Bài học người mỹ dạy học sinh từ cinderella

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và năng lực trí tuệ cơ bản của học sinh từ 6 đến 17 tuổi người dân tộc Kinh, H’mong, Dao ở tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và năng lực trí tuệ cơ bản của học sinh từ 6 đến 17 tuổi người dân tộc Kinh, H’mong, Dao ở tỉnh Yên Bái
... Từ Dũ, Tp Hồ Chí Minh Phạm Thị Minh Đức (2005), Sinh lý nội tiết”, Sinh học, 2, Nxb Y học, tr 32 – 118 Phạm Thị Minh Đức (2005), Sinh sinh sản”, Sinh học, 2, Nxb Y học, tr 119 – 164 ... Cs (19 96) , “LH, FSH, estradiol, progesterone theo vòng kinh”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, Nxb Y học, tr 129 Columbia University (19 96) , Thiếu hụt estrogen mãn kinh, ... mãn kinh hai giới, cholesteron toàn phần tăng theo tuổi; nhiên với phụ nữ 50 tuổi mức tăng trở lên đột biến Các nghiên cứu cho thấy LDL Chuyên đề Tiến sĩ Page 17 tăng nhanh HDL giảm từ từ loại...
 • 25
 • 403
 • 0

skkn đổi mới phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc thông qua bài giảng trên lớp

skkn đổi mới phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc thông qua bài giảng trên lớp
... 117 Đổi phương pháp dạy học : Hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc thông qua giảng lớp ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC, TỰ ĐỌC THÔNG QUA BÀI GIẢNG TRÊN LỚP PHẦN ... Đổi phương pháp dạy học : Hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc thông qua giảng lớp MỤC LỤC MỤC LỤC ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC, TỰ ĐỌC THÔNG ... khoa học cho học sinh đứng trước vấn đề cần giải 18 Đổi phương pháp dạy học : Hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc thông qua giảng lớp Tổ chức cho học sinh học tập lớp 2.1 Nêu vấn đề học Mở đầu học, ...
 • 118
 • 1,030
 • 4

skkn dạy bài tập hóa học cho học sinh tự học có sự hỗ trợ của giáo viên bộ môn

skkn dạy bài tập hóa học cho học sinh tự học có sự hỗ trợ của giáo viên bộ môn
... KẾT - Dạy học môn hóa học dễ, dạy cho học sinh nắm bắt đến khắc sâu kiến thức từ vận dụng giải tập khó Để đạt thành học tập đòi hỏi giáo viên học sinh không ngừng vận động học tập, giáo viên không ... nhiều tư logic - Học sinh cần thời gian biểu định cho môn học - Giáo viên môn thường xuyên nhắc nhở học sinh học cũ, đọc - Giáo viên phổ biến cho học sinh chương trình môn học từ đầu vào lớp ... - Hóa học hữu - Kim loại - Giáo viên kiểm tra học sinh đọc nhà không cách hỏi chương học gì, học tới gì, gồm phần - Mỗi phần chương trình giáo viên giới thiệu cho học sinh sách tham khảo, học...
 • 30
 • 100
 • 0

biện pháp hướng dẫn học sinh tự học sgk qua kênh chữ khi dạy bài 41, 42, 43, 44 sinh học 9

biện pháp hướng dẫn học sinh tự học sgk qua kênh chữ khi dạy bài 41, 42, 43, 44 sinh học 9
... Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua kênh chữ 41, 42, 43, 44 - Sinh học + Giảm bớt sức thổi gió, làm Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua kênh chữ 41, 42, 43, 44 - Sinh học - GV ... niệm tự học hướng dẫn tự học 2.1.1.1 Hoạt động tự học 2.1.1.2 Hướng dẫn tự học 10 2.1.2 Cơ sở tự học hướng dẫn tự học 8 14 16 2.1.3 Vai trò việc hướng dẫn học sinh tự học Cách rèn luyện kĩ tự học: ... Dương Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua kênh chữ 41, 42, 43, 44 - Sinh học c Khá d Trung bình e Chưa đạt Câu 12: Theo thầy (cô) nên sử dụng " Các biện pháp hướng dẫn HS tự học SGK" vào...
 • 26
 • 163
 • 0

Đổi mới phương pháp dạy môn tập đọc hướng dẫn học sinh tự đọc đúng đến đọc diễn cảm một bài tập đọc

Đổi mới phương pháp dạy môn tập đọc hướng dẫn học sinh tự đọc đúng đến đọc diễn cảm một bài tập đọc
... Sau đọc học sinh phải nâng cao bước đọc diễn cảm Đọc diễn cảm nghĩa giọng đọc uốn éo, không gắn với nội dung cảm xúc muốn đọc diễn cảm cách sáng tạo, việc học sinh phải có lực cảm thụ văn học, ... việc rèn đọc, ngại rèn đọc diễn cảm nghĩ biết đọc Một số phụ huynh chưa quan tâm tới việc học Do mà chưa đạt 100% học sinh đọc hay, đọc C Kết luận Muốn rèn cho học sinh đọc đúng, đọc diễn cảm gv ... em đọc tương đối thành thạo tốt.Trong có 5, em đọc lưu loát, to rõ ràng, em chưa thể giọng đọc diễn cảm II Mục đích phương pháp nghiên cứu: Mục đích: Đổi phương pháp dạy học, hướng dẫn HS tự đọc...
 • 12
 • 131
 • 0

SKKN Đổi mới phương pháp dạy môn Tập đọc, hướng dẫn học sinh tự đọc đúng đến đọc diễn cảm một bài tập đọc

SKKN Đổi mới phương pháp dạy môn Tập đọc, hướng dẫn học sinh tự đọc đúng đến đọc diễn cảm một bài tập đọc
... việc rèn đọc, ngại rèn đọc diễn cảm nghĩ biết đọc Một số phụ huynh chưa quan tâm tới việc học Do mà chưa đạt 100% học sinh đọc hay, đọc C KẾT LUẬN Muốn rèn cho học sinh đọc đúng, đọc diễn cảm gv ... Sau đọc học sinh phải nâng cao bước đọc diễn cảm Đọc diễn cảm nghĩa giọng đọc uốn éo, không gắn với nội dung cảm xúc muốn đọc diễn cảm cách sáng tạo, việc học sinh phải có lực cảm thụ văn học, ... tiết dạy cách hiệu 2) Đối với học sinh: Việc phải có chuẩn bị trước nhà Ngay từ đầu năm học hướng dẫn học sinh cách chuẩn bị môn ghi vào trang đầu gọi (phương pháp học môn) Riêng với môn tập đọc...
 • 13
 • 236
 • 0

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua kênh chữ khi dạy bài 41, 42, 43, 44 - Sinh học 9

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua kênh chữ khi dạy bài 41, 42, 43, 44 - Sinh học 9
... phỏp hng dn hc sinh t hc SGK qua kờnh ch dy bi 41, 42, 43, 44 - Sinh hc 9" II MC CH NGHIấN CU Xõy dng bin phỏp v quy trỡnh hng dn hc sinh t hc SGK qua dy bi 41, 42, 43, 44 - sinh hc III NHIM ... hc SGK qua kờnh ch cỏc bi 41, 42, 43, 44 - sinh hc 9" ti ny s lm rừ nhng yu t cn thit Nguyn Th Hũa Dng Lớp HTC - K1 Hi Bin phỏp hng dn hc sinh t hc SGK qua kờnh ch cỏc bi 41, 42, 43, 44 Sinh ... hc sinh 29 Lớp HTC - K1 Hi Bin phỏp hng dn hc sinh t hc SGK qua kờnh ch cỏc bi 41, 42, 43, 44 Sinh hc - Yờu cu hc sinh c thụng tin mc - c thụng tin II SGK trang 1 19 - Hot ng nhúm hon thnh - Phỏt...
 • 60
 • 177
 • 0

tổ chức tình huống học tập và hướng dẫn học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi giảng dạy một số bài học của chương từ trường lớp 11 thpt

tổ chức tình huống học tập và hướng dẫn học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi giảng dạy một số bài học của chương từ trường lớp 11 thpt
... đầu Chương 1: Cơ sở lý luận việc tổ chức tình học tập hướng dẫn học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức Chương 2: Tổ chức tình học tập hướng dẫn học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức giảng dạy số học ... đề học tập hình thành kiến thức mới, kỹ Chương 2: TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ LỰC CHIẾM LĨNH KIẾN THỨC KHI GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC CỦA CHƯƠNG "TỪ TRƯỜNG" LỚP 11- THPT ... HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH 0T TỰ LỰC CHIẾM LĨNH KIẾN THỨC KHI GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC CỦA CHƯƠNG "TỪ TRƯỜNG" LỚP 11- THPT 33 0T 2.1 Những nội dung chương " Từ trường" lớp 11- THPT...
 • 131
 • 132
 • 0

CHUYÊN ĐỀ TẬP HỒ SƠ VÀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 3 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.

CHUYÊN ĐỀ TẬP HỒ SƠ VÀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 3 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.
... ĐỀ SINH HOẠT TỔ CHUN MƠN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC GIÁO ÁN CHUN ĐỀ Sinh hoạt chun mơn dựa theo theo Nghiên cứu học Mơn TNXH” Giáo viên: Đơn vị: Tổ chun mơn 2 +3 Tự nhiên hội Tiêt Bài ... BÀI HỌC MƠN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Chân trọng cảm ơn! NỘI DUNG 1.KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: 2.THIẾT KẾ BÀI DẠY THỰC HÀNH: 3. CÁC BIÊN BẢN CHUN ĐỀ: + BIÊN BẢN ... nghiên cứu học Trân trọng giới thiệu q vị thầy giáo, bậc phụ huynh bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUN ĐỀ TẬP HỒ SƠ VÀ NỘI DUNG CHUN ĐỀ SINH HOẠT CHUN MƠN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC...
 • 30
 • 303
 • 0

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG VÀ TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 1 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG VÀ TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 1 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.
... SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” TỔ CHUYÊN MÔN LỚP Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nhiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Tự nhiên hội lớp theo Chuẩn KTKN môn ... HÀNH: GIÁO ÁN LỚP MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu học Môn Tự nhiên hội lớp Giáo viên: ... CỨU BÀI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Chân trọng cảm ơn! NỘI DUNG 1. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: 2.THIẾT KẾ BÀI DẠY THỰC HÀNH: + Môn: Tự nhiên hội (Tiết 1) ...
 • 29
 • 224
 • 0

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 1 THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 1 THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.
... GIÁO ÁN LỚP MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu học Môn Tự nhiên hội lớp Theo phương pháp ... HƯỚNG “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” TỔ CHUYÊN MÔN LỚP Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nhiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Tự nhiên hội lớp Theo phương pháp BTNB phát huy tính tích cực, tự ... NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Chân trọng cảm ơn! NỘI DUNG 1. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: 2.THIẾT KẾ BÀI DẠY THỰC...
 • 34
 • 200
 • 0

CHUYÊN ĐỀ TẬP HỒ SƠ VÀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

CHUYÊN ĐỀ TẬP HỒ SƠ VÀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
... HÀNH: GIÁO ÁN LỚP MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu học Môn Tự nhiên hội Giáo viên: ... Năm học: 20 15 - 20 16 , ngày 14 tháng năm 20 16 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” TỔ CHUYÊN MÔN + Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nhiên cứu học: ... TỔ CHUYÊN MÔN + Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Tự nhiên hội lớp theo Chuẩn KTKN môn học phát huy tính tích cực tự giác sáng tạo học sinh...
 • 39
 • 218
 • 0

Đổi mới phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc thông qua bài giảng trên lớp

Đổi mới phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc thông qua bài giảng trên lớp
... .114 Đổi phương pháp dạy học : Hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc thông qua giảng lớp ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC, TỰ ĐỌC THÔNG QUA BÀI GIẢNG TRÊN LỚP PHẦN ... khoa học cho học sinh đứng trước vấn đề cần giải 16 Đổi phương pháp dạy học : Hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc thông qua giảng lớp Tổ chức cho học sinh học tập lớp 2.1 Nêu vấn đề học Mở đầu học, ... hội) Việc tự học học sinh diễn nhiều hình thức khác : Đổi phương pháp dạy học : Hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc thông qua giảng lớp - Những hoạt động tự nhận thức nghe giảng lớp (biết tự điều...
 • 116
 • 29
 • 0

Định hướng cho học sinh tự lực học tập trong dạy học chương Khí chất vật lý 10

Định hướng cho học sinh tự lực học tập trong dạy học chương Khí chất vật lý 10
... hớng học sinh tự lực học tập 1.2.1 Tại dạy học phải định hớng học sinh tự lực học tập? Theo từ điển tiếng việt [26]: Tự lực: Tự sức lm lấy, không dựa dẫm nhờ vả ngời khác Tự học: Tự học lấy, ... trình dạy v học chơng Chất khí chơng trình vật 10 nâng cao THPT Phạm vi nghiên cứu: sở để phát huy tính tự lực HS, cách định hớng HS tự lực học tập v vận dụng dạy học chơng Chất khí trờng THPT ... muốn hớng dẫn HS học tập hiệu quả, phù hợp với điều kiện trờng phổ thông v yêu cầu việc đổi giáo dục chọn đề ti: Định hớng cho học sinh tự lực học tập dạy học chơng Chất khí vật 10 nâng cao Mục...
 • 129
 • 380
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách người mỹ dạy học sinh tiểu họcbiện pháp hướng dẫn học sinh tự học sgk qua kênh chữ khi dạy bài 41 42 43 44 sinh học 9người mỹ dạy bài học cô bé lọ lem như thế đấydạy học sinh tự họcphương pháp dạy học sinh tự họcxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao trường trung học phổ thôngcác bài thơ lục bát học sinh tự làmdạy học sinh tự học thcsnhung bai van chung minh cau tuc ngu di mot dang hoc mot sang khon do hoc sinh tu vietphan tich bai tho sang thu cua huu thich hoc sinh tu lamnhung bai van cua hoc sinh tu lam ta ve truong em truoc buoi hocnhung bai van cua hoc sinh tu lam ta ve truong em truoc buoi hoc lpo 5phát triển tư duy sáng tạo khả năng xử lý tình huống cho học sinh từ một số bài toán giải hệ phương trìnhtổ chức cho học sinh tự lực tham gia vào giải quyết các vấn đề học tập theo phương pháp thực nghiệm khi giảng dạy chương 9 hạt nhân nguyên tử vật lí 12 nclà tiết học sôi nổi giáo viên say aưa giảng bài học sinh hăng hái phát biểu ý kiến lớp chú ý nghe giảng không mất trật tự tiết học có nhiều điểm giỏi học sinh hiểu bài1000 câu loga Giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácTHAM LUẬN BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤCtrươt lo dat anh di tim emTHAM LUẬN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG Trung học cơ sờTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácBÁO CÁO THAM LUẬN TĂNG CƯỜNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NONĐỀ THI TIẾNG ANH công chức hồ chí minh CÓ ĐÁP ÁN 2016BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ các CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ SAU đại học, vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếTóm lược phần ngữ pháp tiếng nhật N4Giáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicKiểm tra 15 phút môn Hóa học 9 kèm đáp ánGiáo án điện tử Hóa 9 bài 47 Chất béo40 động từ thông dụng trong tiếng nhậtMIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gonMo phong lan truyen o nhiem tam giang cau hai delft 3d