Mặc cảm tự ti của người khuyết tật trong quá trình hòa nhập xã hội” (nghiên cứu người khuyết tật vận động từ 18 40 tuổi tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh)

MỘT số yếu tố LIÊN QUAN CHÍNH tới BỆNH VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG SINH dục dưới của PHỤ nữ từ 18 – 52 TUỔI tại QUẬN KIẾN AN, hải PHÒNG năm 2009

MỘT số yếu tố LIÊN QUAN CHÍNH tới BỆNH VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG SINH dục dưới của PHỤ nữ từ 18 – 52 TUỔI tại QUẬN KIẾN AN, hải PHÒNG năm 2009
... bệnh: Tỷ lệ mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục nhóm phụ nữ sinh đẻ từ trở lên cao gấp 3,23 lần nhóm phụ nữ chưa sinh đẻ, có - Sinh nhiều làm tăng tỷ lệ mắc viêm nhiễm đường sinh dục mà có thai ... chủ yếu rơi vào phụ nữ làm ruộng phụ nữ trẻ Nhóm phụ nữ có nhận thức không đạt bệnh viêm nhiễm đường sinh dục bị mắc bệnh 71,8% cao gấp 4,29 lần nhóm nhận thức đạt bệnh 37,2% Kiến thức bệnh viêm ... luận - Liên quan nhận thức với bệnh: Tỷ lệ phụ nữ hiểu biết đầy đủ tác nhân gây bệnh viêm nhiễm đường sinh dục thấp có 22,6%, đa số chị em chưa có kiến thức đầy đủ bệnh chiếm 77,4% Và số phụ nữ chủ...
 • 3
 • 85
 • 2

phân tích nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm nước mặt tại sông ba láng trên địa bàn quận cái răng, thành phố cần thơ

phân tích nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm nước mặt tại sông ba láng trên địa bàn quận cái răng, thành phố cần thơ
... lƣợng nƣớc mặt sông Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ - Phân tích nhận thức ngƣời dân tình hình ô nhiễm nƣớc mặt sông Ba Láng - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức ngƣời dân biện ... giảm ô nhiễm cho sông Ba Láng 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Hiện trạng ô nhiễm nƣớc mặt sông Ba Láng qua năm gần nhƣ nào? - Nhận thức ngƣời dân khu vực sông Ba Láng vấn đề ô nhiễm nƣớc mặt sông sao? ... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO NGUYỄN NGÂN TRINH MSSV: 4115266 PHÂN TÍCH NHẬN THỨC CỦA NGƢỜI DÂN VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM NƢỚC MẶT TẠI SÔNG BA LÁNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH...
 • 83
 • 293
 • 1

NGHIÊN cứu sự dẫn TRUYỀN vận ĐỘNG các dây THẦN KINH CHÀY SAU, mác sâu và THỜI GIAN TIỀM TÀNG của PHẢN xạ HOFFMANN ở NGƯỜI BÌNH THƯỜNG độ TUỔI 25 40

NGHIÊN cứu sự dẫn TRUYỀN vận ĐỘNG các dây THẦN KINH CHÀY SAU, mác sâu và THỜI GIAN TIỀM TÀNG của PHẢN xạ HOFFMANN ở NGƯỜI BÌNH THƯỜNG độ TUỔI 25  40
... quan tuổi thời gian tiềm tàng vận động, biên độ sóng dẫn truyền vận động, tốc độ dẫn truyền vận động thời gian tiềm tàng phản xạ H, (p>0.05) 47 3.6 Ảnh hưởng số hình thái đến số dẫn truyền vận động ... xét: nam giới, mối tương quan tuổi thời gian tiềm tàng vận động, biên độ sóng dẫn truyền vận động, tốc độ dẫn truyền vận động thời gian tiềm tàng phản xạ H, (p>0.05) 3.5.2 Giá trị biến nghiên cứu ... sau, mác sâu bên, nên tiếp tục so sánh giá trị biến nghiên cứu giới 42 3.3.1 Thời gian tiềm tàng vận động dây chày sau, mác sâu giới Bảng 3.5: Thời gian tiềm tàng vận động dây chày sau, mác sâu...
 • 77
 • 46
 • 0

nghiên cứu tình hình bệnh bướu cổ ở học sinh từ 8 10 tuổi tại thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2009

nghiên cứu tình hình bệnh bướu cổ ở học sinh từ 8 10 tuổi tại thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2009
... cổ tuổi học sinh từ - 10 tuổi Với tầm quan trọng vấn đề nêu trên, tiến hành đề tài: "Nghiên cứu tình hình bệnh bướu cổ học sinh từ - 10 tuổi thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam năm 2009" Nhằm mục ... lệ mắc bệnh bướu cổ học sinh từ - 10 tuổi thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam năm 2009 2/ Đánh giá mức iốt niệu trung vị 4 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu bệnh bƣớu cổ: Những ... bƣớu cổ chung: 5,13 % - Tỷ lệ bƣớu cổ học sinh tuổi: 4 ,87 % - Tỷ lệ bƣớu cổ học sinh tuổi: 6,15 % - Tỷ lệ bƣớu cổ học sinh 10 tuổi: 4,36 % - Tỷ lệ bƣớu cổ học sinh nam: 3,76 % - Tỷ lệ bƣớu cổ học...
 • 55
 • 449
 • 3

Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
... KHẢI HOÀN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI DÂN MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ... sách bồi thường giải phóng mặt đến đời sống việc làm người dân số Dự án địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc" Mục đích nghiên cứu 2.1 Mục đích chung - Đánh giá tác động việc thực sách bồi ... riêng thành phố Vĩnh Yên mà số địa phƣơng khác gặp phải khó khăn việc thực sách bồi thƣờng, giải phóng mặt (GPMB) đến đời sống việc làm ngƣời dân Nhà nƣớc thu hồi đất Để đánh giá thực trạng đời sống...
 • 101
 • 284
 • 0

Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành đội mũ bảo hiểm của thanh niên từ 18 24 tuổi, tại hoàn kiếm, hà nội, sau 6 tháng thực hiện nghị quyết 322007 NQ CP

Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành đội mũ bảo hiểm của thanh niên từ 18 24 tuổi, tại hoàn kiếm, hà nội, sau 6 tháng thực hiện nghị quyết 322007 NQ CP
... tả kiến thức, thái độ thực hành đội bảo hiểm xe máy niên từ 18- 24 tuổi, quận Hoàn Kiếm sau tháng thực Nghị 32/2007 -NQ- CP 2 Xác định số yếu tố liên quan đến việc chấp hành đội bảo hiểm niên ... Xuất phát từ sở trên, học viên tiến hành nghiên cứu Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ thực hành đội MBH niên từ 18- 24 tuổi, Hoàn Kiếm, Nội, sau tháng thực nghị 32/2007 /NQ- CP Nghiên ... chấp hành đội MBH, lại chủ yếu thuộc nhóm niên [8] Vì việc nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành ngƣời tham gia giao thông đặc biệt nhóm niên độ tuổi từ 18- 24 tuổi,...
 • 92
 • 218
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU BỘT GIẶT TẠI THỊ TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU BỘT GIẶT TẠI THỊ TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH.PDF
... tế với đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành người tiêu dùng thương hiệu bột giặt thị trường thành phố Hồ Chí Minh” công trình nghiên cứu nhân chưa công bố hình thức Các ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐÀO ÁNH TUYẾT NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU BỘT GIẶT TẠI THỊ TRƯỜNG TP HỒ ... thu hút người tiêu dùng đến với thương hiệu Xây dựng giá trị thương hiệu - thiếu yếu tố cốt lõi lòng trung thành thương hiệu Với thay đổi động thị trường hàng tiêu dùng nhanh, lòng trung thành...
 • 99
 • 390
 • 1

Nghiên cứu tình hình viêm âm đạo và kết quả điều trị ở phụ nữ có chồng từ 18 – 49 tuổi tại huyện Chợ Mới, An Giang năm 2013

Nghiên cứu tình hình viêm âm đạo và kết quả điều trị ở phụ nữ có chồng từ 18 – 49 tuổi tại huyện Chợ Mới, An Giang năm 2013
... lệ viêm âm đạo phụ nữ chồng từ 18 - 49 tuổi huyện Chợ Mới, An Giang năm 2013 Xác định tác nhân gây viêm âm đạo phụ nữ chồng từ 18 49 tuổi huyện Chợ Mới, An Giang năm 2013 Đánh giá kết điều ... dục phụ nữ đánh giá hiệu phác đồ áp dụng phạm vi toàn huyện [38] Vì thế, tiến hành Nghiên cứu tình hình viêm âm đạo kết điều trị phụ nữ chồng từ 18 49 tuổi huyện Chợ Mới, An Giang năm 2013 ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Đối tượngnghiên cứu Phụ nữ từ 18 49 tuổi chồng sống huyện Chợ Mới, An Giang 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn vào -Phụ nữ 18 49 tuổi có...
 • 87
 • 143
 • 0

KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ - HÀNH VI VỀ VIỆC TẦM SOÁT UNGTHƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NỮ NỘI TRỢ TỪ 18 - 65 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH TỪ 25/2/2008 ĐẾN 11/5/2008

KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ - HÀNH VI VỀ VIỆC TẦM SOÁT UNGTHƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NỮ NỘI TRỢ TỪ 18 - 65 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH TỪ 25/2/2008 ĐẾN 11/5/2008
... 2: Tỷ lệ nữ nội trợ phân bố theo điểm kiến thức ung thư CTC tầm soát bệnh (n=768 người) Thái độ vi c tầm soát ung thư cổ tử cung nữ nội trợ Bảng 5: Thái độ vi c khám phụ khoa nữ nội trợ (n =768 ... bệnh vi n lớn, hội họ thông tin đầy đủ lại KẾT LUẬN Qua khảo sát 768 nữ nội trợ từ 1 8-6 5 tuổi thành phố Hồ Chí Minh, xác định được: Tỷ lệ nữ nội trợ kiến thức tốt vi c khám phụ khoa -tầm soát ... mục đích xét nghiệm Thái độ bệnh ung thư CTC tầm soát bệnh - Thái độ nữ nội trợ vi c khám phụ khoa tầm soát ung thư CTC xem nhẹ đa số nghĩ vi c khám phụ khoa tầm soát ung thư CTC không cần...
 • 11
 • 582
 • 1

Đánh Giá Hiệu Quả Công Nghệ Xử Lý Môi Trường Đất Bị Ảnh Hưởng Bởi Thuốc BVTV – DDT Từ Kho Thuốc BVTV Tại Thị Trấn Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Đánh Giá Hiệu Quả Công Nghệ Xử Lý Môi Trường Đất Bị Ảnh Hưởng Bởi Thuốc BVTV – DDT Từ Kho Thuốc BVTV Tại Thị Trấn Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -*** - DƯƠNG THỊ HUỆ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ĐẤT BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THUỐC BVTV DDT TỪ KHO THUỐC BVTV TẠI THỊ TRẤN HỮU LŨNG, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH ... hình thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 2.2.2 Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường đất từ thuốc bảo vệ thực vật DDT 2.2.3 Đánh giá hiệu công nghệ xử môi trường đất bị ô nhiễm thuốc ... nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu công nghệ xử môi trường đất bị ảnh hưởng thuốc Bảo vệ thực vật - DDT từ Kho thuốc bảo vệ thực vật thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 3 1.2 Mục...
 • 67
 • 76
 • 0

Giải thích những kết quả xử lý thống kê trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu.doc

Giải thích những kết quả xử lý thống kê trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu.doc
... tố TQM chất lượng đảm bảo chương trình chứng nhận ISO 9000 V - Giải thích kết xử thống việc kiểm định câu hỏi nghiên cứu Những tổ chức lấy làm mẫu khác ngành kinh doanh chủ yếu (từ sản ... tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung nghiên cứu xác định mức độ tác động nhân tố tổ chức học hỏi môi trường sáng tạo dựa tiếp thu nhân viên tham gia vào nghiên ... tổng thể giải thích nhân tố dự đoán cao xác định theo mô hình giảm mô hình giảm phù hợp so với mô hình đầy đủ? RQ8 : Các nhân tố từ môi trường sáng tạo, văn hóa tổ chức học hỏi giải thích phương...
 • 17
 • 645
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Cuộc vận động đổi mới văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ XX qua Đông Dương tạp chí " docx

Nghiên cứu khoa học
... THUẬT VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX TRÊN ĐÔNG DƯƠNG TẠP CHÍ 2.1 Đổi văn học 24 2.2 Đổi học thuật 35 CHƯƠNG CUỘC VẬN ĐỘNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ PHONG TỤC VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX TRÊN ĐÔNG DƯƠNG TẠP CHÍ 3.1 Đổi ... Đông Dương Tạp Chí 13 1.2.1 Hình thức nội dung Đông Dương Tạp Chí 13 1.2.2 Chủ trương Đông Dương Tạp Chí 14 1.3 Ban biên tập Đông Dương Tạp Chí 15 CHƯƠNG CUỘC VẬN ĐỘNG ĐỔI MỚI NỀN VĂN HỌC – HỌC ... Tạp Chí làm có giá trị đất nước thời đại Qua vận động đổi học thuật, giáo dục phong tục Đông Dương Tạp Chí, ta khẳng định tuần báo xứng đáng với vị trí quan văn hóa tiền phong Việt Nam Đông Dương...
 • 15
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trình bày lại câu hỏi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văntự điều chỉnh xúc cảm của người làm tham vấn tâm lýthực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện đại từ tỉnh thái nguyênđiều 16 trách nhiệm của giáo viên giảng viên nhân viên trong giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tậtkết quả nghiên cứu tìm hiểu về nhu cầu sử dụng smartphone của người tiêu dùng từ 18 45 tuổi giới hạn trong ba hệ điều hành windowphone android và iospháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở việt namphát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm trong chương trình hóa học phổ thôngmột tình cảm thiêng liêng của người cha câm điếctình cảm thiêng liêng của người cha dành cho conquyen quan li cua nguoi su dung lao dongđề tài pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở việt namquan he cua gioi thuy sinh trong qua trinh tu lam sach nuocphát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm trong chương trình hóa học thcstinh cam thai do cua nguoi anh trong truyenrần thị thanh tâm phân tích hành vi người tiêu dùng hàng may mặc thương hiệu việt của người dân đbsclQuản lý Tài chính tại Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuản lý thuế Giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Bắc NinhSécurité et respect de la vie privée dans les réseaux de véhicules (VANET) = An toàn và tôn trọng riêng tư trong mạng xe cộ (VANETSử dụng bài tập thực tiễn dạy học phần kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm (Hoá học 12) phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinhThực trạng đào tạo ngành Việt Nam học ở Việt Nam hiện nayluận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghiệp thƣơng mại sông đàluận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần LILAMAluận văn thạc sĩ kế toán hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ bản tại ban quản lý dự án huyện sóc sơnluận văn thạc sĩ kế toán hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần công nghiệp và thƣơng mại việt thắng VNPluận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần sông đà 11luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH laurelton diamonds việt namluận văn thạc sĩ kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tƣ và phát triển nông nghiệp hà nộiluận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơnluận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định tại viện hàn lâm khoa học xã hội việt namluận văn thạc sĩ một số giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc cạnh tranh ngành hàng dầu mỡ nhờn ô tô, xe máy của tổng công ty hóa dầu petrolimexluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực tại văn phòng tổng công ty thép việt namluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ đồng xuân hải dƣơngluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn hilton garden inn hanoiluận văn thạc sĩ phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thơng việt nam chi nhánh khu công nghiệp hải dƣơngluận văn thạc sĩ phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng hợp tác xã việt nam– chi nhánh phú thọ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập