Cách làm việc nhóm đạt hiệu quả

SKKN: Hỗ trợ kỹ năng “làm việc nhóm” đạt hiệu quả bằng cách ứng dụng vào thực tiễn chương trình Tin học khối 12

SKKN: Hỗ trợ kỹ năng “làm việc nhóm” đạt hiệu quả bằng cách ứng dụng vào thực tiễn chương trình Tin học khối 12
... GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2 012 - 2013 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Hỗ trỡ kỹ “làm việc nhóm” đạt hiệu cách ứng dụng vào thực tiễn chương trình tin học khối 12 Họ tên tác giả: DƯƠNG THỊ ... ĐẠT HIỆU QUẢ BẰNG CÁCH ỨNG DỤNG VÀO THỰC TIỄN CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC KHỐI 12 II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận: Khơi dạy hứng thú cho học sinh vấn đề quan trọng hoạt động dạy - học Trong ... hành vừa trước, học sinh trung bình - yếu thực hành sau hỗ trợ học sinh – giỏi) - Hỗ trợ cho thành viên nhóm thực  Phát huy tinh thần hỗ trợ, giúp học tập từ học sinh, học tập làm việc tích cực...
 • 35
 • 464
 • 0

MỐI QUAN hệ GIỮA làm VIỆC NHÓMHIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

MỐI QUAN hệ GIỮA làm VIỆC NHÓM và HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
... lợi, khó khăn làm việc theo nhóm biện pháp khắc phục khó khăn Các tiêu chí làm việc nhóm đánh giá hiệu làm việc nhóm Tinh thần làm việc nhóm thực tiễn Khái quát chung nhóm  Khái niệm nhóm  Nói ... người nhóm phân công đảm nhiệm nhiệm vụ nhóm phù hợp với điểm mạnh nên áp lực công việc chia sẻ Làm việc độc lập Làm việc theo nhóm -Công việc thường rơi vào ngỏ cụt, dẫn đến tình trạng nản chí công ... điều hành trưởng nhóm -Ít học hỏi nhiều kinh nghiệm làm việc từ người khác -Hiệu công việc không khai thác hết -Hiệu công việc cao nhiều THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA LÀM VIỆC THEO NHÓM VÀ BIỆN PHÁP KHẮC...
 • 27
 • 907
 • 0

MỐI QUAN HỆ GIỮA LÀM VIỆC NHÓMHIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

MỐI QUAN HỆ GIỮA LÀM VIỆC NHÓM VÀ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
... nhân thất bại làm việc nhóm I .Nhóm hiệu hiệu thực công việc Đặc tính nhóm hiệu Hiệu công việc 10 II .Mối quan hệ phương pháp làm việc nhóm hiệu công việc 10 III.Kết ... TÀI VÀ DANH SÁCH NHÓM Tên đề tài: Mối quan hệ phương pháp làm việc nhóm hiệu thực công việc Danh sách nhóm: bao gồm 07 thành viên, cụ thể: SBD Họ tên Chữ k ý Mức độ tham gia Ghi Nhóm hiệu hiệu công ... pháp việc nhóm làm cho hiệu thực công việc giảm, cụ thể: - Khối lượng công việc nhỏ: lúc này, làm việc theo nhóm dẫn đến phức tạp hóa công việc, nhiều thời gian không cần thiết cho định - Công việc...
 • 7
 • 201
 • 1

Tiểu luận hành vi tổ chức: Mối quan hệ giữa làm việc nhómhiệu quả thực hiện công việc

Tiểu luận hành vi tổ chức: Mối quan hệ giữa làm việc nhóm và hiệu quả thực hiện công việc
... bại làm vi c nhóm I .Nhóm hiệu hiệu thực công vi c Đặc tính nhóm hiệu Hiệu công vi c 10 II .Mối quan hệ phương pháp làm vi c nhóm hiệu công vi c 10 III.Kết luận ... Nhóm hiệu hiệu thực công vi c Đặc tính nhóm hiệu - Các thành vi n có kỹ thực vai trò chức mình, - Nhóm hình thành tốt có quan hệ làm vi c thoải mái thành vi n - Các thành vi n thu hút nhóm ... - Công vi c có kết cao chưa có hiệu công vi c nhiều công sức để thực - Hiệu khác với hiệu suất Hiệu suất cách làm để đạt hiệu quả, hiệu đạt so sánh với chi phí II Mối quan hệ phương pháp làm vi c...
 • 12
 • 750
 • 3

Làm việc nhómhiệu quả pot

Làm việc nhóm có hiệu quả pot
... nhóm  Bước 3: Hãy giữ thông tin liên lạc với để dễ dàng làm việc hiệu thành viên cần trợ giúp cần họp dự kiến để trao đổi thông tin với  Bước 4: Hãy đặt mục tiêu nhóm để làm việc hiệu ... viên nhóm mục tiêu đề ra, thống với để đưa mục tiêu cho nhóm  Bước 5: Bạn chia nhiệm vụ cho thành viên để thực dự án dài hạn, nhầm để người trách nhiệm nhiệt tình với công việc Thường điều ... hiệu công bạn thành viên nhóm tự chọn công việc mà họ thích  Bước 6: Lắng nghe tôn trọng lẫn nhau, khuyến khích để đạt đến mục tiêu chung hoàn thành nhiệm vụ cách tốt đẹp Mọi thành viên nhóm...
 • 4
 • 195
 • 0

phân tích mối quan hệ giữa làm việc nhómhiệu quả trong công việc

phân tích mối quan hệ giữa làm việc nhóm và hiệu quả trong công việc
... tham gia Ghi chu Nhóm hiệu hiệu công việc Điều kiện để thành lập nhóm Nguyên nhân thất bại làm việc nhóm Mối quan hệ làm việc nhóm lên hiệu qủa công việc 20 Nguyễn Bảo Cường 69 ... khác nhau, phương thức làm việc khả tồn các nhóm có khác Trong phạm vi đề tài nhóm – nghiên cứu mối quan hệ giữa phương pháp làm việc nhóm hiệu thực hiện công việc - nhóm xác ... kiếm sự thành công học tập công việc Kết sự cộng tác hiệu sự mong đợi Tuy vậy, có nhiều lý khách quan lẫn chủ quan mà nhóm hoạt động không đạt được mục tiêu đã đề sau một...
 • 12
 • 94
 • 0

tiểu luận mối quan hệ giữa phương pháp làm việc nhómhiệu quả công việc

tiểu luận mối quan hệ giữa phương pháp làm việc nhóm và hiệu quả công việc
... Chương PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓM VÀ HIỆU QUẢ I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÓM Khái niệm nhóm Một nhóm người làm việc văn phòng hay chí dự án chung lúc tiến hành công việc nhóm làm việc Nếu nhóm quản lý ... viên nhóm làm việc môi trường tích cực IV CÁC TIÊU CHÍ LÀM VIỆC NHÓM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM Các tiêu chí làm việc nhóm Hoàn thành công việc thời hạn : Nếu bạn không hoàn thành công việc ... bạn làm đình trệ công việc nhóm Một người làm việc theo nhóm hiệu người mà thành viên khác nhóm dựa vào tin tưởng Làm việc vô tư, thẳng : Để làm việc theo nhóm hiệu quả, bạn không thiết phải làm...
 • 19
 • 181
 • 0

Tiểu luận môn hành vi tổ chức mối quan hệ giữa việc làm việc nhómhiệu quả công việc

Tiểu luận môn hành vi tổ chức mối quan hệ giữa việc làm việc nhóm và hiệu quả công việc
... Đề tài: Mối quan hệ làm vi c nhóm hiệu công vi c 1.XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ LÀM VI C NHÓM 1.1 Lý luận chung a .Nhóm ? Nhóm không đơn giản tập hợp nhiều người làm vi c làm vi c đạo nhà quản lý Nhóm tập ... công vi c: Đề tài: Mối quan hệ làm vi c nhóm hiệu công vi c Nội dung sinh hoạt đa dạng, mối quan hệ củng cố thành vi n, vấn đề mà nhóm thường giải vấn đề liên quan trực tiếp đến công vi c thành vi n, ... Đề tài: Mối quan hệ làm vi c nhóm hiệu công vi c MỤC LỤC XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ LÀM VI C NHÓM 1.1 Lý luận chung a Nhóm ? b Thế Nhóm làm vi c 1.2 Hình thành phát...
 • 12
 • 62
 • 0

Tiểu luận môn hành vi tổ chức Mối quan hệ giữa phương pháp làm việc nhómhiệu quả thực hiện công việc

Tiểu luận môn hành vi tổ chức Mối quan hệ giữa phương pháp làm việc nhóm và hiệu quả thực hiện công việc
... làm vi c hiệu công ty mang lại hiệu thực công vi c cao Nhưng làm vi c nhóm hiệu thực công vi c mối quan hệ chúng nào? Với lý trên, đề tài tiểu luận Mối quan hệ làm vi c nhóm hiệu thực công vi c” ... vi c” hình thành giải vấn đề Kết cấu tiểu luận: Chương 1: Những vấn đề chung làm vi c nhóm nhóm làm vi c hiệu hiệu thực công vi c Chương 2: Mối quan hệ làm vi c nhóm hiệu thực công vi c Chương ... Chương 2: Mối quan hệ phương pháp làm vi c nhóm hiệu công vi c 2.1.Những hiệu làm vi c nhóm mang lại cho công vi c 2.1.1 Tạo môi trường làm vi c thân thiện: • Cải thiện hành vi giao tiếp: Nhóm...
 • 20
 • 54
 • 0

Trình bày các dạng nhóm. Các giai đoạn phát triển của nhóm.Phân tích và lấy ví dụ minh họa mối quan hệ giữa phương pháp làm việc nhómhiệu quả công việc

Trình bày các dạng nhóm. Các giai đoạn phát triển của nhóm.Phân tích và lấy ví dụ minh họa mối quan hệ giữa phương pháp làm việc nhóm và hiệu quả công việc
... hiểu, nhóm thực luận với tên đề tài: Trình bày dạng nhóm Các giai đoạn phát triển nhóm. Phân tích lấy dụ minh họa mối quan hệ phương pháp làm việc nhóm hiệu công việc Do kiến thức hạn hẹp, đề tài ... nhiệm, không dám định định chung chung, làm hiệu công việc giảm 2 VÍ DỤ MINH HỌA MỐI QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓM VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC Giới thiệu CLB Kỹ nhân Trường ĐH Lao động xã ... suất Hiệu suất cách làm để đạy hiệu quả, hiệu đạt so sánh với chi phí 1.4.3: Mối quan hệ phương pháp làm việc nhóm hiệu công việc 1.4.3.1 Hoạt động nhóm mang lại kết tốt mà cá nhân làm hay làm...
 • 21
 • 253
 • 1

Cách làm việc nhóm hiệu quả đó các bạn pptx

Cách làm việc nhóm hiệu quả đó các bạn pptx
... khác nhóm làm việc thêm thời gian nhắc lại thảo luận cho bạn Luôn đặt mục tiêu thảo luận lên hàng đầu, tránh nói chuyện chủ đề không liên quan, gây loãng chủ đề, thiếu tập trung Hãy nghĩ phần nhóm ... thiếu tập trung Hãy nghĩ phần nhóm cá nhân riêng lẻ Thảo luận với nhóm với người ngồi cạnh bạn Hãy rõ ràng ngắn gọn Luôn ý thức bạn sử dụng thời gian tất người Đừng ngắt lời người khác Hãy lắng ... có đầy đủ kiến thức vấn đề nào, có họ đóng góp nhiều hay mà Hãy thuyết phục người lý lẽ dẫn chứng, cảm xúc Đừng trích Đừng phản đối ý kiến người khác dù bạn có thấy thiếu thực tế đến đâu Cũng...
 • 4
 • 164
 • 0

Tài liệu Những việc không nên làm nếu muốn đạt hiệu quả giao tiếp docx

Tài liệu Những việc không nên làm nếu muốn đạt hiệu quả giao tiếp docx
... thấp khả tiềm tàng giao tiếp Không thể không giao tiếp Ví dụ khu công nghiệp xây dựng khu đất mà trao đổi với người dân địa phương, thông điệp mà người dân nhận là: “Họ muốn làm làm, chẳng quan ... thay đổi nhận thức người đòi hỏi trình, hiệu quan điểm giá trị không thực” Đối tượng giao tiếp cần nhận định tình thay đổi nhận thức không thực tiễn hay gây hiệu ứng tiêu cực Trong trường hợp này, ... - Nghe không quan trọng hiểu - Hiểu không quan trọng đồng ý - Đồng ý không quan trọng hành động - Hành động không quan trọng lập lại Đừng đánh giá cao khả tiềm tàng giao tiếp Nhiều nghiên...
 • 2
 • 155
 • 0

Để nhóm làm việc tự quản hiệu quả potx

Để nhóm làm việc tự quản hiệu quả potx
... Điều tương tự nhóm làm việc tự quản Mặc dù nhà quản lí cụ thể cả, có nhóm làm việc mục tiêu cá nhân Các cá nhân phải tìm cách để đạt mục tiêu riêng đồng thời phải đạt mục tiêu chung nhóm Mỗi cá ... kĩ toàn nhóm cá nhân, cuối đánh giá cao Hãy xem xét vấn đề theo trình tự ngược lại Để đánh giá cao nhóm bạn phải làm việc hiệu Để làm việc hiệu thành viên nhóm phải làm tốt hai việc Thứ ... Nhìn nhận nhóm làm việc bạn tiêu biểu cho cá nhân riêng lẻ kiến thức, kĩ thẩm quyền khác Việc nhận thức cá nhân nhóm bạn cá thể khác bước quan trọng việc xây dựng lên nhóm làm việc hiệu Giống...
 • 5
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc làm việc nhóm có hiệu quảkỹ năng làm việc nhóm có hiệu quảlàm việc nhóm có hiệu quảlàm việc nhóm không hiệu quảcách làm việc khoa học hiệu quảlàm sao để làm việc nhóm có hiệu quảlàm thế nào để làm việc nhóm có hiệu quảđể làm việc nhóm có hiệu quảnguyên nhân dẫn đến làm việc nhóm không hiệu quảnguyên nhân làm việc nhóm không hiệu quảnguyên nhân làm việc nhóm kém hiệu quảphương pháp làm việc nhóm có hiệu quảđề tài mối quan hệ giữa phương pháp làm việc nhóm và hiệu quả công việcmột số nguyên nhân chính làm việc nhóm không hiệu quảcách làm việc nhóm hiệu quảLeaders in educational researchTâm lý học phát triển Vũ Thị NhoChính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ AnChưng cất dầu thô nhiều phần nhẹTăng cường quản trị hoạt động bán hàng của công ty Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNECThách thức đối với Việt Nam về vấn đề xuất khẩu khi Trung Quốc gia nhập WTOTHÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở KHU VỰC XÃ LIÊN HÒA, LẠC THỦY, HÒA BÌNHTHỊ TRƯỜNG GIAO SAU NGOẠI TỆ TRÊN THẾ GIỚIThiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 kV Xuân MaiTHIẾT KẾ CHI TIẾT MÁYThiết kế công tắc tơ điện xoay chiều 3 phaThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpThiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolThiết kế đường dây và trạm biến ápTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VỚI GIAO THỨC TCP IPThiết kế hệ thống giám sát điều khiển bảo vệ cho trạm biến áp trung gian Gia Lộc Hải Dương bằng phần mềm WincThiết kế hệ thống giao tiếp I2C giữa hai vi điều khiển PICTHIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT QUẬN BÌNH THẠNH.TP.HCMThiết kế lưới điện khu vựcThiết kế mạch điều khiển động cơ một chiều
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập