Xóa đói giảm nghèo vùng tộc người thiểu số đan lai tại huyện con cuông, tỉnh nghệ an

Xóa đói giảm nghèo vùng tộc người thiểu số đan lai tại huyện con cuông, tỉnh nghệ an

Xóa đói giảm nghèo vùng tộc người thiểu số đan lai tại huyện con cuông, tỉnh nghệ an
... xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số miền núi Nghệ An nói chung tộc ngƣời thiểu số an Lai, huyện Con Cuông nói riêng - Tập trung phân tích thực trạng đói nghèo tộc ngƣời thiểu số an Lai, huyện ... xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số - Chƣơng 2: Thực trạng nghèo đói xóa đói giảm nghèo vùng tộc ngƣời an Lai (huyện Con Cuông - tỉnh Nghệ An) - Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng giải pháp xoá đói giảm ... nghiệm xoá đói giảm nghèo số huyện miền núi tỉnh Nghệ An 35 CHƢƠNG 38 THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÙNG TỘC NGƢỜI AN LAI (HUYỆN CON CUÔNG – TỈNH NGHỆ AN) ...
 • 95
 • 77
 • 0

Tín dụng cho xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Tín dụng cho xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
... TRẠNG TÍN DỤNG CHO XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẠI HUYỆN YÊN LẬP 47 3.1 Thực trạng nghèo đói huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 47 3.1.1 Thực trạng nghèo đói ... huyện Yên lập, chọn vấn đề: Tín dụng cho xóa đói giảm nghèo Ngân hàng sách hội huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế Việc nghiên cứu vấn đề tín dụng Ngân hàng Chính ... Nhà nước xóa đói giảm nghèo vai trò tín dụng sách cho xóa đói giảm nghèo Chương : Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng tín dụng cho xóa đói giảm nghèo Ngân hàng sách hội huyện Yên Lập...
 • 107
 • 183
 • 0

Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
... tra, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực trẻ dân tộc thiểu số huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ dân tộc thiểu số miền núi 3.2 ... Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trẻ dân tộc thiểu số huyện Con Cuông - tỉnh Nghệ A n .37 Sô' liệu chung dân tộcthiểu số Việt nam 36 1.1 .Thực trạng nguồn nhân lực từ ... rằng: Nguồn nhân lực trẻ nguồn nhân lực độ tuổi trẻ Ở Việt Nam độ tuổi trẻ 34 tuổi Nguồn nhân lực trẻ dân tộc thiểu số phận quan trọng nguồn nhân lực trẻ quốc gia Tuy nhiên nguồn nhân lực có...
 • 140
 • 406
 • 1

Kết Hợp Xóa Đói, Giảm Nghèo Với Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Ở Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên Hiện Nay

Kết Hợp Xóa Đói, Giảm Nghèo Với Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Ở Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên Hiện Nay
... phỏt trin kinh t - xó hi huyn i T thi gian ti Kt qu t c - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng vic kt hp xúa úi, gim nghốo vi phỏt trin kinh t - xó hi huyn i T - tnh Thỏi Nguyờn giai on 2006 - 2010 - xut ... phỏt trin kinh t - xó hụi huyn i T - Tnh Thỏi Nguyờn hin cách nhìn nhận nghiêm túc, việc thực Nghị Đại hội XI Đảng, nhằm sớm đ-a huyn i T sm thoỏt tỡnh trng nghốo, tng bc phỏt trin kinh t - xó hi ... trin kinh t - xó hi huyn i T giai on 2006 - 2011 - xut mt s gii phỏp nhm gúp phn thc hin tt cụng tỏc xúa úi, gim nghốo gn vi nhim v phỏt trin kinh t - xó hi nụng thụn huyn i T giai on 2011 - 2015...
 • 67
 • 35
 • 0

Tìm hiểu hệ sinh thái vườn rừng ở xã chi khê, huyện con cuông, tỉnh nghệ an và sự tác động của con người đối với nó

Tìm hiểu hệ sinh thái vườn rừng ở xã chi khê, huyện con cuông, tỉnh nghệ an và sự tác động của con người đối với nó
... tiêu tổng quát Tìm hiểu thành phần, cấu trúc số đặc điểm sinh thái mô hình vờn rừng Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An dới tác động ngời Từ tìm hiểu ảnh hởng ngời lên hệ sinh thái mức độ ... thái vờn rừng Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An tác động ngời nó" Để tìm hiểu tác động nhân tố môi trờng ngời tới nguồn tài nguyên rừng công phục hồi rừng phát triển kinh tế hội khu ... - Sự tác động ngời giới hạn hoạt động làm thay đổi sinh cảnh nh trồng thêm, khai thác hay chia cắt 3.2 Đối tợng Chỉ gồm mô hình vờn rừng Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An với đầu t tác...
 • 46
 • 349
 • 0

nâng cao khả năng tiếp cận thị trường lao động cho người nghèohuyện con cuông tỉnh nghệ an

nâng cao khả năng tiếp cận thị trường lao động cho người nghèo ở huyện con cuông tỉnh nghệ an
... trường lao động cho người nghèo huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An Chương III: Phương hướng số giải pháp Nâng cao khả tiếp cận thị trường lao động cho người nghèo huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An Chương IV: ... người nghèo huyện Con Cuông Tỉnh Nghệ An ” Đề tài gồm Chương Chương I: Một số vấn đề lý luận chung thị trường lao động cho người nghèo Chương II: Thực trạng khả tiếp cận thị trường lao động cho ... đồng người nghèo huyện chiếm tỷ lệ cao, khả tiếp cận thị trường lao động tỉnh phận nhiều hạn chế Để góp phần giải vấn đề em mạnh dạn tìm hiểu đề tài Nâng cao khả tiếp cận thị trường lao động cho...
 • 80
 • 189
 • 0

Tái định cư và sự thay đổi phương thức mưu sinh của người Đan Lai ở Tân Sơn và Cửa Rào, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Tái định cư và sự thay đổi phương thức mưu sinh của người Đan Lai ở Tân Sơn và Cửa Rào, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
... 100% để người dân chuyển đổi trồng phương thức canh tác Huyện, cử cán xuống trực tiếp đạo sản xuất nhằm thay đổi sống cho người dân an Lai tái định Tuy nhiên, dự định dùng mía để thay đổi ... huyện Con Cuông) Ngày 5/3/2010, UBND huyện Con Cuông thành lập: “Đoàn đạo sản xuất cho đồng bào an Lai hai tái định Tân Sơn Cửa Rào Môn Sơn gồm cán thuộc phòng, ban chuyên môn Hưởng ứng ... tộc người thiểu số an Lai sinh sống vùng lõi VQG Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Vinh [3] Chi cục Định canh đinh & Vùng Kinh tế Nghệ An, Dự án Lâm nghiệp hội & Bảo tồn thiên nhiên Nghệ...
 • 11
 • 77
 • 0

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con tại nhà của bà mẹ dân tộc thiểu số ở ba xã, huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ an năm 2012

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con tại nhà của bà mẹ dân tộc thiểu số ở ba xã, huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ an năm 2012
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SINH CON TẠI NHÀ CỦA BÀ MẸ DÂN TỘC THIỂU SỐ BA XÃ, HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ ... 4.1 Thực trạng sinh nhà 46 4.2 Một số yếu tố liên quan đến sinh nhà 53 KẾT LUẬN 58 5.1 Thực trạng sinh nhà 58 5.2 Một số yếu tố liên quan đến sinh nhà ... quan đến sinh nhà mẹ dân tộc thiểu số ba xã, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An năm 2012 tiến hành với mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng sinh nhà mẹ dân tộc Thái, H‟mông, Khơ Mú sinh năm 2012 xã Mường...
 • 97
 • 232
 • 1

Biến đổi tập quán mưu sinh và văn hóa đảm bảo đời sống của người đan lai, huyện con cuông, tỉnh nghệ an sau tái định cư

Biến đổi tập quán mưu sinh và văn hóa đảm bảo đời sống của người đan lai, huyện con cuông, tỉnh nghệ an sau tái định cư
... tỉnh Nghệ An Chương 2: Những biểu biến đổi tập quán mưu sinh văn hóa đảm bảo đời sống người an Lai, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An sau tái định Chương 3: Một số giải pháp xây dựng phát triển đời ... ĐÓNG GÓP CỦA KHÓA LUẬN - Cung cấp tư liệu tập quán mưu sinh truyền thống văn hóa đảm bảo đời sống người an Lai, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An - Nghiên cứu biến đổi tập quán người dân sau di dân ... chọn đề tài Biến đổi tập quán mưu sinh văn hóa đảm bảo đời sống người an Lai, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An sau tái định làm đề tài nghiên cứu TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trong thời gian qua có số...
 • 12
 • 182
 • 0

Đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân xã Lục Dạ- huyện Con Cuông- tỉnh Nghệ An

Đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân xã Lục Dạ- huyện Con Cuông- tỉnh Nghệ An
... việc tìm hiểu thực trạng khai thác, sử dụng loại lâm sản cần thiết Vì thực đề tài: “ Đánh giá thực trạng khai thác sử dụng lâm sản gỗ người dân Lục Dạ- huyện Con Cuông- tỉnh Nghệ An ” Phần thứ ... 4.2.5 Kiến thức địa người dân địa phương khai thác, chế biến sử dụng LSNG Qua điều tra thực địa vấn người dân Lục Dạ nhận xét số vấn đề thực trạng khai thác, chế biến sử dụng LSNG sau: * Nhóm ... nguồn lâm sản khan nên muốn khai thác người dân phải xa, vào rừng sâu, khai thác mây họ phải lại rừng tuần Thường sản phẩm người dân khai thác người đặt mua Những người thu mua địa phương người...
 • 55
 • 3,877
 • 22

SỰ VẬN DỤNG QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN VÀO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở HUYỆN CON CUÔNG TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY

SỰ VẬN DỤNG QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN VÀO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở HUYỆN CON CUÔNG TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY
... vận dụng vào phát triển nguồn nhân lực chương chương 2, để phát triển nguồn nhân lực việc vận dụng quan niệm người triết học Mác- Lênin tác giả nêu lên thực trạng nguồn nhân lực huyện, đưa số ... Mác- Lênin vào phát triển nguồn nhân lực huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An nay tác giả có kết cấu hợp lý Chương tác giả nêu lên quan điểm người triết học nhằm làm sở lý luận đề tài để từ vận dụng vào ... huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An - Nhận xét: Như phạm vi giới hạn nghiên cứu tác giả nghiên cứu quan niệm người trong triết học Mác – Lênin từ vận dụng vào phát triển nguồn nhân lực huyện Con Cuông...
 • 15
 • 215
 • 0

Sự phát triển một số chỉ tiêu thể lực, thể chất và sinh lý của học sinh dân tộc thái và dân tộc kinh lứa tuổi 12 15 tại huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

Sự phát triển một số chỉ tiêu thể lực, thể chất và sinh lý của học sinh dân tộc thái và dân tộc kinh lứa tuổi 12  15 tại huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an
... NGUYN TH VINH Sự PHáT TRIểN MộT Số CHỉ TIÊU THể LựC, THể CHấT SINH CủA HọC SINH DÂN TộC THáI DÂN TộC KINH LứA TUổI 12 - 15 TạI HUYệN QUỳ HợP, TỉNH NGHệ AN Chuyờn ngnh: Sinh hc thc nghim ... 149.2 148,93 138,95 153 ,01 153 ,86 151 ,62 15 N 140.22 15 Nam Tzu i HSSH (1975) Tỏc gi (2014) 12 Gii tớnh 152 .4 151 ,81 143,40 154 ,79 154 ,67 152 ,44 Hu Danh (2013) 3.1.2 Cõn nng ca hc sinh Cỏc kt qu ... 140,29 13 144.8 143,99 133,95 147,84 146,04 147,10 14 152 .1 151 ,16 137,51 156 ,86 150 ,58 153 ,8 157 .5 156 ,69 140,20 157 ,60 157 ,94 159 ,13 12 140 .15 140,71 130,59 146,06 143,05 144.02 13 145 144,94...
 • 86
 • 324
 • 0

SỰ RA ĐỜI CỦA CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG Ở XÃ MÔN SƠN, HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN

SỰ RA ĐỜI CỦA CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG Ở XÃ MÔN SƠN, HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN
... sử Đảng tỉnh Cao Bằng, Tập I (sơ thảo), Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Cao Bằng, 1984 Lịch sử Đảng huyện Hoà An, Tập I (1930-1945), Ban chấp hành đảng huyện Hoà An, 1995 Tập giảng lịch sử Đảng Cộng ... xe bò từ Tây An Biên An ròng rã bốn, năm ngày tới Bác Diên An không lâu Hồi ấy, Quốc dân đảng Cộng sản đảng hợp tác, Tưởng Giới Thạch đề nghị Đảng Cộng Sản cử đoàn cố vấn xuống Hành Dương huấn ... Trung Kỳ, Tỉnh Nghệ An tổ chức Đảng nhiều Phủ, Huyện tỉnh hình thành Từ đây, phong trào đấu tranh cách mạng Nghệ An lãnh đạo thống cấp Đảng, tiếp thêm sức mạnh mới, bùng lên mạnh mẽ trở thành đỉnh...
 • 13
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển kinh tế biển nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo vùng ven biển thừa thiên – huếnâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ anmột số giải pháp tín dụng và kiến nghị nhằm thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của pgd ngân hàng chính sách xã hội huyện chí linhcác giải pháp tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dung góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của pgd ngân hàng chính sách xã hội huyện chí linhcơ sở thực tiễn của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường thpt huyện diễn châu tỉnh nghệ anxóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số việt namthực trạng và giải phápPhát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Hành vi cầu khiến và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà NộiKhảo sát lỗi ngữ âm của người Trung Quốc học tiếng Việt và cách khắc phụcKhảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên CKhảo sát, đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị trong phông lưu trữ Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà NộiNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà NộiNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữQuản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt NamÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀUBÀI TẬP MỞ RỘNG VỐN TỪ THEO HƢỚNG ĐA GIÁC QUAN CHO HỌC SINH MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌCBáo cáo thực tập tổng hợp khoa QTKD trường ĐH Thương Mại tại công ty cổ phần Công Nghệ MacrocomQuản lý chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa, thành phố Hà NộiQuản lý nguồn nhân lực tại Công ty tài chính Cổ phần Điện lực - CopyQuản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng NinhQuản lý vật tư tại Công ty Than Uông BíQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ở trường Đại học khu vực Miền Trung trong bối cảnh đổi mới giáo dục (LA tiến sĩ)Hướng dẫn thực hành máy xúc (đỗ hữu toàn)Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ (lưu văn nhang)Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy tay ga (việt trường duy an)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập