đề xuất xây dựng bộ chỉ số xác định giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp việt nam

Đề xuất xây dựng bộ chỉ số xác định giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp việt nam

Đề xuất xây dựng bộ chỉ số xác định giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp việt nam
... tín cho doanh nghi p Chính v u m t tài s n quan tr ng c a doanh nghi p u th c s m t tài s n quan tr ng c a doanh nghi p, giá tr c a tài s n vô hình l i m t n s khó tìm ng vi cho ho ch t nh xác ... tính tài c xây d ng nh m tìm giá tr tài c có ngu n g c t lý thuy t tài doanh nghi p truy n th u Các mô hình nh giá u d a nguyên lý v i ngành kinh doanh tài s m i khác Các mô hình nhóm có cách ti ... coi tài c doanh nghi p ki m soát 1.1.2 Các c c u Trong b t c ngành ngh ut giúp cho s n ph m, d ch v c a m t doanh nghi p khác bi t so v c i th i tiêu dùng l a ch n s n ph m, d ch v c a doanh nghi...
 • 86
 • 336
 • 0

đề xuất xây dựng bộ chỉ số xác định giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp việt nam

đề xuất xây dựng bộ chỉ số xác định giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp việt nam
... tín cho doanh nghi p Chính v u m t tài s n quan tr ng c a doanh nghi p u th c s m t tài s n quan tr ng c a doanh nghi p, giá tr c a tài s n vô hình l i m t n s khó tìm ng vi cho ho ch t nh xác ... tính tài c xây d ng nh m tìm giá tr tài c có ngu n g c t lý thuy t tài doanh nghi p truy n th u Các mô hình nh giá u d a nguyên lý v i ngành kinh doanh tài s m i khác Các mô hình nhóm có cách ti ... coi tài c doanh nghi p ki m soát 1.1.2 Các c c u Trong b t c ngành ngh ut giúp cho s n ph m, d ch v c a m t doanh nghi p khác bi t so v c i th i tiêu dùng l a ch n s n ph m, d ch v c a doanh nghi...
 • 86
 • 79
 • 0

NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM TOÀN CẦU

NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM TOÀN CẦU
... nhập CIF làm cho Việt Nam phần lớn thị trường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vào tay công ty bảo hiểm nước Do đó, công ty xuất nhập khẩu Việt Nam cần phải thay đổi tập quán cũ, ... phần vào phát triển chung kinh tế Trong tiềm lực của bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển đường biển Việt lớn Làm tận dụng tiềm lực Đó câu hỏi đặt cho tất doanh nghiệp bảo hiểm Việt ... trình hội nhập nước ta Với vai trò chắn cho doanh nghiệp nước hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo hiểm hàng hóa nói chung bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển đường biển nói riêng không...
 • 13
 • 287
 • 0

Hoạt động mua lại cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam

Hoạt động mua lại cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam
... doanh nghiệp Việt Nam Các quy định của Nhà nước về chính sách mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp Thực trạng hoạt động mua lại cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam 11 ... sách mua lại cổ phiếu doanh nghiệp Việt Nam Mục Lục I Giới thiệu chung Cổ phiếu quỹ ? Mục tiêu sách mua lại cổ phiếu Các sách mua lại CP phổ biến II Hoạt động mua lại cổ phiếu của doanh ... thức mua lại theo kiểu Hà Lan hiệu hẳn Lớp Anh QTKD K44A 10 Chính sách mua lại cổ phiếu doanh nghiệp Việt Nam II Hoạt động mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam Các quy định của...
 • 20
 • 383
 • 1

Tổ chức nghiên cứu thị trường để xác định giá trị thương hiệu trong cảm nhận của khách hàng qua các tiêu chí

Tổ chức nghiên cứu thị trường để xác định giá trị thương hiệu trong cảm nhận của khách hàng qua các tiêu chí
... chuyên môn thương mạng, - Xác định thị trường mục Từ kết phân hiệu mục tiêu tích nghiên cứu tiêu - Xác định khách hàng thị trường xu hướng phát triển mục tiêu thương thị trường - ngành hiệu hàng khoai ... thương hiệu khách hàng cảm nhận qua yếu tố10: Sự trung thành với thương hiệu; Nhận biết thương hiệu. ; Chất lượng cảm nhận được; Các liên kết thương hiệu; Các tài sản độc quyền sở hữu thương hiệu ... thương hiệu Bước 2: Xác định mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng thương hiệu Từ kết nghiên cứu bước 1, ta phải phác họa mục tiêu thị trường thương hiệu ngắn hạn dài hạn Xác định tầm nhìn thương hiệu qua tiêu...
 • 78
 • 102
 • 0

Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ marketing trực tuyến của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ marketing trực tuyến của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
... (Search Engine Marketing) , Email Marketing, Quảng cáo trực tuyến, Mobile marketing (m -marketing) , Viral marketing, Kênh truyền thông xã hội (Social Media Marketing) 1.3 LÝ THUYẾT HÀNH VI DOANH NGHIỆP ... Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Kiến nghị Kết luận hướng nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết nghiên cứu góp phần cho đơn vị kinh doanh dịch vụ Marketing trực tuyến ... chiến dịch Marketing trực tuyến doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Không gian nghiên cứu: Thu thập liệu phân tích dựa kết bảng khảo sát thu từ doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Thời gian nghiên...
 • 26
 • 137
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến ý định mua hàng đối với các sản phẩm sữa của công ty ABBOTT tại đà nẵng

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến ý định mua hàng đối với các sản phẩm sữa của công ty ABBOTT tại đà nẵng
... cứu Đề tài thực nghiên cứu sở đánh giá khách hàng công ty Abbott Thành phố Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài đƣợc thực thông qua hai bƣớc: nghiên cứu sơ nghiên cứu thức - Nghiên cứu sơ bộ: ... công thị trƣờng Việt Nam, công ty Aboott phải dành nhiều thời gian nguồn lực để phát triển giá trị thƣơng hiệu công ty 4.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 4.4.1 Hạn chế nghiên ... thích ý định mua khách hàng u Tóm tắt: t tr s ựng mô hình nghiên cứu cấu thành giá trị t ệu phẩm sữa Abbott tạ Đ Nẵng ý ị t t ng y u tố mua ối với s n 10 CHƢƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH ABBOTT VÀ...
 • 26
 • 159
 • 0

Làm thế nào để xác định giá trị thương hiệu

 Làm thế nào để xác định giá trị thương hiệu
... sanh có ý nghĩa công việc xác định giá trị thương hiệu công việc điều chỉnh để phản ánh khác biệt thương hiệu theo phương pháp so sánh Tóm tắt, việc xác định giá trị thương hiệu mang nhiều tính nghệ ... so sánh với giá trị nhãn hiệu 65,3 tỉ đôla cho thấy giá trị thị trường vượt xa giá trị thương hiệu ước lượng Có cách tiếp cận cần cân nhắc việc xác định giá trị thương hiệu · Tiếp cận theo chi ... triển giá trị thương hiệu mang lại Các tổ chức chuyên nghiệp Chartered Business Valuators thành viên American Society of Appraisers, cung cấp nhữn hiểu biết hỗ trợ việc xác định giá trị thương hiệu...
 • 4
 • 326
 • 1

Tài liệu CÁC GIÁ TRỊ TÍNH CÁCH MÀ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI pdf

Tài liệu CÁC GIÁ TRỊ TÍNH CÁCH MÀ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI pdf
... cung cấp thiết bị máy móc, chuẩn bị chỗ làm việc cho nhân viên mới…Rồi phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng đối ngoại phòng tư vấn Mỗi người, phòng công việc riêng, tất mục tiêu để sản phẩm phần ... cho Công ty MISA ngày phát triển Tinh thần học hỏi, cầu tiến Trách nhiệm công việc Uy tín kinh doanh Sự giúp đỡ lẫn Version 1.0-2005 MISA gia đình lớn, người ốm Công ty kéo thăm, Email gửi đến...
 • 4
 • 159
 • 0

đề tài: NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢ M THIỂU RỦI RO KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆ P HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬ P KINH TẾ QUỐ C TẾ doc

đề tài: NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢ M THIỂU RỦI RO KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆ P HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬ P KINH TẾ QUỐ C TẾ doc
... luận rủi ro doanh nghi p trình hội nh p kinh tế qu c tế Phần 2: Th c trạng rủi ro doanh nghi p địa bàn Nội thời gian vừa qua Phần 3: C c giải ph p chủ yếu nh m hạn chế rủi ro cho doanh nghi p ... đến thành bại nhà n c, doanh nghi p g p rủi ro đem đến rủi ro chung cho kinh tế Rủi ro điều khó tránh khỏi nhng lại c n phải hạn chế kh c ph c Đề tài: "Những giải ph p gi m thiểu rủi ro kinh doanh ... doanh trình nhận dạng, đo lờng, đánh giá th c biện ph p ki m soát, gi m thiểu rủi ro c ch c chủ đích, c tổ ch c doanh nghi p, nh m gi p doanh nghi p đạt đ c m c đích, m c tiêu c ch c hiệu cao...
 • 219
 • 222
 • 0

Đề tài: “ Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam pptx

Đề tài: “ Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam pptx
... định giá trị doanh nghiệp công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp để phát triển nghiệp vụ vấn xác định giá trị doanh nghiệp công ty chứng khoán Ngân hàng công thương ... việc xác định giá trị doanh nghiệp vấp phải sai sót việc thiếu xác việc xác định giá trị doanh nghiệp Bởi em chọn đề tài: Hoàn thiện nghiệp vụ vấn xác định giá trị doanh nghiệp công ty chứng ... đánh giá thực trạng trình xác định giá trị doanh nghiệp, tìm thuận lợi khó khăn trình định giá doanh nghiệp Xác định phương hướng nghiệp vụ vấn xác định giá trị doanh nghiệp công ty chứng khoán...
 • 81
 • 139
 • 0

Thẩm định giá trị thương hiệu Incomex cho mục đích quản trị thương hiệu ( Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế, 2013 )

Thẩm định giá trị thương hiệu Incomex cho mục đích quản trị thương hiệu ( Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế, 2013 )
... nhanh (2 012 – 201 3) Th i gian (n) T l T l l i nhu n v n (ROC) T l ng (g) Chi phí s d ng v n (WACC) 195,32% 26,28% 51,33% 19,9% 195,32% 19,9% 38,87% 19,9% ng gi m d n (2 014 – 201 7) Th i gian (n) T ... 1.3.2 Giá tr phi th cho th nh giá Giá tr phi th phi th ng m c giá nh theo nh khác v i giá tr th ng ho c có th c i theo m c giá không ph n ánh giá tr th giá tr tài s d ng, giá tr b o hi m, giá tr ... l i v n (ROC) c a doanh nghi % (ph l c 7) T ng l i nhu n c a Incomex 51,33% (ph l c 9) y, t l a doanh nghi 195,32% (ph l c 9) ng d báo t ng l i nhu n c a Incomex Nghiên c u s d c tính giá tr th...
 • 69
 • 237
 • 0

Thẩm định giá trị thương hiệu Traphaco cho mục đích quản trị thương hiệu ( Chuyên đề tốt nghiệp Trần TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế)

Thẩm định giá trị thương hiệu Traphaco cho mục đích quản trị thương hiệu ( Chuyên đề tốt nghiệp Trần TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế)
... Khái ni m giá tr 2.2 M u 12 u 12 a vi c th nh giá tr u 13 2.2.1 Th nh giá cho m 2.2.2 Th nh giá cho m toán 13 2.2.3 Th nh giá cho m ch 13 2.3 giá tr th ... 2.3.2 Giá tr phi th ng cho th nh giá Giá tr phi th c nh giá nh theo nh phi th khác v i giá tr th ng m ng ho c có th c c mua bán, Trang 15 i theo m c giá không ph n ánh giá tr th trình s d ng, giá ... hi m, giá tr c bi t, giá tr lý, giá tr tài s n b t bu c ph i bán, giá tr doanh nghi p, giá tr tài s n chuyên dùng, giá tr tài s n có th ng h n ch , giá tr 2.4 tính thu Nguyên t c th nh giá tr...
 • 67
 • 291
 • 0

Thẩm định giá trị thương hiệu incomex cho mục đích quản trị thương hiệu chuyên đề tốt nghiệp

Thẩm định giá trị thương hiệu incomex cho mục đích quản trị thương hiệu chuyên đề tốt nghiệp
... m c giá không ph n ánh giá tr th tr ng nh : giá tr tài s n trình s d ng, giá tr đ u t , giá tr b o hi m, giá tr đ c bi t, giá tr lý, giá tr tài s n b t bu c ph i bán, giá tr doanh nghi p, giá ... m đ nh giá cho m c đích giao d ch .4 1.3 C S GIÁ TR TH M NH GIÁ TR TH NG HI U 1.3.1 Giá tr th tr ng làm c s cho th m đ nh giá 1.3.1.1 Theo y ban tiêu chu n th m đ nh giá Qu c ... H ng (Incomex) t nhi u góc đ , n i dung ph ng pháp th m đ nh giá tr th ng hi u Incomex đ a k t qu cu i cho th ng hi u Incomex  Ch ng 3: K t lu n ki n ngh T ng k t m c giá cho th ng hi u Incomex, ...
 • 69
 • 115
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp xây dựng vhdn và đđkd vững mạnh cho các doanh nghiệp trên con đường hội nhập kinh tế thế giớilàm thế nào để xác định giá trị thương hiệuhòan thiện kế tóan chi phí sản xuất nhằm tăng cường kiểm sót chi phí trong các doanh nghiệp xây lắphoàn thiện kế toán chi phí sản xuất nhằm tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây lắpbáo cáo kết quả thực hiện dự án ứng dụng kỹ thuật tiến bộ xây dựng mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất một vụ lúa kết hợp chăn nuôi tại huyện cao lộcđề tài sử dụng thang đo servperf đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng tmcp ngoại thương chi nhánh huếphẩn thứ nhất những vấn đề lý luận về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp trong điều kiện công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tếgiải pháp chủ yếu để hoàn thiện xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp techcombankthực trạng về vấn đề công khai và minh bạch các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp việt namthực trạng về vấn đề công khai và minh bạch các báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp việt namxây dựng thang điểm đánh giá chức năng sinh lý tố chất thể lực và kỹ chiến thuật của nam và nữ vđv chạy cltb lứa tuổi 16 18nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáynâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh thăng longvai trò của kiểm toán độc lập trong việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp việt nam hiện nayphương hướng xuất khẩu của các doanh nghiệp việt nam trong thời gian tớiTai lieu boi duong va nang cao toan 8 cả năm1000 câu loga Giải chi tiếtNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn toán full chuyên đềĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtSoạn bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYNghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học phần hóa học phi kim ở trường trung học phổ thông theo hướng dạy học kiến tạo – tương tác với sự trợ giúp của công nghệ thông tin”THAM LUẬN VỀ VIỆC PHỐI KẾT HỢP QUẢN LÝ NỀ NẾP HỌC SINHTHAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌNTham luận nâng cao chất lượng học tậpTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tập bài GIẢNG về NHỮNG vấn đề KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về TUẦN HOÀN CHU CHUYỂN tư bản và vấn đề vốn CHO CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHUYÊN đề SAU đại họcGiáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicGiáo án điện tử Hóa 9 bài 47 Chất béoTừ điển tiếng nhật qua hình ảnhGiáo án điện tử Bài 45 Axit AxeticCách làm bánh mì ngon
Đăng ký
Đăng nhập