ĐỀ CƯƠNG KHÍ TƯỢNG VỆ TINH

Tài liệu KHÍ TƯỢNG VỆ TINH ppt

Tài liệu KHÍ TƯỢNG VỆ TINH ppt
... thuc Phũng thi tit nh v tinh lỳc y v tinh ca Liờn xụ c phỏt l nh v tinh METEOR ca Liờn xụ hay v tinh TIROS hoc NOAA v tinh Liờn xụ lu t v tinh ca M Giai on ny nhng nh mõy v tinh cng ó cú nhng úng ... tai nc ta 1.4 Cỏc loi v tinh 1.4.1 V tinh qu o cc V tinh khớ tng c chia loi khỏc nhng cú cỏc mc tiờu b sung cho l v tinh cc (qu o cc) v v tinh a tnh V tinh qu o cc l v 16 tinh bay cao khong 850km, ... km 879 km 36.000 km Quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh Quỹ đạo Quỹ đạo cực vệ tinh cực Hỡnh 1.3 Qu o v cao ca loi v tinh [19] Tuy chỳng c gi l qu o cc, nhng thc cht l cn cc V tinh NOAA bay cao khong 850...
 • 154
 • 639
 • 7

Đề cương thông tin vệ tinh (lý thuyết + bài tập)

Đề cương thông tin vệ tinh (lý thuyết + bài tập)
... cú phi my trm qu So vs v tinh a tnh, v tinh MEO cho cht lng truyn thụng tt hn (ớt ting vng hn, tg tr ngn hn), dựng ớt c/s hn truyn tin Qu o elip cao HEO: v tinh thụng tin cho nhng vựng v cao ... bc thụng tin 24/24h, cn cú v tinh b trớ cỏch u trờn cựng qu o 4 Qu o a tnh: mt v tinh qu o a tnh s tr nờn bt ng so vs mt t vỡ th nú c gi l v tinh a tnh iu kin qu o l a tnh: V tinh phi ... cho cỏc dch v v tinh khỏc nhau, mc dự mt dch v cú th c cp phỏt cỏc bng tn khỏc cỏc vựng khỏc nhau.Cỏc dch v v tinh cung cp bao gm: Cỏc dch v v tinh c nh (FSS) Cỏc dch v v tinh qung bỏ (BSS)...
 • 25
 • 974
 • 5

KHÍ TƯỢNG VỆ TINH pdf

KHÍ TƯỢNG VỆ TINH pdf
... thuc Phũng thi tit nh v tinh lỳc y v tinh ca Liờn xụ c phỏt l nh v tinh METEOR ca Liờn xụ hay v tinh TIROS hoc NOAA v tinh Liờn xụ lu t v tinh ca M Giai on ny nhng nh mõy v tinh cng ó cú nhng úng ... nc ta 1.4 Cỏc loi v tinh 1.4.1 V tinh qu o cc V tinh khớ tng c chia loi khỏc nhng cú cỏc mc tiờu b sung cho l v tinh cc (qu o cc) v v tinh a tnh V tinh qu o cc l v 16 Simpo PDF Merge and Split ... km 879 km 36.000 km Quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh Quỹ đạo Quỹ đạo cực vệ tinh cực Hỡnh 1.3 Qu o v cao ca loi v tinh [19] Tuy chỳng c gi l qu o cc, nhng thc cht l cn cc V tinh NOAA bay cao khong 850...
 • 155
 • 272
 • 2

Khí tượng vệ tinh phần phần 11 ppsx

Khí tượng vệ tinh phần phần 11 ppsx
... Hỡnh 3.21 So sỏnh mừy dạng tầng trờn loại ảnh mừy vệ tinh [22, (2)] Hỡnh 3.22 Kết hợp loại ảnh nhận biết mừy tầng cao Ci, Cs Cc [22, (2)] 151 Hỡnh ... [22, (2)] Hỡnh 3.27 Sương mự thung lũng sụng Đà từ đờm 23 /11/ 2004 [22, (8)] 153 Hình 3.28 Sương mự thung lũng sụng Đà kộo dài đến h 24 /11/ 2004 [22, (8)] Hinh 4.6 So sỏnh dải mừy front lạnh trờn...
 • 5
 • 140
 • 0

Khí tượng vệ tinh phần phần 10 ppt

Khí tượng vệ tinh phần phần 10 ppt
... V TINH gm 12 trang thuc Chng 2- 4) Hỡnh 2.13 So sỏnh kh nng phỏt x trờn cỏc kờnh khỏc [12] 0.4 0.5 10- 5 Gamma Cận IR / 10- 2 0.6 Tia X Cực tím Thị phổ Hồng ngoại phản xạ Sóng ngắn 102 0.7m 104 ... th trờn hỡnh 4.36 ta thy, nhit T< 2100 K, nhit ch gim nh cng gõy thay i ln v lng ma iu ny cú ngha l khụng cn tng thờm lng ma T < 2100 K, m ngc li cn gim ma T< 2100 K T phõn tớch ú tỏc gi a cỏc ch ... súng Khỏc vi cỏc phng phỏp c lng ma truyn thng da trờn nh hng ngoi ca v tinh a tnh, phng phỏp ny s dng nh o bng vi súng v tinh DMSP SSM/I v TRMM TMI trc tip v chớnh xỏc hn nhiu so vi phng phỏp...
 • 15
 • 135
 • 1

Khí tượng vệ tinh phần phần 9 pps

Khí tượng vệ tinh phần phần 9 pps
... có sở ước lượng mưa Hình 4. 29 Ảnh IR lúc 1024Z ngày 26/3/ 199 9 [22, (2)] Hình 4.30 Độ cao đỉnh mây theo IR 26/3/ 199 9 1024Z (hình 4.30a) [22, (2)] 1 29 Hiện Phòng Khí tượng Hàng hải Monterey Hoa ... ảnh ảnh vệ tinh độ cao đỉnh mây ước lượng dựa tổ hợp số liệu NOGAPS vệ tinh địa tĩnh Để xác định độ cao đỉnh mây, người ta tiến hành xác định nhiệt độ chói hồng ngoại ảnh điểm ảnh vệ tinh địa ... thành mắt bão Ta lấy bão cụ thể, Bart, để thành phần loại ảnh mây vệ tinh (thị phổ hồng ngoại) hình 4.24 Cơn Bart xuất đông nam Phi-lip-pin ngày 8/5/ 199 6 (P0=1006hPa), di chuyển theo hướng tây bắc...
 • 15
 • 89
 • 0

Khí tượng vệ tinh phần phần 8 ppsx

Khí tượng vệ tinh phần phần 8 ppsx
... sát XTNĐ bão vệ tinh Để nhấn mạnh vai trò to lớn vệ tinh khí tượng theo dõi, phân tích dự báo bão, ta cần điểm lại số nấc thang tiến yếu đây: - Trước năm 1970, hệ thống vệ tinh khí tượng chưa thiết ... lớn dự báo xoáy thuận nhiệt đới quy mô lớn dựa chủ yếu vào thám sát vệ tinh khí tượng Trong nhiều trường hợp phương pháp vệ tinh để ước lượng chuyển động cường độ bão - Ảnh thị phổ nhìn thấy mây ... toàn Trung phần khu vực Nam Hình 4.4 Hệ thống mây front lạnh tràn nước ta ngày 15/11/2004 [22, (4), (8) ] Không khí lạnh hay front lạnh khu vực nước ta bắt nguồn từ khối không khí (khí đoàn) lạnh...
 • 15
 • 198
 • 0

Khí tượng vệ tinh phần phần 7 pptx

Khí tượng vệ tinh phần phần 7 pptx
... nói 102 CHƯƠNG4 ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH THỜI TIẾT NHIỆT ĐỚI Vệ tinh khí tượng ngày ứng dụng rộng rãi hầu hết môn hay chuyên ngành Khí tượng Thuỷ văn, phạm vi chương ta xem xét ứng dụng phân tích ... của khí quyển, dạng chuyển động thẳng đứng chỉnh đốn, không khí ấm trườn từ từ lên không khí lạnh theo quy mô rộng theo chiều ngang Hình 3.21 So sánh mây dạng tầng loại ảnh mây vệ tinh [22, ... sương mù Hiện Trung tâm vệ tinh Châu Âu người ta xử lý ảnh mây chiều (như kiểu ảnh nổi), hay phân loại mây tự động, thuận lợi cho việc nhận biết phân tích thời tiết ảnh mây vệ tinh 3.5.8 Phân loại...
 • 15
 • 206
 • 1

Khí tượng vệ tinh phần phần 6 potx

Khí tượng vệ tinh phần phần 6 potx
... nh tng cng mu cho trờn hỡnh 3. 16 Bng 3.2 chúi v mu tng ng ca ng cong tng cng mu u vo chúi max 60 61 145 1 46 154 155 170 171 190 191 200 201 210 211 220 221 245 2 46 254 u Xanh lỏ cõy max 150 70 ... (series) v tinh c th v l hng s theo thi gian, m khụng ph thuc vo b dũ súng (detector), ú n v o M l (mW/[m2-sr-cm-1])-1 81 Bng 3.3 Cỏc h s t xớch thit b ghi hỡnh v tinh GOES Kờnh M B 257.3889 68 .2 167 ... McClain, E.P.,[14], cú bin i, c thc hin Trung tõm v tinh Nht bn [22, (3)] cho thit b o bc x VISSR ca GMS-5 trờn khu vc a lý 60 0N - 60 0S, 800E - 160 0W, vi bc li vuụng 0,25 kinh v Theo ú nhit chúi...
 • 15
 • 151
 • 0

Khí tượng vệ tinh phần phần 5 pot

Khí tượng vệ tinh phần phần 5 pot
... (JMA): kờnh IR (10 ,5 - 11 ,5 m); IR (11 ,5 - 12 ,5 m); phõn gii km, chúi 256 + FY-2 (Trung quc): kờnh IR (10 ,5 - 12 ,5 m) + MTSAT (JMA): kờnh IR (10,3 - 11,3 m); IR (11 ,5 - 12 ,5 m) c) Kờnh hi nc ... -43 -54 -54 -60 -60 -64 -64 -70 -70 -76 -76 -81 -81 -90 Nhiệt độ(F) Đối tợng - 25 đến - 45 Dòng xiết mây hình đe - 45 - 65 - 65 -76 Mây dòng xiết dầy -76 -83 đỉnh mây dông mạnh -83 -94 -94 -1 05 Đỉnh ... lng ghi c thp nht) n 255 (mc nng lng ghi c cao nht) Tr s mc xỏm ú biu th phõn gii ca nh Loi nh 16 bớt s cú 216= 655 36 mc xỏm, nh 24 bớt s cú 224=16777216 mc xỏm nh bớt cú 256 mc xỏm c xem l nh...
 • 15
 • 162
 • 1

Khí tượng vệ tinh phần phần 4 pdf

Khí tượng vệ tinh phần phần 4 pdf
... tha no ú ca khong cỏch t hnh tinh ú n mt tri Cỏc quan h ny ỳng vi bt k qu o hnh tinh no: mt hnh tinh quay quanh mt ngụi sao, mt trng quay quanh mt hnh tinh hay v tinh nhõn to quay quanh trỏi ... Các cửa sổ khí dải phổ viễn thám vệ tinh Hỡnh 2.23 Ph hp th ca khớ quyn v kờnh vin vi súng AMSU [ 14] Cỏc ca s vo khớ quyn (cũn c hiu l cỏc vựng cú hp th khớ quyn cc tiu) tn ti gn 4m, 10m, 0,3 ... phn x Quan trc v tinh t khụng gian v tr ch yu l loi o xa th ng Trong nhng nm gn õy ngi ta ó a c ra-a lờn v tinh thc hin o xa tớch cc (nh v tinh QuickSCAT, RADASAT) Thit b c v tinh mang theo nhm...
 • 15
 • 87
 • 1

Khí tượng vệ tinh phần phần 3 doc

Khí tượng vệ tinh phần phần 3 doc
... Các thành phần xạ Các trình xạ khí quyển, bao gồm phát xạ, truyền xạ, phản xạ, tán xạ hấp thụ, mô tả hình 2.2 xem xét có liên hệ thành phần xạ với đối tượng nghiên cứu khí tượng vệ tinh Hình ... trình xạ khí quyển, biển đất [16] 32 2.2.1 Truyền xạ Phần lớn xạ thị phổ mặt trời đến vệ tinh, xạ không bị tác động khí dọc đường trình gọi truyền xạ Song thực tế ánh sáng mặt trời truyền khí bị ... xảy xạ tác động qua lại với phần tử khí trường hợp phân tử khí có bán kính nhỏ nhiều lần so với bước sóng xạ Đôi người ta gọi tán xạ tán xạ khí (ở thượng tầng khí 33 quyển); chiếm ưu độ cao -...
 • 15
 • 111
 • 1

Khí tượng vệ tinh phần phần 2 potx

Khí tượng vệ tinh phần phần 2 potx
... (06:00 12: 00) (18:00 24 :00) ng b mt tri Bui chiu ( 12: 00 16:00) (00:00 04:00) Russia ESA 05/98 05/91 12/ 99 7/98 10/ 12/ 01 04/95 03/ 02 10/01 12/ 94 03/95 05/99 08/91 Qu o trụi Th nghim cụng ngh 20 03 ... tai nc ta 1.4 Cỏc loi v tinh 1.4.1 V tinh qu o cc V tinh khớ tng c chia loi khỏc nhng cú cỏc mc tiờu b sung cho l v tinh cc (qu o cc) v v tinh a tnh V tinh qu o cc l v 16 tinh bay cao khong 850km, ... thỏm) V tinh quõn s (cú th dựng cho dõn s qua NOAA) V tinh quõn s (cú th dựng cho dõn s qua NOAA) V tinh quõn s (phi nghip v) Tm thi khụng hot ng CN (ch lm vic n ht 20 02) ó thay bng ERS2 vo nm 20 00...
 • 15
 • 229
 • 4

Khí tượng vệ tinh phần phần 1 potx

Khí tượng vệ tinh phần phần 1 potx
... 11 1. 2 .1 Vệ tinh đời vệ tinh khí tượng giai đoạn thực nghiệm 11 1. 2.2 Vệ tinh khí tượng bước vào nghiệp vụ 12 1. 2.3 Hệ thống vệ tinh khí tượng toàn cầu 13 1. 3 Bộ môn Khí ... trắc khí tượng trước vệ tinh đời 1. 1 .1 Hệ thống quan trắc thám sát khí tượng trước vệ tinh đời 1. 1.2 Những hạn chế hệ quan trắc trước vệ tinh 10 1. 2 Vệ tinh đời vệ tinh khí tượng ... thiết 1. 1 Hệ thống quan trắc khí tượng trước vệ tinh đời 1. 1 .1 Hệ thống quan trắc thám sát khí tượng trước vệ tinh đời Khí tượng vệ tinh môn khoa học nghiên cứu khí số liệu khí tượng thu từ vệ tinh...
 • 15
 • 261
 • 1

ĐỀ CƯƠNG KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
... trùng gây hại cho sản xuất nông nghiệp có liên quan đến điều kiện khí tượng nông nghiệp Có năm chúng lan nhanh diện rộng với khối lượng lớn gây tác hại cho sản xuất nông nghiệp - Hầu hết côn trùng ... xâm nhập vào khí làm nóng lớp không khí gần mặt đất đặc biệt lớp khí cao - nơi hình thành mây Không khí nóng lên hay lạnh phụ thuộc vào tính chất mặt hoạt động Trên bề mặt đất không khí ban ngày ... ẩm không khí Độ ẩm không khí - khả chứa nước không khí Hơi nước thường chứa lớp phía khí quyển, có tính đàn hồi ( hay áp suất riêng) đo hPa Giá trị tới hạn áp suất riêng nước không khí gọi áp...
 • 19
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng khí tượng vệ tinhtài liệu khí tượng vệ tinhgiáo trình khí tượng vệ tinhđề cương nghiên cứu về tình hình bảo mật mạngđề cương chi tiết về tình hình tiêu thụde cuong chi tiet ve tinh hình tieu thu san phamcác chủ đề để viết tiểu luận về tính độc lập tương đối của ý thức xã hộilap de cuong chi tiet ve bai hien tuong cam ung dien tuđề cương tư tưởng hồ chí minhđề cương hóa bảo vệ thực vậtđề cương khí cụ điệnđề cương tư tưởng hcmphê duyệt đề án bệnh viện vệ tinhđề cương nghiên cứu về môi trườngđề cương tư tưởng hồ chí minh đại học vinhKẾ TOÁN tài sản cố ĐỊNH hữu HÌNH tại công ty TNHH MTV công trình đô thị nam địnhĐề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục thể thao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Báo cáo chính sách thương mại quốc tếTHỰC TRẠNG kế TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN GIẦY NGỌC hàThực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty b do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt thực hiệnTHỰC TRẠNG và HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY TNHH DỊCH vụ THƯƠNG mại bắc NINHNhân sinh quan phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đội ngũ trí thức giáo dục đại học ở việt nam hiện nayPHÁT TRIỂN KINH tế THÀNH PHỐ hạ LONG,TỈNH QUẢNG NINH GIAI đoạn 2005 – 2014Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán thẻ tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hà nộiGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương chi nhánh hoàn kiếmGiải pháp nhằm thúc đẩy nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP công thương hòa bìnhGiải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng TMCP tiên phong trụ sở chính tại hà nộiGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hà thànhTHIẾT kế hệ TRUYỀN ĐỘNG cơ cấu NÂNG hạ cầu TRỤCThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà mỏy cơ khớ cụng nghiệp địa phươngthiết kế hệ thống điều hoà không khí “ xưởng lắp ráp thiết bị điện tửthiết kế dộng cơ không đồng bộ roto lồng sóckỹ năng tổ chức trò chơi tết trung thuTích phân ứng dụng trong hình học thầy lê bá bảoĐề cương chi tiết học phần Thực hành phác thảo thời trang (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập