Sợ môn toán do yếu tố di truyền

Sợ môn toán do yếu tố di truyền

Sợ môn toán do yếu tố di truyền
... anh em, yếu tố kinh tế xã hội) giống Một tác giả nghiên cứu, Giáo sư Stephen Petrill nói: “Những yếu tố di truyền làm tăng giảm nguy làm toán Nếu bạn có yếu tố di truyền nguy nỗi lo sợ toán sau ... chúng để nỗi lo lắng không ngăn cản chúng đạt kết tốt môn toán chúng.” Nghiên cứu phát thấy khoảng 40% nỗi sợ môn toán truyền l ại từ yếu tố thuộc di truyền: nỗi lo lắng nói chung n ỗi lo v ề kh ả ... đôi thường dùng kiểu nghiên cứu họ chia sẻ yếu tố thuộc môi trường giống nhau, bố mẹ, thu nh ập gia đình, hàng xóm… Những người sinh đôi trứng có mã di truyền giống nhau, người sinh đôi khác trứng...
 • 2
 • 156
 • 0

Phải chăng chiều cao chỉ do yếu tố di truyền quyết định? pot

Phải chăng chiều cao chỉ do yếu tố di truyền quyết định? pot
... do yếu tố di truyền định? Vai trò yếu tố di truyền (gien) môi trường Khoa học chứng minh: Chiều cao người định kết hợp yếu tố di truyền yếu tố môi trường (dinh dưỡng, hoạt động ... phát triển, yếu tố môi trường quan trọng yếu tố di truyền Sở dĩ người Nhật, người Âu - Mỹ có chiều cao tăng nhanh thập kỷ qua điều kiện dinh dưỡng, kinh tế nước cải thiện tốt, chiều cao trung bình ... với nhu cầu lứa tuổi, phối hợp với yếu tố di truyền nhằm phát triển tối đa tiềm chiều cao người Việt Nam năm tới Để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, hàng ngày, phải ăn đa dạng thực phẩm tự nhiên,...
 • 7
 • 66
 • 0

Chương 12 đột biến gen, tái tổ hợp và các yếu tố di truyền di động (bộ môn di truyền học)

Chương 12 đột biến gen, tái tổ hợp và các yếu tố di truyền di động (bộ môn di truyền học)
... chế gây đột biến điểm Khi kiểm tra dãy đột biến gây tạo bới tác nhân đột biến khác cho thấy tác nhân đột biến đặc trưng đặc tính đột biến khác hay "preference" dạng đột biến định điểm đột biến định, ... sửa sai không kịp, tế bào phải chấp nhận bị đột biến bị chết III Các yếu tố di truyền vận động (Transposable genetic elements) Các yếu tố di truyền vận động prokaryote Trình tự đoạn xen (insertion ... lần đột biến HIS4 khác 233 Những đột biến cho đoạn DNA lớn xen vào gene HIS4, xen vào thực yếu tố Ty nấm men Có 35 yếu tố xen đoạn gọi Ty1 genome nấm men Việc tạo dòng yếu tố từ allele đột biến...
 • 24
 • 285
 • 2

Đánh giá bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD và AFLP

Đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD và AFLP
... Đánh giá mức độ đa dạng di truyền quần thể điều (Acanardium occidentale L.) trồng tỉnh Ninh Thuận kỹ thuật RAPD AFLP 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu  Đánh giá mức độ đa dạng di truyền ... phản ứng PCR 4.3 Xác định quy trình RAPD – PCR đánh giá mức độ đa dạng di truyền quần thể điều đƣợc trồng tỉnh Ninh Thuận 4.3.1.Thí nghiệm 1: Khảo sát quy trình RAPD – PCR Samal ctv (2003) Với quy ... primer primer không cho band gel điện di 4.3.4 Đánh giá mức độ đa dạng di truyền quần thể điều đƣợc trồng tỉnh Ninh Thuận với primer 11 Chúng thực chạy RAPD với primer 11 50 mẫu kết thu 13 band...
 • 59
 • 428
 • 1

ĐÁNH GIÁ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Acanardium occidentale L.) HIỆN ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH NINH THUẬN BẰNG KỸ THUẬT RAPD VÀ AFLP (Phụ lục)

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Acanardium occidentale L.) HIỆN ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH NINH THUẬN BẰNG KỸ THUẬT RAPD VÀ AFLP (Phụ lục)
... Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh ... Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Hải Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh Sơn Bác Ái Bác Ái BA44 Trái to, tròn, đẹp, suất cao BA45 Hoa ... Ấn Độ Việt Nam Ấn Độ Việt Nam Việt Nam Ấn Độ Ấn Độ Việt Nam Việt Nam Ấn Độ Huyện Ninh Phước Ninh Phước Ninh Phước Ninh Phước Ninh Phước Ninh Phước Ninh Phước Ninh Phước Ninh Phước Ninh Phước Ninh...
 • 8
 • 231
 • 0

ĐÁNH GIÁ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Acanardium occidentale L.) HIỆN ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH NINH THUẬN BẰNG KỸ THUẬT RAPD VÀ AFLP (Tóm tắt, mục lục, viết tắt)

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Acanardium occidentale L.) HIỆN ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH NINH THUẬN BẰNG KỸ THUẬT RAPD VÀ AFLP (Tóm tắt, mục lục, viết tắt)
... Minh Tháng 09/2005 “ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Acarnadium occidentale L.) HIỆN ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH NINH THUẬN BẰNG KỸ THUẬT RAPD AFLP. ” Giáo viên hướng dẫn: ... 55 mẫu điều lấy nhiều nơi địa bàn tỉnh Ninh Thuận Chúng sử dụng kỹ thuật RAPD, AFLP dùng phần mềm NTSYS để phân tích kết đánh giá mức độ đa dạng di truyền quần thể điều trồng tỉnh Ninh Thuận, ... ứng RAPD - PCR 40 4.3.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng yếu tố MgCl2, dNTP primer lên phản ứng RAPD – PCR .40 4.3.4 Đánh giá mức độ đa dạng di truyền quần thể điều trồng tỉnh Ninh...
 • 10
 • 377
 • 1

ĐÁNH GIÁ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Acanardium occidentale L.) HIỆN ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH NINH THUẬN BẰNG KỸ THUẬT RAPD VÀ AFLP (Trang bìa)

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Acanardium occidentale L.) HIỆN ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH NINH THUẬN BẰNG KỸ THUẬT RAPD VÀ AFLP (Trang bìa)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC BÁO CÁO TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Acanardium occidentale ... THỂ ĐIỀU (Acanardium occidentale L ) HIỆN ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH NINH THUẬN BẰNG KỸ THUẬT RAPD AFLP Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Niên khóa: 2001 – 2005 Giáo viên hướng dẫn: TS BÙI MINH TRÍ Thành ... 2001 – 2005 Giáo viên hướng dẫn: TS BÙI MINH TRÍ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 9/2005 Sinh viên thực hiện: PHẠM VĂN BÌNH ...
 • 2
 • 249
 • 0

Các yếu tố di truyền vận động ở eukaryote

Các yếu tố di truyền vận động ở eukaryote
... vị chế giống với vi khuẩn Bản thân yếu tố IS transposon chúng xen vào vị trí genome Các yếu tố di chuyển theo cách gọi yếu tố nhóm DNA transposon Yếu tố di động McClintok phát ngô DNA transposon ... thành viên họ người, yếu tố di động chiếm genome người Đa số yếu tố di động thuộc dạng retrotransposon yếu tố nhân rãi rác kích thước dài (long interspersed nuclear element) LINEs yếu tố nhân rãi ... biến dysgenic gây xen yếu tố di động vào gene đặc biệt, làm chúng bị bất hoạt Chẳng hạn hầu hết đột biến ruồi dấm xen yếu tố di động vào gene white Những yếu tố gọi yếu tố p, có từ 30-50 genome...
 • 13
 • 657
 • 7

Các yếu tố di truyền vận động ở prokaryote

Các yếu tố di truyền vận động ở prokaryote
... sắc thể, 16-18 IS5 Chưa biết Ngắn 1250 1.1 Gene nhảy prokaryote Các yếu tố IS riêng lẻ khả tự di chuyển mà hai yếu tố nằm đủ gần chúng vận động đơn vị hoàn chỉnh mang theo gene nằm chúng Cấu trúc ... site duplication) Hầu hết yếu tố di động prokaryote sử dụng chế chuyển vị: chép (replicative) bảo thủ (conservative) hay không chép Trong đường chép (như Tn3), yếu tố di động tạo chuyển vị, kết ... (inverted repeat - IR) ngắn Ví dụ yếu tố IS1 có khoảng 5-8 nhiễm sắc thể với chiều dài 768 bp, đoạn lặp lại đảo ngược có kích thước 18-23 bp, yếu tố IS2 có yếu tố IS khác Yếu tố IS vùng trình tự xác định,...
 • 10
 • 664
 • 7

Đột biến gene, Tái tổ hợp và các Yếu tố di truyền vận động

Đột biến gene, Tái tổ hợp và các Yếu tố di truyền vận động
... sửa sai không kịp, tế bào phải chấp nhận bị đột biến bị chết III Các yếu tố di truyền vận động (Transposable genetic elements) Các yếu tố di truyền vận động prokaryote Trình tự đoạn xen (insertion ... "cắt dán" (cut and paste) Các yếu tố di truyền vận động eukaryote Các yếu tố di truyền vận động eukaryote chia làm nhóm: nhóm retrotransposon nhóm DNA transposon 2.1 Các retrotransposon Gery Fink ... chuyên biệt đột biến cảm ứng alkyl hoá * Cơ chế đột biến ngẫu nhiên Đột biến ngẫu nhiên xảy nhiều nguyên nhân: gồm sai hỏng trình chép DNA, tổn thương ngẫu nhiên, chen vào yếu tố di động Đột biến ngẫu...
 • 22
 • 290
 • 0

Đột biến gene, Tái tổ hợp và các Yếu tố Di truyền Vận động

Đột biến gene, Tái tổ hợp và các Yếu tố Di truyền Vận động
... sửa sai không kịp, tế bào phải chấp nhận bị đột biến bị chết III Các yếu tố di truyền vận động (Transposable genetic elements) Các yếu tố di truyền vận động prokaryote Trình tự đoạn xen (insertion ... "cắt dán" (cut and paste) Các yếu tố di truyền vận động eukaryote Các yếu tố di truyền vận động eukaryote chia làm nhóm: nhóm retrotransposon nhóm DNA transposon 2.1 Các retrotransposon Gery Fink ... chuyên biệt đột biến cảm ứng alkyl hoá * Cơ chế đột biến ngẫu nhiên Đột biến ngẫu nhiên xảy nhiều nguyên nhân: gồm sai hỏng trình chép DNA, tổn thương ngẫu nhiên, chen vào yếu tố di động Đột biến ngẫu...
 • 22
 • 239
 • 0

Tài liệu Chương 8: Đột biến gene, Tái tổ hợp và các Yếu tố Di truyền Vận động ppt

Tài liệu Chương 8: Đột biến gene, Tái tổ hợp và các Yếu tố Di truyền Vận động ppt
... sửa sai không kịp, tế bào phải chấp nhận bị đột biến bị chết III Các yếu tố di truyền vận động (Transposable genetic elements) Các yếu tố di truyền vận động prokaryote Trình tự đoạn xen (insertion ... "cắt dán" (cut and paste) Các yếu tố di truyền vận động eukaryote Các yếu tố di truyền vận động eukaryote chia làm nhóm: nhóm retrotransposon nhóm DNA transposon 2.1 Các retrotransposon Gery Fink ... chuyên biệt đột biến cảm ứng alkyl hoá * Cơ chế đột biến ngẫu nhiên Đột biến ngẫu nhiên xảy nhiều nguyên nhân: gồm sai hỏng trình chép DNA, tổn thương ngẫu nhiên, chen vào yếu tố di động Đột biến ngẫu...
 • 22
 • 198
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập