CÂU HỎI VIẾT THI CÔNG CHỨC 2013 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành quản đất đai 2013

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành quản lý đất đai 2013
... gia, công cộng quy định theo Luật Đất đai 2013? Câu hỏi thứ 23: Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng quy định theo Luật Đất đai 2013? Câu hỏi thứ 24: Thu hồi đất ... Câu hỏi thứ 20: Cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất quy định theo Luật Đất đai 2013? Câu hỏi thứ 21: Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực ... Điều 70 Luật Đất đai 2013 quy định nào? Câu hỏi 32: Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định nào? Câu hỏi 33: Điều...
 • 3
 • 512
 • 6

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành QUẢN đất ĐAI

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành QUẢN lý đất ĐAI
... thuê đất trả tiền thuê đất lần Chỉ cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm giao đất có thu tiền sử dụng đất Đăng ký đất đai có bắt buộc 51 người sử dụng đất người giao đất để quản hay không? ... khoản Điều 114 Luật Đất đai năm 2013? 07 năm 01 năm 03 năm 05 năm STT Câu hỏi STT Câu hỏi Bảng giá đất xây dựng công bố công khai vào ngày theo quy 99 định khoản Điều 114 Luật Đất đai năm 2013? Tư ... nghiệp tổ chức nghiệp công lập tự chủ tài quy định 29 Lâu dài khoản Điều 147 Luật Đất đai năm 2013 công trình công cộng có mục đích kinh doanh có thời hạn sử dụng không Theo quy định Luật Đất đai năm...
 • 37
 • 1,451
 • 15

BÀI GIẢNG TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH Quản đất đai

BÀI GIẢNG TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH Quản lý đất đai
... xử số liệu Trắc địa phục vụ công tác lập lưới đo vẽ đồ địa hình, địa nhà chuyên môn Trắc địa & Bản đồ, nghiên cứu phát triển từ năm 1998 Đây phần mềm chuyên dụng để tự động hóa công tác xử ... việc xây dựng trì toàn đối tượng địa dạng đồ hoạ bao gồm: IRASC, IRASB, MSFC, GEOVEC Các file liệu dạng sử dụng làm đầu vào cho hệ thông tin địa hệ quản trị liệu đồ Các phần mềm ứng dụng ... Trong trình biên soạn đồ, để tiện việc quản liệu, thường đặt tên cho level - Từ Menu chọn Settings/Level/Names - Bấm nút Add, xuất hộp thoại điền đầy đủ thông tin cần thiết vào Number (Mã số Level),...
 • 120
 • 1,389
 • 2

Anh văn chuyên ngành quản đất đai và bất động sản ppt

Anh văn chuyên ngành quản lý đất đai và bất động sản ppt
... Lay person (n): người không chuyên môn real estate (n): bất động sản personal property (n) tài sản riêng, tài sản cá nhân (không phải nhà cửa, đất đai practitioner (n) chuyên viên distinguish (v): ... thích hợp tương đối đất đai 43 land suitability evaluation (n) đánh giá tính thích hợp đất đai 44 land evaluation (n) đánh giá đất đai 45 land-use planning: quy hoạch sử dụng đất đai 46 multi-disciplinary ... economist (n) nhà kinh tế học 44 chattel (n): động sản 45 bill of sale (n) văn ghi nhận việc mua bán tài sản cá nhân 46 fixtures (n): vật cố định, bất động sản dụng đích 47 article (n): vật phẩm ,...
 • 53
 • 816
 • 10

Báo cáo chuyên ngành quản đất đai " vùng sinh thái, hiện trạng sử dụng đất… Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên " pot

Báo cáo chuyên ngành quản lý đất đai
... Trang Báo Cáo Thực Tế Nhóm đường bộ, đường thủy đường không, nối liền tỉnh vùng cửa ngõ quốc tế Nằm vùng chuyển tiếp miền Đông Nam Bộ đồng sông Cửu Long, địa hình thành phố thấp dần từ Bắc xuống Nam ... suất 6.000 m 3/ngày-đêm Đồng thời với việc cấp nước, hệ thống xử nước thải công nghiệp sinh hoạt hoàn thiện 3.2 Sự thay đổi sử dụng đất đai vùng Đồng Bằng đến vùng Cao Nguyên Dọc theo tuyến ... Trang Báo Cáo Thực Tế Nhóm 3.1.2 Khánh Hòa * Vị Trí Địa Tỉnh Khánh Hòa phía khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, phía Bắc giáp ba huyện Sông Hinh, Đông Hòa Tây Hòa tỉnh Phú Yên, phía Tây...
 • 32
 • 383
 • 1

luận văn tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành quản đất đai nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh vĩnh long

luận văn tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành quản lý đất đai nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh vĩnh long
... NHIÊN BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI . LUẬN VĂN KỸ SƯ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG Cán hướng dẫn Sinh ... tượng nghiên cứu đề tài nội dung, chất mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng nói chung thể cụ thể địa bàn tỉnh Vĩnh Long Nghiên cứu mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng ... xây dựng 37 3.4 So sánh quy hoạch thẩm định xét duyệt quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng 39 3.5 So sánh số tiêu sử dụng đất đai quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng địa bàn tỉnh vĩnh long...
 • 78
 • 391
 • 1

xây dựng website chuyên ngành quản đất đai thuộc khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng, đại học cần thơ

xây dựng website chuyên ngành quản lý đất đai thuộc khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng, đại học cần thơ
... H C C N THƠ KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C B MÔN KHOA H C NG D NG T VÀ QU N LÝ T AI -o0o - LU N VĂN T T NGHI P XÂY D NG WEBSITE CHUYÊN NGÀNH QU N LÝ T AI THU C KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H ... “XÂY D NG WEBSITE CHUYÊN NGÀNH QU N LÝ T AI THU C KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C NG D NG, I H C C N THƠ” Do sinh viên Lê Văn B o l p Qu n h c t Qu n t Khóa 30, thu c B môn Khoa t - Khoa Nông ... “XÂY D NG WEBSITE CHUYÊN NGÀNH QU N LÝ T AI THU C KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C NG D NG, I H C C N THƠ” Do sinh viên Lê Văn B o l p Qu n H c t Qu n t t Khóa 30, thu c B môn Khoa - Khoa Nông...
 • 79
 • 147
 • 0

Báo cáo rèn nghề chuyên ngành Quản đất đai

Báo cáo rèn nghề chuyên ngành Quản lý đất đai
... tháng 09 năm 2015 TRẦN QUANG THÁI BÁO CÁO RÈN NGHỀ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết báo cáo rèn nghề hoàn thành dựa trình kiến tập quan kết rèn nghề chưa dùng cho báo cáo cấp khác Cần Thơ, ngày 15 tháng ... THÁI BÁO CÁO RÈN NGHỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN o0o -XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN RÈN NGHỀ VỀ KẾT QUẢ RÈN NGHỀ Do sinh viên: Trần Quang Thái, Lớp Quản Đất Đai ... Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2015 Cán hướng dẫn TRẦN QUANG THÁI BÁO CÁO RÈN NGHỀ MỤC LỤC TRẦN QUANG THÁI BÁO CÁO RÈN NGHỀ ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài sản vô quý giá quốc gia, vừa tư liệu sản xuất nơi xây...
 • 36
 • 1,336
 • 11

Báo cáo môn Đất Ngập Nước chuyên ngành Quản Đất Đai

Báo cáo môn Đất Ngập Nước chuyên ngành Quản Lý Đất Đai
... Vùng đất ngập nước Bàu Sấu vùng đất ngập nước theo mùa vườn quốc gia Cát Tiên (gọi tắt hệ đất ngập nước Bàu Sấu) có diện tích 13.759ha, bao gồm 5.360ha đất ngập nước theo mùa 151ha đất ngập nước ... vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt nơi cư trú loài chim nước" Hệ đất ngập nước Vườn quốc gia Cát Tiên có giá trị mặt kinh tế xã hội to lớn, có tác dụng điều tiết nguồn nước ... Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận hệ đất ngập nước Bàu Sấu vào danh sách vùng đất ngập nước có tầm quan trọng 499 quốc tế - Theo kết rà soát trạng rừng đất lâm nghiệp năm 2006 Phân viện điều...
 • 13
 • 123
 • 0

Đáp án câu hỏi ôn thi công chức bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đáp án câu hỏi ôn thi công chức bảo hiểm xã hội Việt Nam
... sách, pháp luật bảo hiểm hội Thực công tác thống kê, thông tin bảo hiểm hội Tổ chức máy thực bảo hiểm hội; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác bảo hiểm hội Thanh tra, kiểm ... Mức hưởng bảo hiểm hội lần Mức hưởng bảo hiểm hội lần tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội Câu 24: Luật ... hưởng bảo hiểm hội lần Mức hưởng bảo hiểm hội lần tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm hội Điều 75 Bảo lưu thời gian đóng bảo...
 • 34
 • 610
 • 0

Các câu hỏi ôn thi công chức có lời giải

Các câu hỏi ôn thi công chức có lời giải
... k hoch t chc thi tuyn hoc xột tuyn (nu cú); 13 Thụng bỏo cụng khai: k hoch t chc tuyn dng; tiờu chun v iu kin d tuyn; mụn thi, hỡnh thc v ni dung thi; ni quy k thi; thi gian, a im thi v phớ d ... phỏi Cn c vo yờu cu nhim v, cụng v, c quan cú thm quyn qun lý cụng chc c cụng chc bit phỏi n lm vic cú thi hn mt c quan, t chc, n v khỏc Thi hn c bit phỏi mi ln khụng quỏ ba nm Vic c bit phỏi ... nht, bn nhn xột i vi cụng chc d thi thi gian nm gn nht ca cp qun lý trc tip 5.3 H s d thi nõng ngch chuyờn viờn chớnh hoc tng ng ca cụng chc sau kt thỳc k thi c Hi ng thi nõng ngch giao tr v cho...
 • 26
 • 4,944
 • 54

Câu hỏi ôn thi công chức

Câu hỏi ôn thi công chức
... đội ngũ công chức (theo lĩnh vực theo đơn vị trực thuộc); 6.1.2 Công tác tuyển dụng công chức; 6.1.3- Công tác nâng ngạch công chức; 6.1.4 Công tác khen thởng - kỷ luật công chức; 6.1.5 Công tác ... vào ngạch công chức? A Thế ngạch công chức: Tại điều 3, chơng I, Nghị định 117/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 10/10/2003 quy định Ngạch công chức nh sau: Ngạch công chức chức danh công chức đợc phân ... cú thm quyn quy nh Câu 4: Quy định quản lý cán bộ, công chức pháp lệnh cán công chức? Khen thởng cán công chức? 10 A Quy định quản lý cán bộ, công chức pháp lệnh cán công chức? Từ điều 33 đến...
 • 66
 • 261
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi công chức chuyên ngành quản lý đất đaianh văn chuyên ngành quản lý đất đaitài liệu chuyên ngành quản lý đất đaitin học chuyên ngành quản lý đất đaichuyên ngành quản lý đất đaiđề tài tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đất đaibáo cáo thực tập chuyên ngành quản lý đất đaitiếng anh chuyên ngành quản lý đất đailuận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đất đaibáo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đất đaicau hoi on thi cong chuc chuyen nganh luatcâu hỏi ôn thi công chức môn tin họccác câu hỏi ôn thi công chức có lời giảicau hoi on thi cong chuccâu hỏi ôn thi công chức văn phòng thống kê xãĐánh giá tình hình sử dụng nước sinh hoạt và các bệnh lý liên quan đến ô nhiễm nước tại các hộ gia đìnhMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may lê trựcTHỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ TRONG nước của CÔNG TY cổ PHẦN BÁNH kẹo hải hàFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap002Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap009Bài tập hóa học chuyên đề điện phân dung dịchĐề cương hóa học kỳ 2 hóa 10Đề kiểm tra học kỳ 2 hóa 10 đề chính thứcĐề kiểm tra học kỳ 2 hóa 11, có đáp ánđề thi hóa 11 (tham khảo) hóa học 10trắc nghiệm tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học hóa học 10Ứng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giangFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap013435 câu lý thuyết Vật Lý ôn thi THPT Quốc Gia hay có đáp ánFundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap016Fundamentals of corporate finance 10e ROSS JORDAN chap01739 câu bài tập ôn thi hs trung bình hóa học 10Xây dựng module quản lý công tác và phân công công việc cho website quản lý của bộ môn mạng truyền thông – khoa công nghệ thông tinXây dựng giải pháp bảo mật mạng doanh nghiệp áp dụng cho hệ thống mạng của trường đh kinh tế và quản trị kinh doanh thái nguyên200 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Hóa Este – Lipit có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập