Boi duong HSG hoa 8 2014 2015

cac dang bai tap boi duong hsg hoa 8,9 anh son

cac dang bai tap boi duong hsg hoa 8,9 anh son
... toàn m gam CaCo3, dẫn khí thu đợc qua dung dịch Ba(OH)2 d thu đợc 19,7g kết tủa Tìm m? + Giải: Các PTHH xảy ra: t0 CaCO3 -> CaO + CO2 (1) CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O Theo PTHH (1) (2) : nCaCO3 = ... dung dịch NaOH dùng + Giải: nCaCO nHCl = 10 : 100 = 0,1 (mol) = CM V = 0,15 = 0,3 (mol) 17 Giáo viên: Phơng pháp giải tập hóa học vô định lợng a) CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 PTHH:1mol 2mol Phản ứng:0,1mol ... 0,1mol 0,1mol 0,1mol Vậy dung dịch A gồm CaCl2 HCl d, khí x CO2 mCaCl2 = 0,1 111 = 11,1(g) mHCl d = 0,1 36,5 = 3,65 (g) mdung dịch sau phản ứng = m CaCO3 + m dung dịch HCl - m CO -= 10 + (1,2...
 • 29
 • 825
 • 13

Tài liệu Bồi dưỡng HSG hóa 8 - 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG hóa 8 - 9
... 3,6 g 44 11 = %C = 18gH2O  2g H 2,7g -  3,6 100 = 92 ,3% 3 ,9 mg H = 2,7.2 = 0,3 18 0,3.100 = 7,7% %H = 39 % O = 100 - (92 ,3 + 7,7) = Vậy A O - Gọi CTHH chung A CXHY x:y = - 92 ,3 7,7 : = 7,7 : ... = = 36 ,84 % a) %Fe = + +8 19 %S = 400 100 = = 21,05% + +8 19 %O = 100 - (%Fe + %S) = 100 - (36 ,84 + 21,05) = 42,11% b) Số mol nguyên tử Fe : số mol nguyên tử S : số mol nguyên tử O: = 8 : : = ... Đốt cháy 3,9g hợp chất hửu A thu : 13,2g CO2 2,7g H2O Biết dA/H2 = 39 Hãy lập CTHH hợp chất A Giải MA = 39. 2 = 78 - Dựa vào % nguyên tố ta có: 44g CO2  12g C 13,2g CO2  mC 13,2.12 39, 6 = = 3,6...
 • 5
 • 319
 • 2

Gián án 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Gián án 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9
... sợi bông, gỗ Phản ứng tráng gơng Có phản ứng tráng gơng đun Nhận tinh bột dd Iot: có màu xanh nóng dd axit đặc trng PHN B: CC CHUY ấN C BN BI DNG HSG MễN HO THCS Chuyên đề 1: CƠ CHế Và CÂN BằNG ... nh trờng hợp loại toán Thí dụ: áp dụng phơng pháp đờng chéo Một toán thờng có nhiều cách giải nhng toán sử dụng đợc phơng pháp đờng chéo để giải làm toán đơn giản nhiều Bài toán 1: Cần gam tinh ... nồng độ % dung dịch NaOH? Đáp số: C%(NaOH) = 8% chuyên đề 3: pha trộn dung dịch Loại 1: Bài toán pha loãng hay cô dặc dung dịch a) Đặc điểm toán: - Khi pha loãng, nồng độ dung dịch giảm Còn cô...
 • 194
 • 323
 • 7

Bài soạn 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Bài soạn 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9
... 0,2 = 32, 5g Bài 4: Hoà tan hỗn hợp muối Cacbonnat kim loại hoá trị dung dịch HCl d thu đợc dung dịch A 0,672 lít khí (đktc) Hỏi cô cạn dung dịch A thu đợc gam muối khác nhau? Bài giải: Bài 1: ... CM(Na2CO3) = 0,5M Bài 3: Cho 2,3g Na tan hết 47,8ml nớc thu đợc dung dịch NaOH có khí H2 thoát Tính nồng độ % dung dịch NaOH? Đáp số: C%(NaOH) = 8% chuyên đề 3: pha trộn dung dịch Loại 1: Bài toán pha ... + 18 0,03 => x = 10,33 gam Bài toán 2: Cho 7,8 gam hỗn hợp kim loại Al Mg tác dụng với HCl thu đợc 8,96 lít H2 (ở đktc) Hỏi cô cạn dung dịch thu đợc gam muối khan Bài giải: Ta có phơng trình...
 • 194
 • 539
 • 7

Bài giảng 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Bài giảng 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9
... 0,2 = 32, 5g Bài 4: Hoà tan hỗn hợp muối Cacbonnat kim loại hoá trị dung dịch HCl d thu đợc dung dịch A 0,672 lít khí (đktc) Hỏi cô cạn dung dịch A thu đợc gam muối khác nhau? Bài giải: Bài 1: ... CM(Na2CO3) = 0,5M Bài 3: Cho 2,3g Na tan hết 47,8ml nớc thu đợc dung dịch NaOH có khí H2 thoát Tính nồng độ % dung dịch NaOH? Đáp số: C%(NaOH) = 8% chuyên đề 3: pha trộn dung dịch Loại 1: Bài toán pha ... + 18 0,03 => x = 10,33 gam Bài toán 2: Cho 7,8 gam hỗn hợp kim loại Al Mg tác dụng với HCl thu đợc 8,96 lít H2 (ở đktc) Hỏi cô cạn dung dịch thu đợc gam muối khan Bài giải: Ta có phơng trình...
 • 194
 • 587
 • 28

Các dạng BT bồi dưỡng HSG hóa 8

Các dạng BT bồi dưỡng HSG hóa 8
... + ⇒ H2 ↑ 9/M M > 18, 3 (1) 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10 ,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M  a + 2b = 0,5 a = 0,5 − 2b 10 ,8 Vì < b < 0,25 nên suy ta có : < 0,25 ⇒ M < 34 ,8 (2) 78 − M Mặt khác:  ... tử Hiđrat nói Biết độ tan R 2SO4 80 0C 100C 28, 3 gam gam Giải:S( 80 0C) = 28, 3 gam ⇒ 1 28, 3 gam ddbh có 28, 3g R2SO4 100g H2O Vậy : 1026,4gam ddbh → 226,4 g R2SO4 80 0 gam H2O Khối lượng dung dịch ... nguyên tố: 38, 61% K; 13 ,86 % N lại O j) D có khối lượng mol phân tử 126g; thành phần % khối lượng nguyên tố: 36,5 08% Na; 25,4% S lại O k) E có 24, 68% K; 34 ,81 % Mn; 40,51%O E nặng NaNO3 1 ,86 lần l)...
 • 36
 • 235
 • 0

Tai lieu boi duong HSG Hoa 8-9

Tai lieu boi duong HSG Hoa 8-9
... dd trắng bạc bám lên đồng + Hồ tinh bột Đun nóng mạnh + Đốt O2, KK + Đốt cháy → Màu xanh Thăng hoa hết → SO2 ↑ (mùi hắc) → P2O5 tan nước + dd + Đốt cháy làm q tím hố đỏ → CO2 ↑ , đục nước vơi ... H 2O (khong hien tuong) H SO  Qui  →  H SO (↓)   BaCl → HNO3 HCl,H 2SO ,HNO3 (qui hoa do)  HCl,HNO →  *Sơ đồ: H O    HCl(↓) AgNO →  HNO3 (khong hien tuong) * Trình...
 • 46
 • 202
 • 0

Giáo án bồi dưỡng HSG hoá 8 tuyệt

Giáo án bồi dưỡng HSG hoá 8 tuyệt
... 0,25®) VËy m = 28, 4 + 6,4 = 34 ,8 gam (0,5®) to FexOy +y H2  (0,5®) → xFe+ y H2O 0,4mol 0,4mol b/ mFe = 59,155 x 28, 4= 16 ,8 gam (0,5®) =>Khèi lỵng oxi lµ mO = 34 ,8 – 16 ,8 = 18 gam (0,5®) Gäi ... nên khối lượng dung dịch lại giảm bao nhiêu? A 1 ,84 gam B 184 gam C 18, 4gam D 0, 184 gam Bµi 18: Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH) Ta nhận thấy khối lượng CaCO tạo nhỏ ... CO2 + H2O ( 0,5®) 44 ,8 32 = 80 g Ta cã m X + mO2 = mCO2 + mH 2O = 16 + (0,5®) 22, nCO2 mCO2 1.44 11 = = = V× Tøc tû lƯ khèi lỵng (1®) nH 2 mH 2O 2. 18 O 80 .11 = 44 g ; 11 + 80 .9 Khèi lỵng H2O =...
 • 24
 • 566
 • 2

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG HÓA 8

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG HÓA 8
... Hạnh Chuyên đề bồi dỡng hsg hoá -b) Tính phân tử khối A c) Tính nguyên tử khối X Cho biết tên ký hiệu nguyên tố Chuyên đề ... 10,8g Al, biết dùng d 5% so với lợng phản ứng Giải: - n Al = 10 ,8 = 0, 4mol 27 -Bùi Thị Hạnh Chuyên đề bồi dỡng hsg ... Fe2O3 b) Fe2O3 Chuyên đề Tính theo phơng trình hoá học A.Lí thuyết -Bùi Thị Hạnh 12 Chuyên đề bồi dỡng hsg hoá ...
 • 35
 • 252
 • 0

Bài tập chọn lọc và phương pháp bồi dưỡng HSG Hóa 8

Bài tập chọn lọc và phương pháp bồi dưỡng HSG Hóa 8
... nên khối lượng dung dịch lại giảm bao nhiêu? A 1 ,84 gam B 184 gam C 18, 4gam D 0, 184 gam Bµi 26:Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH)2 Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo nhỏ ... h/ Khí CO2 dư dd Ca(OH)2 Bµi 49: Phân biệt dd sau phương pháp hóa học: NaHSO 4, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaCl, Ca(NO3)2 Bµi 50: Bằng phương pháp hóa học, tách riêng kim loại khỏi dd hỗn hợp gồm: ... - Hấp thụ CO2 vào nước vơi thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa suy có tạo CaCO3 Ca(HCO3)2 - Hấp thụ CO2 vào nước vơi thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa đun nóng nước lọc lại thấy kết...
 • 14
 • 69
 • 0

bồi dưỡng HSG lớp 8 môn hóa học

bồi dưỡng HSG lớp 8 môn hóa học
... B lít dung dịch C Tính nồng độ mol/l dung dịch C? 68 Hòa tan 8, 8g Mg MgO lượng dung dịch HCl 14,6% ( dư 10%) Khi phản ứng hoàn toàn ta thu 28, 5g chất rắn khan a Tính khối lượng chất hỗn hợp ban ... A3 + A4 A3 + A5 → A6 + A7 A6 + A8 + A9 → A10 A10 → A11 + A8 A11 + A4 → A1 + A8 Biết A3 muối sắt clorua Nếu lấy 1,27g A3 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 2 ,87 gam kết tủa 75 Xác định chất hoàn ... toàn? 80 Viết phương trình khác điều chế NaOH? 81 Cho sơ đồ chuyển hóa: A+X +B +E A+X Fe C D A+X Biết khí A phản ứng với dung dịch HCl tạo thành dung dịch C + D Tìm chất viết PTPƯ xãy ra? 82 a/...
 • 18
 • 605
 • 0

30 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học lớp 8 và lớp 9 cực hay

30 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học lớp 8 và lớp 9 cực hay
... dd CuSO4 8% ) lµ Ta cã ph¬ng tr×nh: (560 − x) .8 (560 − x).2 = (g) 100 25 (560 − x).2 16x + = 89 ,6 25 25 Gi¶i ph¬ng tr×nh ®ỵc: x = 80 VËy cÇn lÊy 80 g tinh thĨ CuSO4.5H2O vµ 480 g dd CuSO4 8% ®Ĩ pha ... s¾t t¨ng lµ: 8, 8 - = 0 ,8 gam VËy cã 0 ,8 = 0,1 mol Fe tham gia ph¶n øng, th× còng cã 0,1 mol CuSO4 tham gia ph¶n øng ⇒ Sè mol CuSO4 cßn d : - 0,1 = 0 ,9 mol 0 ,9 Ta cã CM CuSO = 0,5 = 1 ,8 M Bµi 3: ... x M AgCl M NaCl =x 143 = x 2,444 58, 5 mAgCl = y M AgCl M kcl =y 143 = y 1 ,91 9 74,5 => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2)  x + y = 0,325 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Tõ (1) vµ (2) => hƯ ph¬ng...
 • 217
 • 3,241
 • 6

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)
... chất hoá học điển hình Y ? Viết ph ơng trình phản ứng minh hoạ Chuyên đề 11 phản ứng ôxi hoá khử Chuyên đề 12 dung dịch điện li Chuyên đề 13 Nguyễn Hồng Quân điện phân dung dịch 33 Hoá- Sinh ... Quân 15 Hoá- Sinh 21 Trờng THCS Đông Tiến Hoá + Nếu đầu chia hỗn hợp thành phần số mol chất phần nh Vì ta cần đặt số mol chất phần + Nếu đầu chia hỗn hợp thành phần không số mol chất phần khác ... X kim loại có hoá trị n Y kim loại có hoá trị m Nguyễn Hồng Quân 30 Hoá- Sinh 21 Trờng THCS Đông Tiến Hoá Câu 23 Hỗn hợp X + Y đợc chia thành phần ,mỗi phần nặng 1,95 gam + Phần 1: Đem nung...
 • 33
 • 10,486
 • 176

Chuyên đề bồi dưỡng HSG (Toán 8)

Chuyên đề bồi dưỡng HSG (Toán 8)
... 1, x( x + 4)( x + 6)( x + 10) + 128 2, (x + 1)( x + 2)( x + 3)( x + 4) − 24 3, ( x + x + 8) + x( x + x + 8) + x 4, ( x + x) + x + x − 12 5, x + xy + y + x + y − 15 6, (x + a)( x + 2a)( x + 3a)( ... 12: Tìm số a, b, c cho ax + bx + c chia hết cho x + , chia cho x −1 dư x + (Một số vấn đề phát triển Đại số 8) Bài 13: Cho đa thức: P( x) = x + x − x + ax + b Q( x) = x + x − Xác định a, b để ... (1) x= 10 = (2) ⇒ x= −24 Vậy phương trình có nghiệm x= 10 −24 = x= b)(x-1)(5x+3)=(3x -8)( x-1) ⇔ (x-1)(5x+3)-(3x -8)( x-1)=0 ⇔ (x-1)(2x+11)=0 ⇔ x =1  x −1 =  ⇔  x + 11 = ⇔ x = −11  *Các tập tương...
 • 16
 • 847
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tập bồi dưỡng hsg hóa 8các chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa 832 chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa 8giao an boi duong hsg hoa 8tai lieu boi duong hsg hoa 8bồi dưỡng hsg hóa lớp 8giáo án bồi dưỡng hsg hóa học 8boi duong hsg hoa lop 8bồi dưỡng hsg hóa học 8boi duong hsg toan 8các chuyên đề bồi dưỡng hsg toán 8chuyên đề bồi dưỡng hsg toán 8tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 8tài liệu bồi dưỡng hsg hóa 12bồi dưỡng hsg sinh 8Kỹ thuật trồng Samu Sa mộcBÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 (CẢ NĂM)Công nghệ nano Nano practicicalCÂY THÔNG ĐỎ, BẢO TỒN VÀ NGHIÊN CỨUUng dung tin hoc trong sinh họcbài tập ,ngữ pháp tiếng anh lớp 10 mới nhất.Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 303Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 304Đề thi và đáp án môn Địa lý THPTQG 2017 mã đề 302KỸ NĂNG ĐỌC ĐỒ THỊ VÀ BBT TRẮC NGHIỆM FULLChuyên đề thể tíchCHUYÊN ĐỀ HÀM SỐCực trị của Hàm sốChuong II 2 duong kinh va day cua duong tron hayChương 3 Thống kê mô tảDe cuong chi tiet XLTHSNghiên cứu đặc điểm dịch tễ, xác định một số loại giun tròn gây bệnh đường tiêu hóa ở gà thả vườn tại thành phố Hải Phòng và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và tính chất của vật liệu Geothite ứng dụng xử lý kim loại nặng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do Histomonas meleagridis gây ra tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)ALL TUT RIP (2)
Đăng ký
Đăng nhập