1000 câu viết lại ôn thi môn tiếng anh TNPT năm 2016

88 câu trắc nghiệm ôn thi môn tiếng anh

88 câu trắc nghiệm ôn thi môn tiếng anh
... something, not just talk about doing something Paul believes in protecting endangered animals, Page Grade 12 THE ENTRANCE EXAMINATION and he protects them in controversial ways Some people think ... A runs into whaling ship B does something to protect the Earth C talks about protecting endangered species D is a hero, like Paul Watson 52 When something is controversial, A everyone agrees ... each succeeding U.S president 36 Which of the following would be the most appropriate title for this text? A George Washington’s life in the White House B.The Early History of the White House...
 • 6
 • 178
 • 0

Câu hỏi ôn thi môn tiếng anh pot

Câu hỏi ôn thi môn tiếng anh pot
... lot of network traffic This network traffic slows down the entire network processing What should you, as the system administrator at Blue Moon Computers to troubleshoot this problem? a Configure ... troubleshoot this problem, you want to restrict the Internet users from accessing the DNS server of your organization for resolving names Which of the following options will enable you to accomplish this ... complains that he is unable to transmit messages to and from the development department What you think is the reason of the problem? a Duplicate IP addressing b Changed configuration of the network...
 • 22
 • 127
 • 0

Tài liệu ôn thi môn Tiếng Anh ( Bộ Lets go 1B )

Tài liệu ôn thi môn Tiếng Anh ( Bộ Lets go 1B )
... , chị I ( / like ) dogs This is Nam ( He / she ) is a teacher This ( is / am / are ) my father This is his sister ( My / His/ Her ) name is Van This is ... nhảy Bài tập Dịch sang Tiếng Anh Nó không ? Nó bơi không ? Nó bay không ? Nó nhảy lò cò không ? Nó nhảy “vọt” không ? Có chó Bạn thích chó không ? Tôi không thích Tôi thích ... This is her brother ( My / His / Her ) name is An Nam and Nga ( is / am / are ) students What ( dose / / It ) you want ? ( How many / How ) old is...
 • 7
 • 6,201
 • 211

ÔN THI MÔN TIẾNG ANH

ÔN THI MÔN TIẾNG ANH
... by ? Ex: Who wrote this novel ? → Passive: - By whom was this novel written ? hoặc: Who was this novel written by ? Tài liệu định hướng ôn tập thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh lớp 12- 2011 18 ... bà kêu ăn họ muốn anh hầu bàn đưa súp cho ông bà Alda, bà Alda hỏi anh: -“Những người thế? Anh có biết họ không?” -“À, họ người tiếng đâu,” anh hầu bàn trả lời “Thật không? Làm anh biết điều đó? ... hướng ôn tập thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh lớp 12- 2011 39 Hòang tử công chúa gặp lâu đài Hòang tử hỏi : - Can you speak Vietnamese? Công chúa trả lời: - Sure Thế sau văn tòan viết tiếng...
 • 122
 • 1,683
 • 9

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn ngoại ngữ: Cách học từ vựng trong ôn thi môn tiếng anh

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn ngoại ngữ: Cách học từ vựng trong ôn thi môn tiếng anh
... thức thông thường ghép tự hai danh từ với để tạo thành danh từ Cách ghép tự áp dụng nhiều trường hợp danh từ ghép hai từ từ, mang nghĩa Phần lớn danh từ ghép tạo thành bới: • Danh từ + danh từ: ... school -> after- school (sau học) Back + up -> back-up/ backup (giúp đỡ) - Nhiều từ có dấu gạch nối A two-hour-long test (bài kiểm tra kéo dài hai giờ) A ten-year-old-boy (cậu bé lên mười) Tính từ ... bởi: - Danh từ + tính từ: Duty-free (miễn thuế) noteworthy (đáng ý) Nationwide (khắp nước) blood-thirsty (khát máu) - Danh từ + phân từ: Handmade (làm tay) time-consuming (tốn thời gian) Breath-...
 • 38
 • 1,567
 • 23

Ôn thi môn Tiếng Anh - Động Từ To Be

Ôn thi môn Tiếng Anh - Động Từ To Be
... Thức tỉnh Động từ tiếng Anh: Cách chia động từ Tiếng Anh, động từ với tính từ, nguyên tắc chia động từ tiếng Anh Cách chia động từ Tiếng Anh ( englishtime.us) Như em biết chia động từ vấn đề ... forward to Object to Accustomed to Confess to Ngoài công thức ta dùng TO INF Những động từ tính từ – LOOK, FEEL, SEEM, SOUND Bạn download bảng động từ tiếng Anh đây: Động từ, trạng từ tính từ Một động ... like cat Peter are a student Tiếng Anh - BÀI 2: ĐỘNG TỪ TO BE Hôm học động từ To Be, động từ quan trọng TA, To Be có nhiều nghĩa, nghĩa LÀ Các bạn nhớ tên To Be động từ gồm có ba chữ AM, IS , ARE...
 • 17
 • 827
 • 1

Ôn thi môn tiếng Anh vào lớp 10

Ôn thi môn tiếng Anh vào lớp 10
... nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none - danh từ trước bao gồm người vật * Các trường hợp không dùng that: - mệnh đề quan hệ không xác ... website,phần mềm CRM www.susasoft.com - Sau đại từ bất định: something, anything, everything, nothing, somebody, someone, anybody, anything,… - Trước enough - Trong cấu trúc so + adj + that Trạng ... Easter vào lễ phục sinh At Christmas vào lễ Giáng sinh At New Year At present, At the moment At this / that time At the same time thời gian At the end / beginning of this month / next month 11 Công...
 • 42
 • 1,391
 • 4

BỘ ĐỀ ÔN THI MÔN TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ ÔN THI MÔN TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN
... tạo đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên A Năm học 2009 - 2 010 Môn thi : Tiếng Anh Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Đề thức Ngày thi: 25/ 6/ 2009 pronunciation (10 ... sinh vào lớp 10 thpt chuyên Năm học 2009 - 2 010 Môn thi: Tiếng Anh (Cho thí sinh thi vào chuyên Anh) Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Ngày thi: 25/ 6/ 2009 A pronunciation (10 ... giải thích thêm Đáp án đề thi vào lớp 10 THPT chuyên năm 2009- 2 010 đề thi môn : tiếng anh Dành cho tất thí sinh Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề I Chọn phơng án (A, B, C D)...
 • 59
 • 4,235
 • 46

Bộ đề ôn thi môn tiếng Anh vào lớp 10 THPT năm học2009-2010

Bộ đề ôn thi môn tiếng Anh vào lớp 10 THPT năm học2009-2010
... than him 10) Mary is the best cook in this class => No one else cooks better than Mary Ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (phần 5) CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA ĐỘNG TỪ VÀ DANH TỪ CHỈ NGƯỜI Các dạng đề thường ... study hard, you won’t pass the exam 10) Don’t be impatient or you will make mistakes => If you are impatient, you will make mistakes Ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (phần 4) CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA ... giống chủ từ ! (nhưng giữ giới từ in) 10) He studied so badly that he couldn’t pass the exam => He studied too badly to pass the exam Ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (phần 2) CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI...
 • 11
 • 470
 • 16

ĐỀ TRẮC NGHIỆM 1 - Ôn thi Môn Tiếng Anh 2011 pot

ĐỀ TRẮC NGHIỆM 1 - Ôn thi Môn Tiếng Anh 2011 pot
... football rather than watch it on T.V Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2 010 ðÁP ÁN ðỀ TRẮC NGHIỆM 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A C D ... following A prospered B organized C disbanded D expanded Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2 010 ð c k4 ño n văn sau ch n ph ng án ñúng (A ho c B, C, D) cho m1i câu t 66 ñ(n 70: Many people are unaware of how ... nhIng t cho sEn: 76 Opinion / football match / fair Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2 010 A My opinion was fair about the football match B In my opinion, I think that the football match was fair C According...
 • 6
 • 102
 • 0

Bài tập ôn thi môn tiếng anh pps

Bài tập ôn thi môn tiếng anh pps
... apologize Đây cấu trúc câu giả định , apologize để nguyên dạng không chia bỏ should tiếng anh mỹ ng-ời ta th-ờng bở should ttrong tiếng anh Anh, ng-ời ta để nguyên 11 If it (rain) can you bring in the ... eat anything >>> Convinced / having been convinced _ bị thuyết phục họ cố gắng đầu độc anh ta, từ chối ăn thứ 50 Don't worry ! We (give) you fifteen pounds now >>> will give II Bài tập thứ ... In dreams, we act (act) very strangely We things we never .would never (do) when we are awake We think (think) and say (say) things we would say Why are . (be) dreams...
 • 16
 • 266
 • 1

Đề ôn thi môn tiếng anh pptx

Đề ôn thi môn tiếng anh pptx
... Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) Hướng dẫn: Trung tâm Luyện thi Vĩnh Viễn ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỀ SỐ MÔN TIẾNG ANH 12 Thời gian làm 60 phút I PHONETICS B Sound A unwise B develops ... 47.A 48.C 49C 50.D SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRUỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG NĂM HỌC 20102011 TỔ NGOẠI NGỮ Môn: TIẾNG ANH Mark the letter A, B, C, or D on your answer ... you leave ĐÁP ÁN: SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRUỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG NĂM HỌC 20102011 TỔ NGOẠI NGỮ Môn: TIẾNG ANH Mark the letter A, B, C, or D on your answer...
 • 22
 • 106
 • 0

Ôn thi môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10

Ôn thi môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10
... A to think B thinking C for thinking D that thought V - Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one (0,4) 31 Can you use this computer? - You can use this computer, ... worked 30 A to think B thinking C for thinking D that thought V - Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one (0,4) 31 32 33 34 - Can you use this computer? ... People say that they bought this shop last year - It is said that they bought this shop last year / - They are said to have bought this shop last year 32 "How much you think it will cost?" he said...
 • 19
 • 373
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi môn tiếng anhtài liệu ôn thi môn tiếng anh sau đại họctài liệu ôn thi môn tiếng anh đại họctài liệu ôn thi môn tiếng anh cao họctài liệu ôn thi môn tiếng anh vào lớp 10tài liệu ôn thi môn tiếng anh lớp 12đề cương ôn thi môn tiếng anh vào lớp 10đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 9đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 6cách ôn thi môn tiếng anh hiệu quảphương pháp ôn thi môn tiếng anhbí quyết ôn thi môn tiếng anhcách ôn thi môn tiếng anhngu phap on thi mon tieng anhđề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 7Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố thủ dầu một, tỉnh bình dươngỨng dụng giải pháp JET GROUTING xử lý đất yếu dưới đáy hố đào, để ổn định tường vây cho nhà cao tầngCác giải pháp nâng cao sự thích nghi an toàn lao động của công nhân tại các công trình xây dựng ở tỉnh bình thuậnGiải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 2 đến năm 2020Đánh giá các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn công việc của viên chức bệnh viện y học cổ truyền thành phố hồ chí minhChuyên đề dãy số, cấp số cộng, cấp số nhânKhủng hoảng nợ công và tác động của nó đến thị trường tài chính tiền tệPhúc trình thí nghiệm quá trình và thiết bị bài nghiền rây trộn160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 1 (đề 001 đề 025)160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 4 (đề 076 đề 100)Phương pháp thu thập bằng chứng khi thực hiện kiểm toán số dư năm đầu tiên tại công ty TNHH grant thornton việt namKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH)Giáo trình khoa học điều tra hình sự dùng cho các trường đại học, cao đẳng luật, an ninh, cảnh sát, học viện tư pháp)500 BAI TOAN SO PHUC PHAN 1 (GIAI CHI TIET)685 câu trắc nghiệm Oxy có giải chi tiếtChương trình đào tạo ngành Tiếng nga phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP phát triển TP HCMCác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP phương đông chi nhánh TP HCMChương trình đào tạo ngành Tiếng anh phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập