He thong kien thuc hoa hoc 8

Hệ Thống Kiến Thức Hóa Học 10 CB

Hệ Thống Kiến Thức Hóa Học 10 CB
... đổi, số oxi hóa nguyên tố không đổi Dựa vào số oxi hóa người ta chia phản ứng hóa học thành 02 lọai: phản ứng oxi hóa khử phản ứng phản ứng oxi hóa khử Chương 5: Tốc độ phản ứng cân hóa học • • • ... tác động bên ngòai Chương trình Hóa học 10 chương Halogen (VIIA) oxi –lưu hùynh(VIA).Hai chương sát nhập vào chung chương trình Hóa học 11.Vì vậy, chương trình Hóa học 11 gồm phân nhóm nhóm IV, ... phản ứng hóa hợp, số oxi hóa nguyên tố thay đổi không thay đổi Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa nguyên tố thay đổi không thay đổi Trong hóa học vô cơ, phản ứng có thay đổi số oxi hóa nguyên...
 • 4
 • 853
 • 32

Hệ thống Kiến thức Hóa học Hữu cơ 9

Hệ thống Kiến thức Hóa học Hữu cơ 9
... 2CH3COOH + Na2SO4 C2H4 + H2O C2H5OH 0 Giáo viên Trần Hữu Khơng - Trờng THCS Trần Hng Đạo Hệ thống kiến thức hóa học hữu Lớp glucozơ Công C6H12O6 thức phân tử Trạng thái Chất kết tinh, không màu, ... Hệ thống kiến thức hóa học hữu Lớp CTPT: C2H4O2 CTPT: C2H6O h h Công thức CTCT: CH3 CH2 OH h c c h h H o H C-C-O-H h CTCT: CH3 ... + C6H12O6 Hồ tinh bột làm dd Iot chuyển màu xanh glucozơ fructozơ Thức ăn, dợc phẩm Thức ăn, làm bánh kẹo Pha chế Tinh bột thức ăn cho ngời động vật, dợc phẩm nguyên liệu để sản xuất đờng Glucozơ,...
 • 3
 • 11,285
 • 524

hệ thống kiến thức hóa học lớp 8

hệ thống kiến thức hóa học lớp 8
... lần phân tử khí hidro PTKkhíhidro x1 6/ Công thức hóa học : Cơng thức hóa học dùng để biểu diễn chất, gồm hay nhiều KHHH số chân KHHH Cơng thức hóa học đơn chất: Tổng qt: Ax Với A KHHH ngun tố ... Cơng thức khối lượng: (theo ĐLBTKL) mA +mB =mC +mD 4/ Phương trình hóa học: 4.1/ Phương trình hóa học : * Phương trình chữ : Khí Hidro + khí Oxi  Nứơc * Sơ đồ PỨ: H2 + O2 -> H2O * Chọn hệ số ... Phản ứng oxi hóa - khử PỨHH xảy đồng thời khử oxi hóa 3/ Một số loại phản ứng hóa học: Tên phản ứng Định nghĩa Ví dụ Là phản ứng hóa học Phản ứng hóa có chất 4P + 5O2  t 2P2O5 → hợp sinh từ hai...
 • 13
 • 3,014
 • 1

Hệ thống kiến thức hóa học lớp 12

Hệ thống kiến thức hóa học lớp 12
... chảy thấp là: Xesi(Cs) + Kim loại nhiệt độ nóng chảy thấp thủy ngân(Hg) 2, TÍNH CHẤT HÓA HỌC: + Tính chất hóa học đặc trƣng kim loại tính khử: + Một số kim loại tác dụng với nƣớc nhiệt độ thừơng: ... nhóm IA, có 1e- lớp cùng(ns1) gồm: Li, Na, K, Rb, Cs + Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA, có 2e lớp cùng(ns2) gồm: Be, Mg, Ca, Sr, Ba + Nhôm(Al) thuộc ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA Có 3e lớp cùng(3s23p1) ... bạc)C6H12O6 Glu, Fruc AgNO3 / NH 3  2Ag↓   + (C6H10O5)n + (Tinh bột, xenlulozo) nH2O H   + C6H12O6   2C2H5OH + 2CO2 + CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl t0 + CH3NH2 + O2 → 2CO2 + 2,5H2O + nC6H12O6...
 • 5
 • 2,669
 • 92

Hệ thống kiến thức hoá học lớp 10

Hệ thống kiến thức hoá học lớp 10
... Oy, Oz hệ tọa độ IV/ Lớp phân lớp e: 1/ Lớp electron: Lớp electron gồm electron có mức lượng gần Các lớp electron xếp theo thứ tự mức lượng từ thấp đến cao (từ gần nhân ngồi): Lớp thứ n Tên lớp ... Phân lớp electron - Mỗi lớp electron chia thành phân lớp s, p, d, f gồm electron có mức lượng nhau: Phân lớp s Có số obitan Có số electron tối đa - Trong lớp electron số phân lớp = số thứ tự lớp: ... H2O có 1g nước là: 6,02 .102 3 hạt 18 99, → Số ngun tử H có 1g nước là: 6,02 .102 3.2 = 663,53 .102 0 hạt 18 100 0,8 → Số ngun tử H có 1g nước là: 6,02 .102 3.2 = 5,35 .102 0 hạt 18 100 2 Vd 7: Cho biết...
 • 24
 • 307
 • 0

Hệ thống kiến thức Hóa học 11 nâng cao

Hệ thống kiến thức Hóa học 11 nâng cao
... pháp giải hóa hữu cơ: 7.1 Phản ứng oxi hóa –khử hóa hữu cơ: 7.1.1 Tính số oxi hóa nguyên tử cacbon (hay Nitơ) phân tử hữu cơ: Một phản ứng oxi hóa –khử hóa hữu thường xảy biến đổi số oxi hóa cacbon ... H giảm theo: R O H , C6H5 O H Hoặc theo sách giáo khoa Hóa Học1 1 nâng cao trang 231 có giải thích sau ( theo chương trình phân ban- Khoa học tự nhiên) Vì phenol có lực axit mạnh ancol? Vì phản ... oxi hóa: Là phản ứng tác nhân cung cấp oxi, phân tử chất phản ứng có tăng số oxi hóa +Oxi hóa hoàn toàn: phản ứng cháy HCHC với oxi +Oxi hóa không hoàn toàn (oxi hóa chậm): tác nhân oxi hóa thường...
 • 35
 • 173
 • 0

HỆ THỐNG KIẾN THỨC hóa học lớp 10

HỆ THỐNG KIẾN THỨC hóa học lớp 10
... Trần Hồng Tuấn Hệ thống kiến thức hóa học lớp 10 – Chương trình Cơ Nâng cao – Luyện thi đại học Cao đẳng Chương + 2: NGUN TỬ - BẢNG TUẦN HỒN HĨA HỌC A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ I/ THÀNH PHẦN ... 10 Ǻ Đường kính 10- 1 nm Ngun tử So sánh Dnguyentu Dhatnhan 10- 5 nm hạt nhân Dnguyentu Delectron Electron (hay proton) nm = 10 - 10- 8 nm = 10 −1 = 10 lan 10 −5 = 10 1 = 107 lan 10 8 Dhatnhan 10 5 ... 1u = 1,6605 .10- 27 kg II/ HẠT NHÂN NGUN TỬ NGUN TỐ HĨA HỌC Trần Hồng Tuấn Trang http://violet.vn/violetq11 Hệ thống kiến thức hóa học lớp 10 – Chương trình Cơ Nâng cao – Luyện thi đại học Cao đẳng...
 • 31
 • 753
 • 2

Hệ thống kiến thức hóa học lớp 10 – chương trình cơ bản và nâng cao – luyện thi đại học và cao đẳng

Hệ thống kiến thức hóa học lớp 10 – chương trình cơ bản và nâng cao – luyện thi đại học và cao đẳng
... Trang 10 http://violet.vn/violetq11 Hệ thống kiến thức hóa học lớp 10 Chương trình Nâng cao Luyện thi đại học Cao đẳng Trần Hồng Tuấn Vd 3: Dựa vào bảng khối lượng proton, notron ,và e Hãy ... http://violet.vn/violetq11 Hệ thống kiến thức hóa học lớp 10 Chương trình Nâng cao Luyện thi đại học Cao đẳng Trần Hồng Tuấn  Cụ thể, lượng ion hóa ngun tử hay phân tử lượng cần thi t để tách điện ... http://violet.vn/violetq11 Hệ thống kiến thức hóa học lớp 10 Chương trình Nâng cao Luyện thi đại học Cao đẳng • • Ví dụ 10: tính Giải: Trần Hồng Tuấn a + b = + = → Fe Є VIII.B a + b = + = 10 → Ni Є VIII.B...
 • 24
 • 136
 • 0

Hệ thống kiến thức sinh học THPT

Hệ thống kiến thức sinh học THPT
... đồng hợp hay dị hợp - Nếu hệ lai sinh đồng tính thể có kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp Tæ tô nhiªn-Nhãm sinh 13 GV: NguyÔn Ngäc Huy -THPT T©y Thôy Anh - Nếu hệ lai sinh phân tính thể có kiểu ... CON TẠO THÀNH Tế bào sinh sản cách phân đôi trở thành tế bào  số tế bào hệ sau gấp đôi số tế bào hệ trước - Từ tế bào ban đầu: Tæ tô nhiªn-Nhãm sinh 10 GV: NguyÔn Ngäc Huy -THPT T©y Thôy Anh + ... trội:1 lặn Giải thích định luật: a Theo Menden: Thế hệ lai F1 không sinh giao tử lai mà sinh giao tử khiết b Theo thuyết NST (cơ sở tế bào học định luật đồng tính phân tính) Điều kiện nghiệm...
 • 28
 • 819
 • 15

He thong kien thuc hoa 12 CB

He thong kien thuc hoa 12 CB
... phòng giặt rửa nước cứng Giáo khoa & tập Hóa 12 CB 2010-2011 CHƯƠNG II: CACBOHIDRAT • • Cacbohiđrat hợp chất hữu tạp chứa thường có công thức chung Cn(H2O)m Cacbohidrat chia thành nhóm chủ yếu ... đexylbenzensunfonic natri đexylbenzensunfonat Na 2CO3 C12H25-C6H4SO3H C12H25-C6H4SO3Na axit đexylbenzensunfonic natri đexylbenzensunfonat Giáo khoa & tập Hóa 12 CB 2010-2011 III TÁC DỤNG TẨY RỬA CỦA XÀ PHÒNG ... tinh bột 2.Phản ứng với HNO3 [C6H7O2(OH)3]n+3nHNO3 Giáo khoa & tập Hóa 12 CB Phản ứng với Cu(OH) 2 dd xanh lam 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + H2O → 2010-2011 dd màu xanh tím  [C6H7O2(ONO2)3]n+3nH2O...
 • 80
 • 446
 • 5

Bài soạn Hệ thống kiến thức Hóa 12

Bài soạn Hệ thống kiến thức Hóa 12
... oxit phải kim loại đứng sau Al dãy điện hoá Phản ứng Fe2O3 với CO diễn từ từ nấc nhiệt độ khác 12 OXKL + Al nhiệt độ cao KL + Al2O3 * Đây phơng pháp nhiệt nhôm, thờng dùng để điều chế sắt hàn ... (số e trao đổi cha tối giản) +5 (số e trao đổi) 2.1 +2y/x (tỉ lệ số e trao đổi đợc tối giản) +3 (12x - 2y)HNO3 loãng +3FexOy +2 3xFe(NO3)3+ (3x - 2y)NO + (6x - y)H2O (3x - 2y) * Các phản ứng xảy ... 5NO3- + FeS2 30HNO3 đặc + 3FeS Fe3+ + 5NO + 2SO42- + 2H2O Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + 27NO2 + 15H2O 12HNO3 loãng + 3FeS Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + 9NO + 6H2O Hai phơng trình nên viết dới dạng phơng trình...
 • 14
 • 276
 • 1

Hệ thống kiến thức toán học ôn thi vào lớp 10

Hệ thống kiến thức toán học ôn thi vào lớp 10
... 10x 22y + 30 B = x + 26y 10xy + 14x 76y + 100 C = 5x 12xy + 9y 4x +4 D = x + y xy x y +1 Bi : Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc : A= - 4x 4x + B=5 - 8x- x C= + 6y 5y 12xy 9x D = 15 10x 10x ... n im B vi tc xỏc nh Nu tc tng 20km/h so vi d nh thỡ thi gian n B s gim 1gi, nhng nu tc gim 10km/h thỡ thi gian n B s tng thờm gi Tớnh tc v thi gian d nh ca ụ tụ Bi 15 : Mt bố na trụi t ( vi tc ... biu thc : B = xy + x y 1+ xy + x + y + xy a) Rỳt gn B b) Cho B= y + 10 y 10 ( y 10) Chng minh : x = y 10 x+2 x +3 x5 x +6 x + x + :2 x Bi 22 : Cho biu thc : P = x x + ...
 • 46
 • 2,422
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống kiến thức sinh học 8hệ thống kiến thức hóa học lớp 9hệ thống kiến thức hóa học lớp 10hệ thống kiến thức hóa học 11hệ thống kiến thức hóa học hữu cơ 11hệ thống kiến thức hóa học vô cơSACH LOP 12 1Hòa giải trong giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam hiện nay (tt)THIẾT BỊ SẤY CHÂN KHÔNGBước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi HồngNghiên cứu đặc điểm một số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn của cây ngô nếp địa phương (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG MÔN KIỂM TOÁN CHẤT THẢINâng cao biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương (LA tiến sĩ)Kết nối nhà trường, gia đình và xã hội nhằm tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Kỹ năng giám sát, kỹ năng giảng dạy và năng lực chuyên môn của giảng viên các trường Cao đẳng nghề tại tỉnh Nghệ An Cơ sở xây dựng chương trình tăng cường (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÌNH THÁI BỜ BIỂNĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA MÔI TRƯỜNGĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA Dự án: Xây dựng trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphanlt công suất 120 tấnh – Công ty TNHH Hòa HiệpGiáo án an toàn giao thông lớp 2Dạy học giải quyết vấn đề trong phần lý thuyết cơ sở ở trường Cao đẳng kỹ thuật (LA tiến sĩ)Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh HóaBài giảng: hàn MIG, MAG nâng cao (1)Đánh giá thực trạng chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học Nông Lâm Cơ sở cho đổi mới chính sách và qui chế quản lý (LA tiến sĩ)Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các vùng nuôi trồng thủy sản ven biển tỉnh Quảng NinhĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC SÔNG TRÀ LÝ TỈNH THÁI BÌNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập