Các bài tập và đề kiểm tra cực hay phù hợp với chương trình dạy thêm ở nhà cuả giáo viên lớp 8

Bai tap va de kiem tra hinh 6 tiet 28

Bai tap va de kiem tra hinh 6 tiet 28
... 16 TiÕt 28: kiĨm tra ci ch¬ng ii Ngµy so¹n: 09.04.11 Ngµy d¹y: 27.04.11 i Mơc tiªu - KiÕn thøc: §¸nh gi¸ møc ®é tiÕp thu vµ vËn dơng kiÕn thøc cđa häc sinh qua ch¬ng Gãc 17 - Kü n¨ng: KiĨm tra ... C 550 Câu 20: Hai góc bù nhau; số đo góc thứ 26 ; số đo góc thứ hai là:A 560 Câu 21Đoạn thẳng nối hai điểm đường tròn gọi là: D 900 B 900 C 1540 D 65 0 12 A Bán kính B Đường kính C Cung D Dây cung ... bù D Phụ Câu : Hai góc vừa kề vừa bù hai góc : A Kề B Bù C Kề bù D Phụ Câu : Cho Ơ1 = 560 , Ơ2 = 62 0 Ơ3 = 60 0 câu sau ; A Ơ1 < Ơ2 < Ơ3 B Ơ1 < Ơ3 < Ơ2 C.Ơ3 < Ơ1 < Ơ2 D.Ơ3 < Ơ2 < Ơ1 Câu : Tam...
 • 31
 • 131
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỀ KIỂM TRA DỊA 9 HK 1

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ ĐỀ KIỂM TRA DỊA 9 HK 1
... 2002:Có mật độ dân số thấp vùng nước.năm 2002 : 81 người/km2 Phòng GD TX KIỂM TRA –HỌC KÌ I-NĂM HỌC:2 010 -2 011 Trường THCS Môn:Địa Lí-Lớp 10 11- Địa Lí-HKI-CVA Đề thức Thời gian làm bài:45p Mục tiêu :Đánh ... Bằng Sông Hồng(đơn vị %): Ngành 19 9 5 2002 Nông-lâm ngư nghiệp 30,7 20 ,1 Công nghiệp-xây dựng 26,6 36,0 Dịch vụ 42,7 43 ,9 a/Vẽ biểu đồ thể chuyển dịch cấu ngành kinh tế vùng đồng Sông Hồng từ 19 9 5 ... Câu 1: 0,5đ Vùng ĐBSHồng Câu 2:4,0đ Vùng Bắc Trung Bộ Câu 2:0,5đ Câu 3:0,5đ Vùng DHNTB Câu 4,5 :1, 0đ Vùng Tây Nguyên Câu 6:0,5đ Câu 1: 3đ Tổng điểm 1, 1, 5đ 3,0đ 4.0đ TỔNG ĐIỂM 0,5đ 4,0đ 1, 1, 0đ...
 • 4
 • 362
 • 2

Các bài tập đề luyện thi vào lớp 10 mới

Các bài tập và đề luyện thi vào lớp 10 mới
... đờng AB Bài : Hai vòi nớc chảy vào bể chứa nớc sau 55 phút bể đầy Nếu chảy riêng vòi thứ chảy đầy bể nhanh vòi thứ hai Hỏi vòi chảy đầy bể ? Nguyễn Trần Khánh Bài 10 : Hai vòi nớc chảy vào bể ... thứ hai có công suất 10 m 3/h Cả hai máy bơm hoạt động để bơm đầy bể thời gian dự kiến Tính công suất máy bơm thứ thời gian máy bơm hoạt động Bài 3: Hình học.( Đề thi tuyển vào trờng Hà Nội Amsterdam ... điểm cách bốn điểm A, I, C, K 16 Nguyễn Trần Khánh d) Khi M chuyển động cung nhỏ AC, tìm tập hợp trung điểm E BM Bài 5: Tìm cặp(a, b) thoả mãn: a 1.b = b a Sao cho a đạt giá trị lớn Đề số Bài...
 • 27
 • 140
 • 0

Ngữ Pháp - Bài Tập SGK - Đề Kiểm Tra Tiếng Anh lớp 7

Ngữ Pháp - Bài Tập SGK - Đề Kiểm Tra Tiếng Anh lớp 7
... Nghĩa - be - thì, là, - go - went - - - did - làm - have - had - - see - saw - nhìn thấy - give - gave - cho - take - took - lấy - teach - taught - dạy - eat - ate - eaten - send - sent - gửi - ... teach - taught - dạy - think - thought - nghĩ - buy - bought - mua - cut - cut - cắt, chặt - make - made - làm - drink - drank - uống - get - got - có, lấy - put 10 - was / were - put - đặt, ... 123tailieufree.com - tell - told - kể, bảo - lttle - less - Số thứ tự: - first - eleventh - twenty-first - second - twelfth - third - thirteenth - twenty-third - fourth - fourteenth - twenty-fourth - fifth -...
 • 114
 • 1,092
 • 0

Bài soạn Co de kiểm tra code hay

Bài soạn Co de kiểm tra code hay
... preview.document.close(); preview.focus()"> Xem hiển thịLàm lại

Chia sẻ bởi : http://violet.vn/huudiep1983

...
 • 2
 • 149
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp vật lý:Các dạng bài tập cách giải phần Dao động điều hòa trong chương trình Vật lý 12 – THPT

Khóa luận tốt nghiệp vật lý:Các dạng bài tập và cách giải phần Dao động điều hòa trong chương trình Vật lý 12 – THPT
... phần Dao động điều hòa chương trình Vật 12 THPT - Đưa dạng tập cách giải phần Dao động điều hòa chương trình Vật 12 THPT Phạm vi nghiên cứu Do khuôn khổ khóa luận, chọn kiến thức phần ... lí nên chọn đề tài “Các dạng tập cách giải phần Dao động điều hòa chương trình Vật 12 THPT nhằm giới thiệu cho em HS cách làm tập phần Dao động điều hòa dễ dàng với hi vọng tài liệu ... tổng hợp nhiều chương, nhiều bài, nhiều phần khác Phần Dao động điều hòa thuộc chương Dao động chương trình Vật 12 ban phần kiến thức trọng tâm chương trình Vật 12, phần có nhiều nội...
 • 81
 • 533
 • 2

de kiem tra cuc hay

de kiem tra cuc hay
... Trường :THCS Đập Đá Thứ… ngày … tháng… năm 2008 Lớp: 9A Kiểm tra tiết (lần I ) Họ tên :……………………… Mơn : Hóa A/ Trắc nghiệm: (3đ) I/ Khoanh ... , Ca = 40 , Cu = 64 , H = Bài làm Trường :THCS Đập Đá Thứ… ngày … tháng… năm 2008 Lớp: 9A Kiểm tra tiết (lần I ) Họ tên :……………………… Mơn : Hóa A/ Trắc nghiệm: (3đ) I/ Khoanh ... Trường :THCS Đập Đá Thứ… ngày … tháng… năm 2008 Lớp: 9A Kiểm tra tiết (lần I ) Họ tên :……………………… Mơn : Hóa A/ Trắc nghiệm: (3đ) I/ Khoanh...
 • 8
 • 82
 • 0

TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP ÔN THI VẬT LÍ CỰC HAY CÓ LỜI GIẢI

TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP ÔN THI VẬT LÍ CỰC HAY CÓ LỜI GIẢI
... khoảng cách vật Khi đoạn A1 A2 song song với x’0x thi lúc khoảng cách hai vật chiếu xuống trục x’ox lớn 4cm Chọn A Câu 15 Một vật khối lượng không đổi, thực đồng thời hai dao động điều hòa ... chu kì T=  (s) vật qua VTCB vận tốc vật 60 cm/s Tính tỉ số 5 lực k o cực đại lực n n cực đại Giải Tính tỉ số lực k o cực đại lực n n cực đại tỉ số giữ độ giãn cực đại độ n n cực đại lò xo trình ... chiều dài dây treo l vật nặng khối lượng m, khối lượng riêng D Đặt lắc chân không chu kỳ dao động T Nếu đặt không khí khối lượng riêng D o chu kỳ dao động lắc Giải l - Trong chân không:...
 • 171
 • 100
 • 0

bộ đề kiểm tra 1 tiết, thi học kỳ chương trình hóa lớp 12

bộ đề kiểm tra 1 tiết, thi học kỳ chương trình hóa lớp 12
... (cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A C15H31COOH C17H35COOH B C17H33COOH C15H31COOH C C17H31COOH C17H33COOH D C17H33COOH C17H35COOH Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam Kiểm tra tiết HKII - Năm học 2009-2 010 Trường ... Đôn Môn: Hóa học1 2C Mã đề: 15 4 Họ tên học sinh: Lớp: 12 C 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; / ... 2009-2 010 Môn: Hóa học1 2C Mã đề: 18 8 Họ tên học sinh: Lớp: 12 C 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; /...
 • 100
 • 396
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HKI U1-7 K10 (Theo Chương trình chuẩn)

ĐỀ KIỂM TRA HKI U1-7 K10 (Theo Chương trình chuẩn)
... am going to travel you saw next to me yesterday D The boy who you saw next to me yesterday is going to travel with me - - THE END Trang 4/4 - Mã đề thi 768 ... boy is going to travel with me You saw him sitting next to yesterday A The boy that you saw him sitting next to me yesterday is going to travel with me B The boy who is going to travel with me ... friendliness C excursion D formation Trang 3/4 - Mã đề thi 768 Question 39: Mathew is a good student as a result of her of self-study A permission B transmission C disability D capability...
 • 4
 • 40
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1T U9-11 K10 (Theo Chương trình chuẩn)

ĐỀ KIỂM TRA 1T U9-11 K10 (Theo Chương trình chuẩn)
... calling plankton D Question 27: Snake won’t attack you if it feels itself at stake A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 876 Read the following passage adapted from Basic English workbook 10 published by ... people to stop deforestation D give solution to the problem that human cause for rainforests Trang 3/4 - Mã đề thi 876 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that ... A destroy B disappear C remove D hold back - - THE END Trang 4/4 - Mã đề thi 876 ...
 • 4
 • 244
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết tin học 7 chương trình bảng tính

Đề kiểm tra 1 tiết tin học 7  chương trình bảng tính
... ………………………………………………………………………………………… Tuần: 11 Tiết: 22 Ngày soạn: 17 /10 /2 012 Ngày kiểm tra: 24 /10 /2 012 KIỂM TRA TIẾT I Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức học để có phương pháp dạy học tốt + Chương trình bảng tính + Một ... án, biểu điểm Học sinh: Học chuẩn bị nhà III Hình thức kiểm tra: Kiểm tra giấy IV Tiến trình dạy học Ổn định: phút Phát đề: phút Nội dung kiểm tra: * Ma trận đề Tên Chủ đề (nội dung, chương) Làm ... Excel(2 tiết) Nhận biết - Biết mở bảng tính củ -Biết lưu bảng tính Số câu : Số điểm: điểm Tỉ lệ % 10 % Các TP - Biết trang tính Excel(2 tiết) bảng tính mở Số câu : Số điểm: 0,5điểm Tỉ lệ % 5% Tính...
 • 7
 • 358
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn bị phiếu ghi tên các bài tập đọc được kiểm tradg0088 cat iii iao sẽ đảm bảo dbms có trong đợt kiểm tra định kỳ phù hợp với lỗ hổng được quản lý và các yêu cầu cấu hình của iađầu tư sang thị trường châu phi cũng phù hợp với chương trình hành động của bộ công thương nhằm đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại với các nước châu phi quyết định số 1133 qđ bct ngày 5 3 2009bài tập trắc nghiệm và đề kiểm tra toán lớp 4 học kì 1bài tập 1 để điều tra số con trong mỗi gia đình ở huyện a người ta chọn ra 80 gia đình thống kê số con của các gia đình đó và thu được mẫu số liệu saunắm vững các kiến thức trong chương làm bài tập chuẩn bò kiểm tra 45trách nhiệm của các cấp trong vấn đề kiểm trasọan ma trận và đề kiểm trabài tập phục cho kiểm tra đánh giá kỹ năng nói tiếng nga của sinh viêncác bước xây dựng đề kiểm tracác bài tập và bài giải môn nguyên lý kế toáncác bước biên soạn đề kiểm tracac bai tap ve chi phi tra truoc ngan hancac bai tap ve nhi thuc new ton hay va khóbài tập ôn thi kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 9 hóa họcQuick study academic chemistry equations and answers 600dpiQuick study academic chemistry periodic table basic 600dpiQuick study academic circuit analysis 600dpiQuick study academic comparative religions 600dpiQuick study academic electronics part 1 600dpiQuick study academic calculus methods 600dpiQuick study academic biology 1 600dpiQuick study academic american history 20th century 600dpiQuick study academic algebra part 2 600dpiPHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH HUẾQuản lý nhân lực bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Vũ GiaQuản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ AnQuản lý thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái NguyênQuản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.Quan niệm về cái đẹp trong các phim hoạt hình Việt Nam chuyển thể từ tác phẩm văn học (Giai đoạn 2000 - 2015)Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà TâyTạo động lực lao động tại Tập đoàn Việt ÁThẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamPháp luật về cho vay và các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt NamÁp dụng pháp luật giải quyết các tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay