Mạch chuyển đổi tín hiệu ADC và DAC

Nghiên cứu, tìm hiểu thực nghiệm khảo sát các đặc tính của bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số (ADC) ngược lại (DAC)

Nghiên cứu, tìm hiểu và thực nghiệm khảo sát các đặc tính của bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số (ADC) và ngược lại (DAC)
... thống tự động hoá cần phải chuyển tín hiệu thành tín hiệu tơng tự (dòng điện điện áp biến thiên liên tục).Mạch điện thực chức mạch chuyển đổi số- tơng tự( DAC) Nh vậy, mạch chuyển đổi tơng tự- số thực ... dụng chuyển đổi có mạch chuyển đổi DAC có nhiệm vụ chuyển đổi số nhị phân thành tơng tự tơng ứng với độ lớn (Biên độ tín hiệu tơng tự) với giá trị số Hiệu suất chuyển đổi kỹ thuật chuyển đổi ... số chuyển đổi cách khắc phục Để thực đo lờng chuyển đổi máy tính thông qua card ghép nối chuyển đổi tơng tự- số ADC việc phải hiểu nguyên lý hoạt động nó, ta phải biết tính đo lờng nh độ xác chuyển...
 • 37
 • 150
 • 0

VĐK AT89s52 IC chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số ADC 08xx để chuyển đổi xử lý tín hiệu sau đó hiển thị lên LCD

VĐK AT89s52 và IC chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số ADC 08xx để chuyển đổi và xử lý tín hiệu sau đó hiển thị lên LCD
... – KHOA ĐIỆN TỬ Thời gian chuyển đổi định nghĩa thời gian mà ADC cần để chuyển đầu vào tương tự thành số nhị phân Đối với ADC0 804 thời gian chuyển đổi phụ thuộc vào tần số đồng hồ cấp tới chân ... KHOA ĐIỆN TỬ  RD (Read) Chân số 2, tín hiệu vào, tích cực mức thấp Các chuyển đổi đầu vào tương tự thành số nhị phân giữ ghi RD sử dụngđể có liệu chuyển đổi tới đầu ADC0 804 Khi CS = cómột xung ... chuyển đổi ADC Bộ chuyển đổi ADC chuyển đổi tín hiệu dạng tương tự sang dạng số để làm việc với CPU Ứng dụng chủ yếu mô tả cách thức tối ưu hóa ADC (Analog to DigitalConvertor) phần cứng để không...
 • 22
 • 204
 • 1

Một số phương pháp chuyển đổi tín hiệu ứng dụng

Một số phương pháp chuyển đổi tín hiệu và ứng dụng
... HỌC T ự NHIÊN *1* «4# 4* *1» «7* tii »Ị» «1« *?> *Ị» TÊN ĐỂ T À I : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN Đ ổ i TÍN HIỆU VÀ ÚNG DỤNG MÃ SỐ: QT-04-03 CHÚ TRÌ ĐỂ TÀI : PGS TS PHẠM QU ỐC TRIÊU CÁC CÁN BỘ TH ... Chương I: Một phương pháp chuyên đổi nhiệt - điện 1.1 Chuyển đổi nhiệt - điện điện trở 1.2 Chuyển đổi nhiệt - điện cặp nhiệt 12 1.3 Chuyển đổi nhiệt - điện diode ... thưc hiên theo phương pháp gián tiếp mà nguyên tấc chù yếu cúa dựa vào trình chuyên đổi lín hiệu dung cu đo Thiết bị tác giá nghiên cứu đẽ tài thiết bị đo dùng trình chuyển đổi tín hiệu nhiệt -...
 • 105
 • 156
 • 0

Một số phương pháp chuyển đổi tín hiệu ứng dụng tt

Một số phương pháp chuyển đổi tín hiệu và ứng dụng tt
... vể số phương pháp chuyển đổi tín hiệu vật lý - Nghiên cứu giai pháp nàng cao chất lượn2 chuvến đòi - Nghièn cứu hiệu ứng liên quan đến chuyển đổi tín hiẽu - Xây dựng số thiết bị chuyển đổi - Hiệu ... chuyến đổi tín hiệu ứng dụng vào đo lường đại lượng vật lý, nhấn manh phương pháp chuyển đổi nhiệt điện - Nghiên cứu thiết kế hệ đo phục vụ đo lường đại lượng vật lý - Chế tao mẫu sản phám hiệu ... giá khả ứng dụng cúa thiết bi .68 Kết luận ch u n g 69 Tài liệu tham kh ảo 70 BÁO CÁO TÓM TẮT Đề tài: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN Đ ổ i TÍN HIỆU VÀ ÚTVG DỰNG Mã số: QT-04-03...
 • 8
 • 100
 • 0

Chuyển đổi tín hiệu vật lý ứng dụng trong sensor

Chuyển đổi tín hiệu vật lý và ứng dụng trong sensor
... Chương Chuyển đổi tín hiệu vật Chương Sensor từ-điện Chương Mô hiệu ứng chuyển đổi tín hiệu sensor Chương Thiết bị phát thăng giáng từ trường nhỏ CHƯƠNG CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU VẬT LÝ 1.1 Một số hiệu ... ĐẦU Chuyển đổi tín hiệu lĩnh vực thú có nhiều ứng dụng thực tiễn Các đầu dò, đầu đo, cảm biến (sensor) … chế tạo đưa vào sử dụng đo lường, điều khiển tự động dựa nguyên chuyển đổi tín hiệu ... sensor 1.2 Một số hiệu ứng chuyển đổi - điện 1.2.1 Hiệu ứng áp điện Hiệu ứng áp điện khả sản sinh điện tinh thể không đối xứng tâm chịu tác dụng lực học, ngược lại Hiệu ứng tìm vào năm 1880 Vật...
 • 90
 • 306
 • 0

Chuyển đổi tín hiệu vật lý ứng dụng trong sensor

Chuyển đổi tín hiệu vật lý và ứng dụng trong sensor
... Chương Chuyển đổi tín hiệu vật Chương Sensor từ-điện Chương Mô hiệu ứng chuyển đổi tín hiệu sensor Chương Thiết bị phát thăng giáng từ trường nhỏ CHƯƠNG CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU VẬT LÝ 1.1 Một số hiệu ... TÙNG CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU VẬT LÝ VÀ ỨNG DỤNG TRONG SENSOR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỖ GIA TÙNG CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU VẬT LÝ VÀ ... Chương - CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU VẬT LÝ .02 1.1 Một số hiệu ứng chuyển đổi nhiệt- điện 02 1.1.1 Hiệu ứng nhiệt điện 02 1.1.2 Hiệu ứng nhiệt điện trở 04 1.1.3 Hiệu ứng điện...
 • 107
 • 294
 • 3

Mô phỏng đặc trưng chuyển đổi tín hiệu điện của cảm biến áp suất MEMs kiểu điện dung dưới tải áp suất

Mô phỏng đặc trưng chuyển đổi tín hiệu điện của cảm biến áp suất MEMs kiểu điện dung dưới tải áp suất
... thức cảm biến áp suất MEMS kiểu điện dung tải áp suất - Đã độ lệch màng làm sở cho việc xác định thay đổi điện dung chuyển đổi tín hiệu điện cảm biến áp suất - Đã đặc trưng chuyển đổi tín hiệu ... hiệu điện cảm biến áp suất MEMS kiểu điện dung tải áp suất Mục đích nghiên cứu đặc trưng chuyển đổi tín hiệu điện cảm biến áp suất MEMS kiểu điện dung tải áp suất Nguyễn Thị Trà My- K31A Sư Phạm ... luận Phạm vi nghiên cứu đặc trưng chuyển đổi tín hiệu điện cảm biến áp suất MEMS kiểu điện dung tải áp suất Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tra cứu tài liệu, phỏng, thảo luận đánh giá...
 • 28
 • 78
 • 0

Tìm hiểu kỹ thuật chuyển đổi tín hiệu từ tương tự sang tín hiệu số trong truyền hình

Tìm hiểu kỹ thuật chuyển đổi tín hiệu từ tương tự sang tín hiệu số trong truyền hình
... tiếp nhận tín hiệu truyền hình tơng tự Bộ biến đổi tín hiệu tơng tự thnh tín hiệu số (A/D) biến đổi tín hiệu truyền hình tơng tự thnh tín hiệu truyền hình số tham số v đặc trng tín hiệu ny đợc ... từ tơng tự sang tín hiệu số truyền hình chơng i:giới thiệu truyền hình số I Tại phải chuyển đổi từ tín hiệu tơng tự sang tín hiệụ số Vì sử dụng phơng pháp số để tạo lu trữ v truyền tín hiệu chơng ... HN Truyền hình số 12 Đồ án tốt ngiệp Truyền hình số CHƯƠNG III: ĐặC ĐIểM CủA TíN HIệU HìNH I .Hình dạng tín hiệu hình Tín hiệu hình l tín hiệu đơn cực tính độ chói ảnh có trị số dơng biến đổi từ...
 • 76
 • 839
 • 0

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU pot

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU pot
... Một số dạng tín hiệu cảm biến BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB Sơ đồ khối BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB Các khối chức BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB ... * 10 BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU • Một số dạng tín hiệu cảm biến BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU • Một số dạng tín hiệu cảm biến BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU • Một số dạng tín hiệu cảm biến BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU ... Đầu điện áp BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB Khối đầu analog - Đầu dòng điện BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB Khối đầu so sánh BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB Khối đầu so sánh BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB Khối...
 • 88
 • 464
 • 0

Thiết kế, chế tạo bộ chuyển đổi tín hiệu trong mô hình hệ thống nhạc nước

Thiết kế, chế tạo bộ chuyển đổi tín hiệu trong mô hình hệ thống nhạc nước
... VỀ HỆ THỐNG NHẠC NƯỚC 1.1 Giới thiệu hệ thống nhạc nước Hệ thống nhạc nước hệ thống phun hiệu ứng nước theo tiếng nhạc Đây hình giải trí độc đáo Nhạc nước có loại: nhạc nước tự động, nhạc nước ... tổng quát hệ thống nhạc nước 24 Hình 2.2 hình hệ thống nhạc nước phương án 26 Hình 2.3 hình hệ thống nhạc nước phương án 27 Hình 2.4 hình hệ thống nhạc nước phương ... 51131133 : Thiết kế chế tạo chuyển đổi tín hiệu hình hệ thống nhạc nước Số trang: 82 Số chương: 04 Số tài liệu tham khảo: Hiện vật: 02 báo cáo, 02 đĩa CD hình hệ thống nhạc nước NHẬN XÉT...
 • 96
 • 385
 • 5

thiết kế mạch chuyển đổi adc với yêu cầu đầu vào là tín hiệu tương tự đầu ra là 4 bit dữ liệu ,hiển thị dưới dạng led 7 thanh

thiết kế mạch chuyển đổi adc với yêu cầu đầu vào là tín hiệu tương tự đầu ra là 4 bit dữ liệu ,hiển thị dưới dạng led 7 thanh
... cho mạch ta có: PHẦN II : ĐỒ ÁN KĨ THUẬT SỐ MẠCH CHUYỂN ĐỔI ADC I.YÊU CẦU CỦA ĐỒ ÁN Thiết kế mạch chuyển đổi ADC với yêu cầu sau: -Đầu vào tín hiệu tương tự -Đầu bit liệu -Hiển thị dạng LED -Thiết ... 0.b1 ) 48 R IV.3 Mạch chuyển đổi ADC Đặc điểm mạch chuyển đổi - Chuyển đổi ADC mạch điện thực chuyển đổi tín hiệu tương tự đầu vào thành tín hiệu dạng số đầu để phục vụ cho xử lý - Giống mạch chuyển ... I.1 Mạch tương tự tín hiệu tương tự (Analog circuit) a .Mạch tương tự (Analog ) *Định nghĩa : Mạch tương tự mạch xử lý tín hiệu tương tự -Tín hiệu tương tự : tín hiệu có biên độ biến đổi liên...
 • 63
 • 766
 • 3

Các phương pháp chuyển đổi ADC DAC.doc

Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc
... định phụ thuộc vào loại mã yêu cẩutên đầu chuyển đổi phân loại chuyển đổi tơng tự-số ADC Có nhiều cách phân loại chuyển đổi tơng tự-số ADC , nhiên chủ yếu phân loại theo trình chuyển đổi mặt thời ... cho chuyển đổi tơng tự số Đề tài: phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cntt + Dải biến đổi điện áp tơng tựu đầu vào: Là khoảng điện áp mà chuyển đổi AD thực chuyển ... nguyên lý phơng pháp chuyển đổi song song 4.3.2.Nguyên lý hoạt động Trong phơng pháp chuyển đổi này, tín hiệu tơng tự cần chuyển đổi UA cần chuyển đổi đợc đa đồng thời tới đầu vào cá so sánh Điện...
 • 37
 • 5,001
 • 36

Xem thêm

Từ khóa: mạch chuyển đổi tín hiệutin hieu adc va dacmach chuyen doi tin hieubộ chuyển đổi tín hiệu số sang analogue dacbộ hiển thị và chuyển đổi tín hiệu intermag 2khối chuyển đổi tín hiệu tương tự số adcchuyen doi tin hieu dacchuyển đổi tín hiệu số sang tương tự dacschuyển đổi tín hiệu tương tự số adcchuyển đổi tín hiệuchuyển đổi tín hiệu tương tự sang sốphương pháp chuyển đổi tín hiệu bằng waveletbộ chuyển đổi tín hiệubộ chuyển đổi tín hiệu pc to tvbộ chuyển đổi tín hiệu pc to tv dt7001ThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAGiáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, hayBÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namVận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh bình dươngHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcSoạn bài Bài ca ngất ngưỡngSoạn bài Khóc Dương KhuêCác kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNCÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUA4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪULuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)Dac diem khi hau viet namTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập