Ebook hướng về khách hàng TS nguyễn thượng thái

hai phương thức để hướng về khách hàng

hai phương thức để hướng về khách hàng
... thường định mức độ "hài lòng khách hàng" , khiến họ tin tưởng trở thành khách hàng hay bạn hàng "thường xuyên", "trung thành" Nghe để chiếm lĩnh "trái tim tâm trí" khách hàng Một chân lý khác quản ... lắng nghe khách hàng Nghe để hiểu khách hàng muốn gì, kỳ vọng phản ứng sản phẩm cung cách phục vụ nhân viên mình, giúp doanh nghiệp thu ngắn khoảng cách nhu cầu đích thực (của khách hàng) sản ... tháo gỡ tương tác hai "đối tác" chủ yếu thị trường thực thường xuyên trực tiếp Một doanh nghiệp dễ dàng chiếm lĩnh "trái tim tâm trí" khách hàng tiềm trì lòng trung thành khách hàng có khả phản...
 • 3
 • 157
 • 0

đề tài một số giải pháp nhằm đổi mới tư duy phong cách kinh doanh mới hướng về khách hàng tại công ty viễn thông

đề tài một số giải pháp nhằm đổi mới tư duy phong cách kinh doanh mới hướng về khách hàng tại công ty viễn thông
... 19 Một số giải pháp nhằm đổi duy, phong cách kinh doanh Hướng khách hàng PHẦN II: ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ: (10 giải pháp) Để bước đổi duy, phong cách kinh doanh Hướng khách hàng Công ty Viễn ... Một số giải pháp nhằm đổi duy, phong cách kinh doanh Hướng khách hàng PHẦN I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ LIÊN HÊÏ THỰC TẾ Ở CÔNG TY VIỄN THÔNG Chúng ta kinh doanh môi trường kinh tế mới, ... Một số giải pháp nhằm đổi duy, phong cách kinh doanh Hướng khách hàng - Hướng dẫn, vấn khách hàng sử dụng tất dòch vụ Viễn thông - Thông báo thông tin cần biết, thay đổi dòch vụ VT - Giải...
 • 32
 • 87
 • 0

marketing căn bản - mối quan hệ của các chức năng marketing - ts. nguyễn thượng thái - 6

marketing căn bản - mối quan hệ của các chức năng marketing - ts. nguyễn thượng thái - 6
... vy, cụng ty cng t c li nhun cao (xem hỡnh 10.4.) -Tập trung t - Dẫn đầu chi phí - Khác biệt hoá Lợi nhuận Cao - Không khác biệt - Không tập trung - Khg dẫn đầu chi phí Thấp Thấp Cao Thị phần Hỡnh ... 10.3 .6 Xõy dng cỏc chin lc Marketing hn hp Marketing hn hp l hp cỏc bin s cỏc chin lc Marketing b phn m cụng ty cú th ch ng kim soỏt tỏc ng vo th trng mc tiờu nhm thc hin cỏc mc tiờu Marketing ... VNPT n nm 2005: - Chuyn mnh sang t hng v khỏch hng - y mnh cụng tỏc nghiờn cu th trng, nghiờn cu i th cnh tranh - a dng hoỏ cỏc dch v - Tng cng cụng tỏc bỏn hng v chm súc khỏch hng - Phõn nh rừ...
 • 30
 • 351
 • 0

Hệ đào tạo từ xa môn Marketing căn bản (Ts. Nguyễn Thượng Thái)- 2 potx

Hệ đào tạo từ xa môn Marketing căn bản (Ts. Nguyễn Thượng Thái)- 2 potx
... M1, M 2, M3 l cỏc nhúm khỏch hng khỏc P1, P2, P3 l cỏc sn phm khỏc 65 Chng 4: Phõn on th trng Th trng mc tiờu nh v sn phm M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 ... tiờu Marketing khụng phõn bit Marketing mix Marketing mix Ton b th trng on th trng Marketing phõn bit Marketing mix on th trng Marketing mix on th trng on th trng Marketing trung on th trng Marketing ... to Business (vit tt l B2B) Customer to Business ( vit tt C2B) Customer to Customer ( vit tt C2C) Business to Government ( vit tt B2G) Customer to Government ( vit tt C2G) Cỏc lung thụng tin...
 • 40
 • 115
 • 0

Hệ đào tạo từ xa môn Marketing căn bản (Ts. Nguyễn Thượng Thái)- 3 pps

Hệ đào tạo từ xa môn Marketing căn bản (Ts. Nguyễn Thượng Thái)- 3 pps
... tiờu Marketing ca doanh nghip Cỏc mc tiờu Marketing ca doanh nghip úng vai trũ nh hng cho vic t nhim v ca giỏ c Mun tr thnh mt cụng c Marketing hu hiu thỡ giỏ phi phc v c lc cho chin lc Marketing ... trỏch Lut s, nhõn viờn phỏp lý Chuyờn viờn qun tr thng hiu, chuyờn viờn marketing Hỡnh 6.1 So sỏnh gia nhón hiu v thng hiu 6 .3. 3 Cỏc loi thng hiu 1) Thng hiu cỏ th, hay thng hiu riờng L thng hiu ... khỏch hng chn lc thm nh 4) Son tho chin lc Marketing cho sn phm mi Sau thm nh, chin lc Marketing s c son tho cho sn phm mi c chp thun Qua chin lc Marketing ca tng sn phm m Ban lónh o la chn...
 • 40
 • 139
 • 0

Hệ đào tạo từ xa môn Marketing căn bản (Ts. Nguyễn Thượng Thái)- 4 pptx

Hệ đào tạo từ xa môn Marketing căn bản (Ts. Nguyễn Thượng Thái)- 4 pptx
... xung đột Hệ thống Marketing theo chiều dọc giải vấn đề 3) Hệ thống kênh phân phối liên kết dọc (Marketing theo chiều dọc) Hệ thống Marketing theo chiều dọc đời khắc phục nhược điểm hệ thống phân ... kỷ qua, hệ thống Marketing dọc giữ vai trò chủ đạo thị trường 135 Chương 8: Các định phân phối Có ba kiểu hệ thống Marketing theo chiều dọc sau: a) Hệ thống Marketing dọc công ty Trong hệ thống ... coi hệ thống Marketing dọc, VNPT sở hữu toàn ngàn bưu cục nước Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hệ thống Marketing dọc, ngân hàng chủ sở hữu chi nhánh nước đến tận huyện, thị b) Hệ thống Marketing...
 • 40
 • 122
 • 0

Hệ đào tạo từ xa môn Marketing căn bản (Ts. Nguyễn Thượng Thái)- 5 pps

Hệ đào tạo từ xa môn Marketing căn bản (Ts. Nguyễn Thượng Thái)- 5 pps
... ng Marketing ca cụng ty K hoch Marketing chin lc ny bao gm vic la chn th trng mc tiờu v xõy dng chng trỡnh di hn cho cỏc thnh t ca chin lc Marketing mix Lp k hoch Marketing hng nm (Annual Marketing ... chc nng khỏc nh Marketing, Ti chớnh, Nhõn s, Cụng ngh Lp k hoch cỏc lnh vc chc nng, ú cú lp k hoch Marketing chin lc (Strategic Marketing Planning) cp k hoch ny, cỏc nh qun lý Marketing cp cụng ... th thc hin cho mt khong thi gian ngn hoc di Lp k hoch chin 1 65 Chng 11: Marketing quc t lc thng l cho giai on 3, 5, 10 nm v cú ti 25 nm Tham gia vo lp k hoch chin lc l cỏc nh qun lý cao cp ca...
 • 40
 • 240
 • 0

Hệ đào tạo từ xa môn Marketing căn bản (Ts. Nguyễn Thượng Thái)- 6 doc

Hệ đào tạo từ xa môn Marketing căn bản (Ts. Nguyễn Thượng Thái)- 6 doc
... công nghệ ảnh hưởng đến hoạt động Marketing doanh nghiệp? Đáp án: - Công nghệ tạo sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm Công nghệ vừa tạo hội, vừa tạo nguy Công nghệ vũ khí cạnh tranh - Công nghệ thay ... định Marketing doanh nghiệp - Hệ thống thông tin Marketing bao gồm hệ thống sau: • Hệ thống báo cáo nội (doanh thu, chi phí, sản lượng, vật tư, tiền mặt ) • Hệ thống thu thập thông tin Marketing ... cần có hệ thống thông tin Marekting Nó giúp cho doanh nghiệp có thông tin Marketing đầy đủ, kip thời xác để định Marketing đắn - Mô tả hệ thống thông tin Marketing, bao gồm hệ sau: • Hệ thống...
 • 36
 • 224
 • 0

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 1 doc

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 1 doc
... TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN MARKETING NHÂN SỰ MARKETING THỊ TRƯỜNG MARKETING SẢN XUẤT MARKETING NGHIÊN CỨU – PHÁT TRIỂN Hình 1. 2 Mối quan hệ chức Marketing chức khác Vậy mối quan hệ chức nào? Marketing ... hợp chức khác 3) Mối quan hệ Marketing với chức khác Trong doanh nghiệp có nhiều chức Đó là: • Chức quản trị tài chính- kế toán • Chức quản trị nguồn nhân lực 10 Chương 1: Bản chất Marketing Chức ... sản xuất • Chức quản trị Marketing Chức nghiên cứu-phát triển… Hình 1. 2 mô tả mối quan hệ chức Marketing chức khác công ty, chức Marketing cầu nối thị trường doanh nghiệp thông qua chức khác...
 • 30
 • 324
 • 0

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 2 pot

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 2 pot
... Ineternet/email khụng? 32 Chng 2: H thng thụng tin v nghiờn cu Marketing a) Cú b) Khụng 1- Vỡ cn cho cụng vic 1- Vỡ cha bit 2- Vỡ mun hc/ tỡm hiu 2- Vỡ khụng cú nhu cu 3- gii trớ 3- Vỡ hn ch v kinh ... 1.000.000 n 2. 000.000 Trờn 2. 000.000 - 3.000.000 Trờn 3.000.000 - 5.000.000 Trờn 5.000.000 Cõu Xin ễng/B cho bit hin cú s dng mỏy tớnh (PC) ti nh hay ti c quan khụng? a) Cú/ nh b) Cú/ti c quan c) ... 33 Chng 2: H thng thụng tin v nghiờn cu Marketing CU HI ễN TP V THO LUN 1) Mụ t khỏi quỏt h thng thụng tin Marketing v chc nng ca nú (*) 2) Phõn tớch nhu cu cn thit mt h thng thụng tin Marketing...
 • 30
 • 124
 • 0

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 3 pptx

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 3 pptx
... sản phẩm M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 (1) (2) (3) Pi: Sản phẩm i (i=1; 2; 3) (4) (5) Mi: nhóm khách hàng i (i=1; 2; 3) (1) : Tập trung vào đoạn ... tư nhân có cách mua TLSX khác hẳn với doanh nghiệp quốc doanh c) Các yếu tố quan hệ cá nhân Đó mối quan hệ thành viên nhóm mua hàng, từ dẫn tới cách thỏa thuận nhóm để đến định mua d) Các yếu tố ... có nguy thêm nhiều khách hàng 5 .3 HÀNH VI MUA CỦA CÁC TỔ CHỨC 5 .3. 1 Phân loại khách hàng tổ chức Điều khác biệt tổ chức so với khách hàng tiêu dùng cá nhân tổ chức 81 Chương 5: Hành vi khách...
 • 30
 • 100
 • 0

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 4 pot

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 4 pot
... thit ln 6 .4 QUYT NH V BAO GểI SN PHM 6 .4. 1 Khỏi nim bao gúi v tm quan trng ca nú Nu quan sỏt trờn th trng, cú th thy rng hu ht cỏc sn phm (hng húa) cho bỏn u cú bao gúi iu ny cho thy tm quan trng ... Chng 7: Cỏc quyt nh v giỏ c CU HI ễN TP V THO LUN 1) Marketing quan nim nh th no v sn phm? Quan im sn phm theo Marketing cú gỡ khỏc so vi quan im thụng thng khụng (*) 2) Sn phm gm cỏc cp no? ... hng u nm 2002: Coca-Cola : 69,9 t USD Microsoft : 64, 0 t USD IBM GE : 51,0 t USD : 41 ,0 t USD Intel : 30,0 t USD Nokia Disney : 29,9 t USD : 29,2 Mc.Donalds : 26,3 Marlboro : 24, 1 10 Mercedes :...
 • 30
 • 247
 • 0

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 5 pot

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 5 pot
... 8 .5 MARKETING CỦA CÁC TỔ CHỨC BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ 8 .5. 1 Marketing tổ chức bán lẻ 1) Khái niệm Bán lẻ hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối 2) Các ... kỷ qua, hệ thống Marketing dọc giữ vai trò chủ đạo thị trường 1 35 Chương 8: Các định phân phối Có ba kiểu hệ thống Marketing theo chiều dọc sau: a) Hệ thống Marketing dọc công ty Trong hệ thống ... coi hệ thống Marketing dọc, VNPT sở hữu toàn ngàn bưu cục nước Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hệ thống Marketing dọc, ngân hàng chủ sở hữu chi nhánh nước đến tận huyện, thị b) Hệ thống Marketing...
 • 30
 • 89
 • 0

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 7 pps

MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 7 pps
... bày mối quan hệ chức Marketing với chức khác doanh nghiệp Đáp án: Trong Doanh nghiệp có nhiều chức quản trị khác nhau: • Chức quản trị tài chính- kế toán • Chức quản trị nguồn nhân lực • Chức ... đình số quốc gia đơn vị xã hội bản, quan trọng Tuy nhiên, số nước mối quan hệ thành viên gia đình tương đối độc lập, với số nước khác mối quan hệ lại chặt chẽ Đây quan trọng cho nhà tiếp thị thiết ... Marketing vừa có chức độc lập, vừa phải phối hợp với chức khác doanh nghiệp để thực mục tiêu đặt Chức Marketing mối liên hệ thống hữu với chức khác Câu 6: Trình bày quan điểm Marketing đạo đức...
 • 30
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương thức hướng về khách hàngtrình bày quan điểm hướng về khách hàngquan điểm hướng về khách hàngkết quả hướng về khách hàngbản sắc từ kinh tế cái tôi đến hướng về khách hànghướng về khách hàngngười hướng dẫn khoa học ts nguyễn khắc thái sơnnguyên tắc hướng vào khách hàngnguyên tắc hướng vào khách hàng trong tqmnguyên tắc 1 hướng vào khách hàngnguyên tắc định hướng vào khách hàngnguyên tắc định hướng bởi khách hàngphân tích nguyên tắc định hướng vào khách hàngnhung tinh huong ve nha hang khach san trong marketingngân hàng tmcp phát triển mê kông báo cáo thường niên 2013 hướng tới khách hàngNghiên cứu một số chỉ số hình thái thể lực và trí tuệ của học sinh trường THPT trần quốc tuấn, huyện hải hậu, tỉnh nam địnhNghiên cứu quy trình nhân giống cây thanh long bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtNghiên cứu thành phần loài bọ rùa bắt mồi và ảnh hưởng của một yếu tố sinh thái đến đặc điểm sinh học của một loài phổ biến trên rau họ hoa thập tự ở mê linh hà nộiNghiên cứu trạng thái stress và khả năng tư duy logic ở học sinh trường THPT thanh oai b, huyện thanh oai, thành phố hà nộiỨng dụng CNTT xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn giải phẫu nguờiỨng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn sinh lý người động vật từ chương i đến chương VIIXây dựng chuyên đề dạy học chương IV, sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinhẢnh hưởng của muối nacl tới sinh trưởng và hàm lượng proline của ngô ở giai đoạn cây conBước đầu nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống đu đủ VNĐĐ9 trồng tại xã bắc phú, huyện sóc sơn, thành phố hà nộiTHUYET TRINH THOI HIEUGiáo án nhập môn tin học: Giới thiệu về máy tính điện tử; hệ điều hànhĐánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của rừng trông Keo tai tượng (Acacia mangium) và Keo lai (Acacia Hybrid) trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))đè cương ôn tập cấp thoát nướcTổng hợp từ chương 1 đến 7 môn QLNNChủ đề :“Vấn đề môi trường hiện nay”The most common chinese characters in order of frequencySKKN một số BIỆN PHÁP dạy kỹ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 5 6 TUỔIskkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với văn họcskkn 1 số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi 4 5 tuổiSKKN hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập