BÀI tập SHELL SCRIPT

Bài tập java Script

Bài tập java Script
... thị thông báo "Welcome to JavaScript !" Hướng dẫn: Dùng thẻ để tạo nút nhấn thêm thuộc tính onClick = ";" (Trong lệnh JavaScript bất kỳ, ví dụ lệnh ... lệnh JavaScript" 11 "Các câu lệnh JavaScript" câu lệnh JavaScript chúng phải cách dấu chấm phảy Ngoài ra, câu lệnh phải đặt cặp dấu nháy kép (Hoặc nháy đơn) Ví dụ số cách đưa câu lệnh JavaScript ... số phần tử Chương I: Bài tập JavaScript .6 Chương II: Sử dụng lớp xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học Chương III: Xử lý kiện trang HTML với JavaScript .17 Chương IV: Định dạng...
 • 47
 • 2,508
 • 20

Tài liệu Bài 4: Shell script, hệ thống log, quản lý tiến trình, dịch vụ cron_Âu Bửu Long ppt

Tài liệu Bài 4: Shell script, hệ thống log, quản lý tiến trình, dịch vụ cron_Âu Bửu Long ppt
... theo đường gateway IP cho Hệ thống log linux  Ghi lại nhật ký kiện hệ thống:  Các kiện lúc boot  Các lỗi hệ thống  Chứng thực, xác thực  Các dịch vụ khác Hệ thống log linux  Các file ... login: Quản đặng nhập shell: Sau đăng nhập hoàn tất Quản tiến trình  Một số lệnh liên quan:  ps: xem trạng thái tiến trình  top: xem thông tin độ ưu tiên xử tiến trình  pstree: xem tiến ... Bài tập  Viết đoạn script kiểm tra xem 10 ip đăng nhập không thành công nhiều lần vào hệ thống, sử dụng lệnh xử cut, tr, grep, sort đầu vào file log Quản tiến trình  Các tiến trình hệ...
 • 18
 • 182
 • 0

Bai tap voi shell script nhom10

Bai tap voi shell script nhom10
... 5 The previous script does not influence your current shell (the variables not exist outside of the script) Now run the script so that it influences your current shell source second.bash ... for the previous script Put a logging switch in the config file, logging means writing detailed output of everything the script does to a log file in /tmp More scripting Write a script that asks ... variables echo $var33 $var42 Scripting tests and loops Write a script that uses a for loop to count from to #!/bin/bash for i in echo Counting from to 7, now at $i done Write a script that uses a for...
 • 5
 • 176
 • 0

Bài tập thực hành Java Script

Bài tập thực hành Java Script
... khác cho phép tuỳ chọn đối tợng Window Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn < /script> 7 .Bài tập Gửi th Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn Khi Click vào link button cho phép ta nhập vào địa ngời nhận subject ... < /script> Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn 12 BàI tập 12 Tạo dòng chữ chạy TextBox ...
 • 22
 • 1,207
 • 21

bài tập lap trinh shell

bài tập lap trinh shell
... tên tập tin cần di chuyển tập tin hay thư mục Lệnh mv dùng để đổi tên tập đích tin • Chuyển nhiều tập tin $ mv * directory • Di chuyển thư mục Di chuyển thư mục /home/dev01/ctrinh ... 2.2.6 Sao chép tập tin Cú pháp : cp • Sao chép tất tập tin vào danh mục $ cp * directory 2.2.7 Tạo liên kết với tập tin Tạo liên kết với tập tin tạo thêm cho tập tin tên đường ... -l : xem số liên kết tập tin 2.2.8 Tìm kiếm tập tin Lệnh find cho phép tìm kiếm hay nhiều tập tin danh mục • Tìm theo tên: find -name • Tìm theo số i-node tập tin: find ...
 • 4
 • 480
 • 12

Một Số bài tập Lập trình shell ppt

Một Số bài tập Lập trình shell ppt
... done Bài 2: Viết chương trình Shell phân tích tham số đối số truyền vào tương ứng với tham số Giả sử chương trình myshell nhận tham số a,b,c,d có tham số c có đối số truyền vào Khi gõ câu lệnh Shell: ... Previous post was at 08:47 PM b)Làm việc với tham số Bài 1: Viết chương trình Shell liệt kê tham số truyền vào chương trình theo dòng với cú pháp: “day la tham so thu N va co ten la ... số c có đối số truyền vào Khi gõ câu lệnh Shell: myshell –abc argument –d other_argument với tham số c ta có đối số argument, chương trình đối số other_argument Mã: while getopts abc:d option case...
 • 3
 • 517
 • 11

Bài tập xử lý tín hiệu số Minh họa trong Matlab về thiết kế bộ lọc số FIR bằng phương pháp cửa sổ( có thể sử dụng Script hoặc một tool có sẵn trong Matlab)

Bài tập xử lý tín hiệu số Minh họa trong Matlab về thiết kế bộ lọc số FIR bằng phương pháp cửa sổ( có thể sử dụng Script hoặc một tool có sẵn trong Matlab)
... HỢP BỘ LỌC SỐ FIR PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ Phương pháp cửa sổ phương pháp đơn giản Mục tiêu phương pháp dùng hàm cửa sổ cho sẵn để tổng hợp lọc số FIR cho thực mặt vật lý, nghĩa đáp ứng xung phải ... điểm lọc số Căn vào đặc điểm lọc, tổng hợp lọc số FIR Thông thường phương pháp sau: Phương pháp cửa sổ: Dùng cửa sổ để hạn chế chiều dài đáp ứng xung lọc số tưởng đưa nhân Phương pháp mẫu ... THIỆU Lọc số kỹ thuật phổ biến xử tín hiệu số Cùng với phát triển rực rỡ công nghệ vi mạch điện tử số làm tăng hiệu lọc số, hệ thống số, giúp tối ưu tham số lọc Ta xem xét khái niệm lọc số...
 • 22
 • 328
 • 0

Bài tập xử lý tín hiệu số Minh họa trong Matlab về thiết kế bộ lọc số FIR bằng phương pháp cửa sổ( có thể sử dụng Script hoặc một tool có sẵn trong Matlab)

Bài tập xử lý tín hiệu số Minh họa trong Matlab về thiết kế bộ lọc số FIR bằng phương pháp cửa sổ( có thể sử dụng Script hoặc một tool có sẵn trong Matlab)
... HỢP BỘ LỌC SỐ FIR PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ Phương pháp cửa sổ phương pháp đơn giản Mục tiêu phương pháp dùng hàm cửa sổ cho sẵn để tổng hợp lọc số FIR cho thực mặt vật lý, nghĩa đáp ứng xung phải ... điểm lọc số Căn vào đặc điểm lọc, tổng hợp lọc số FIR Thông thường phương pháp sau: Phương pháp cửa sổ: Dùng cửa sổ để hạn chế chiều dài đáp ứng xung lọc số tưởng đưa nhân Phương pháp mẫu ... THIỆU Lọc số kỹ thuật phổ biến xử tín hiệu số Cùng với phát triển rực rỡ công nghệ vi mạch điện tử số làm tăng hiệu lọc số, hệ thống số, giúp tối ưu tham số lọc Ta xem xét khái niệm lọc số...
 • 22
 • 224
 • 0

Bài tập lớn: Tìm hiểu về Expert System Shell

Bài tập lớn: Tìm hiểu về Expert System Shell
... Tìm hiểu Expert System Shell Nhóm I K58B Trang | Tìm hiểu Expert System Shell I Nhóm I K58B Xác định toán a Bài toán đặt gì? i Ngày nay, máy tính không ... trình sử dụng b Giới thiệu sơ lượt cách sử dụng Shell eXpertise2Go: i Cách sử dụng shell Bắt đầu e2gRuleWriter: Trang | Tìm hiểu Expert System Shell Nhóm I K58B Giao diện e2gRuleWriter - Màn ... because the following file is missing or corrupt: Trang | 18 Tìm hiểu Expert System Shell xii xiii Nhóm I K58B \windows \system3 2\config \system You can attempt to repair this file by starting windows...
 • 30
 • 78
 • 0

Bài tập windows power shell

Bài tập windows power shell
... user id command exit status is returned if user accounts (lines) are found and otherwise A sample shell script using id command: #!/bin/bash USERID="$1" /bin/id $USERID 2>/dev/null [ $? -eq ] && ... echo "" done #!/bin/bash menu() { echo "1 ) UNIX" echo "2) Solaris" echo "3) Free BSD" echo "4) Windows" echo "5) Other" echo "6) Exit" echo -n "Xin chọn mục (1 5) :" read chon case $chon in 1) ... "You have selected Solaris";; 3) echo "You have selected Free BSD";; 4) echo "You have selected Windows" ;; 5) echo "You have selected Other";; 6) exit 1;; *) echo "Error";; esac } while [ "$chon"...
 • 9
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập shell mẫubài tập về lập trình shellcác bài tập về lập trình shellbài tập lập trình shell cơ bảnbài tập lập trình shell trong linuxbài tập lập trình shell trên linuxbài tập lập trình shell linuxcác bài tập lập trình shell trong linuxbài tậpbài tập vật lýbài tập vật lígiải bài tậpdạng bài tậpbài tập trắc nghiệmbài tập chươngHacking on XP part 1Hacking on XP part 2tuyen tap de kiem tra ki 1 toan lop 3Nghiên cứu nồng độ homocystein, acid folic và vitamin b12 huyết tương ở bệnh nhân nhồi máu nãoQuản Trị Rủi Ro Trong Đài Truyền HìnhChúng ta có nên e ngại về các công cụ phái sinhChương 15 HIỆP ước vốn BASEL i, BASEL II và LUẬT đảm bảo KHẢ NĂNG THANH TOÁN SOLVENCY IILịch sử quy định hệ thống ngân hàng được phát triển bởi ủy ban basel trong cuộc khảo sát ngân hàng từ năm 1974 2014Mạng anfis và ứng dụng cho dự báo mực nước hồ thủy điện thác bàSự hội tụ yếu của độ đo monge ampere phức kết hợp với lớp các hàm delta đa điều hóa dướiĐánh giá mối quan hệ đầu tư công, tăng trưởng kinh tế, tối ưu hóa phúc lợi xã hội và khuyến nghị chính sách trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tếBiện Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Văn LongBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà Máy Đạm Phú MỹChuyên Đề Một Số Bài Tập Đọc Hiểu Ngữ Văn THPTĐiều tra, thu thập số liệu, xây dựng các tập đoàn giống lúa bản địa của Việt NamNghiên cứu các giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các giải pháp về an sinh xã hộiQuy hoạch xây dựng NTM xã Tân Phú huyện Quốc Oai giai đoạn 2011-2015 định hướng năm 2020TỔNG HỢP QUI TẮC PHÁT ÂM VÀ NHẤN ÂM TIẾNG ANHThiết kế và thực hiện một số bài giảng hình học lớp 11 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tinTính giải được của một hệ phương trình cặp tích phân fourier