Quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Hoàn thiện cơ chế quản thuế đối với hàng hoá nhập khẩu ở Việt Nam (Qua khảo sát thực tiễn tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài)

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Hoàn thiện cơ chế quản lý thuế đối với hàng hoá nhập khẩu ở Việt Nam (Qua khảo sát thực tiễn tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài)
... LƯƠNG VĂN DŨNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆT NAM (QUA KHẢO SÁT THỰC TIỄN TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI) Chuyên ngành: Kinh tế trị LUẬN VĂN ... quản thuế Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện chế quản thuế hàng hóa nhập Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI ... Hoàn thiện chế quản thuế hàng hoá nhập Việt Nam (Qua khảo sát thực tiễn Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài) Luận văn có đóng góp sau: Trên sở nghiên cứu khoa học hệ thống hoá vấn đề luận thực...
 • 115
 • 285
 • 1

Quản thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn

Quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu hữu nghị  tỉnh lạng sơn
... TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ HỮU NGHỊ - LẠNG SƠN .45 3.1 Tình hình hoạt động XNK cửa Hữu Nghị tổ chức quản thu thuế Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị - Lạng Sơn ... thống hoá vấn đề luận quản thuế, sâu nghiên cứu nội dung quản thuế hàng hóa nhập - Đánh giá thực trạng quản thuế hàng hóa nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn - Đề xuất ... pháp tăng cƣờng quản thuế hàng hóa nhập Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị - Lạng Sơn 100 4.2.1 Phương hướng tăng cường quản thu thuế hàng hóa nhập Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị 100...
 • 124
 • 73
 • 0

Quản thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn

Quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu hữu nghị  tỉnh lạng sơn
... thống hoá vấn đề luận quản thuế, sâu nghiên cứu nội dung quản thuế hàng hóa nhập - Đánh giá thực trạng quản thuế hàng hóa nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn - Đề xuất ... CƢỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CK HỮU NGHỊ - LẠNG SƠN Error! Bookmark not defined 4.1 Một số quan điểm nhằm tăng cƣờng quản thu thuế hàng hóa nhập ... QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ HỮU NGHỊ - LẠNG SƠN Error! Bookmark not defined 3.1 Tình hình hoạt động XNK cửa Hữu Nghị tổ chức quản thu thuế Chi cục...
 • 12
 • 144
 • 0

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
... thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 1.1 Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu: Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập làm tính thuế số lượng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập Danh mục hàng hóa áp dụng thuế ... nộp thuế nhập lưu kho, lưu bãi cửa chịu giám sát quan hải quan, tái xuất nước Hàng hoá xuất khẩu, nhập nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập không xuất khẩu, nhập Hàng hoá nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập ... MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ I MIỄN THUẾ Đối ng miễn thuế: Hàng hoá xuất khẩu, nhập trường hợp sau miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 1.1 Hàng hoá tạm nhập, tái xuất tạm xuất, tái nhập...
 • 57
 • 376
 • 1

Tăng cương quản thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn

Tăng cương quản lý thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn
... trạng công tácquản thu thuế hàng hóa nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Ngh - Lạng Sơn Chương 3: Giải pháp tăng cường quản thu thuế hàng hóa nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị - Lạng Sơn Chương ... TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CỬA KHẨU HỮU NGHỊLẠNG SƠN 2.1 Tình hình hoạt động xuất nhập Cửa Hữu Nghị tổ chức quản thu thuế Chi cục Hải quan Cửa Hữu Nghi - Lang Sơn 2.1.1 ... tài: Tăng cương quản thu thuế hàng hóa nhập chi cục Hải quan Cửa Quốc tế Hữu Nghị - Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hoá vấn đề luận quản thu thuế, ...
 • 94
 • 233
 • 0

Thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu ở Tổng cục hải quan

Thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu ở Tổng cục hải quan
... kinh tế xã hội 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TỔNG CỤC HẢI QUAN 2.1 Thực trạng sách thuế nhập Việt Nam Luật thuế xuất, nhập Việt Nam đời vào tháng ... tục hải quan 3.1.3 Về máy thực sách thuế xuất nhập Tổng cục Hải quan với Bộ Tài hai quan tổ chức thực sách thuế xuất nhập Bộ Tài quan có chức thực điều chỉnh thuế thời kỳ (tức quan sách) Tổng cục ... số vấn đề thuế nhập Việt Nam Chương II: Thực trạng thực sách thuế hàng hóa nhập Tổng cục Hải quan Chương III: Phương hướng biện pháp tăng cường thực sách thuế hàng nhập Tổng cục Hải quan CHƯƠNG...
 • 62
 • 303
 • 0

Báo cáo thực tập: Công tác kiểm tra trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Báo cáo thực tập: Công tác kiểm tra trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
... xuất Hiện nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội ội Bài có 225 giám sát cán công chức công tác Chi cục Chi cục gồm có 07 lãnh đạo Chi cục 01 Chi cục trưởng 06 Chi cục phó, quản ... tục Hải quan kiểm tra, giám sát Hải quan đối với hàng hóa người nước mua Việt Nam mang theo xuất cảnh sân bay Nội Bài sân bay Tân Sơn Nhất, bố trí lại mặt làm việc kho hàng hóa sân bay Nội Bài ... từ sân bay Nội Bài Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu: làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa nhập sân bay Nội Bài Đội thủ tục Hải quan chuyển phát nhanh: Đội giám sát: thực nhiệm vụ giám sát đối với...
 • 16
 • 130
 • 0

hoàn thiện công tác quản thuế đối với các hộ kinh doanh tại chi cục thuế thị xã thái hòa tỉnh nghệ an

hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tại chi cục thuế thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
... thu ban hành quy trình qu n h kinh doanh n i dung qu n h kinh doanh b n c phân nhóm sau: 1.2.3.1 Qu n danh b h kinh doanh a Qu n h m i kinh doanh. [21] + Trư ng h p h kinh doanh có ... kinh doanh Chương 2: Th c tr ng qu n thu i v i h kinh doanh t i Chi c c thu Th Thái hòa Chương 3: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n thu h kinh doanh t i Chi c c thu Th Thái ... ng quan lu n v thu công tác qu n thu Vi t Nam - Phân tích ánh giá th c tr ng công tác qu n thu doanh - a bàn Th Thái hòa xu t m t s gi i pháp doanh i v i h kinh hoàn thi n công tác...
 • 158
 • 133
 • 2

Hoàn thiện công tác quản thuế đối với các hộ kinh doanh tại chi cục thuế thành phố nha trang

Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tại chi cục thuế thành phố nha trang
... thuế hộ kinh doanh Chương 2: Thực trạng quản thuế hộ kinh doanh Chi cục thuế Thành phố Nha Trang Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế hộ kinh doanh Chi cục thuế Thành ... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ NHA TRANG .105 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH ... ĐẠI HỌC NHA TRANG - - LƯU TRẦN THANH NGUYỆT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh...
 • 145
 • 104
 • 0

Thủ tục kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan

Thủ tục kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan
... để xác định trị giá tính thuế Chứng từ kèm theo: II Xác định trị giá tính thuế giải trình Lựa chọn cách xác định trị giá tính thuế Giải trình: 3 .Trị giá tính thuế nguyên tệ hàng hoá nhập cần xác ... số … ngày tháng .năm 200…đăng ký Chi cục hải quan Cục Hải quan Ngày xuất khẩu: IV Xác định trị giá tính thuế giải trình: Nguyên tệ Trị giá tính thuế hàng hoá nhập tương tự Các khoản điều chỉnh ... Tên hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế: Số thứ tự tờ khai nhập khẩu: III Ngày xuất khẩu: Tên hàng hoá nhập giống hệt: Số thứ tự tờ khai nhập Tờ khai hàng hoá nhập số .…… quan Cục Hải quan...
 • 9
 • 434
 • 0

Áp dụng phương pháp quản rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Quảng Ninh

Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Quảng Ninh
... hố nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 66 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HỐ NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH ... TRẠNG ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HỐ NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH 36 3.1 Khái qt Cục Hải quan Quảng Ninh 36 3.1.1 Q trình ... quy trình thủ tục hải quan hàng hố nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 59 3.4 Đánh giá hiệu áp dụng quản rủi ro quy trình thủ tục hải quan hàng hố nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 61 3.4.1...
 • 96
 • 383
 • 3

Nghiên cứu phương pháp xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Việt Nam

Nghiên cứu phương pháp xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Việt Nam
... khụng cú quan h c bit SV: Hoàng Thị Diệp Lớp: Hải quan 49 Chuyên đề thực tập cuối khóa GVHD: Th.S Đinh Lê Hải Hà c quan hi quan phi tin hnh kim tra cỏch thc m ngi mua v ngi bỏn t chc mi quan h ... hi quan, phc v qun lý nh nc v hi quan. Qua ú cú khỏi nim y v tr giỏ hi quan nh sau: tr giỏ hi quan bao gm tr giỏ hi quan ca hng húa xut khu v tr giỏ hi quan ca hng húa nhp khu Tr giỏ hi quan ... Diệp 46 Lớp: Hải quan 49 Chuyên đề thực tập cuối khóa GVHD: Th.S Đinh Lê Hải Hà nghip cú c hi chng minh tớnh khỏch quan ca tr giỏ khai bỏo bng cỏch tr li cỏc cõu hi ca hi quan liờn quan ti vic...
 • 82
 • 364
 • 0

Các biện pháp quản đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc qua biên giới đường bộ của hải quan việt nam

Các biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc qua biên giới đường bộ của hải quan việt nam
... tra hàng nhập từ Trung Quốc Các biện pháp quản hàng hóa nhập từ Trung Quốc qua biên giới đường Hải quan VN ~4~ CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TỪ TRUNG QUỐC QUA ... năm gần Các biện pháp quản hàng hóa nhập từ Trung Quốc qua biên giới đường Hải quan VN ~ 14 ~ 1.2 Các sách quản hàng hóa nhập qua biên giới đường Việt Nam Việt Nam xây dựng sở pháp cho ... Cục Hải quan Lạng Sơn 2.2 Thực trạng quản hàng hóa từ Trung Quốc qua biên giới đường Hải quan Việt Nam 2.2.1 Quy trình quản hàng hóa từ Trung Quốc qua biên giới đường Hải quan Việt Nam Thủ...
 • 95
 • 109
 • 0

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu và đề xuất ý kiến pháp nhằm thực thi tốt pháp luật thuế GTGT trong lĩnh vực này

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu và đề xuất ý kiến pháp lý nhằm thực thi tốt pháp luật thuế GTGT trong lĩnh vực này
... vấn đề cần giải II Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế GTGT hàng hóa nhập ý kiến đề xuất nhằm thực thi tốt pháp luật thuế GTGT lĩnh vực Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi ... pháp luật thuế GTGT hàng hóa nhập Thuế suất thuế GTGT cao Yếu tố gây vướng mắc trình thực pháp luật thuế GTGT hàng hóa nhập thuế suất thuế GTGT cao Mức thuế suất thuế GTGT tính cho hàng hóa, dịch ... thi pháp luật thuế GTGT hàng hóa nhập a) Những yếu tố thúc đẩy việc triển khai thực thuế GTGT hàng hóa nhập Trước hết, với diện chủ thể chịu thuế đối tượng chịu thuế rộng; thuế GTGT loại thuế...
 • 12
 • 253
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kê khai thuế đối với hàng hóa nhập khẩucách tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩutrị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trong một số trường hợp đặc biệthệ thống pháp luật tạo ra cơ sở pháp lý chung cho hoạt động quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩuthực trạng công tác quản lý thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bàinhững vấn đề lý luận chung về quản lý thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩuquản lý thuế đối với hàng hoá xnkthực tiễn áp dụng các biện pháp phi thuế quan của hoa kỳ đối với hàng hoá nhập khẩuthủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan quản lý thuế đối với hàng hoá miễn thuế nk tạo tscđ của dự án đầu tưthủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan quản lý thuế đối với hàng hóa nk tạo tscđ không được miễn thuếthủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan quản lý thuế đối với hàng hóa nk kinh doanh thương mạithủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan quản lý thuế đối với hàng hóa nk nói chung và đối với hàng hóa nk tạo tscđ của dự án đầu tưgiải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bàigiá tính thuế gtgt đối với hàng hoá nhập khẩugiá tính thuế gtgt đối với hàng hóa nhập khẩuBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ bài tập KINH tế vĩ mô, SAU đại họcGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020HÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họcbáo cáo thực tập tốt nghiệpSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .Soạn bài Khóc Dương KhuêMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1Luyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾPHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANHTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ P1TÌNH HUỐNG LÊN LỊCH CUỘC HỌP TRONG HỘI THOẠI TIẾNG ANH KINH TẾnguyên lý chuẩn đoán di truyền
Đăng ký
Đăng nhập