đề + đáp án Bài kscl HỌC KÌ II hưng yên 2016 lớp 9

đề + đáp án Bài kscl HỌC II hưng yên 2016 lớp 9

đề + đáp án Bài kscl HỌC KÌ II hưng yên 2016 lớp 9
... book fairs./ There,/ students/ can swap/ used books Thanks for listening - THE END - Đáp án A LISTENING I/ Each correct answer: 0.25 point Spelling must be correct 13/ thirteen 0.2 0.2 ... strong disapproval of your behavior, I’ll help you this time II/ Each correct answer: 0.25 point ( Hi, everybody, I’m Trung from class 9A) If I become the president of the 3Rs Club, firstly, I will ... listening) - THE END - Collector: Nguyễn Hoàng Longclass 9A1- Tan Tien secondary school- Van Giang District- Hung Yen province.(2015 -2016) ...
 • 5
 • 39
 • 0

Đề- Đáp án kiểm tra học ki II lớp 10

Đề- Đáp án kiểm tra học ki II lớp 10
... keep C kind D kitchen Tìm lỗi sai Khoanh tròn đáp án A, B, C D A The children are bored of watching the same programme everyday B are C of The D same A.Đọc hiểu: Đọc đoạn văn sau,chọn đáp án điền ... that every year less than 100 people are attacked by sharks and about to 10 of these people die But, let's look at the other side of the story - How many sharks people kill? Well I think you already ... kill? Well I think you already know this: People kill many more sharks Every year, people hunt and kill thousands of sharks One reason people kill sharks is for sport; they hunt them just for...
 • 6
 • 545
 • 5

Đề, đáp án kiểm tra học II sử chuẩn

Đề, đáp án kiểm tra học kì II sử chuẩn
... ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ SỐ : Câu :(3 đ) - Tháng 8-1965 chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi ) đẩy lùi nhiều hành quân địch ... đánh địch Huế , đến 26-3 giải phóng, chiều ngày 29-3 giaỉ phóng Đà Nẵng - Chiến dịch Hồ Chí Minh (1 đ) - chiều ngày 26 -4 năm cánh quân vượt qua tuyến phòng thủ tiến vào trung tâm Sài Gòn đánh ... chiến tranh giải phóng dân tộc + Chấm dứt ách thống trị chủ nghĩa đế quốc + Mở kỉ nguyên cho lịch sử dân tộc + Là nguồn cổ vũ to lớn phong trào cách mạng giới - Nguyên nhân (2đ) + Nhờ lãnh đạo sáng...
 • 3
 • 150
 • 0

de+ dap an kiem tra hoc ki II toan 6

de+ dap an kiem tra hoc ki II toan 6
... minh hoạ Phần II Tự luận : ( 8,0 điểm ) Câu1(2,0đ a) 15 12 – 10 = 15.12 – 15.10 0,5 điểm ) = 15(12-10) = 15.2 =30 0,5 0,5 điểm 6 B = + :5− = + − 16 b) 0,5 48 42 13 = + − = 56 56 56 56 a) 10 + 3x ... HƯỚNG DẪN CHẤM KI M TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP Phần I Lý thuyết ( 2,0 điểm ): Câu 1: a) (1 điểm) - Phát biểu quy tắc chia ... 0,5 điểm 6 B = + :5− = + − 16 b) 0,5 48 42 13 = + − = 56 56 56 56 a) 10 + 3x = :2 3x = 16 – 10 0,5 điểm x = 6: 3 =2 0,5 18 + 23 Câu2(2đ) x = + => x = = 0,5 3 15 15 x − = b) 23 23 3 3 x= : => x =...
 • 3
 • 158
 • 0

de + dap an kiem tra hoc ki II toan 8

de + dap an kiem tra hoc ki II toan 8
... 2,0 đ) II PHẦN TỰ LUẬN (8, 0): Câu (1,5) -3x ≥ -2x-3 ⇔ -3x+2x ≥ -3-5 ⇔ -x ≥ -8 ⇔ x≤ Vậy phương trình có tập nghiệm { x ∈ R/ x ≤ 8} Câu (1,5) 3- 4x(25-2x) = 8x2 + x -300 ⇔ – 100x + 8x2 = 8x2 + x ... thành phố A đến thành phố B là: (x + 17)2 km = + 34 (km) 10 x + 10 = x + 34 Theo ta có phương trình  10x + 30 = 6x + 102  4x = 72  x = 18 Vậy vận tốc ca nô 18km/h (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) ... ⇔ – 100x –x + 8x2 - 8x2 = - 300-3 ⇔ – 101x = - 303 ⇔ x = - 303 : (-101) = Vậy phương trình có tập nghiệm S = {3} Giải Câu 3(2,5đ) Gọi vần tốc ca nô x(km/h, x>0) Vận tốc ô tô là: (x + 17) km/h...
 • 3
 • 161
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC II LỚP 4 CÁC MÔN NĂM HỌC 20142015 CẤP TIỂU HỌC CÓ MA TRẬN THEO CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG, VINEN VÀ THEO THÔNG TƯ 302014.

TUYỂN TẬP ĐỀ, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP 4 CÁC MÔN NĂM HỌC 20142015 CẤP TIỂU HỌC CÓ MA TRẬN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, VINEN VÀ THEO THÔNG TƯ 302014.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 TUYỂN TẬP ĐỀ, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP CÁC MÔN NĂM HỌC 20 14- 2015 CẤP TIỂU HỌC CÓ MA TRẬN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, VINEN THEO THÔNG TƯ 30-20 14 PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 20 14 – ... tham khảo phát triển Mong nhận ý kiến quý báu thầy cô giáo, em học sinh bạn Chân thành cảm ơn TUYỂN TẬP ĐỀ, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP CÁC MÔN NĂM HỌC 20 14- 2015 CẤP TIỂU HỌC CÓ MA TRẬN THEO CHUẨN ... dạy học việc thiếu khảo sát chất lượng học sinh định theo thông 32BGD để từ giáo viên dạy thấy rõ tiến học sinh kiến thức chưa tốt học sinh, lớp Giáo viên dạy kế hoạch điều chỉnh cách...
 • 71
 • 366
 • 1

TUYỂN TẬP ĐỀ, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC II LỚP 4 CÁC MÔN NĂM HỌC 20142015. THEO CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014

TUYỂN TẬP ĐỀ, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP 4 CÁC MÔN NĂM HỌC 20142015. THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014
... tham khảo phát triển Mong nhận ý kiến quý báu thầy cô giáo, em học sinh bạn Chân thành cảm ơn TUYỂN TẬP ĐỀ, ĐÁP ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP CÁC MÔN NĂM HỌC 20 14- 2015 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ ... ÁN KHẢO SÁT HỌC KÌ II LỚP CÁC MÔN NĂM HỌC 20 14- 2015 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 30-20 14 TRƯỜNG TH ………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NH: 20 14 -2015 Họ tên: …………………… phút Lớp ……………………… ... dạy học việc thiếu khảo sát chất lượng học sinh định theo thông 32BGD để từ giáo viên dạy thấy rõ tiến học sinh kiến thức chưa tốt học sinh, lớp Giáo viên dạy có kế hoạch điều chỉnh cách...
 • 68
 • 280
 • 0

De+Dap an thi KSCL giua ki II

De+Dap an thi KSCL giua ki II
... MÔN: TOÁN I Phần trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời 0.5 điểm Câu Đáp án C B A B II Phần tự luận (8,0 điểm) Câu 5a b c Nội dung (15+21)+(25-15-35-21)=15+ 21+ 25- 15- 35- 21 =(15-15)+...
 • 2
 • 49
 • 0

ĐỀ & ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC II

ĐỀ & ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II
... giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHƯƠNG MỸ A *** *&& &* *** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ Môn: Vật lý – Lớp 12 Thời gian làm 60 phút Mã đề: 456 CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP NHẤT: Câu 1: Con ... giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHƯƠNG MỸ A *** *&& &* *** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ Môn: Vật lý – Lớp 12 Thời gian làm 60 phút Mã đề: 789 CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP NHẤT: Câu 1: Ở bề ... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHƯƠNG MỸ A *** *&& &* *** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ Môn: Vật lý – Lớp 12 Thời gian làm 60 phút Mã đề: 246 CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP NHẤT: Câu 1: Mạch chọn sóng một máy thu...
 • 18
 • 26
 • 0

Đềđáp án kiểm tra hoc II -Công nghẹ-2009

Đề và đáp án kiểm tra hoc kì II -Công nghẹ-2009
... tiền lãi bán hàng ,tiền tiết kiệm B.Tiền bán sảm phẩm , rau hoa ,quả C.Thóc ,ngô , gia cầm D Cá , tôm , rau ,hoa Câu (1,5 điểm) : Cho cụm từ sau : tiền , thành viên , vật Hãy chọn điền vào chỗ ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN MÔN : CÔNG NGHỆ * -* * -* -I)TRẮC NGHIỆM: (5,0 ĐIỂM) Câu 1D ,câu 2A ,câu 3B ... Chức dinh dưỡng: (1,0 điểm) - Giúp cho hoạt động hệ quan - Tăng sức đề kháng thể phát triển tốt Câu 2(1,0 điểm) :Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm nhà: - Rửa tay trước ăn (0,25 điểm) -...
 • 4
 • 299
 • 0

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC II LỚP 5: 08-09

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC KÌ II LỚP 5: 08-09
... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ PhầnI điểm( Mỗi câu 0,5 điểm) a d b d 9,25 0,24 40,05 5,00 40,050 9,250 0,2400 Phần ... 10 phút – 30 phút = 40 phút 0,5đ Đổi 40 phút = = 0,5đ Vận tốc xe gắn máy là: 80: = 30 (km/giờ) Đáp số (HS không ghi trừ 0,5đ) Bài 3) điểm a Thể tích thùng ; 36x 24 x 12 = 10 368 (cm3) Thể tích ... cục xà là: 384 x = 192 (cục) Mỗi cục xà nặng là: 9,6 :192 = 0,05 (kg) HS đổi 0,05 kg= 50g viết đáp số 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5 đ 0,5đ 0,5đ 0,5 đ ...
 • 3
 • 1,602
 • 42

De va dap an bai KT hoc ki 2 tieng anh 6

De va dap an bai KT hoc ki 2 tieng anh 6
... A plant 12 B are playing 13 A to visit 14 B some 15 D from 16 C biggest 17 B lot 18 C for 19 A throw 20 C doesn’t IV Tìm khoanh tròn lỗi sai bốn phần gạch chân câu sau 21 C cold 22 C speak 23 ... chỉnh đoạn văn sau: Hi, I am Lan I ( 26 )……………Vietnamese My country is small but it’s very (27 )…… It has a lot (28 )…………… mountains and rivers.It has (29 )…………… of forests and beaches, too.There is a ... 22 C speak 23 C goes 24 C going 25 A.much V.Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau: 26 A am 27 C beautiful 28 C of 29 B lots 30 B green 31 A River 32 B longer 33 A Mount...
 • 3
 • 187
 • 0

ĐềĐáp án Kiểm tra học II toan 7

Đề và Đáp án Kiểm tra học kì II toan 7
... B Phần tự luận Câu Thang điểm Đáp án b x = -5 c x = x = -1 3 a x y z Phần hệ số: 16 16 Phần biến: x 3y z Bậc đơn thức biến x là: ... y là: Bậc đơn thức đối tập hợp biến là: 7 a Cho f(x) = x = x = nghiệm f(x) 5 1 Cho g(x) = x = x = nghiệm g(x) 3 b Xét h(x) = f(x) - g(x) = (5x 7) (3x + 1) = 2x Cho h(x) = x = x = nghiệm ... Cho h(x) = x = x = nghiệm h(x) - Vẽ hình, viết GT, KL A a x = 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0 ,75 điểm 0 ,75 điểm 1,0 điểm 1,0 điểm E B D C 0,5 điểm I K H O a ABD = AED (c.g.c) b ABD = AED BD = DE...
 • 3
 • 256
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: dap an ôn tập học kì ii toán 11đề thi học kì ii môn ngữ văn lớp 9đề thi học kì ii môn vật lý lớp 9de thi hoc ki ii mon dia li lop 9đề thi học kì ii môn địa lí lớp 9đề thi học kì ii môn lịch sử lớp 9đề cương ôn tập học kì ii môn địa lý lớp 9bo de so 5 kiem tra hoc ki ii mon anh van khoi 9đề kiểm tra môn toán học kì ii lớp 8 chương iii kèm đáp ánđề số 1 ôn thi học kì ii môn văn 7 và đáp ánđề và đáp ấn toán 12 học kì 1đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 9 có đáp ánde thi va dap an mon toan hoc ki 2 lop 5đề thi học kì ii môn ngữ văn lớp 10đề thi học kì ii môn tiếng việt lớp 5Giải pháp phát triển du lịch tiền giang trong hội nhập kinh tế quốc tế (tt)Đề Thi Tiếng Nhật JTEST AD 106 (Đính Kèm Audio Đáp Án Script)Ebook hóa dược và kỹ thuật tổng hợp tập 2 GS TSKH phan đình châuGiáo trình hóa lý dược (sách đào tạo dược sỹ đại học) phần 2 PGS TS đỗ minh quangĐề tài nghiên cứu các loại hình doanh nghiệpGiải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tếDân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người Dao Tuyển ở Việt NamLy hôn trong các gia đình người Việt theo Công giáo (qua nghiên cứu giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang, Khánh Hòa)Nghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tỉnh Bắc GiangSang kien kinh nghiem toan 7bai du thi day hoc tich hop lien mon trong vat lyGiáo trình tài chính doanh nghiệp (dùng cho đối tượng không chuyên)Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)Xử lý tín hiệu trong truyền thông băng siêu rộng và ứng dụng trong mạng vô tuyến cá nhânCÁC DẠNG ĐỀ HAY GẶP TRONG CÂU NGHỊ LUẬN VĂN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12SKKN Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường cho Học sinh lớp 10 thông qua bài “ Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh” – Vật lí 10 Nâng caoHướng dẫn em tự ôn luyện Toán lớp 1 theo định hướng phát triển nãng lực.Đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10hướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở lop 4chuan kien thuc ky nang lop 3