Mua bán và sáp nhập (ma) ngân hàng nghiên cứu trường hợp ma của ngân hàng TMCP sài gòn hà nội (SHB) và ngân hàng TMCP nhà hà nội (HBB)

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy nội xã tân lập đan phương tây)

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu  cầu giấy  hà nội và xã tân lập  đan phương  hà tây)
... tiếp cận dịch vụ hội DVYT người dân Do đó, thực đề tài: Bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế người dân Nội (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập ... tiếp cận DVYT nói riêng nước ta 8.2 Về thực tiễn Nghiên cứu Bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế nghiên cứu chủ đề hai địa bàn phường Dịch Vọng Hậu Cầu Gi y Nội Tân Lập Đan ... người dân Chương Nguyên nhân bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế người dân PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Trình b y kết luận nghiên cứu đưa số khuyến nghị quan quản lí y tế, quyền địa phương...
 • 16
 • 469
 • 0

Dịch vụ giúp việc gia đình tác động của nó tới gia đình nghiên cứu trường hợp ở phường Kim Liên, quận Đống Đa Nội

Dịch vụ giúp việc gia đình và tác động của nó tới gia đình nghiên cứu trường hợp ở phường Kim Liên, quận Đống Đa Hà Nội
... việc gia đình - hình thức lao động xã hội 45 1.2 Các loại hình dịch vụ giúp việc gia đình 46 1.3 Vai trò dịch vụ giúp việc gia đình 50 1.4 Cơ sở pháp lý dịch vụ giúp việc gia đình ... vài nét địa bàn nghiên cứu 42 Điều kiện kinh tế xã hội 42 5.2 Hoàn cảnh gia đình 43 Ch-ơng ii - Dịch vụ giúp việc gia đình tác động tới gia đình 45 1.1 Dịch vụ giúp ... ng-ời giúp việc Nội 57 2.1.1 Gia tăng nhu cầu thuê ng-ời giúp việc 57 2.1.2 Những mong muốn gia đình dịch vụ giúp việc gia đình 58 2.2 Khả cung ứng 62 2.2.1 Nhu cầu dịch...
 • 131
 • 332
 • 0

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Nội xã Tân Lập - đan phượng, nội

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội và xã Tân Lập - đan phượng, hà nội
... cận dịch vụ y tế người dân Nội (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập - Đan Phượng - Nội) việc làm cần thiết Những nhận xét sở đánh giá nguyên nhân g y ... (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu gi y - Nội Tân Lập - Đan Phượng - Nội) , tác giả hi vọng tìm lời giải cho câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến BBĐXH tiếp cận DVYT người dân nay? ... Nguyên nhân tạo nên BBĐXH tiếp cận DVYT người dân nay? 4.2 Giả thuyết nghiên cứu - Hiện nay, tiếp cận DVYT người dân tồn khác biệt nhóm hội - Các y u tố dẫn tới BBĐXH tiếp cận DVYT người dân...
 • 93
 • 355
 • 0

Vai trò giới trong gia đình buôn bán nhỏ ở Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Nội)

Vai trò giới trong gia đình buôn bán nhỏ ở Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội)
... vựng khỏc nhau, cỏc loi hỡnh gia ỡnh khỏc nhau, nh gia ỡnh nụng thụn, gia ỡnh nỳi, gia ỡnh cụng nhõn, gia ỡnh nụng dõn, gia ỡnh trớ thc Gia ỡnh buụn bỏn nh l loi hỡnh gia ỡnh phỏt trin rt mnh m ... khỏi nim liờn quan n ti: Vai trũ; vai trũ gii, gii, gia ỡnh; gia ỡnh buụn bỏn nh; chc nng ca gia ỡnh - Phõn tớch thc trng thc hin vai trũ gii sn xut v tỏi sn xut ca gia ỡnh buụn bỏn nh - xut ... hin nhiu mt: - Vai tr tht l vai tr din i sng hng ngy, ngc li l cỏc vai tr gi thng xut hin cỏc mi quan h ngoi giao - Vai tr nh ch l vai tr ca mt c nhừn mt t chc qui nh Ngoi l cỏc vai tr c nhừn...
 • 112
 • 109
 • 0

Biện pháp khắc phục rào cản tâm lý của việc thực hành chính sách công nghệ trong lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh đồng nai ( nghiên cứu trường hợp huyện cẩm mỹ, tỉnh đồng nai)

Biện pháp khắc phục rào cản tâm lý của việc thực hành chính sách công nghệ trong lĩnh vực dân số  kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh đồng nai ( nghiên cứu trường hợp huyện cẩm mỹ, tỉnh đồng nai)
... Trong phạm vi quản công tác dân số cấp Huyện, Tôi nghiên cứu đề tài: Biện pháp khắc phục rào cản tâm việc thực hành sách công nghệ lĩnh vực dân số- KHHGĐ địa bàn huyện thuộc tỉnh Đồng Nai ... hình thực sách công nghệ lĩnh vực dân số - KHHGĐ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai Kết nghiên cứu nhận diện số rào cản tâm 14 đối tƣợng thực hành sách đề xuất số giải pháp thực phù hợp để khắc phục, ... liệu Dân số - KHHGĐ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai Tìm rào cản từ tâm ngƣời việc triển khai, quản thực hành sách công nghệ lĩnh vức DS – KHHGĐ Câu hỏi nghiên cứu - Việc thực hành sách công nghệ...
 • 91
 • 28
 • 0

Mua bán sáp nhập (ma) ngân hàng nghiên cứu trường hợp ma của ngân hàng TMCP sài gòn nội (SHB) ngân hàng TMCP nhà nội (HBB)

Mua bán và sáp nhập (ma) ngân hàng  nghiên cứu trường hợp ma của ngân hàng TMCP sài gòn hà nội (SHB) và ngân hàng TMCP nhà hà nội (HBB)
... vi nghiên cứu Ðối tượng nghiên cứu: Thực trạng họat động kinh doanh hoạt động sáp nhập, hợp mua bán hai ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Nội( SHB) Ngân hàng TMCP Nhà Nội (HBB) Phạm vi nghiên ... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ******************** LÊ TRUNG KIÊN MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP (M&A) NGÂN HÀNG – NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP M&A CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI (SHB) VÀ NGÂN HÀNG TMCP NHÀ ... 52 CHƢƠNG 2: NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP MUA BÁN VÀ 53 SÁP NHẬP NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI VÀ 53 NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI 53 2.1 Tổng quan hai Ngân hàng SHB HBB ...
 • 132
 • 214
 • 1

Mua bán sáp nhập (ma) ngân hàng nghiên cứu trường hợp ma của ngân hàng TMCP sài gòn nội (SHB) ngân hàng TMCP nhà nội (HBB)

Mua bán và sáp nhập (ma) ngân hàng  nghiên cứu trường hợp ma của ngân hàng TMCP sài gòn hà nội (SHB) và ngân hàng TMCP nhà hà nội (HBB)
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ******************** LÊ TRUNG KIÊN MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP (M&A) NGÂN HÀNG – NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP M&A CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI (SHB) VÀ NGÂN HÀNG TMCP NHÀ ... defined SÁP NHẬP NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI VÀError! Bookmark not defined NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 2.1 Tổng quan hai Ngân hàng SHB HBB Error! Bookmark not defined ... Bookmark not defined CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ MUA BÁN NGÂN HÀNG Error! Bookmark not defined 1.1 Lý luận hoạt động sáp nhập, hợp mua bán ngân hàng Error! Bookmark...
 • 13
 • 61
 • 0

Nghiên cứu về hoạt động mua bán sáp nhập công ty tại việt nam trường hợp công ty may chiến thắng công ty may hồ gươm

Nghiên cứu về hoạt động mua bán và sáp nhập công ty tại việt nam  trường hợp công ty may chiến thắng và công ty may hồ gươm
... research quality and therefore, four commonly used tests namely construct validity, internal validity, external validity and reliability are proposed when establishing the quality standard of ... increase quality standards when conducting case study research Table 2.4: Case study tactics for four design tests Tests Construct Validity Internal Validity External Validity Reliability Case Study ... conclusions were then drawn based on the findings 2.7 Reliability and validity When conducting scientific research, validity and reliability are two important factors that determine the trustworthiness...
 • 80
 • 151
 • 0

Tài liệu Thế nào là mua bán hay sáp nhập công ty? doc

Tài liệu Thế nào là mua bán hay sáp nhập công ty? doc
... diễn với hai công ty có loại sản phẩm, phân phối thị trường khác nhau; sáp nhập mở rộng sản phẩm diễn với hai công ty bán sản phẩm khác liên quan thị trường; sáp nhập kiểu tập đoàn hai công ty lĩnh ... hoạt ngắn hạn Thế nhưng, nói, đầu tư mua bán giao dịch hai cách thức hoàn toàn khác dù với mục đích kiếm lời Việc mua bán giao dịch thân chất chứa rủi ro khác hẳn mà nhà đầu tư mua- và-nắm-giữ ... có ưu điểm khuyết điểm riêng Việc tham gia vào mua bán sôi động (active trading) sai lầm chết người với người khả xác định thời gian xác, nguồn tài vững, đào tạo định đam mê Hầu hết người không...
 • 3
 • 290
 • 0

Văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Nội (SHB) sau khi sáp nhập

Văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) sau khi sáp nhập
... Nhà Nội 3.1 Những giá trị hữu hình ngân hàng Sau nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Nội (Habubank), Ngân hàng sau sáp nhập lấy tên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Nội (SHB) Về bản, giá trị văn hóa ... bên ngân hàng, chăm lo nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên; (iiii) tạo dựng thương hiệu giữ chữ tín với đối tác, khách hàng Nhận diện VHDN Ngân hàng TMCP Sài Gòn Nội sau sáp nhập Ngân hàng ... tìm kiếm lợi nhuận Vì vậy, văn hóa doanh nghiệp ngân hàng có đặc trưng: (i) hoạt động ngân hàng phải theo quy định pháp luật; (ii) bên cạnh hoạt động lợi nhuận, ngân hàng phải nêu cao trách nhiệm...
 • 10
 • 90
 • 0

Hoạt động trợ giúp phụ nữ bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng tại Nội ( Nghiên cứu trường hợp tại nhà tạm lánh- Ngôi nhà bình yên thuộc Trung tâm phụ nữ phát triển, quận Tây Hồ, Nội)

Hoạt động trợ giúp phụ nữ bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng tại Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp tại nhà tạm lánh- Ngôi nhà bình yên thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển, quận Tây Hồ, Hà Nội)
... HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHỤ NỮ BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG TẠI NHÀ TẠM LÁNH NGÔI NHÀ BÌNH YÊN 58 2.1 Các hoạt động trợ giúp nhóm phụ nữ bị mua bán trở nhà tạm lánh Ngôi nhà bình ... động đƣợc trợ giúp phụ nữ bị mua bán trở nhà tạm lánh Ngôi nhà bình yên 74 2.3.1 Nhận định chung mức độ hài lòng với hoạt động trợ giúp phụ nữ bị mua bán trở nhà tạm lánh Ngôi nhà bình yên ……………………………………………………………………….………… ... nghiên cứu: nhóm phụ nữ bị mua bán trở ngƣời có liên quan nhà hỗ trợ ngôi nhà bình yên Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Các hoạt động trợ giúp phụ nữ bị mua bán trở đƣợc thực nhà tạm lánh Ngôi nhà...
 • 132
 • 172
 • 0

Mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở về địa bàn tỉnh Bắc Giang ( Nghiên cứu trường hợp tại 03 huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang)

Mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở về địa bàn tỉnh Bắc Giang ( Nghiên cứu trường hợp tại 03 huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang)
... hƣớng nghiên cứu: hình hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở địa bàn tỉnh Bắc Giang ( Nghiên cứu trường hợp tại0 3 huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang) làm ... THỊ PHÚC MÔ HÌNH HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ( NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI 03 HUYỆN: LỤC NGẠN, LỤC NAM, LẠNG GIANG THUỘC TỈNH BẮC GIANG) ... Với đề tài: hình hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở địa bàn tỉnh Bắc Giang ( nghiên cứu trường hợp 03 huyện Lục Ngạn ,Lục Nam, Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang) ” ứng dụng...
 • 133
 • 143
 • 0

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC LỖI DỊCH VỤ - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI TP. HCM.PDF

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC LỖI DỊCH VỤ - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI TP. HCM.PDF
... ng - S hài lòng t ng th c a khách hàng 1) Tôi hài lòng v i t t c nh ng ã g p ph i v a qua 2) Nói chung, hài lòng v i ngân hàng 3) Ngân hàng áp ng mong - S hài lòng c a khách hàng i c a i v i hành ... i ngân hàng bán l - Ki n ngh gi i pháp nh m nâng cao s hài lòng c a khách hàng ng kh c ph c l i d ch v l nh v c ngân hàng bán l hành iv i a bàn TP.HCM 1.3 IT it - NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U ng nghiên ... NGÂN HÀNG BÁN L TP.HCM VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C U 2.5.1 Khái ni m v d ch v ngân hàng bán l Theo WTO, d ch v ngân hàng bán l lo i hình d ch v hàng n i khách hàng cá nhân có th hàng n i n hình c a ngân...
 • 124
 • 1,148
 • 4

Tái định cư biến đổi đời sống của người liềng (chứt)(nghiên cứu trường hợp bản tái định cư cà xen, xã thánh hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình) luận văn tốt nghiệp đại học

Tái định cư và biến đổi đời sống của người mã liềng (chứt)(nghiên cứu trường hợp bản tái định cư cà xen, xã thánh hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình) luận văn tốt nghiệp đại học
... - 2011 Trờng đại học vinh khoa lịch sử === === PHM TH HNG KHểA LUN TT NGHIP I HC TáI ĐịNH Sự BIếN ĐổI ĐờI SốNG CủA NGƯờI M ã LIềNG (CHứT) (Nghiờn cu trng hp bn tỏi nh c C Xen, xó Thanh ... tụi ó la chn Tỏi nh c v s bin i i sng ca ngi Mó Ling (Cht), (Nghiờn cu trng hp bn tỏi nh c C Xen, xó Thanh Hoỏ, huyn Tuyờn Hoỏ, tnh Qung Bỡnh) lm ti khúa lun Mc ớch nghiờn cu Lm rừ quỏ trỡnh ... quan ban ngnh, c bit l chớnh quyn a phng, mt ln na li tip tc thc hin ng b tr v trung TC ti bn C Xen, xó Thanh Húa vao thang 8/2004 Bờn cnh s ng h cũn thc hin nhng chớnh sỏch h tr thit thc cho...
 • 127
 • 272
 • 1

xây dựng phát triển văn hoá doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng (nghiên cứu trường hợp ngân hàng tmcp sài gòn nội)

xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng (nghiên cứu trường hợp ngân hàng tmcp sài gòn – hà nội)
... Kết cấu: Chương 1: Cơ sở lý luận tái cấu trúc ngân hàng văn hóa doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp trình tái cấu trúc Ngân hàng TMCP Sài Gòn ... nét văn hóa riêng ứng với ngân hàng Một ngân hàng tiên phong hoạt động tái cấu trúc hệ thống ngân hàng sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Nội (HBB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Nội (SHB) Quá trình ... văn hóa doanh nghiệp trình tái cấu trúc ngân hàng (nghiên cứu trường hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Nội) cho luận văn tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu Vấn đề văn hóa doanh nghiệp ngày...
 • 12
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chƣơng 2thực trạng về hoạt động mua bán amp sáp nhập trong hệ thống ngân hàng tmcp việt namtổng quan về hoạt động mua bán amp sáp nhập trong hệ thống ngân hàng tmcp việt namđộng cơ của hoạt động mua bán amp sáp nhập trong hệ thống ngân hàng tmcp việt namthực trạng hoạt động mua bán amp sáp nhập trong hệ thống ngân hàng tmcp việt namchƣơng 3một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mua bán amp sáp nhập trong hệ thống ngân hàng tmcp việt nammột số điểm lưu ý và kiến nghị hướng đến phát triển hiệu quả hoạt động mua bán amp sáp nhậphiệu quả của hoạt động mua bán amp sáp nhậpii phân biệt mua bán amp sáp nhập doanh nghiệpnghiên cứu chiến lược marketing của công ty tnhh thể thao donex nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng kinh tế tài chính vĩnh longbáo cáo nghiên cứu khoa học các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu chi nhánh huếnếu đề tài nghiên cứu vẫn cón quá rộng thì bạn cần xác định rõ phạm vi nghiên cứu cả về mặt không gian lẫn thời gian nhờ đó nội dung thuyết trình sẽ tập trung hơn sâu hơn và hiệu quả hơnnhững cách thế lựa chọn của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử nghiên cứu trường hợp nguyễn trãi nguyễn bỉnh khiêm và nguyễn dubiến đổi cấu trúc chức năng gia đình ở làng việt vùng châu thổ sông hồng trước và sau đổi mới nghiên cứu trường hợp xã tam sơn từ sơn bắc ninhđịnh hướng nghề nghiệp ảnh hưởng của gia đ nh bạn bè nhà trường đến học sinh khối 12 nghiên cứu trường hợp tại thành phố hồ chí minhĐề tài khoa học Mua lại cổ phiếu-công cụ tiềm năng đánh lừa các nhà đầu tư nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường Việt NamĐề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Điện hóa học (Electrochemistry) phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà NẵngKĨ THUẬT GIẢI NHANH bài TOÁN AMINĐề tài Lập trình thiết bị di động trên J2MEChủ đề phương trình đường thẳngĐề tài Mô hình thí nhiệm Zen và LogoĐề tài Một số vấn đề về cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động du lịch lữ hànhĐề tài Nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh sở giao dịch Đồng Nai, phòng giao dịch Quyết ThắngĐề tài NCKH cấp Bộ năm 2007 Phát triển công nghiệp nông thôn ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ - thực trạng và giải phápHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Đề tài Định mức lao động cho bước công việc cán cao su thuộc Công ty TNHH Cao su Kỹ thuật QCĐề tài Đo tốc độ động cơ dùng 8051Đề tài Giải pháp Marketing-mix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền BắcNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chị nhánh Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường (LV thạc sĩ))Đánh giá tình hình hoạt động giao nhận và thanh toán trong xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp tại tỉnh An Giang hiện nay - Tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá tổng quát quá trình đổi mới ở Thủ đô, những bài học kinh nghiệm_ định hướng phát triển đến năm 2010Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý các Sở, Ty, các Phòng giáo dục, các trường sư phạm, các trường cán bộ quản lý của ngành giáo dục và các trường phổ thôngĐầu tư hợp tác quốc tế và chủ quyền quốc gia trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPĐỀ ÁN MÔN Xây Dựng Phần Mềm Hướng Đối TượngThiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.
Đăng ký
Đăng nhập