Nghiên cứu văn hóa đọc của giới trẻ ở việt nam đầu thế kỷ XXI trên báo in (khảo sát trên báo tuổi trẻ TP HCM, thanh niên, tiền phong, từ năm 2010 2013)

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu văn hóa đọc của giới trẻ việt nam đầu thế kỷ XXI trên báo in (khảo sát trên báo tuổi trẻ TP HCM, thanh niên, tiền phong, từ năm 2010 2013)

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu văn hóa đọc của giới trẻ ở việt nam đầu thế kỷ XXI trên báo in (khảo sát trên báo tuổi trẻ TP HCM, thanh niên, tiền phong, từ năm 2010 2013)
... tài: Nghiên cứu văn hoá đọc giới trẻ Việt Nam đầu kỷ XXI báo in (Khảo sát báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên Tiền Phong từ năm 2010- 2013) làm đề tài luận văn tốt nghiệp 2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề Văn ... viết văn hóa đọc giới trẻ Việt Nam báo Tuổi Trẻ TP. HCM, Thanh Niên, Tiền Phong để tìm học kinh nghiệm viết tác phẩm báo chí văn hóa đọc nhà báo - Đề xuất giải pháp phát triển văn hóa đọc sinh ... động từ viết văn hóa đọc sinh viên báo in 2.1.1 Vài nét báo Tuổi Trẻ T.P Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Thanh Niên dành cho sinh viên hệ thống báo in Việt Nam 2.1.1.1 Báo Tuổi Trẻ T.P Hồ Chí Minh Báo Tuổi...
 • 130
 • 181
 • 0

Tài liệu ĐỀ ÁN :" NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI VIỆT NAM " docx

Tài liệu ĐỀ ÁN :
... hỏi có sư nghiên cứu nghiêm túc công phu Vì việc nghiên cứu vấn đề quan hệ phân phối việt nam cần thiết cấp bách Kết cấu đề tài gồm hai chương Chương 1: Một số vấn đề quan hệ phân phối nứoc ... quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất định Khi ta xét quan hệ người người phân phối quan hệ sản xuất định Quan hệ sản xuất quan hệ phân phối Xã hội tồn mối quan hệ sản xuất sản phẩm Bản thân phân phối ... yếu khách quan quan hệ phân phối nước ta 1.2 Vai trò quan hệ phân phối 1.3 Các hình thức phân phối nướ ta .6 1.3.1 Phân phối theo lao động 3.2 Phân phối theo tài sản...
 • 30
 • 229
 • 0

Tài liệu Thủ tục Giấy phép nghiên cứu văn hóa doc

Tài liệu Thủ tục Giấy phép nghiên cứu văn hóa doc
... hiện: Đơn xin nghiên cứu (Bản chính) Đề cương chi tiết (Bản chính) Thành phần hồ Giấy giới thiệu quan công tác (Bản chính) sơ: Thỏa thuận phía đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu (nếu có) (Bản ... ngày 11/11/2002 của Chính phủ pháp lý: qui định chi tiết thi hành số điều của Luật Di sản Văn hóa ...
 • 2
 • 155
 • 0

Quan điểm về văn hóa đọc trong giới trẻ ngày nay.

Quan điểm về văn hóa đọc trong giới trẻ ngày nay.
... cầu đọc có sống Vấn đề văn hoá đọc không coi trọng giới trẻ ngày vấn đề cần quan tâm mức toàn xã hội Nó ảnh hưởng đến văn hoá phát triển dân tộc Vì đất nước Việt Nam văn minh, giàu đẹp lớp trẻ ... trọng văn hoá đọc, chí văn hoá đọc ngày bị “xuống cấp” nghiêm trọng Vấn nạn ngày trở nên căng thẳng Thay việc đọc sách game, chat,… phương tiện giải trí khác Chẳng khó để ngày tiêu tốn cho văn ... phận bạn trẻ đến với sách với niềm say mê thực thụ Những “hạt vàng” văn hoá đọc giới trẻ Việt Nam thực không nhiều “hạt sạn” Vậy giải pháp cho vấn đề nào? Một tố quan trọng để bạn trẻ thích đọc phải...
 • 3
 • 3,999
 • 15

tiêu luận Kế hoạch truyền thông về Văn hóa Đọc cho giới trẻ năm tại quận Cầu Giấy.

tiêu luận Kế hoạch truyền thông về Văn hóa Đọc cho giới trẻ năm tại quận Cầu Giấy.
... Thủy, Lớp Biên dịch Tiếng Anh K28 Kế hoạch truyền thông Văn hóa Đọc cho giới trẻ năm 2011 quận Cầu Giấy Kế hoạch truyền thông Văn hóa đọc cho giới trẻ năm 2011 quận Cầu Giấy I Phân tích đối tượng ... K28 Kế hoạch truyền thông Văn hóa Đọc cho giới trẻ năm 2011 quận Cầu Giấy thông tin Do vậy, cần có chiến lược nghiêm tục để khôi phục văn hóa đọc giới trẻ Dưới phạm vi kế hoạch truyền thông quận, ... dịch Tiếng Anh K28 15 Kế hoạch truyền thông Văn hóa Đọc cho giới trẻ năm 2011 quận Cầu Giấy - Bước 1: Đào tạo tập huấn cán truyền thông vấn đề Văn hóa Đọc giới trẻ quận Cầu Giấy Đối tượng tập...
 • 24
 • 1,413
 • 5

Tu thiền cửa Phật - Một loại hình văn hóa mới của giới trẻ

Tu thiền cửa Phật - Một loại hình văn hóa mới của giới trẻ
... Sơn, khóa luận muốn làm rõ thực trạng tổ chức khóa tu tham gia khóa tu giới trẻ, tác động tu thiền cửa Phật , dự đoán xu hướng tham gia khóa tu giới trẻ, từ khẳng định tu thiền cửa Phật đã, loại ... với xuất khóa tu, tác dụng Thiền tập nhiều pháp môn, triết lý đạo Phật khiến định chọn Tu thiền cửa Phật loại hình sinh hoạt văn hóa giới trẻ đề tài khóa luận TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Phật giáo ... 15 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LỊCH SỬ - VĂN HÓA LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TU THIỀN CỬA PHẬT CỦA GIỚI TRẺ 15 1.1 Một số khái niệm 15 1.1.1 Khái niệm Tu thiền 15...
 • 13
 • 95
 • 0

Nghiên cứu văn hóa về cử chỉ chào hỏi việt anh

Nghiên cứu văn hóa về cử chỉ chào hỏi việt anh
... been useful for the accomplishment of the paper I also wish to thank my student, Tran Thi Thien Thanh for her encouragement and valuable help My acknowlegement goes to the informants, Vietnamese...
 • 93
 • 300
 • 0

Cạnh tranh và tiến hóa của cấu trúc kinh doanh.Nghiên cứu tình huống cho ngành xe máy Việt nam

Cạnh tranh và tiến hóa của cấu trúc kinh doanh.Nghiên cứu tình huống cho ngành xe máy ở Việt nam
... thông Mô-đun hóa ngành xe máy, với khởi đầu ngành xe máy Trung Quốc mở giai đoạn cho phát triển ngành Cạnh tranh hai cấu trúc kinh doanh áp dụng công ty Nhật Bản Trung Quốc bắt đầu Mô-đun hóa tạo ... ty xe máy Trung Quốc, với sản phẩm xe máy bắt chước theo sản phẩm xe máy Nhật lại có cấu trúc mô-đun hóa – mở (Fujimoto 2004) Bảng Phân loại cấu trúc kinh doanh Tích hợp Mô-đun hóa Đóng Xe máy ... □ C u trúc mô-đun hoá □ □ VI Kết luận Nghiên cứu ngành công nghệp xe máy Việt Nam cho thấy tiến hóa động cấu trúc kinh doanh điều kiện phát triển xu hướng tích tụ mô-đun hóa Mô-đun hóa cho phép...
 • 20
 • 192
 • 0

Vai trò của gia đình trong giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em vị thành niên Hà Nội hiện nay

Vai trò của gia đình trong giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em vị thành niên ở Hà Nội hiện nay
... giáo dục văn hoá ứng xử vị thành niên nay; yếu tố ảnh hưởng đến vai trò gia đình giáo dục văn hoá ứng xử cho vị thành niên; kiến nghị để nâng cao hiệu vai trò gia đình giáo dục văn hoá ứng xử cho ... sở phân tích lý luận thực trạng vai trò gia đình giáo dục văn hoá ứng xử cho vị thành niên Nội, đề tài đưa số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò gia đình giáo dục văn hoá ứng xử cho Vị thành niên ... Đảng Nhà nước Chương THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC VĂN 37 HÓA ỨNG XỬ CHO VỊ THÀNH NIÊN HÀ NỘI HIỆN NAY 2.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu 37 2.2 Thực trạng đạo đức trẻ vị thành niên...
 • 128
 • 513
 • 5

Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty TNHH FUJITSU Việt Nam)

Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty TNHH FUJITSU Việt Nam)
... đa văn hóa? Xuất phát từ các vấn đề trên, lựa chọn đề tài: Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam) ” làm nội dung nghiên cứu cho Luận văn ... DN Nhật Bản Việt Nam 44 2.1.2 Đánh giá chung hoạt động DN Nhật Bản Việt Nam 51 2.2 Khảo sát VHDN Nhật Bản Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam 52 2.2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Fujitsu Việt ... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THU HÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CÔNG TY TNHH FUJITSU VIỆT NAM) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH:...
 • 97
 • 318
 • 1

Vai trò của án lệ đối với sự phát triển của pháp luật quốc tế và sự cần thiết của việc sử dụng án lệ vào nghiên cứu và giảng dạy luật quốc tế việt nam nam hiện nay

Vai trò của án lệ đối với sự phát triển của pháp luật quốc tế và sự cần thiết của việc sử dụng án lệ vào nghiên cứu và giảng dạy luật quốc tế ở việt nam nam hiện nay
... giả sử dụng khái niệm "án lệ theo cách tiếp cận 1.2 Vai trò án lệ luật quốc tế Mặc dù giá trị pháp lý bắt buộc hai loại nguồn luật quốc tế điều ước quốc tế tập quán quốc tế, án lệ đóng vai trò ... trọng quốc gia việc đưa lập luận, phân tích ý kiến bác bỏ quan điểm, lập trường bên tranh chấp 2 .Sự cần thiết sử dụng án lệ giảng dạy nghiên cứu luật quốc tế Từ vai trò án lệ luật quốc tế, thấy ... thông qua án lệ Tòa án Công lý quốc tế quan tài phán quốc tế khác) mà hình thức (sự trích dân án lệ công trình nghiên cứu học giả khác) Thứ ba, việc đẩy mạnh sử dụng nghiên cứu án lệ cho môn...
 • 9
 • 224
 • 0

Tiểu luận quan niệm cơ bản về nền văn hóa xã hội chủ nghĩa nội dung cơ bản của chiến lược xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Tiểu luận quan niệm cơ bản về nền văn hóa xã hội chủ nghĩa nội dung cơ bản của chiến lược xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
... TRUYỀN KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC ***** QUAN NIỆM CƠ BẢN VỀ NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN HỌC ... - Định nghĩa văn hóa hội chủ nghĩa …… …………… 1.2.2 - Đặc điểm văn hóa hội chủ nghĩa ……… ………… 10 1.2.3 - Chức văn hóa hội chủ nghĩa …… ……… 10 1.2.4 - Nội dung văn hóa hội chủ nghĩa ……… ... hội chủ nghĩa …… 1.1 – khái niệm văn hóa văn hóa hội chủ nghĩa …… ….… 1.1.1 - Quan niệm văn hóa ……………… …………… 1.1.2 - Quan niệm văn hóa ………… ……………… 1.2 – Quan niệm văn hóa hội chủ nghĩa ……...
 • 25
 • 9,030
 • 70

nghiên cứu sự phát triển của ngành nông nghiệp việt nam từ sau đổi mới đến nay

nghiên cứu sự phát triển của ngành nông nghiệp việt nam từ sau đổi mới đến nay
... biết thêm phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam từ sau đổi đến nay, em lựa chọn nghiên cứu đề tài: ‘ Nghiên cứu phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam từ sau đổi đến nay làm khóa luận tốt nghiệp ... khăn phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam; Chương 2: Thực trạng phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam từ sau đổi đến CHƢƠNG NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP ... Đề tài nghiên cứu phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam từ sau năm 1986 đến năm 2012 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nông nghiệp ngành cổ xưa nhân loại, ngành nông nghiệp địa lí ngành nông nghiệp nhiều...
 • 61
 • 288
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: suy nghĩ về văn hóa đọc của giới trẻvăn hóa đọc của giới trẻ ngày nayvăn hóa đọc của giới trẻthực trạng văn hóa đọc của giới trẻ hiện naytình hình nghiên cứu vấn đề định hướng giá trị ở việt namvăn hóa đọc trong giới trẻ hiện nayvăn hóa phượt của giới trẻtình hình văn hóa đọc trong giới trẻ hiện nayvăn hóa đọc trong giới trẻvăn hóa comment của giới trẻvăn hóa mặc của giới trẻvăn hóa mặc của giới trẻ hiện naytiểu luận kề hoạch truyền thông về văn hóa đọc cho giới trẻtieu luan ke hoach tuyen truyen ve van hoa doc cho gioi trenuôi dưỡng và phát huy văn hóa đọc trong giới trẻDanh sach TC chung nhan dky linh vuc hdong update ngay 04 9 13Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Lạc, Lục Yên năm 2016 2017Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Phú Tân A, Trà Vinh năm 2016 2017Hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện văn lâm tỉnh hưng yênNâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với quỹ tín dụng nhân dân tại tỉnh hà giangNghiên cứu cấu trúc phụ thuộc của thị trường chứng khoán, thị trường vàng và thị trường ngoại tệ ở việt namPhân tích và định giá cổ phiếu HPG của công ty cổ phần tập đoàn hòa phátPhát triển nguồn nhân lực du lịch phong nha kẻ bàngSự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh bắc ninhNGHIÊN CỨU KẾT HỢP CÔNG NGHỆ GPS VÀ THỦY ÂM TRONG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN TỶ LỆ LỚN PHỤC VỤ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂNHiệu quả huy động vốn tại công ty cổ phần thương mại quốc tế sing việtĐánh giá hiệu quả công nghệ xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái NguyênĐánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và thực hiện chỉ tiêu chi phíBộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 2016Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dụcSKKN: Công tác bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ tại trườngTHCSBảo mật mạng không dâyBảo mật mạng không dây powerpointQuản lý hoạt động bồi dưỡng tin học cho giáo viên phổ thông tại trung tâm ngoại ngữ tin học tỉnh phú thọSự chi phối của động từ trong tiếng việt