Thông tư số 102003 của BXD

thong tu so 41 cua bo giao duc ve dieu le tieu hoc

thong tu so 41 cua bo giao duc ve dieu le tieu hoc
... TẮT SƠ LƯỢC THÔNG TƯ SỐ 41/ 2010/TT-BGDĐT BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC, NHỮNG ĐIỂM KHÁC CƠ BẢN VÀ CHÚ Ý - Ngày 30/12/2010, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư số 41/ 2010/TT-BGDĐT ban hành ... Các hành vi giáo viên không làm Điều 39 Khen thưởng xử lí vi phạm HỌC SINH Điều 40 Tu i học sinh tiểu học Điều 41 Nhiệm vụ học sinh Điều 42 Quyền học sinh Điều 44 Khen thưởng kỉ luật TÀI SẢN CỦA ... gia hoạt động giáo dục nhà trường, sử dụng điện thoại di động giảng dạy lớp; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tu tiện cắt xén chương trình giáo dục - Các quy định khác tổ chức quản lí nhà trường; chương trình...
 • 86
 • 544
 • 1

Thông số 08 của Bộ Nội vụ về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

Thông tư số 08 của Bộ Nội vụ về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
... cán bộ, công chức, viên chức người lao động theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn quy định Thông Nếu phát việc nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước ... xuống để nâng bậc lương thường xuyên xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định Điểm a Khoản Điều Thông b) Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn: Tỷ lệ cán bộ, công ... đối ng hưởng (đồng thời gửi Bộ Nội vụ 01 để theo dõi kiểm tra) Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn Bộ, ngành, địa phương; đồng thời...
 • 13
 • 321
 • 0

Thông số 32 của Bộ GD-ĐT

Thông tư số 32 của Bộ GD-ĐT
... (Ban hành kèm theo Thông số 32 /2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối ng áp dụng Thông quy định việc ... quy định Thông báo cáo kết thực Bộ Giáo dục Đào tạo Trưởng phòng giáo dục đào tạo đạo Hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức thực đánh giá xếp loại học sinh tiểu học theo quy định Thông này, ... 11 Thông Hiệu trưởng xác nhận học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học Những học sinh lớp chưa công nhận hoàn thành chương trình tiểu học giúp đỡ, bồi dưỡng quy định khoản 2, Điều 11 Thông tư...
 • 8
 • 123
 • 0

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: SỐ NHIỀU CỦA DANH TỪ KÉP pps

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: SỐ NHIỀU CỦA DANH TỪ KÉP pps
... doctors (nữ bác sĩ); menservants (đầy tớ trai) 3/ Nếu cấu tạo danh từ kép danh từ + phó từ, danh từ + giới từ + danh từ, thêm s vào từ đứng đầu, chẳng hạn hangers-on (kẻ bợ đít), lookers-on (khán ... (thời tiết), nature (thiên nhiên) Không thể số nhiều Có thể theo sau some (nào đó), theo sau a/an số đếm Nói thêm danh từ không đếm được: 1/ Danh từ không đếm thường gặp: Bread (bánh mì), cream ... đựng cà phê) a cup of coffee (tách cà phê, tách đựng cà phê) 2/ Thường số nhiều danh từ kép hình thành cách thêm s vào từ sau cùng: Boy-friends (bạn trai); grown-ups (người trưởng thành); Easter...
 • 6
 • 397
 • 0

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: SỐ NHIỀU CỦA DANH TỪ docx

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: SỐ NHIỀU CỦA DANH TỪ docx
... Louse, lice (con rận) Mouse, mice (con chuột) - Số nhiều Child (đứa trẻ) Ox (con bò đực) Children Oxen 8/ Các danh từ sau số nhiều dùng với động từ số nhiều: - Clothes (quần áo), police (cảnh sát), ... nhiên, danh từ gốc nước danh từ tóm lược tận o thêm s: Ví dụ: Dynamo, dynamos (máy phát điện) Piano, pianos (đàn pianô) Kilo, kilos (kí lô) Photo, photos (tấm ảnh) Radio, radios (rađiô) 4/ Danh từ ... - handkerchiefs (khăn tay), Safe, safes (két sắt), Still life (Bức tranh tĩnh vật) - still lifes 7/ Một số danh từ số nhiều cách thay đổi nguyên âm Ví dụ: Foot, feet (bàn chân) Tooth, teeth...
 • 6
 • 186
 • 0

Những ưu điểm của hệ thống kế toán hợp tác xã nông nghiệp theo Thông số

Những ưu điểm của hệ thống kế toán hợp tác xã nông nghiệp theo Thông tư số
... hạn, tách biệt hẳn với quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, nhằm giúp HTX tránh nhầm lẫn đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh Trên số nội dung yếu thể ưu điểm hệ thống tài khoản kế toán theo Thông số 24/2010/TT-BTC ... Với hệ thống kế toán mới, HTX nông nghiệp có tài khoản chuyên biệt để hạch toán, theo dõi hoạt động dịch vụ tín dụng nội Đó tài khoản cấp cấp sau: TK 122 Cho viên vay, TK 322- Tiền gửi viên, ... hiệu hệ thống tài khoản kế toán Trong thời gian tới, chắn cần có thêm khảo sát, đánh giá để phát vấn đề, có, liên quan tới công tác kế toán HTX, nhằm đảm bảo vai trò tích cực kế toán với cách...
 • 3
 • 612
 • 2

Thông số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều lệ trường mầm non

Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều lệ trường mầm non
... hành” Khoản Điều 16 sửa đổi, bổ sung sau: “ Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận nhà trường, nhà trẻ dân lập, thục theo ... nhà trường, nhà trẻ cán bộ, giáo viên trường và cấp có thẩm quyền đánh giá công tác quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định” Khoản Điều 17 sửa đổi, ... quy định trước trái với Thông này bị bãi bỏ Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân...
 • 3
 • 339
 • 0

Thông số 12/2009/TT-BGD ĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục

Thông tư số 12/2009/TT-BGD ĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục
... lượng giáo dục trường trung học sở (Ban hành kèm theo Thông số: 12 /2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối ng ... động giáo dục giáo viên tập thể giáo viên Mỗi năm học, nhà trường thực đầy đủ hoạt động giáo dục lên lớp theo kế hoạch nhà trường, theo quy định Phòng Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo ... giám sát, tra phòng giáo dục đào tạo đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học sở theo Quy định Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành...
 • 16
 • 85
 • 0

Thông số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học"

Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
... KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỤ LỤC I Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá (Kèm theo Thông số 14./2011/TT-BGDĐT Ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục ... tên) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỤ LỤC IV Phiếu Thủ trưởng quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng (Kèm theo Thông số 14/2011/TT-BGDĐT Ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào ... Ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Phòng Giáo dục Đào tạo: Trường Tiểu học: Họ tên hiệu trưởng: Năm học: Tiêu chuẩn Tiêu chí Tiêu chuẩn...
 • 16
 • 865
 • 2

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính
... người hành nghề CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài ... sung Chế độ kế toán 16 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Chứng từ kế toán Doanh nghiệp phải thực theo quy định Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ... tiếp việc thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán chậm sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán 10 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Tỷ...
 • 20
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMASoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNGTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcĐề cương anh văn khối 10 tây thạnh 2017báo cáo thực tập tốt nghiệpSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)Soạn bài Khóc Dương Khuêđề thi thử đại học chuyên vinh lần 3CÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUAMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTCÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤNLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)PHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANHDac diem khi hau viet nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập