Nghiên cứu, chế tạo hệ laser bán dẫn công suất lớn

Nghiên cứu, chế tạo hệ laser bán dẫn công suất lớn

Nghiên cứu, chế tạo hệ laser bán dẫn công suất lớn
... CHẾ TẠO HỆ LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO 3.1 Chế tạo mô đun laser bán dẫn 4W 3.1.1 Tổng quan công nghệ chế tạo mô đun laser bán dẫn công suất cao Hiện nay, việc chế tạo laser bán dẫn công suất cao ... (i) Chế tạo mô đun laser bán dẫn từ laser bán dẫn công suất cao [1] chế tạo mô đun laser bán dẫn từ chíp đơn [11] • Chế tạo mô đun laser bán dẫn từ chíp đơn: Mô đun laser bán dẫn công suất cao chế ... đun laser bán dẫn 4W 29 3.1.1 Tổng quan công nghệ chế tạo mô đun laser bán dẫn công suất cao 29 3.1.2 Một số yêu cầu công nghệ chế tạo mô đun laser bán dẫn 30 3.1.3 Chế tạo mô đun laser...
 • 76
 • 119
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu bán dẫn pha tạp từ.PDF

Nghiên cứu chế tạo vật liệu bán dẫn pha tạp từ.PDF
... Càu trùc vùng nàng lugng cùa ZnO pha ion kim loai chuyén tièp 1.1.4.2 Tmh chat quang va tu quang cùa ZnO pha ion kim loai chuyén tièp 1.1.4.3 Tinh chat tu cùa ZnO pha Co " Chucmg II: Càc phucmg ... luan 3.1 Che tao màng ZnO pha Co va nghién cùu càc tinh chat vat ly 3.1.1 Che tao màng ZnO 3.1.2 Màng ZnO pha kim loai chuyén tièp Co 3.2 Càc tmh chat Vàt ly cùa bòt ZnO pha Co 18 18 18 19 28 3.3 ... ZnTe pha Cr, V thi trang thài sàt tu eó thè tón tai ma khóng càn pha tap loai n hay p vi nrong tàc trao dói kép sàt tu tròi hoTi va thàng tuong tàc siéu trao dói phàn sàt tu Khi càc hgp chat pha...
 • 66
 • 109
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi áp suất lốp (tire pressure monitoring system tpms)

Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi áp suất lốp (tire pressure monitoring system tpms)
... hoàn hảo c a hệ thống lái, hệ thống phanh 1.1 Khái ni m TPMS Hệ thống theo dõi áp suất lốp - TPMS hệ thống theo dõi áp suất lốp xe cách liên t c chình xác mà không cần đến đồng hồ đo áp suất Quan ... qua sóng RF, nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi áp suất lốp TPMS - Giới hạn đề tài: hệ thống TPMS hệ thống nhỏ gọn, đơn giản phát huy ưu điểm c a cách mạnh mẽ TPMS nghiên cứu chế tạo rộng rãi ... " Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi áp suất lốp" với mong muốn chế tạo thành công hệ thống "TPMS made in Viet Nam" HVTH: Hàng Lê Anh Minh HDKH: PGS.TS Đỗ Văn Dũng Tire Pressure Monitoring System...
 • 69
 • 96
 • 1

Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi áp suất lốp (tyre pressure monitoring system TPMS)

Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi áp suất lốp (tyre pressure monitoring system  TPMS)
... chóng nghiên cứu chế tạo "Hệ thống theo dõi áp suất lốp" nhằm giúp cho người lái biết xác tình trạng lốp xe lúc nơi Nhằm góp phần vào việc nghiên cứu chế tạo sản phẩm " Hệ thống theo dõi áp suất lốp" ... trường người nghiên cứu chọn thực đề tài " Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi áp suất lốp" Hệ thống chế tạo gồm module: module phát RF module thu RF Trong đó, module phát thu thập liệu áp suất, nhiệt ... TPMS Hệ thống theo dõi áp suất lốp - TPMS hệ thống theo dõi áp suất lốp xe cách liên tục chình xác mà không cần đến đồng hồ đo áp suất Quan trọng giúp nâng cao hệ số an toàn, hạn chế vụ nổ lốp...
 • 22
 • 66
 • 0

Nghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu tio2 cấu trúc nanô

Nghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu tio2 cấu trúc nanô
... 57 3.5 Nghiên cứu chế tạo thiết bị phát siêu âm công suất cao 58 3.5.1 Nghiên cứu chế tạo thiết bị phát siêu âm đa tần .59 3.5.2 Nghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm tổng hợp vật liệu ... suất cao siêu âm đa tần, đơn tần dùng tổng hợp vật liệu Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 cấu trúc nanô sử dụng siêu âm công suất cao kết hợp với thủy nhiệt Nghiên cứu tính chất vật lý, cấu ... ĐỂ TỔNG HỢP VẬT LIỆU TiO2 CẤU TRÚC NANÔ với mục tiêu nghiên cứu, phát triển hoàn thiện thiết bị siêu âm công suất chuyên dụng cho việc tổng hợp TiO2 cấu trúc nanô, nhằm tạo sản phẩm nanô chất...
 • 117
 • 391
 • 1

nghiên cứu chế tạo máy phát siêu âm công suất kiểu hội tụ

nghiên cứu chế tạo máy phát siêu âm công suất kiểu hội tụ
... phn vo lnh vc ny v trờn c s trang thit b ti phũng thớ nghim khoa lý Trng i hc Khoa hc Hu, chỳng tụi chn Nghiờn cu ch to mỏy phỏt siờu õm cụng sut kiu hi t lm ti cho Lun Thc s Tớnh cp thit ca ... Phan Thanh H ó nghiờn cu v ch to thnh cụng bin t phỏt siờu õm dựng thit b kim tra khụng phỏ hu bờ tụng [5] Tớnh mi ca ti Ln u tiờn s dng u hi t trung nng lng siờu õm vo mt vựng ó c nh trc nhm ... ni dung chớnh ca lun c trin khai ba chng Chng Tng quan v siờu õm cụng sut Trong chng ny, chỳng tụi trỡnh by mt s khỏi nim v siờu õm cụng sut v cỏc ng dng ca siờu õm cụng sut minh chng cho vai...
 • 79
 • 657
 • 2

Nghiên cứu thiết kế chế tạo nguồn các dòng và bộ ổn định nhiệt độ cho laser bán dẫn công suất cao

Nghiên cứu thiết kế chế tạo nguồn các dòng và bộ ổn định nhiệt độ cho laser bán dẫn công suất cao
... THIẾT KẾ CHẾ TẠO NGUỒN CẤP DÒNG VÀ BỘ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHO LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO 3.1 Thiết kế chế tạo nguồn phát xung cấp dòng cho laser bán dẫn công suất cao Như trình bày mục 2.1, nguồn ... HIỂU VỀ NGUỒN CẤP DÒNG VÀ BỘ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHO LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO 2.1 Tìm hiểu nguồn cấp dòng cho laser bán dẫn công suất cao Như chương trình bày, laser bán dẫn thiết bị bán dẫn phát ... cứu, thiết kế chế tạo ổn định nhiệt độ cho laser bán dẫn công suất cao với khả ổn định nhiệt độ tốt phù hợp với yêu cầu thí nghiệm với laser bán dẫn công suất cao Có vài phương pháp ổn định nhiệt...
 • 73
 • 282
 • 1

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO NGUỒN CẤP DÒNG VÀ BỘ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHO LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO NGUỒN CẤP DÒNG VÀ BỘ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHO LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO
... TÌM HIỂU VỀ NGUỒN CẤP DÒNG VÀ BỘ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHO LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO Trong chương tìm hiểu nguồn cấp dòng cho laser bán dẫn công suất cao gồm có nguồn xung nguồn cấp dòng chiều Hình ... khiển nhiệt độ cho pin peltier Chương 3: Trình bày bước nghiên cứu thiết kế chế tạo nguồn cấp dòng ổn định nhiệt độ cho laser bán dẫn công suất cao Chương 4: Sử dụng thiết bị chế tạo vào vài hệ ... khiển nhiệt độ thiết bị điều khiển nhiệt độ cho laser bán dẫn công suất cao 5 Hình 2.3: Sơ đồ khối điều khiển nhiệt độ pin peltier CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHẾ TẠO NGUỒN CẤP DÒNG VÀ BỘ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ...
 • 21
 • 67
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hệ thống hiển vi laser quét đồng tiêu LSCM hiện đại

Nghiên cứu chế tạo hệ thống hiển vi laser quét đồng tiêu LSCM hiện đại
... chung Hệ vi công vi c hiển PGS.TS LSCM PGS.TS Trần đề tài Trần Hồng Hồng Nhung Phụ trách nghiên Nhung cứu thiết kế hệ LSCM kính TS Đỗ TS Đỗ Phụ trách vi c Hệ vi Quang Hoà Quang Hoà chế tạo hệ hiển ... 20/12/2010 Về vi c lập tổ chuyên gia thẩm định “Bản thiết kế chất lượng hệ Kính hiển vi đồng tiêu quét laser Thẩm định “Bản thiết kế chất lượng hệ Kính hiển vi đồng tiêu quét laser Tổ chức ... đề tài/dự án: Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị hiển vi laser quét đồng tiêu (CLSM) đại Mã số đề tài: KC.01-20/06-10 Thuộc: - Chương trình (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu, phát triển...
 • 71
 • 255
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu đàn hồi hệ NiTi luận án tiến sỹ

Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu đàn hồi hệ NiTi luận án tiến sỹ
... h c vật liệu siêu đàn h i NiTi xốp chế tạo b ng phương pháp SHS – MA Đ Vật liệu siêu đàn h i NiTi xốp với m c đ ch ứng d ng làm vật liệu y sinh (miếng đệm đốt sống nh n tạo) : công nghệ chế tạo ... v việc tiếp cận hướng nghiên cứu nh m àm chủ công nghệ chế tạo vật liệu y sinh kể vật iệu siêu đàn h i hệ iTi xốp) cực k quan tr ng Việc nghiên cứu công nghệ chế tạo hệ vật iệu nhen nhóm Việt ... yếu g m: vật liệu siêu đàn h i n n đ ng, vật liệu siêu đàn h i n n sắt, vật liệu siêu đàn h i NiTi n n NiTi iTi hệ vật liệu siêu đàn h i s d ng ph biến nh t chủ yếu nh vực vật iệu y sinh với...
 • 149
 • 107
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu đàn hồi hệ niti

Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu đàn hồi hệ niti
... m vật iệu iTi àm nguội nhanh nước 1.5 K iện giới t n ba hệ vật liệu siêu đàn h i chủ yếu g m: vật liệu siêu đàn h i n n đ ng, vật liệu siêu đàn h i n n sắt, vật liệu siêu đàn h i NiTi n n NiTi ... v việc tiếp cận hướng nghiên cứu nh m àm chủ công nghệ chế tạo vật liệu y sinh kể vật iệu siêu đàn h i hệ iTi xốp) cực k quan tr ng Việc nghiên cứu công nghệ chế tạo hệ vật iệu nhen nhóm Việt ... h c vật liệu siêu đàn h i NiTi xốp chế tạo b ng phương pháp SHS – MA Đ Vật liệu siêu đàn h i NiTi xốp với m c đ ch ứng d ng làm vật liệu y sinh (miếng đệm đốt sống nh n tạo) : công nghệ chế tạo...
 • 151
 • 82
 • 1

Nghiên cứu chế tạo hệ thống kích thích cho máy phát điện, ứng dụng trong các nhà máy nhiệt điện và thủy điện trung bình và nhỏ, thay thế hàng nhập khẩu

Nghiên cứu chế tạo hệ thống kích thích cho máy phát điện, ứng dụng trong các nhà máy nhiệt điện và thủy điện trung bình và nhỏ, thay thế hàng nhập khẩu
... việc “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ” với nội dung Nghiên cứu chế tạo Hệ thống kích thích cho máy phát điện, ứng dụng nhà máy nhiệt điện thủy điện trung bình nhỏ, thay hàng nhập khẩu ... đầu đặt cho việc nghiên cứu chế tạo Hệ thống kích thích cho máy phát điện, ứng dụng nhà máy nhiệt điện thủy điện có công suất trung bình nhỏ, thay hàng nhập khẩu Việc làm chủ công nghệ chủ động ... trường Rôto máy phát Hệ thống thiết bị tạo dòng điện chiều gọi chung hệ thống kích thích máy phát Dòng điện kích thích máy phát, việc tạo từ trường cho Rôto, dùng để điều chỉnh điện áp máy phát theo...
 • 107
 • 1,057
 • 29

Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động cấp toa và vỉ thuốc cho máy đóng gói

Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động cấp toa và vỉ thuốc cho máy đóng gói
... nghiên cứu đề tài • Hệ thống cấp toa thuốc cho máy đóng gói Hệ thống cấp vỉ thuốc cho máy đóng gói 3.2 Phạm vi nghiên cứu bao gồm • Thiết kế cấu khí hệ thống cấp toa vỉ thuốc cho máy đóng gói ... hệ thống tự động cấp toa vỉ thuốc dạng mô đun tích hợp vào máy đóng gói hộp bán tự động Không can thiệp vào trình hoạt động thiết bị gốc • Hệ thống tự động cấp toa hệ thống tự động cấp vỉ thuốc ... bán tự động CSC-50 CHYUN JYE; • Các thiết bị hệ thống điều khiển tự động; Đã chế tạo mô hình hệ thống tự động cấp toa vỉ cho máy đóng gói thuốc Hình A – Mô hình hệ thống tự động cấp toa vỉ thuốc...
 • 26
 • 284
 • 0

Nghiên cứu,chế tạo hệ thống sản xuất nước cất bằng năng lượng mặt trời

Nghiên cứu,chế tạo hệ thống sản xuất nước cất bằng năng lượng mặt trời
... nhu c u ñi u c n quan tâm c a nhà s n xu t ñ có th ñưa vào s n xu t th c t Phương pháp nghiên c u Tài li u nghiên c u Tài li u chuyên môn,Giáo trình ,Catologue nhà s n xu t,Các tiêu chu n thi t ... 1.2.1.2 C u t o T NG QUAN V NĂNG LƯ NG M T TR I 1.2.1.3 Nguyên lý ho t ñ ng VÀ CÁC H TH NG S N XU T NƯ C C T 1.2.1.4 M t s máy s n xu t nư c c t b ng ñi n khác 1.1 Năng lư ng m t tr i 1.2.2 Máy ... c Chi u dài mm 1520 Chi u r ng mm 2000 Chi u cao mm 850 Chi u nghiêng mm 1300 giá ñ 3.4 Tính toán thi t b bay ngưng t nư c 3.4.1 Năng lư ng b c x m t tr i G i Go b c x m t tr i ñ n m t ph ng...
 • 14
 • 426
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNGquản trị chiến lượcbài tập điều khiển tự độngKHÍ TƯỢNG THỦY văn HÀNG hảiCải cách kinh-tế-ở-Trung-Quốc-sau-khi-gia-nhập-tổ-chức-thương-mại-thế-giới-_WTO_-và-những-gợi-ý-về-c_CẤP VÙNG TRONG HỆ THỐNG CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAMCâu hỏi cầu khiến trong tiếng Hán hiện đạiCấu trúc Quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ như yếu tố chỉ thị sinh học biến đổi khí hậu theo đai cao trên mặt biểnTHI CÔNG cơ bản và AN TOÀN LAO ĐỘNGGIÁO TRÌNH VỀ VẼ TÀUHÀN TÀU ( GIÁO TRÌNH )CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÙNGĐA DẠNG VỀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THEO VÙNG KINH TẾ Ở VIỆT NAMDevelopment of Laser Beam Diffraction Technique for Determination of Thermal Expansion Coefficient of Polymeric Thin FilmsĐịa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamDoanh nhân Việt Nam với vấn đề nắm bắt cơ hội kinh doanhĐổi mới kiểm tra đánh giá Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcBÀI GIẢNG cấu tạo Ô TÔEffect of Secondary Structure on Biological Activities of Antimicrobial PeptidesEffect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập