Giáo trình Oracle Đại học Cần thơ

Giáo trình Oracle Đại học Cần thơ

Giáo trình Oracle Đại học Cần thơ
... Thông – Trường Đại Học Cần Thơ 2  3  Các kiểu liệu Oracle 46  Cấu trúc chương trình PL/SQL 47  3.1  Cấu trúc lập trình Oracle 47  3.2  Các dạng chương trình PL/SQL ... tương đương imp/exp Oracle Data Pump Giáo Trình Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu – trang 40 Khoa CNTT & Truyền Thông – Trường Đại Học Cần Thơ Chương Ngôn ngữ SQL & PL/SQL Oracle Trong học phần Hệ CSDL, ... liệu,v.v.… Giáo Trình Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu – trang 14 Khoa CNTT & Truyền Thông – Trường Đại Học Cần Thơ Hình Các mức RAID Các số biểu thị cho khối liệu ký tự phân đoạn khối liệu Giáo Trình Hệ...
 • 142
 • 121
 • 0

Đề Thi Thử Môn Lập Trình C++ Đại Học Cần Thơ

Đề Thi Thử Môn Lập Trình C++ Đại Học Cần Thơ
... làm : 1980507.cpp Trong tập tin làm không điền tên, thông tin không liên quan đến đề thi Đề thi thực hành môn lập trình hướng đối tượng (CT114) giảng viên : Lâm Chí Nguyện Trang ... thêm giá trị vào Sotien o Tái định nghĩa toán tử > Câu 3: (2 điểm) Thi t kế hàm main: Khai báo danh sách khách hàng Nhập thông tin cho khách hàng Hiện thông tin khách...
 • 2
 • 529
 • 4

Giáo trình lập trình truyền thông (Đại học Cần Thơ)

Giáo trình lập trình truyền thông (Đại học Cần Thơ)
... 2/103 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1.1 Cơ chế giao tiếp liên trình ? Truyền thông khái niệm dùng để giao tiếp, trao đổi thông tin hai hay nhiều ... Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Client Server trao đổi thông tin với dạng thông điệp (Message) Thông điệp gởi từ Client sang Server gọi thông điệp ... Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông • Loại 2: Cơ chế giao tiếp liên trình hỗ trợ giao tiếp trình nằm máy tính khác (Hình H1.2) Hình 1.2 - Cơ chế giao tiếp liên trình...
 • 103
 • 318
 • 4

Tài liệu Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – pdf

Tài liệu Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – pdf
... stop-and-wait Biờn San: Th.s Ngụ Bỏ Hựng Ks Phm Th Phi - 01/2005 46 i Hc Cn Th - Khoa Cụng Ngh Thụng Tin - Giỏo Trỡnh Mng Mỏy Tớnh V1.0 4.4.5 Ci t giao thc ca s trt kớch thc bit (A One-Bit ... */ /* Vựng m cũn kh nng cha gúi tin ? */ P4.5 Ci t giao thc Go-Back-N Biờn San: Th.s Ngụ Bỏ Hựng Ks Phm Th Phi - 01/2005 50 i Hc Cn Th - Khoa Cụng Ngh Thụng Tin - Giỏo Trỡnh Mng Mỏy Tớnh V1.0 ... Phi - 01/2005 i Hc Cn Th - Khoa Cụng Ngh Thụng Tin - Giỏo Trỡnh Mng Mỏy Tớnh V1.0 2.1 Phn cng mng mỏy tớnh 2.1.1 Phõn loi mng mỏy tớnh theo k thut truyn tin Da theo k thut truyn ti thụng tin, ...
 • 170
 • 450
 • 2

Vi sinh đại cương giáo trình đặng thị hoàng oanh, đại học cần thơ, 2008

Vi sinh đại cương giáo trình đặng thị hoàng oanh, đại học cần thơ, 2008
... vực vi sinh học y học, vi sinh học công nghiệp, vi sinh học thực phẩm, vi sinh học thú y, bệnh lý thực vật, vi sinh học đất, vi sinh học nước, vi sinh học không khí, v.v 1.2 VAI TRÒ CỦA VI SINH ... học tốt môn vi sinh đại cương, sinh vi n cần phải có kiến thức di truyền, sinh học sinh hóa học đại cương Phần lý thuyết giáo trình biên soạn tập trung vào hai phần phần vi sinh vật học đại cương ... 2001 Giáo trình vi sinh đại cương Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần thơ Nguyễn Lân Dũng, 2000 Vi Sinh Vật học Nhà xuất giáo dục 29 Chương VI SINH VẬT NHÂN THẬT Vi sinh vật nhân thật bao gồm vi sinh...
 • 104
 • 384
 • 0

Báo cáo thực tập giáo trình thuỷ sản nước lợ trường Đại học Cần Thơ

Báo cáo thực tập giáo trình thuỷ sản nước lợ trường Đại học Cần Thơ
... môn nước lợ PHẦN 3: NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1.Nôi dung: Thực hành sản xuất giống Trại Thực Nghiệm Giống Thủy Sản Nước Lợ- Khoa Thủy Sản- Trường Đại Học Cần Thơ 3.1.1 .Sản ... Thực tập giáo trình chuyên môn nước lợ SVHT: Huỳnh Quốc Khanh Trang 27 Thực tập giáo trình chuyên môn nước lợ SVHT: Huỳnh Quốc Khanh Trang 28 Thực tập giáo trình chuyên môn nước lợ Thắng, NV (1995) ... (40.6%) Sau chuyến thực tập chuyên môn nước lợ trại thực nghiệm giống thủy sản nước lợ - khoa thủy sản, đại học Cần Thơ tham quan mô hình sản xuất trại Quang Đại tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau giúp cho chúng...
 • 29
 • 740
 • 4

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ 6 pptx

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ 6 pptx
... (2005) Giáo trình Tin học chứng A Đại học Cần Thơ Giáo trình Tin học Mục lục MỤC LỤC Phần I: NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ TIN HỌC CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN 1.1 THÔNG TIN ... 138 16. 3 .6 Sao chép định dạng nút Format Painter 139 16. 4 THAO TÁC TRÊN TẬP TIN 139 16. 4.1 Mở tập tin 139 16. 4.2 Lưu tập tin 140 16. 4.3 Đóng tập tin ... 130 Giáo trình Tin học vi Mục lục 16. 1.4 Sao chép liệu từ ô sang ô khác điền liệu (Fill) 130 16. 1.5 Di chuyển liệu 132 16. 2 THAO TÁC TRÊN CỘT VÀ HÀNG 132 16. 2.1 Thêm...
 • 28
 • 323
 • 1

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ 4 docx

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ 4 docx
... THỊ TOÁN HỌC Y1=2x 2-6 NĂM TIN HỌC ĐIỆN TỬ CAO ĐẲNG 1992 100 54 -4 26 1993 1 54 53 45 -3 12 19 94 96 38 60 -2 1995 145 78 80 -1 -4 1996 166 93 128 -6 1997 173 75 160 -4 10 1998 1 54 94 245 2 11 Cộng: ... sau chọn nút lệnh Remove All Giáo trình Tin học Trang 1 64 Chương 19: TẠO BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL CHƯƠNG 19: TẠO BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL - oOo Khi bạn cần trình bày liệu bảng tính đến người khác việc ... BAC >= MANG BAC 01.009 >= =OR(C4=”01.009”, D4>=2) Có MANG=”01.009” BAC = BAC = MANG BAC 01.009 01.009 =AND(C4=”01.009”, OR(D4=2, D4=3)) Giáo trình Tin học Trang 157 Chương 18: THAO TÁC TRÊN CƠ...
 • 29
 • 147
 • 1

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ 3 doc

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ 3 doc
... đĩa, thư mục chứa tập tin cần lưu Nhập tên tập tin cần lưu Giáo trình Tin học cănHình 16. 23: Hộp hội thoại Save As Lưu tập tin lại Trang 141 Chương 16: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG EXCEL Save in: ... Ctrl +Y Giáo trình Tin học Trang 135 Chương 16: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG EXCEL 16 .3. ĐỊNH DẠNG CÁCH HIỂN THỊ DỮ LIỆU 16 .3. 1 Định dạng hiển thị liệu số - Chọn vùng liệu cần định dạng - Chọn menu ... HLOOKUP(16, D1:F3, 3, 0) #N/A = HLOOKUP(15, D1:F3, 3, 0) =VLOOKUP("B85", A1:B3, 2, 1) 5 = HLOOKUP(15, D1:F3, 3) =VLOOKUP(A6, A5:B7, 2, 0) 12 = HLOOKUP(F5, D5:F7, 2, 0) Giáo trình Tin học #N/A = HLOOKUP(15,...
 • 29
 • 139
 • 1

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ pptx

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ pptx
... thư mục) cần quét - Chọn kiểu File: cho phép chọn kiểu tập tin cần quét virus Thông thường có tập tin chương trình tập tin văn cần phải quét virus, tập tin loại khác bị virus lây nhiễm - Lựa chọn ... mục nhấn phím Enter Nếu tập tin thuộc loại tập tin văn chương trình ứng dụng kết hợp khởi động tài liệu nạp vào Giáo trình Tin học Trang 34 Hình 4.2: Chọn lệnh mở tập tin Chương 4: QUẢN LÝ DỮ LIỆU ... chuyển sang tiếng Anh ♦ Thay đổi bảng mã - Chọn mục Bảng mã (hoặc Char sets) cửa sổ Vietkey, hộp thoại xuất hình bên - Chọn bảng mã cần đổi hộp tùy chọn - Ngoài bạn chọn bảng mã thường hay sử dụng...
 • 29
 • 219
 • 1

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ 1 pdf

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ 1 pdf
... 0000 00 01 0 010 0 011 010 0 010 1 011 0 011 1 10 00 10 01 1 010 10 11 110 0 11 01 111 0 11 11 H 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 H 16 A B C D E F Trang Chng 1: THễNG TIN V X Lí THễNG TIN 1. 2.6 ... 10 5 j 90 [ 10 6 k 91 \ 10 7 l 92 11 7 v 10 2 87 X 11 6 10 1 f W 11 5 10 0 85 V 11 4 s 99 84 U 11 3 r c T 11 2 q b S 10 8 ] m 93 10 9 ^ n 94 11 0 _ o 95 11 1 11 8 w 11 9 x 12 0 y 12 1 z 12 2 { 12 3 | 12 4 } 12 5 ~ 12 6 ... 15 2 13 7 16 8 15 3 13 8 16 9 15 4 13 9 17 0 15 5 14 0 17 1 15 6 14 1 17 2 15 7 14 2 17 3 15 8 18 9 17 4 19 0 17 5 19 1 252 237 222 207 236 2 21 206 2 51 235 220 205 250 234 219 204 249 ã ằ 15 9 18 8 233 218 ...
 • 29
 • 285
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình access đại học cần thơgiáo trình lập trình web đại học cần thơgiáo trình hóa đại cươngđh cần thơgiáo trình đại học cần thơgiáo trình mạng máy tính đại học cần thơgiáo trình pháp luật đại cương đại học cần thơgiáo trình côn trùng nông nghiệp đại học cần thơgiáo trình toán rời rạc 2 đại học cần thơgiáo trình sinh lý thực vật đại học cần thơgiáo trình hệ điều hành đại học cần thơgiáo trình toán rời rạc đại học cần thơgiáo trình tin học căn bản đại học cần thơgiáo trình cây lúa đại học cần thơbài giảng giáo trình đại học cần thơgiáo trình trí tuệ nhân tạo đại học cần thơGiải pháp đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại công ty đầu tư phát triển thủy lợi sông nhuệGiải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà namGiải pháp nâng cao chất lượng thi công xây dựng hệ thống giao thông trong công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh ninh bìnNMCR truy xuat nguon goc NMCRLý thuyết tổng hợp huyết hoc và co xương khớpGiải pháp quản lý nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án nâng cấp kênh tiêu t1 2 huyện đan phượngGiải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đầm hà, tỉnh QUảng ninh áp dụng tại công trình kè bờ sông thị trấn đầm hàĐánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển nam đình vũ khi tiến độ thay đổiĐánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường của rừng trồng keo và bạch đàn trên địa bàn huyện ba vì và huyện thạch thất, thành phố hà nộiBáo cáo hoàn chỉnh hoa duoc 2KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰCĐổi mới cơ chế tài chính tập đoàn điện lực Việt NamGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại nhà hàng hương sen, công ty TNHH thương mại và dịch vụ hùng nguyên, hà nộiCau hoi chuan bi bao ve tot nghiep bao ve roleQuản trị marketing tiến trình hoạt động chiến lược marketing công ty UnileverVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh HuệVăn mẫu lớp 6: Kể lại một buổi sinh hoạt lớpLập kế hoạch quảng cáo cho công ty bảo vệ Yuki Sepre 24công nghệ sản xuất rượu vang nhoDinh dưỡng và sưc khoẻ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập