Dự án vệ tinh viễn thông VINASAT

Dự án vệ tinh viễn thông VINASAT

Dự án vệ tinh viễn thông VINASAT
... 1.2.2 Các quỹ đạo vệ tinh hệ thống thông tin vệ tinh Hình 1.4 Các quỹ đạo vệ tinh hệ thống thông tin vệ tinh Tùy thuộc vào độ cao so với mặt đất quỹ đạo vệ tinh hệ thống thông tin vệ tinh chia thành: ... 27 2.2 Vệ tinh VINASAT- 1 29 2.2.1 Các thông số vệ tinh VINASAT- 1 29 2.2.2 Các thông số kỹ thuật vệ tinh VINASAT- 1 2.2.3 Các giới hạn khai thác vệ tinh VINASAT- 1 ... THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH 1.1 Sơ lược trình phát triển 1.2 Các phần tử thông tin vệ tinh 1.2.1 Vệ tinh Trạm mặt đất 1.2.2 Các quỹ đạo vệ tinh hệ thống thông tin vệ tinh...
 • 57
 • 92
 • 0

đồ án : NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG VỆ TINH VIỄN THÔNG VINASAT I

đồ án : NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG VỆ TINH VIỄN THÔNG VINASAT I
... loạt vệ tinh địa tĩnh ba vị trí Th i bình dương, Ấn độ dương, Đ i tây dương để phủ sóng toàn cầu Đó hệ vệ tinh Intelsat I, II, III, IV, IV-A, V, V-A, VI, VII, VII-A, VIII, VIII-A, ( tính đến tháng ... dung đồ án gồm ba chương: - Chương 1: Tổng quan thông tin vệ tinh - Chương 2: Vệ tinh thông tin - Chương 3: Hệ thống vệ tinh viễn thông VINASAT I Phouthasack Phommala D04VT2 Đồ án tốt nghiệp ... nhiều lo i hình dịch vụ mà chất lượng phục vụ tăng lên nhiều, giá cước phục vụ giảm đáng kể Chính em chon đề t i đề t i đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu hệ thống vệ tinh viễn thông VINASAT I Nội...
 • 89
 • 584
 • 3

Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư viễn thông.doc

Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư viễn thông.doc
... án GĐ Xây dựng dự án Dự án hoạt động Thời kỳ III Kết thúc dự án Đánh giá dự án sau TH GĐ Thanh lý dự án Sơ đồ 1.2: Chu trình dự án đầu t Chu trình dự án thời kỳ giai đoạn mà dự án cần phải ... sử dụng lựa chọn, đánh giá hiệu dự án độc lập, điều kiện BCR>1 dự án đợc coi có hiệu Cũng nh NBIR, BCR có nhợc điểm đánh giá để lựa chọn dự án loại trừ 1.4.1.3 Đánh giá dự án tơng lai bất định ... Việc đánh giá dự án dựa tiêu NPV đợc sử dụng để đánh giá trờng hợp: + Đánh giá dự án độc lập, phơng án thay Trong trờng hợp tất dự án có npv >= đợc chấp nhận Tuy nhiên, trờng hợp nguồn vốn đầu...
 • 99
 • 785
 • 2

Vệ tinh viễn thông potx

Vệ tinh viễn thông potx
... trời vệ tinh, tức số vệ tinh LEO tham gia vào dịch vụ viễn thông Ví dụ hệ Iridium có đến 66 vệ tinh LEO, hay hệ Teledestic (thuộc Microsoft) có đến 840 vệ tinh Đó hệ vệ tinh làm nhiệm vụ viễn thông ... trình phát triển vệ tinh viễn thông Ý tưởng phóng vệ tinh lên cao, vệ tinh địa tĩnh để làm trạm tiếp chuyển sóng điện từ phục vụ viễn thông có từ lâu không thực chưa có cách phóng vệ tinh Khi Liên ... phục vụ cho vùng Bắc Mỹ có vệ tinh địa tĩnh Anik A1 (phóng 1972), Westar I (phóng 1974), Satcom I (phóng 1975) Vệ tinh gần mặt đất loại vệ tinh khác Bên cạnh vệ tinh viễn thông địa tĩnh, địa đồng...
 • 6
 • 92
 • 0

Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở ngân hàng TMCP công thương việt nam

Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở ngân hàng TMCP công thương việt nam
... tác quản dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 99 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ... chức ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 54 3.2 Thực trạng công tác quản dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 55 3.2.1 Tổng quan quản dự án công nghệ thông ... thống hoá sở luận quản dự án quản dự án công nghệ thông tin - Nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác quản dự án công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn...
 • 118
 • 20
 • 0

Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở ngân hàng TMCP công thương việt nam

Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở ngân hàng TMCP công thương việt nam
... tác quản dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 99 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ... chức ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 54 3.2 Thực trạng công tác quản dự án công nghệ thông tin ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 55 3.2.1 Tổng quan quản dự án công nghệ thông ... thống hoá sở luận quản dự án quản dự án công nghệ thông tin - Nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác quản dự án công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn...
 • 120
 • 40
 • 1

Nghiên cứu hệ thống theo dõi và đánh giá chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu hệ thống theo dõi và đánh giá chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang
... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỆ THỐNG THEO DÕI ĐÁNH GIÁ CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 1.1 Cơ sở lý luận hệ thống theo dõi đánh giá chƣơng trình dự án 1.1.1 Một số khái niệm đặc điểm hệ thống theo dõi đánh giá ... khai thực chƣơng trình, dự án + Chỉ số hệ thống theo dõi đánh giá + Khung theo dõi đánh giá + Kế hoạch theo dõi, đánh giá + Văn đạo thực kế hoạch theo dõi đánh giá + Câu hỏi đánh giá + Công cụ thu ... theo dõi đánh giá 1.1.1.9 So sánh theo dõi đánh giá 1.1.2 Nội dung hệ thống theo dõi đánh giá chƣơng trình, dự án 1.1.3 Quy trình theo dõi đánh giá chƣơng trình, dự án ...
 • 126
 • 253
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông Nghiên cứu về tổng quan hệ thống thông tin di động GSM bao gồm các đặc tính và cấu trúc

đồ án kỹ thuật viễn thông Nghiên cứu về tổng quan hệ thống thông tin di động GSM bao gồm các đặc tính và cấu trúc
... Visiting location register thoi Mỏy phỏt Phn ngi s dng Phn hin hot ng ting Bộ ghi nh v tm trỳ Tx UP VAD VLR Phn I: Thụng tin di ng gsm Thụng tin di ng GSM ỏn tt nghip I lch s GSM Thụng tin di ... mỏy vi tớnh v mỏy in thoi di ng Thụng tin di ng GSM 15 ỏn tt nghip Dch v nhn tin ngn: Dch v ny giỳp thuờ bao di ng gi i nhng bn tin nhn di dng ch vit nhng tỡnh khụng tin núi trờn in thoi, vớ ... cht lng cao hn Thụng tin di ng GSM 32 ỏn tt nghip Thụng tin di ng TDMA Trong thụng tin di ng s GSM thng chp nhn s dng a thõm nhp phõn chia theo thi gian TDMA Ti thụng tin di ng TDMA, trm gc phỏt...
 • 96
 • 116
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông hiểu chung về bưu điện tỉnh Hà Nam và bưu điện thị xã Phủ Lý

đồ án kỹ thuật viễn thông hiểu chung về bưu điện tỉnh Hà Nam và bưu điện thị xã Phủ Lý
... Tiên Bưu điện huyện Kim Bảng Bưu điện huyện Nhân Bưu điện huyện Thanh Liêm Khối sản xuất (viễn thông) Đài viễn thông Trung tâm Đài viễn thông Bình Lục Đài viễn thông Duy Tiên Đài viễn thông ... KT-Điều hành tin học Phòng SXKD Phòng nghiệp vụ BĐ-cước BCVT Phòng kế toán thống kê Tổ kiểm toán Phòng hành quản trị Khối sản xuất (Bưu chính) Công ty BC-PHBC Bưu điện huyện Bình Lục Bưu điện huyện ... Đài viễn thông Kim Bảng Đài viễn thông Nhân Đài viễn thông Thanh Liêm Ghi chú: - Chỉ đạo - H.dẫn - Phối hợp S b mỏy t chc qun lý- kinh doanh BCVT bu in tnh H Nam Nguyn Th Thanh Võn Lớp D2001...
 • 35
 • 144
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông Giới thiệu hệ thống thông tin di động vệ tinh và ở đó đi sâu về cấu trúc hệ thống thông tin di động

đồ án kỹ thuật viễn thông Giới thiệu hệ thống thông tin di động vệ tinh và ở đó đi sâu về cấu trúc hệ thống thông tin di động
... Mạng di động mặt đất Mạng cố định mặt đất Hình I.3 Các thành phần hệ thống thông tin vệ tinh di động đại VLR Nh ta ó cp trờn h thng v tinh th h v ó cung xp cỏc dch v cú liờn quan n cỏc mỏy di ... xớch o Vệ tinh t= t= t1 Lưu giữ t= t2 Lưu giữ Lưu giữ Tin nhắn M Tin nhắn M Trạm cố định a) Cơ quan Vệ tinh tầm thấp Constellation Vệ tinh từ xa Vùng cố định N b) Lưu giữ Vùng cố định A Sở huy ... chũm v tinh sau ny, sau cú s nghiờn cu k thut chi tit, v nh vy i vi chũm v tinh Irdium v Teledesic, s lng v tinh mi chũm c gim so vi thit k ban u t 77 v 840 v tinh xung cũn 66 v 288 v tinh tng...
 • 75
 • 77
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông Tổng quan về mạng máy tính, mạng Internet và dịch vụ E-mail

đồ án kỹ thuật viễn thông Tổng quan về mạng máy tính, mạng Internet và dịch vụ E-mail
... Huế 47 Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan mạng máy tính, mạng Internet dịch vụ E-mail 64MB RAM Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Huế 48 Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan mạng máy tính, mạng Internet dịch vụ E-mail ... ứng dụng mà có dịch vụ mạng bản, chẳng hạn dịch vụ tệp in Ên Mức áp dụng ý nghĩa Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Huế Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan mạng máy tính, mạng Internet dịch vụ E-mail thực khơng ... Ngày… tháng… năm 2002 Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Huế Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Huế Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan mạng máy tính, mạng Internet dịch vụ E-mail CHƯƠNG I : TỔNG QUAN MẠNG MÁY TÍNH...
 • 95
 • 67
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông Hệ thống thông tin di động tế bào toàn cầu sử dụng vệ tinh

đồ án kỹ thuật viễn thông Hệ thống thông tin di động tế bào toàn cầu sử dụng vệ tinh
... II: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH Hệ thống thông tin di động tế bào toàn cầu sử dụng vệ tinh Thông tin di động vệ tinh mười năm gần trải qua biến đổi cách mạng, hệ thống thông tin di động hàng ... trạm mặt đất khác Loại vệ tinh nhân tạo sử dụng cho thông tin vệ tinh gọi vệ tinh thông tin Hệ thống thông tin di động tế bào toàn cầu sử dụng vệ tinh Do vệ tinh chuyển động khác quan sát từ mặt ... đạo vệ tinh Molnya ;b)Cấu hình hệ thống thông tin di động vệ tinh ASMC Archimedes 10 Hệ thống thông tin di động tế bào toàn cầu sử dụng vệ tinh Anten vệ tinh (ở khoảng thời gian gần điểm cực viễn) sẽ...
 • 32
 • 63
 • 0

Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 5 – Bộ Giao thông vận tải

Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 5 – Bộ Giao thông vận tải
... tác quản tiến độ dự án Ban quản dự án 5- Bộ Giao thông vận tải ( theo dự án cụ thể) a) Lập kế hoạch tiến độ quản dự án: Các dự án sử dụng vốn ODA Ban quản dự án quản chủ yếu dự án ... CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5( PMU5) I TỔNG QUAN VỀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quá trình hình thành Ban quản dự án Ban quản dự án trước có tên gọi Ban quản ... định) II TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5- BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Giới thiệu dự án sử dụng vốn ODA Ban quản dự án thực hiện: 1.1 Dự án Giao thông nông thôn 3:...
 • 105
 • 503
 • 6

Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải

Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
... tác quản tiến độ dự án Ban quản dự án 5- Bộ Giao thông vận tải ( theo dự án cụ thể) a) Lập kế hoạch tiến độ quản dự án: Các dự án sử dụng vốn ODA Ban quản dự án quản chủ yếu dự án ... CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5( PMU5) I TỔNG QUAN VỀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quá trình hình thành Ban quản dự án Ban quản dự án trước có tên gọi Ban quản ... định) II TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5- BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Giới thiệu dự án sử dụng vốn ODA Ban quản dự án thực hiện: 1.1 Dự án Giao thông nông thôn 3:...
 • 106
 • 371
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phát triển hệ thống vệ tinh viễn thôngứng dụng của vệ tinh viễn thôngdự án về thư việnlịch sử vệ tinh viễn thôngcác dự án về công nghệ thông tinđồ án về mạng viễn thôngxây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại đủ mạnh về mạng viễn thông cho tmđtvệ tinh viễn thôngxay dựng dự án khả thi hệ thống quản lý thư việncty tnhh máy tính viễn thông an khangdo an tong quan ve mang vien thongcác dự án về an toàn giao thôngphá bỏ hiệp ước abm năm 1972 với liên xô hoa kỳ đơn phương tiến hành dự án xây dựng hệ thống nmd trên toàn lãnh thổ nhằm bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoàikhái quát tình hình dự án dự án vệ sinh môi trường tp hồ chí minh lưu vực nhiêu lộc thị nghèđồ án điện tử viễn thôngNghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngỨng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn sinh lý người động vật từ chương i đến chương VIINghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc berberin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNHỮNG QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về vắn hóaBài tập tình huống quản trị họcPhân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép Đại học Xây dựnghuong dan giai mon hoaTiểu luận môn quản trị tài chính phân tích tài chính của công ty cổ phần thép pomina (POM)Chủ đề tích hợp nhôm và ứng dụng của nhômkhóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiMỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC VÀ BẢO QUẢN VỐN TÀI LIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞĐấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thái nguyênNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhTăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung họcBỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾ17 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC