ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp gốm sứ bát tràng – thực trạng và giải pháp

Ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng Thực trạng giải pháp

Ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng – Thực trạng và giải pháp
... Thanh - - 42 - khách gia p Hình 2.4 43 44 2.2.1.4 c - 3.000- hoa, bát 45 Nh Xóm Bát Tràng, Gia n m Bát Tràng xóm thôn Bát Tràng Bát Tràng 46 Hình 2.5 2.2.2.2 Phân tích k 47 Sau thu (n=109) 1-5 ... marketing E- E- - - bán hàng, 22 E- - - -marketing ngày E- ng 23 - - m 2006 -SEM) Marketing qua email (Email Marketing) 24 Maketing qua blog L 25 Bát Tràng 2.1 G 2.1.1 Lâm a Lâm, - 26 nông B ... 20 1.1.5.3 1.2 -marketing) E- 21 - - Esearch engine marketing, web display advertising, e-mail marketing, affiliate marketing, interactive advertising, blog makerting viral marketing E- E- -...
 • 82
 • 168
 • 0

ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp gốm sứ bát tràng thực trạng giải pháp

ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp gốm sứ bát tràng – thực trạng và giải pháp
... Nhật, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan 2.2 Thực trạng hình thức marketing trực tuyến doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng 2.2.1 Thực trạng môi trường áp dụng marketing trực tuyến cho sản phẩm gốm sứ Bát Tràng ... cáo 25 Chương II Thực trạng ứng dụng marketing trực tuyến doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng 2.1 Giới thiệu làng gốm Bát Tràng 2.1.1 Vị trí địa lý Xã Bát Tràng gồm hai thôn Bát Tràng Giang Cao thuộc ... với sản phẩm Trung Quốc 2.2.2 Thực trạng áp dụng marketing trực tuyến doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng Để làm rõ tình hình ứng dụng marketing trực tuyến làng gốm Bát Tràng, nhóm nghiên cứu tiến hành...
 • 81
 • 123
 • 0

ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp gốm sứ bát tràng thực trạng giải pháp

ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp gốm sứ bát tràng – thực trạng và giải pháp
... Thanh - - 42 - khách gia p Hình 2.4 43 44 2.2.1.4 c - 3.000- hoa, bát 45 Nh Xóm Bát Tràng, Gia n m Bát Tràng xóm thôn Bát Tràng Bát Tràng 46 Hình 2.5 2.2.2.2 Phân tích k 47 Sau thu (n=109) 1-5 ... marketing E- E- - - bán hàng, 22 E- - - -marketing ngày E- ng 23 - - m 2006 -SEM) Marketing qua email (Email Marketing) 24 Maketing qua blog L 25 Bát Tràng 2.1 G 2.1.1 Lâm a Lâm, - 26 nông B ... 20 1.1.5.3 1.2 -marketing) E- 21 - - Esearch engine marketing, web display advertising, e-mail marketing, affiliate marketing, interactive advertising, blog makerting viral marketing E- E- -...
 • 82
 • 78
 • 0

Vận dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp Việt Nam

Vận dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp Việt Nam
... Ai9 - KU2£ Vận dựMiị, MầầeiúUỷ tnực tutỷếu doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG li TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TUN TẠI C Á C DOANH NGHIỆP VIỆT N A M ì Mơi trường Marketing trực tuyến Việt Nam Mơi ... cho việc vận dụng Marketing trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới Đ ố i tượng p h m v i nghiên cứu Đ ố i tượng nghiên cứu đề tài hoạt động Marketing trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam Phạm ... doanh nghiệp Vì thế, vấn đề đặt Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động Marketing trực tuyến doanh nghiệp, m trước hết giúp doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng Marketing trực tuyến, lợi Marketing...
 • 96
 • 412
 • 0

khóa luận tốt nghiệp vận dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp việt nam

khóa luận tốt nghiệp vận dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp việt nam
... Ai9 - KU2£ Vận dựMiị, MầầeiúUỷ tnực tutỷếu doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG li TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TUN TẠI C Á C DOANH NGHIỆP VIỆT N A M ì Mơi trường Marketing trực tuyến Việt Nam Mơi ... cho việc vận dụng Marketing trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới Đ ố i tượng p h m v i nghiên cứu Đ ố i tượng nghiên cứu đề tài hoạt động Marketing trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam Phạm ... cho khóa luận tốt nghiệp M ụ c đích nghiên cứu đề tài • Cung cấp hệ thống lý thuyết chung Marketing trực tuyến • Phân tích, đánh giá việc ứng dụng Marketing trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam thời...
 • 96
 • 352
 • 3

Đề tài Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng

Đề tài Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng
... kinh doanh doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng III Hiện trạng ứng dụng TMĐT doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG ... tượng: việc ứng dụng TMĐT hoạt động kinh doanh Phạm vi nghiên cứu: doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG -3- ... ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG - 17 - Chương II Hiện trạng ứng dụng TMĐT doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng I Tổng quan làng gốm Bát Tràng...
 • 153
 • 419
 • 1

ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gốm sứ bát tràng.pdf

ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gốm sứ bát tràng.pdf
... hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng Hiện trạng ứng dụng TMĐT doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng 17 17 18 20 23 ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ... tạo ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG - 17 - Chương II Hiện trạng ứng dụng TMĐT doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng Tổng quan làng gốm Bát ... ứng dụng thƣơng mại điện tử chiếm tỷ trọng tƣơng đối thấp tổng chi phí hoạt động thƣờng niên Các doanh nghiệp ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ...
 • 67
 • 1,199
 • 9

ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG

ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG
... hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng Hiện trạng ứng dụng TMĐT doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng 17 17 18 20 23 ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ... tạo ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG - 17 - Chương II Hiện trạng ứng dụng TMĐT doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng Tổng quan làng gốm Bát Tràng ... mắt ngành kinh doanh gốm sứ Bát Tràng ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GỐM SỨ BÁT TRÀNG -3- Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng: hoạt động TMĐT...
 • 67
 • 423
 • 4

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHI PHÍ ĐẠI DIỆN THỰC TIỄN GIẢI PHÁP

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHI PHÍ ĐẠI DIỆN THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP
... VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN PHẦN II – THỰC TIỂN VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN Ở MỘT SỐ CÔNG TY PHẦN III – GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CHI PHÍ ĐẠI DIỆN Doanh nghiệp hoạt động SXKD ? PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN ... đến công việc họ 3 CHI PHÍ ĐẠI DIỆN: Đo lường chi phí đại diện: Chi phí theo dõi chủ sở hữu (M) + Chi phí ràng buộc người đại diện (B) + Chi phí mát phụ trội (R) = chi phí đại diện = M+B+R 3.2 ... đại diện loại chi phí để trì mối quan hệ đại diện hiệu quả, chi phí xem chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí đại diện loại chi phí quản lý điều hành doanh nghiệp khác giúp doanh nghiệp hoạt động...
 • 30
 • 216
 • 0

Luận văn thạc sĩ ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TUYẾN tại CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU cà PHÊ đăk hà

Luận văn thạc sĩ ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TUYẾN tại CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU cà PHÊ đăk hà
... dịch vụ Công ty - Tìm hiểu đánh giá thực trạng hoạt động Marketing công tác ứng dụng Marketing trực tuyến công ty XNK phê Đăk - Đƣa số ứng dụng cụ thể Marketing trực tuyến cho công ty Đối ... tuyến công ty XNK phê Đăk Chƣơng 3: Ứng dụng Marketing trực tuyến công ty XNK phê Đăk Tổng quan tài liệu Nội dung việc nghiên cứu tổng quan tài liệu đề tài Ứng dụng Marketing trực tuyến ... đến hoạt động Marketing công tác ứng dụng Marketing trực tuyến công ty XNK phê Đăk - Phạm vi nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu : ứng dụng Marketing trực tuyến CT XNK phê Đắk Phƣơng pháp...
 • 107
 • 210
 • 1

ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TUYẾN tại CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU cà PHÊ đăk hà

ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TUYẾN tại CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU cà PHÊ đăk hà
... MARKETING ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY XNK CÀ PHÊ ĐĂK HÀ 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XNK CÀ PHÊ ĐĂK HÀ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển CT Xuất Nhập Khẩu phê Đăk thành lập ... luận Marketing trực tuyến Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing ứng dụng Marketing trực tuyến công ty XNK phê Đăk Chương 3: Ứng dụng Marketing trực tuyến công ty XNK phê Đăk Tổng ... dịch vụ Công ty - Tìm hiểu đánh giá thực trạng hoạt động Marketing công tác ứng dụng Marketing trực tuyến công ty XNK phê Đăk - Đưa số ứng dụng cụ thể Marketing trực tuyến cho công ty Đối...
 • 26
 • 77
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng marketing trực tuyến tại công ty TNHH Thương Thành

Nghiên cứu ứng dụng marketing trực tuyến tại công ty TNHH Thương Thành
... marketing trực tuyến Chương 2: Thực trạng ứng dụng marketing trực tuyến công ty TNHH Thương Thành SVTH: Trần Thị Minh GVHD: TS Thân Thanh Sơn Chương 3: Một số giải pháp marketing trực tuyến cho Công ... sánh markting trực tuyến marketing truyền thống Marketing kế hoạch quan trọng công ty Từ công ty lớn công ty nhỏ đều hiểu rõ đươc tầm quan trọng marketing Việc lựa chọn hình thức marketing để ... nghệ thông tin: Các nhà marketing trực tuyến cần phải hiểu biết về kỹ công nghệ thông tin để ứng dụng công việc Ví dụ nhà marketing trực tuyến cần phải biết sử dụng công cụ tìm kiếm (Search...
 • 107
 • 370
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng marketing trực tuyến tại công ty TNHH Thương Thành

Nghiên cứu ứng dụng marketing trực tuyến tại công ty TNHH Thương Thành
... học Công Nghiệp Hà Nội em định thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng marketing trực tuyến công ty TNHH Thương Thành Bố cục chuyên đề thực tập bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận marketing trực tuyến ... trạng ứng dụng marketing trực tuyến công ty TNHH Thương Thành SVTH: Trần Thị Minh GVHD: TS Thân Thanh Sơn Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Quản Lý Kinh Doanh Chương 3: Một số giải pháp marketing ... So sánh markting trực tuyến marketing truyền thống Marketing kế hoạch quan trọng công ty Từ công ty lớn công ty nhỏ hiểu rõ đươc tầm quan trọng marketing Việc lựa chọn hình thức marketing để phù...
 • 104
 • 206
 • 0

Ứng dụng marketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp việt nam nhằm mở rộng thị trường mặt hàng dệt may xuất khẩu

Ứng dụng marketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp việt nam nhằm mở rộng thị trường và mặt hàng dệt may xuất khẩu
... PHÁP ỨNG DỤNG MARKETING XUẤT KHẨU NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG VÀ MẶT HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM 67 3.1 ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG MARKETING NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG VÀ MẶT HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VIỆT ... giá trị hàng dệt may vào thị trường lớn Mỹn Nhật Bản giúp cho Việt Nam thu lợi nhuận kinh doanh gia tăng thị phần thị trường Hiện Việt Nam nước ứng đầu hoạt động xuất hàng dệt may vào thị trường ... định hƣớng cho sản xuất xuất hàng dệt may Việt Nam thời gian tới 78 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG VÀ MẶT HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM NHỮNG NĂM TỚI ...
 • 103
 • 345
 • 1

Luận văn thạc sỹ kinh tế Hoàn thiện dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến tại các doanh nghiệp giao nhận có quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Luận văn thạc sỹ kinh tế Hoàn thiện dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến tại các doanh nghiệp giao nhận có quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội
... dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến doanh nghiệp giao nhận quy nhỏ địa bàn Thành phố Nội Chương trình bày thực trạng hoạt động dịch vụ giao hàng thu tiền địa bàn ... nghiên cứu hoạt động dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến doanh nghiệp giao nhận quy nhỏ địa bàn Nội hoàn thiện dịch vụ giao hàng thu tiền doanh nghiệp nói + Về thời ... bàn Nội thực trạng cung ứng dịch vụ giao hàng thu tiền DN quy nhỏ địa bàn Nội Chương 3: Giải pháp hoàn thiện dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến doanh nghiệp giao...
 • 123
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đẩy mạnh ứng dụng marketing trực tuyến nhằm thu hút khách du lịch quốc tế tại hệ thống khách sạnmột số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử trong marketing quốc tế tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt namứng dụng marketing trực tuyếncác điều kiện vận dụng marketing hữu hiệu trong các doanh nghiệp nước tacơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây lắptuyến tại các doanh nghiệpcác sản phẩm gốm sứ bát tràngtóm tắt luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt namthực trạng ứng dụng và phát triển hoạt động e marketing tại các doanh nghiệp việt namtình hình phát triển các ứng dụng thương mại điện tử và e marketing tại các doanh nghiệp việt nam hiện nayđánh giá thực trạng úng dụng e marketing công cụ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại các doanh nghiệp việt namnhững trở ngại trong việc ứng dụng e marketing tại các doanh nghiệp việt namtriến vọng phát triển các ứng dụng e marketing tại các doanh nghiệp việt nam trong thòi gian tớiứng dụng thương mại điện tử trong marketing quốctế thực trạng tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu viêt namthực trạng ứng dụng marketing online tại các doanh nghiệp việt namPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn (LV tốt nghiệp)Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuĐịnh lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Dạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập