Bài tập phân tích tài chính

Bài tập phân tích tài chính

Bài tập phân tích tài chính
... bạn, bạn đầu tư vào cổ phiếu công ty nào, giải thích sao? Bài 12: Giả định bạn phân tích, đánh giá công ty Mesco Cho biết liệu phân tích tài bạn (31/12/09) Lợi nhuận giữ lại, 31/12/08 ($) 98.000 ... dụng tổng tài sản Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 6 Doanh lợi doanh thu 3% Doanh lợi tổng tài sản 9% Doanh lợi vốn chủ sở hữu 12.9% Khả toán lãi vay 10 Tỷ số nợ 30% Yêu cầu: Phân tích diễn ... yêu cầu phân tích tài công ty So sánh tình hình tài công ty với công ty khác ngành Nếu công ty phát hành cổ phiếu thị trường, nhà đầu tư thị trường chứng khoán bạn có bình luận tình hình tài công...
 • 8
 • 9,339
 • 202

Bài tập Phân tích tài chính doanh nghiệp Nêu ví dụ về báo cáo kết quả kinh doanh

Bài tập Phân tích tài chính doanh nghiệp Nêu ví dụ về báo cáo kết quả kinh doanh
... hiện) IV Ý nghĩa báo cáo kết kinh doanh Không giống bảng cân đối kế toán, vốn bảng tóm tắt vị trí doanh nghiệp thời điểm, báo cáo kết kinh doanh phản ánh kết tích lũy hoạt động kinh doanh khung thời ... biết liệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có đem lại lợi nhuận hay không - nghĩa liệu thu nhập (lợi nhuận thực tế) dương hay âm Đó lý báo cáo kết kinh doanh thường xem báo cáo lỗ lãi Ngoài ra, ... (Phát sinh trình bảo quản, giao dịch, vận tải ) + Chi phí quản lý doanh nghiệp: chi phí cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động doanh nghiệp + lợi nhuận...
 • 5
 • 10,309
 • 172

bài tập phân tích tài chính

bài tập phân tích tài chính
... tồn kho, kỳ thu tiền bình quân, hiệu sử dụng TS cố định hiệu sử dụng toàn TS  Tỷ số đòn bẩy tài chính: tỷ số nợ, tỷ số khả toán lãi vay  Tỷ số lợi nhuận: ROS, ROA, ROE Hãy sử dụng số liệu cho ... toán sau: (Tính đơn vị triệu VND) Tiền mặt Khoản phải thu Hàng tồn kho Nhà xưởng thiết bị Tổng tài sản        500 Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Cổ phiếu thường Lợi nhuận giữ lại Tổng nợ + Vốn ... vòng quay hàng tồn kho: 36,5 Tỷ số toán nhanh : 2,0 Lãi ròng (LN sau thuế) : 200 Tỷ số lợi nhuận tài sản: 8% Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu: 20% Một công ty có vốn lưư động ròng 105 tr.đ, nợ ngắn...
 • 2
 • 1,445
 • 38

bài tập phân tích tài chính cực hay

bài tập phân tích tài chính cực hay
... 1, Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất doanh nghiệp 2, Giả sử sản phẩm A, B, C, D sản phẩm chủ yếu Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch mặt hàng chủ yếu doanh nghiệp 3, Phân tích ... doanh nghiệp 3, Phân tích tình hình hạ thấp giá thành sản phẩm 4, Phân tích tình hình lợi nhuận doanh nghiệp Bài làm: 1, Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất doanh nghiệp: Ta có bảng ... đồng sản lượng hàng hóa, Ảnh hưởng lớn từ việc thay đổi giá bán Tuy nhiên xí nghiệp cần sâu phân tích thêm nhân tố chi phí đơn vị sản phẩm B Bài 8: Sản phẩm Khối lượng tiêu thụ Đơn giá bán (1000...
 • 17
 • 1,802
 • 6

Bài tập phân tích tài chính: Công ty cổ phần bao bì nhựa Sài Gòn

Bài tập phân tích tài chính: Công ty cổ phần bao bì nhựa Sài Gòn
... Công ty cổ phần bao nhựa Sài Gòn- SPP Trần Thị Diệu K22 QTKD Ngày A.HỒ SƠ DOANH NGHIỆP I GIỚI THIỆU CHUNG Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN ( SAPLASTIC) Địa ... thấp (...
 • 14
 • 1,921
 • 2

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO ( CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO ( CÓ ĐÁP ÁN)
... 28,87 ĐÁP ÁN BÀI TẬP Phân tích kết kinh doanh Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi ... 86.745 ĐÁP ÁN BÀI TẬP 1: 1/ Phân tích khái quát tình hình tài Chỉ tiêu 1, Tổng cộng nguồn vốn(trd) 2, Hệ số tài trợ Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn 3a, Hệ số tự tài trợ TSDH Vốn chủ sở hữu Tài ... -0,19 Phân tích sức sản xuất toàn tài sản Chỉ tiêu 2008 71.619 Doanh thu HĐKD Tổng cộng tài sản bình quân 45.505 Vốn chủ sở hữu bình quân (B) 37.534 *Sức SX toàn tài sản 1,5739 Hệ số tự tài trợ...
 • 17
 • 3,476
 • 12

bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp

bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp
... ­  Phân tích vòng  quay  các  khoản  phải  thu  và  vòng  quay  hàng  tồn  kho  của  doanh nghiệp.   ­ Phân tích khả năng sinh lời doanh thu của doanh nghiệp Bài 5  Có tài liệu của một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như sau:  ... ­ Các điều kiện cho SX và tiêu thụ của doanh nghiệp vẫn bình thường.  Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện doanh thu thuần của doanh nghiệp.   Bài 7:  Có tài liệu của một doanh nghiệp như sau:  Tên SP  Giá bán đơn vị  ... Yêu cầu:  1.  Phân tích năng lực hoạt động của tài sản  2. Phân tích khả năng sinh lời tổng tài sản của DN  Bài 3:  Các số liệu trích từ báo  tài chính của một DN sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nhựa như ...
 • 24
 • 168
 • 0

Hướng dẫn giải bài tập Phân tích tài chính hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn giải bài tập Phân tích tài chính hoạt động kinh doanh
... nguồn vốn Bài tập 15 Dạng 6: Phân tích tình hình đầu tư Dạng 7: Phân tích đánh giá kết quả, hiệu Dạng 8: Phân tính tình hình công nợ khả toán -Trường hợp DN hoạt động bình thường HTK(*) áp dụng ... Tất tập 15,16,17,23,24,25,26,27,28,29 1.Hệ số nợ tài sản 2.Hệ số nợ ngắn hạn tài sản ngắn hạn Tỷ suất khoản phải thu so với tổng tài sản Tỷ suất khoản phải trả so với tổng nguồn vốn Bài tập 15 ... 155+156+157) 152,153,154 Hoặc -Trường hợp DN phá sản, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu Dạng 9: Phân tích rủi ro tài DN Dạng 10: Phân tích đánh giá hiệu sử dụng vốn Hy vọng giúp bạn ôn thi...
 • 8
 • 319
 • 0

Bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp

Bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp
... KQHĐKD theo hàng cho nhà phân tích thấy được: a Sự tác động khoản mục báo cáo theo thời gian b Việc phân bổ doanh thu (thu nhập) vào loại CP c Mức độ sử dụng nợ DN d Sự tăng lên doanh thu ĐATK: b 22 ... loại “Thông tin tài chính a Thông tin môi trường trị, pháp luật b Thông tin lĩnh vực kinh doanh c Thông tin luồng tiền DN d Thông tin cấu tổ chức 44.Chu kì kế toán năm tất doanh nghiệp thuộc lĩnh ... hợp lý b Bù trừ c Đơn vị d Phù hợp 39 Mục đích phân tích doanh thu theo thu nhập địa lý: a Đánh giá tiến HĐSXKD b Đánh giá đóng góp nhà máy kinh doanh vào tổng thu nhập DN c Đánh giá thành công...
 • 8
 • 241
 • 0

bài thực tập phân tích tài chính công ty 504 pot

bài thực tập phân tích tài chính công ty 504 pot
... sách, phân tích tài công ty để tạo sở cho việc tiếp cận phân tích báo cáo tài chính, hiểu thêm tình hình tài hoạt động công ty Đó nguồn tri thức quý giá cho trình làm việc sau Dưới trải nghiệm thực ... nghiệp vụ công ty mà em thu thập sau trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần 504 tiếp nhận em vào thực tập, cảm ơn anh chị công ty nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành thực tập tổng ... bạn nhóm chia tài liệu giúp đỡ trình thực tập công ty Mục đích báo cáo nhằm tìm hiểu, làm quen nghiệp vụ công ty hoạt động tài Đồng thời vận dụng kiến thức học để tiến hành phân tích, đánh giá...
 • 9
 • 2,263
 • 40

Tài liệu Bài 16: Phân tích tài chính quốc tế docx

Tài liệu Bài 16: Phân tích tài chính quốc tế docx
... đònh đầu tư dự án hoạt động nước Những loại rủi ro tỷ giá kinh doanh quốc tế Như phân tích, công ty hoạt động phạm vi quốc tế thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại rủi ro rủi ro thay đổi sách ... ngân lưu kỳ vọng Đây rủi ro kinh tế xảy biến động tỷ giá Quản trò rủi ro tỷ giá http://www.ebook.edu.vn 131 Như phân tích, hoạt động kinh doanh bình diện quốc tế, công ty thường gặp phải rủi ro ... Các công ty đa quốc gia hoạt động nhiều nước khác có lợi chổ đa dạng hoá hoạt động phạm vi quốc tế giảm thiểu rủi ro toàn hệ thống chu kỳ suy thoái kinh tế nước xảy Tuy nhiên, mặt...
 • 10
 • 273
 • 0

Bài giảng - Phân tích tài chính potx

Bài giảng - Phân tích tài chính potx
... Projects FCF0 FCF FCF2 A -1 000 500 B -1 000 C D FCF3 FCF4 500 300 - 300 300 400 500 -1 000 400 300 300 400 -1 000 380 370 250 460 Payback NPV IRR Cú phi ? FCF4 Payba ck NPV IRR 300 - 93.16 15.66 % 300 ... (hay chi phớ u t) l chi phớ c bn ca d ỏn Bao gm: S dng t; - Nh xng; - Trang thit b; Cc phớ v bo him; - Cụng trỡnh h tng; H tr k thut; - ng v hun luyn; Phớ giy phộp v mt s chi phớ khỏc; Chi phớ ... P=I/E - P: thi gian (nm/th); I: u t ban u; - E: dũng tin hng nm õy l phng ỏn d nht tớnh toỏn v thụng dng Tuy nhiờn Nu la chn gia d ỏn theo phng phỏp ny cú l cú s la chn khụng tt; BP - Vớ d - cú...
 • 75
 • 1,715
 • 4

Bài giảng: Phân tích tài chính pptx

Bài giảng: Phân tích tài chính pptx
... Phân tích Bài giảng Bài giảng PHÂN TÍC H CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giới thiệu chung Phân tích báo cáo tài phân tích tình hình tài hoạt động công ty dựa vào báo cáo tài công ty lập Mục đích phân tích ... hình mô tả khuôn khổ phân tích tài dựa vào mục đích hình mô tả phân tích tài dựa theo loại phân tích Sự tách biệt để giúp bạn dễ dàng theo dõi thực phân tích tài nhà phân tích kết hợp hai Nguyen ... cáo tài tài liệu sử dụng để phân tích Như nói phần 1, phân tích tài dựa vào báo cáo tài công ty lập Trước sâu vào khuôn khổ phân tích, nên xem xét qua báo cáo tài phòng kế toán lập sử dụng tài...
 • 141
 • 601
 • 1

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích báo cáo tài chính

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích báo cáo tài chính
... so sánh ngành,(c) phân tích tỷ trọng, (d) phân tích % thay đổi nào? Một số hạn chế việc phân tích tỷ số tài gì? VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hoàng – Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-4 8 24 ... Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-6 Năm loại tỷ số tài để phân tích, tỷ số nói lên điều gì? Thanh khoản: Công ty chi trả khoản đến hạn hay không? Quản lý tài sản: Công ty có đủ tài sản cho hoạt động không? ... 1.8% 3.0% 1.1% 1.1% EBT 4.3% -2 .7% 6.0% 5.9% Taxes 1.7% -1 .1% 2.4% 2.4% NI 2.6% -1 .6% 3.6% 3.6% VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hoàng – Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-3 2 16 Phân tích tỷ trọng BCTN Công ty...
 • 24
 • 457
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập phân tích tài chính trong excelbài tập phân tích tài chính có đáp ánbài tập phân tích tài chính của doanh nghiệpbài tập phân tích tài chính dự ánbài tập phân tích tài chính dự án đầu tưbài tập phân tích tài chính doanh nghiệp có lời giảibài tập phân tích tài chính có lời giảibài tập phân tích tài chính doanh nghiệphướng dẫn bài tập phân tích tài chính doanh nghiệpbai tap phan tich tai chinhbai tap phan tich tai chinh bang excelđáp án bài tập phân tích tài chínhgiải bài tập phân tích tài chínhbài tập phân tích tài chính trong dự án đầu tưbai tap phan tich tai chinh co bai giaiImproving sales management of personal homecare business unit of connell brothers companyConsumer’s perception of low product quality of saigon special in saigon beer alcohol beverage corporation (SABECO)thuyết trình về động vật quý hiếm (Môi trường và con người)TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề NGHIÊN cứu dự THI CAO học CHUYÊN NGÀNH xây DỰNG ĐẢNG và CHÍNH QUYỀN NHÀ nướcTham luận Một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng dạy học và học sinh làm đồ dùng học tập sáng tạo ở một trường Tiểu học vùng nông thôn khó khănBáo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở Thạnh LợiKế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuậtTÀI LIỆU HỘI THẢO MÔN HOÁ HỌC HỌC KỲ IITIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ KINH tế THỊ TRƯỜNG ở các QUỐC GIA và VÙNG LÃNH THỔ NICS CHÂU á và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NGÂN SÁCH NHÀ nước với VIỆC THỰC HIỆN mục TIEU TĂNG TRƯỞNG KINH tế NHỮNG vấn đề rút RA với VIỆC đổi mới HOÀN THIỆN CHI TIÊU NGÂN SÁCH CHÍNH PHỦTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ tác PHẨM bàn về cái gọi là vấn đề THỊ TRƯỜNG, ý NGHĨA đối với VIỆC PHÁT TRIỂN, bảo vệ CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG THỜI đại NGÀY NAYVai trò của quản trị nhân lực trong tổ chức ngày nayLUẬN văn THẠC sĩ NÂNG CAO ý THỨC bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA CHO THANH NIÊN ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAYNâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 20172021 của Công ty Điện lực Hà TĩnhNâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Huyện ủy Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20172020Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 – 2020”Dự kiến thời gian thực hiện chủ đề Mẫu giáoGIÁO ÁN MÔN LÀM QUEN CHỮ CÁI Mẫu giáotieu luan ẢNH HƯỞNG của tôn GIÁO ấn độ đến VIỆT NAMThể chế chính trị đương đại trên thế gới và gợi mở cho việt nam tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập