 TRANG CONG THUC GIAI NHANH HOAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN15 BAI TAP TRAC NGHIEM HAM SO LUONG GIAC VA PHUONG TRINH LUONG GIACPDFGIAO TRÌNH VAT LY PHAN16 BAI TAP TRAC NGHIEM UNG DUNG CUA DAO HAM DE KHAO SAT VA VEGIAO TRÌNH VAT LY PHAN18 BAI TOAN GIAO DONG DIEU HOAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN59 EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC EQUATIONS BETAGIAO TRÌNH VAT LY PHAN68 KHOANH VUNG 8 9 10 VERGIAO TRÌNH VAT LY PHAN26 BO TRO KIEN THUC 8 9 10GIAO TRÌNH VAT LY PHAN34 CHUONG 1 HINH HOC 11 FULL HD TDCGIAO TRÌNH VAT LY PHAN37 CONG PHA DE THI THPT QUOC GIA TOAN BANG CASIOGIAO TRÌNH VAT LY PHAN42 CONG THUC GIAI NHANH CUC TRI HAM SO FB THICH HOC CHUIGIAO TRÌNH VAT LY PHAN44 CONG THUC TINH NHANH KHOANG CACH TAP 3GIAO TRÌNH VAT LY PHAN72 SO DO TU DUY VAO VAT LY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập