CHIẾN lược KHAI THÁC INTERNET CHO các DOANH NGHIỆP lữ HÀNH tại hà nội (NGHIÊN cứu THỰC tế tại SAIGONTOURIST hà nội, EXOTISSIMO và NGHITAMTOURS

chiến lược khai thác internet cho các doanh nghiệp lữ hành tại nội (nghiên cứu thực tế tại saigontourist nội, exotissimo nghitamtours)

chiến lược khai thác internet cho các doanh nghiệp lữ hành tại hà nội (nghiên cứu thực tế tại saigontourist hà nội, exotissimo và nghitamtours)
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  - Doãn Văn Tuân CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC INTERNET CHO CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TẠI HÀ NỘI (NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI SAIGONTOURIST ... Chương THỰC TRẠNG KHAI THÁC INTERNET TẠI SAIGONTOURIST HÀ NỘI, EXOTISSIMO VÀ NGHITAMTOURS 2.1 Thực trạng khai thác internet Saigontourist Nội 2.1.1 Sơ lược Saigontourist Nội ... cập cách tổng quan đến vấn đề khai thác internet kinh doanh lữ hành giới Việt Nam Các vấn đề lịch sử đời internet hình thành khai thác internet kinh doanh lữ hành, hình thức lợi ích khai thác internet...
 • 140
 • 241
 • 2

Chiến lược khai thác INTERNET cho các doanh nghiệp lữ hành tại nội

Chiến lược khai thác INTERNET cho các doanh nghiệp lữ hành tại hà nội
... khai thác internet kinh doanh 77 Chương XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC INTERNET TRONG KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TẠI HÀ NỘI 80 3.1 Một số khái niệm xây dựng chiến lược khai thác ... cập cách tổng quan đến vấn đề khai thác internet kinh doanh lữ hành giới Việt Nam Các vấn đề lịch sử đời internet hình thành khai thác internet kinh doanh lữ hành, hình thức lợi ích khai thác internet ... sóc…giúp cho doanh nghiệp lữ hành định xác hiệu 1.4 Các công ty lữ hành trực tuyến lớn giới với chiến lược khai thác internet kinh doanh lữ hành 1.4.1 Travelocity với chiến lược dẫn đầu thị trường lữ...
 • 179
 • 156
 • 2

SLIDE QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC: MỘT TRIỂN VỌNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÁC TỔ CHỨC pot

SLIDE QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC: MỘT TRIỂN VỌNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC pot
... hành động quản chiến lược tổ chức phức tạp  Bốn phương pháp sư phạm sử dụng đồng thời: Phần thuyết giới thiệu cho sinh viên khái niệm chiến lược; tập bao quát khuôn khổ dự án doanh nghiệp, ... Các chiến lược thị trường Quy mô thị trường (Phân khúc) Thị khúc 1: Chiếm lĩnh thị trường Thị khúc 2: Chi phí thấp Vùng địa Tổ chức Thị khúc 3: Khác biệt Vùng địa Tổ chức Ứng dụng: Tổ chức ... tốt cho kỳ thi cuối khóa 4 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC PHẦN : DẪN NHẬP VÀ BUỔI – Khái niệm triển vọng chiến lược Khái niệm chủ yếu : Định nghĩa doanh nghiệp, công ty thành viên (hệ thống chiến lược) tổ...
 • 27
 • 110
 • 0

Những khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp khả năng khai thác đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Những khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và khả năng khai thác đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
... VIỆC BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI .85 3.1 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT ... Ở Việt Nam Đối với nhà nghiên cứu Việt Nam, vấn đề sở hữu công nghiệp bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế đƣợc xem nhƣ chủ đề hấp dẫn Liên quan đến sở hữu ... VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 1.1.2 BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP .22 1.2 NHỮNG KHÍA CẠNH THƢƠNG MẠI LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 25 1.2.1 QUYỀN SỞ HỮU CÔNG...
 • 115
 • 237
 • 0

Thực Tiễn Hữu Ích Trong Việc Triển Khai Chuẩn CNMT Cho Các Doanh Nghiệp Gia Công Phần Mềm Việt Nam: Bài Học Từ FPT Sofware

Thực Tiễn Hữu Ích Trong Việc Triển Khai Chuẩn CNMT Cho Các Doanh Nghiệp Gia Công Phần Mềm Việt Nam: Bài Học Từ FPT Sofware
... đặt gia công) để chế biến thành sản phẩm giao lại cho bên đặt gia công nhận thù lao (hay phí gia công) Gia công phần mềm hiểu việc làm thuê phần hay toàn phần dự án phần mềm với tư cách gia công ... (2008), gia công xuất phần mềm hình cứu trả lời thức gia công phần mềm bên nhận gia công (nước xuất khẩu) bên thuê gia công Thuê gia công gia công phần mềm (nước nhập khẩu) hai quốc gia khác ... tính học thuật Chưa có công trình nghiên cứu tập trung vào vấn đề thực tiễn việc triển khai áp dụng chuẩn CMMI doanh nghiệp để từ đúc kết học thành công hay thất bại thực tiễn tốt hữu ích cho doanh...
 • 13
 • 165
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Thực tiễn hữu ích trong việc triển khai chuẩn CMMI cho các doanh nghiệp gia công phần mềm Việt Nam: Bài học từ FPT Software " pptx

Tài liệu Báo cáo
... Từ học thực tiễn hữu ích rút từ trình triển khai CMMI FPT Software, khẳng định hệ thống mô hình phức tạp khó để triển khai Đối với doanh nghiệp phần mềm 115 có vận dụng linh hoạt việc triển khai ... tính học thuật Chưa có công trình nghiên cứu tập trung vào vấn đề thực tiễn việc triển khai áp dụng chuẩn CMMI doanh nghiệp để từ đúc kết học thành công hay thất bại thực tiễn tốt hữu ích cho doanh ... doanh nghiệp gia công phần mềm Việt Nam gặp phải đúc kết thực tiễn tốt giúp mang lại thành công cho doanh nghiệp bước đầu triển khai đạt chuẩn CMMI Do vậy, báo tập trung vào nghiên cứu thực tiễn...
 • 13
 • 187
 • 0

chiến lược của các doanh nghiệp lữ hành việt nam thời kì hậu wto

chiến lược của các doanh nghiệp lữ hành việt nam thời kì hậu wto
... nhập WTO .29 III Chiến lợc DNLH Việt Nam 30 Chiến lợc doanh nghiệp lữ hành Inbound 31 Chiến lợc doanh nghiệp lữ hành Outbound 32 Chiến lợc cac doanh nghiệp lữ hành nớc Việt ... kinh doanh dịch vụ đại lý lữ hành kinh doanh lữ hành, xếp chỗ khách sạn có ảnh hởng lớn doanh nghiệp lữ hành khai thác khách du lịch quốc tế Inbound Việt Nam Từ trớc gia nhập WTO, doanh nghiệp ... trờng mở cửa rộng hơn: Khi vào WTO thực cam kết, doanh nghiệp nớc đợc phép đặt chi nhánh Việt Nam, liên doanh với doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nớc trực tiếp khai...
 • 38
 • 215
 • 0

Tài liệu Thực tiễn hữu ích trong việc triển khai chuẩn CMMI cho các doanh nghiệp gia công phần mềm Việt Nam: Bài học từ FPT Software pptx

Tài liệu Thực tiễn hữu ích trong việc triển khai chuẩn CMMI cho các doanh nghiệp gia công phần mềm Việt Nam: Bài học từ FPT Software pptx
... Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 26 (2010) 105-117 Thực tiễn hữu ích việc triển khai chuẩn CMMI cho doanh nghiệp gia công phần mềm Việt Nam: Bài học từ FPT Software Vũ Anh Dũng*, ... Từ học thực tiễn hữu ích rút từ trình triển khai CMMI FPT Software, khẳng định hệ thống mô hình phức tạp khó để triển khai Đối với doanh nghiệp phần mềm 115 có vận dụng linh hoạt việc triển khai ... tính học thuật Chưa có công trình nghiên cứu tập trung vào vấn đề thực tiễn việc triển khai áp dụng chuẩn CMMI doanh nghiệp để từ đúc kết học thành công hay thất bại thực tiễn tốt hữu ích cho doanh...
 • 14
 • 263
 • 3

chiến lược xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp việt nam thực trạng giải pháp thực hiện

chiến lược xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp việt nam thực trạng và giải pháp thực hiện
... chung chiến lược, chiến lược kinh doanh, chiến lược kinh doanh quốc tế Chương li: Thực trạng thực chiến lược xuất khau gạo doanh nghiệp Việt Nam năm vừa qua Chương HI: Các giải pháp cho chiến lược ... 62 Nhược điểm 63 C H Ư Ơ N G HI: CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN / Chiến lược xuất gạo Việt Nam 67 thời gian tới ì D ự báo ... Cháu Âu EU 71 Chiến lược xuất V i ệ t Nam thời gian tới 71 // Các gi i pháp cho chiến lược xuất gạo cửa doanh nghiệp Việt Nam Ì Giải pháp nâng cao chất lượng gạo xuất 72 72 / / Giãi pháp v ế giống...
 • 96
 • 241
 • 0

hành vi người tiêu dùng chiến lược marketing hỗn hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại việt nam

hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing hỗn hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại việt nam
... ng Vi t Nam? c Marketing h n h p c nghi p vi ng nhu c n l i cho doanh nghi p? 1.4 1.4.1 H ch v vi c Marketing h n h p c ng t i Vi t Nam; chi n p vi ng Vi t Nam u: d ng d ch v vi ng t i Vi p vi ... uv v c vi aB d ch v vi gi thuy ch uv Marketing h n h p c i a lu p vi n u th ng c ng Vi t Nam 22 ng v Ph ng v g c vi c Marketing, bao thu c vi p vi v c Marketing u Marketing M c ch v vi nl h ... i Vi t Nam n (Mobiphone, Vinaphone, Viettel, EVN Telecom, Vietnam mobile, Sphone, Gmobile) C th nh ng v u bao g m:: D ch v vi th ng vi ng Vi t Nam tv , v chi ng chi c Marketing h n h p d c Marketing...
 • 228
 • 294
 • 1

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế hành vi người tiêu dùng chiến lược marketing tổng hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại việt nam

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing tổng hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại việt nam
... Hành vi người tiêu dùng dịch vụ vi n thông di ñộng Vi t Nam; chiến lược Marketing hỗn hợp doanh nghiệp vi n thông di ñộng Vi t Nam Khách thể nghiên cứu: người tiêu dùng ñang sử dụng dịch vụ vi n ... trường vi n thông di ñộng Vi t Nam • Cơ sở lý thuyết hành vi người tiêu dùng, chiến lược marketing hỗn hợp vi c xây dựng chiến lược Marketing hỗn hợp dựa nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Các ... tiêu dùng, mức ñộ tác ñộng nhân tố bên bên ảnh hưởng ñến hành vi người tiêu dùng dịch vụ vi n thông di ñộng Vi t Nam Tổng hợp, phân tích chiến lược marketing hỗn hợp doanh nghiệp vi n thông di...
 • 13
 • 48
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Đổi mới quản trị chiến lược Marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

Chuyên đề tốt nghiệp: Đổi mới quản trị chiến lược Marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam
... Một số kiến nghị đổi quản trị chiến lợc Marketing xuất doanh nghiệp Việt Nam Sau kết nghiên cứu chuyên đề 3 Chơng I Thực trạng quản trị chiến lợc Marketing xuất doanh nghiệp Việt Nam 1.1 Khái quát ... mạnh xuất doanh nghiệp Việt Nam cần coi trọng nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập Vấn đề cần tập trung nâng cao lực quản doanh nghiệp quản trị, chiến lợc Marketing xuất nhằm giúp doanh nghiệp ... lệ hoàn trả vốn Xuất phát từ điều kiện doanh nghiệp Việt Nam để phù hợp với lực quản trị nhà quản trị chiến lợc Marketing nớc ta, đề xuất quy trình quản trị chiến lợc Marketing xuất nớc ta bao...
 • 66
 • 64
 • 0

luận án tiến sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh Hành vi người tiêu dùng chiến lược marketing hỗn hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam

luận án tiến sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh Hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing hỗn hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam
... Hành vi người tiêu dùng dịch vụ vi n thông di động Vi t Nam; chiến lược Marketing hỗn hợp doanh nghiệp vi n thông di động Vi t Nam Khách thể nghiên cứu: người tiêu dùng sử dụng dịch vụ vi n thông ... ảnh hưởng đến hành vi, ý định hành vi người tiêu dùng dịch vụ vi n thông di động Vi t Nam - Tổng hợp, phân tích chiến lược Marketing hỗn hợp doanh nghiệp vi n thông di động Vi t Nam giai đoạn ... Dịch vụ vi n thông di động tình hình thị trường vi n thông di động Vi t Nam  Cơ sở lý thuyết hành vi người tiêu dùng, chiến lược Marketing hỗn hợp vi c xây dựng chiến lược Marketing hỗn hợp dựa...
 • 228
 • 61
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các doanh nghiệp lữ hành tại đà nẵngcác doanh nghiệp lữ hành tại việt namthực trạng thực hiện chiến lược xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp việt namxây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp việt nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tếluận văn xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp việt nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tếnhà nước cần thiết lập một hệ thống thông tin đầy đủ về tình hình thị trường trong và ngoài nước để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến hành công tác nghiên cứu thị trườngcơ chế cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp bảo hiểm tạiđịnh hướng xuất khẩu và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu cho các doanh nghiệp việt nam trong điểu kiện hội nhập kinh tể quốc tếnghiệm và giải pháp cho các doanh nghiệp việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếmột số giải pháp cần thiết cho các doanh nghiệp việt nam khi tham gia thị trường quốc tếkhái quát kết quả hoạt động mở rộng thị trƣờng du lịch quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh quảng ninhcác doanh nghiệp lữ hành việt namcác doanh nghiệp lữ hành hàng đầu việt namvề phía các doanh nghiệp lữ hànhđối với các doanh nghiệp lữ hànhhu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020Đồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4Báo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchĐồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trụcDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtGiải pháp phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anĐề tài phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đấtMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn phú thọNghiên cứu chế độ tưới cho lúa chiêm xuân vùng đồng bằng sông hồng nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kínhTình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nộiĐồ án Lập dự án công trình cầuLuận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập